Připravujeme

 • Vyšší forma zabíjení
  11. března 2024 – Tajná historie chemických a biologických válek.

  Pořad se zabývá historií vývoje chemických a biologických zbraní mezi lety 1917 až 1942. První část pořadu se věnuje úvodu do chemické historie a důležitým mezníkům v této oblasti. Dále se pořad zaměřuje na britskou laboratoř Porton Down a její činnost v letech 1917 až 1924. V dalších kapitolách se pořad věnuje rozvoji chemických a biologických zbraní v jednotlivých zemích po první světové válce. Zmiňuje se pokrytectví a úmluvy v této oblasti v letech 1925 až 1930, aktivita Rusů v oblasti chemických zbraní v letech 1928 až 1941, japonské aktivity v letech 1928 až 1937 a italské aktivity v letech 1935 až 1936. Důraz se klade také na nacistický objev nervových plynů tabunu a sarinu, stejně jako na použití antraxu v roce 1942. Poslední kapitola se věnuje biologické operaci Anthropoid v roce 1941 a závěrečná část pořadu se zamýšlí nad tím, co bude následovat v oblasti chemických a biologických zbraní ve druhém díle.

 • Tajné globální skupiny
  25. března 2024

  Ukazujeme, jakým způsobem skupina Bilderberg ovlivňuje světové dění a kdo jsou její členové. Pořad se vrací do historie a ukazuje, že Bilderberg má kořeny až v nacistické éře. Zabývá se hierarchií skupiny, vybranými politiky a armádou NATO, kteří jsou členy Bilderbergu. Pořad se také zaměřuje na to, jak tato skupina ovlivňuje politiku v Česku a kdo jsou čeští členové Bilderbergu, jako například Karel Schwarzenberg, Jiří Pehe, Michal Žantovský a Karel Kovanda. Pořad se snaží odhalit cíle Bilderbergu a to, jakým způsobem ovlivňuje světové dění. V závěru se posluchači dozví, co mohou očekávat ve druhém díle. Celkově se jedná o kritickou reflexi tajných globálních skupin a jejich dopadu na světové dění.

 • Americká častuška a stoleté tajemství
  8. dubna 2024

  V pořadu se pojednává o tom, jak američtí kapitalisté, jako Rockefeller, Morgan, Sanders, Peabody a další, financovali bolševické komunisty v Rusku. Pojednává se o kořenech bolševické revoluce v letech 1905 až 1915, a o tom, jak kapitalisté financovali bolševiky a jakým způsobem se peníze dostaly až k bolševikům v Rusku. Dále se pojednává o ruském zlatě, ropě a světové válce. Nakonec se uvádí, jak byla tato tajná finanční podpora komunistického režimu v Rusku součástí americké mission possible.

 • Tavistockův institut
  15. dubna 2024

  Tavistockův institut je známý svými vlivnými metodami sociálního inženýrství a psychologických válek. Instituce se zaměřuje na manipulaci veřejného mínění, modifikaci chování a formování sociálních a politických trendů. Pořad uvádí příběh Dr. Johna Rawlingse Reese, zakladatele Tavistockova institutu, a jeho spolupráci se CIA a MI6. Dále se zaměřuje na teorii modifikace chování Kurta Lewina a vliv Tavistockého institutu na politické procesy, včetně vlivu na korporace a odbory podle názorů Rockefellera. Pořad závěrem naznačuje, že demokracie je vlastně fašismus s demokratickou tváří.

 • Islámský stát
  29. dubna 2024

  Tento pořad pojednává o vzniku Islámského státu a o tom, jak západní země vyzbrojily a financovaly teroristy. V úvodu se mluví o strategii věčných válek a výcviku muslimských bojovníků v britských školicích střediscích na Blízkém východě. Dále se zmiňuje o využívání fundamentalismu jako nástroje a o vztahu Saúdů k terorismu, včetně jejich spojenectví s Al-Káidou. Také se hovoří o bankách, jako je Bank of Credit and Commerce International a HSBC, které byly obviněné z podpory terorismu a drogového obchodu v Dubaji. Závěr se věnuje shrnutí témat a diskutuje o důležitosti porozumění tomuto problému.

 • Windsorové a Saúdové
  13. května 2024

  Jaký je vztah mezi britskou královskou rodinou Windsorů a saúdskou královskou rodinou a jak islám proniká do britské monarchie? Pořad se soustředí na vliv Prince Charlese a jeho vztah s islámem a na vztah mezi britskou pilotní školou RAF Cranwell a rodinou Faisálových. Dále se pořad zabývá vztahem mezi piloty rodu Windsorů a rodinou Faisálových a anglo-saúdskou spoluprací v oblasti islámských studií a dalších organizací. Zmiňuje také vztahy s al-Káidou a souvislosti mezi těmito vztahy a útokem 11. září 2001. Závěr se věnuje otázce, zda vztahy mezi Windsorovými a Saúdy budou sloužit k vytvoření mostů nebo příkopů mezi Západem a islámským světem.

 • Chemický člověk
  Jak korporace privatizují vodní prameny a průmysl snižuje naše IQ. Cíl nebo náhoda?

  Tento pořad se zaměřuje na problematiku současného poklesu IQ a zdravotních problémů souvisejících s chemickými látkami v našem prostředí. Kapitoly se zabývají endokrinními disruptory, hliníkem, fluorem, kyselinou fosforečnou a dalšími chemickými látkami v potravinách a vodě. Pořad zdůrazňuje roli korporací a privatizace vodních pramenů v této problematice a vyzývá k ochraně naší vody před diktátem mocných.