Historie v souvislostech

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

Planeta jako zbraň

PDF
epub

Tento pořad se zabývá vlivem armádních pokusů na zemské systémy, zejména na biosféru a vrstvy atmosféry. Úvodní kapitola rozděluje pořad do několika částí a dále se kapitoly věnují konkrétním případům, jako je využívání ochuzeného uranu v Jugoslávii a Iráku a znečištění životního prostředí americkou armádou. Další části pořadu se zaměřují na jednotlivé vrstvy atmosféry, včetně troposféry, stratosféry, mezosféry a ionosféry, a jaké účinky na ně měly armádní pokusy. Jsou zmiňované i různé pojmy, jako geoinženýrství, elektrojet, magnetosféra, Van Allenovy radiační pásy a oběžná dráha. Kapitoly také pojednávají o konkrétních projektech, jako je Projekt Argus a Projekt Starfish, které byly zaměřené na testování a využívání zemských systémů v rámci armádních operací. Závěrečná kapitola shrnuje vliv armádních pokusů na zemské systémy a naznačuje, co se bude dále v pořadu prozkoumávat.

 • 1. díl
  Rozkývání zemských systémů armádními pokusy. Biosféra a vrstvy atmosféry 🌡️

  1. díl Rozkývání zemských systémů armádními pokusy. Biosféra a vrstvy atmosféry 🌡️

  Před nějakou dobou jsem vysílal dvoudílný dokument Kdo ovládá počasí. V něm jsem se zabýval některými technologiemi geoinženýrství, o kterých nemáme ani ponětí, a které jsou držené ve velkém utajení. Pokud o těchto technologiích někdo začne hovořit, bývá obvykle zesměšňovaný jako konspirátor nebo dezinformátor. Naštěstí, pro stále větší počet lidí, tato taktika už dávno přestala více…

 • 2. díl
  Nikola Tesla, plazmové zbraně, skalární vlny a ohřívače ionosféry typu HAARP

  2. díl Nikola Tesla, plazmové zbraně, skalární vlny a ohřívače ionosféry typu HAARP

  Druhý díl se zabývá tématem vesmíru a vojenských aplikací spojených s ním. Úvodem se zmiňuje o předchozím dílu a poté se představí řada projektů a technologií využívaných v rámci vesmírného bojového výzkumu. Zmiňují se například projekt Timberwind, Hvězdné války, laserové, mikrovlnné a plazmové zbraně, stejně jako incident v Banjawarnu a osobnost Nikola Tesly. Velká část více…

 • 3. díl
  Seismické vlny, které vyvolají zemětřesení a ovládání atmosférických větrů 💥

  3. díl Seismické vlny, které vyvolají zemětřesení a ovládání atmosférických větrů 💥

  Třetí díl se zabývá tématem geoinženýrství, tedy zásahy do přírodních procesů Země s cílem kontrolovat nebo měnit podmínky na planetě. Pořad popisuje různé experimenty, které se provádějí v této oblasti, včetně chemických a vlnových experimentů, ionosférických ohřívačů jako je americký HiPAS a HAARP, ruského Datlu a manipulace mysli a zemské sondážní tomografie. Pořad se také více…