Historie v souvislostech

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

Psychologie totality

PDF
epub

Pořad pojednává o vztahu mezi vědou a ideologií a jak se tento vztah projevuje v současných společenských otázkách, jako je pandemie COVID-19. Kapitoly se zabývají otázkou smyslu práce a systémového vyhoření. Diskutují o tom, jak věda a ideologie ovlivňují naši psychologii a jak se to projevuje v našich životech a pracovním prostředí. Kapitoly také upozorňují na riziko falešné vědy a jak ji rozlišovat od vědy skutečné. Závěrečná kapitola naznačuje, že věda a ideologie budou nadále klíčovými tématy diskusí a výzev v současném světě.

 • 1. díl
  Podřizuje se věda novému ideonáboženství? Smysl práce a systémové vyhoření.

  1. díl Podřizuje se věda novému ideonáboženství? Smysl práce a systémové vyhoření.

  Ve svých předchozích pořadech jsem se fakticky zaměřil na zpravodajskou analýzu současného globálního řízení. Jednalo se o pořady Průvodce pandemickou galaxií, nedávno Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. V těchto programech šlo o ryze technickou část. Na jejím projekčním plátně jsem vykresloval vazby, návaznosti a souvislosti osob, globálních fondů, obřích think-tanků a mamutích neziskovek v více…

 • 2. díl
  Digitalizace umělé společnosti. 🤖 Lidskost, komunikace a význam jazyka 💬

  2. díl Digitalizace umělé společnosti. 🤖 Lidskost, komunikace a význam jazyka 💬

  Druhý díl se zabývá vztahem člověka a přírody, umělé společnosti, jazyku a komunikaci a digitálním světem. Kapitoly se také zaměřují na téma čísel a jak jsou vnímané subjektivně a objektivně. Diskutují o touze po jistotě a jak může vést k narůstající nejistotě a narcismu. Závěrečná kapitola naznačuje, že třetí díl se bude zabývat dalšími tématy více…

 • 3. díl
  Touha po jistotě a přeregulovaná společnost. 🗣️ Formování a vzestup masy 🤔

  3. díl Touha po jistotě a přeregulovaná společnost. 🗣️ Formování a vzestup masy 🤔

  Třetí díl se věnuje vývojové psychologii egoismu a narcismu, regulační manii, rovnocennosti versus podřízenosti a tématu strachu, nejistoty a politické korektnosti. Kapitoly se také zabývají formováním a vzestupem mas a diskutují o čtyřech podmínkách, které umožňují formování davů. Závěrečná kapitola naznačuje, že další díly pořadu se budou věnovat dalším tématům týkajícím se společenských a psychologických více…

 • 4. díl
  Autocenzura, či strach hovořit nahlas. Jak můžeme bojovat proti totalitě?

  4. díl Autocenzura, či strach hovořit nahlas. Jak můžeme bojovat proti totalitě?

  Čtvrtý díl se zaměřuje na téma totality a alternativních způsobech boje proti ní. Úvod shrnuje, co jsme slyšeli v minulých dílech, následující kapitoly se pak věnují tomu, jak se masy řídí symboly a mýty, kdo jsou vůdci masy a jaké role hrají konspirace a ideologie v totalitních režimech. Závěr pak nabízí možnosti, jak mohou alternativní více…