Historie v souvislostech

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

Bohatí a mocní

PDF
epub

Pořad se zaměřuje na kritiku politického systému a fungování demokracie, zejména v kontextu bohatých a mocných osob. Úvodní část představuje téma a zdůrazňuje důležitost kritického myšlení. Poté se pořad věnuje ideální formě státu a porovnává ji s negativním systémem jak ve světě, tak i v Česku. Další část se zaměřuje na západní demokracii a vliv lobbistů na politické rozhodování. Následuje popis fungování nevládních organizací a jejich role v politickém systému. Poslední část se zabývá řízením veřejného mínění a otázkou, kdo vlastně ovládá informace, které občané dostávají. Závěr pak nabízí témata, která se objeví ve druhém díle. Celkově se jedná o kritický pohled na fungování politického systému a na to, jak moc jsou bohatí a mocní lidé schopní ovlivňovat politická rozhodnutí a veřejné mínění.

 • 1. díl
  Politický systém jako iluze výběru volby? Nevládní organizace a veřejné mínění 📈

  1. díl Politický systém jako iluze výběru volby? Nevládní organizace a veřejné mínění 📈

  Lidé na alternativě vědí, že lokajští politici, kteří jsou pověření správou některé místodržavy Evropské unie zvané stát, se nezpovídají vlastním občanům, voličům. Zodpovídají se globálně-korporativním elitám, které vykonávají svou moc prostřednictvím těchto lokálních politiků. Jednoduše, nemá vůbec žádný smysl se otravovat s těmito lokálními poručíky, co říkají, co dělají, protože mají jen dočasný charakter do více…

 • 2. díl
  Synchronizované toky globálního zpravodajství. Budování mezinárodních sítí vazeb

  2. díl Synchronizované toky globálního zpravodajství. Budování mezinárodních sítí vazeb

  Druhý díl začíná úvodem, který shrnuje předchozí díl a co posluchači slyšeli. Poté se věnuje tématu globalizace a jejímu vlivu na světové dějiny. Následuje krátká lekce dějepisu, která upozorňuje na důležité události, které ovlivnily vývoj demokracie a kapitalismu. Hlavní část pořadu se věnuje demokratickému kapitalismu a jeho vztahu k současnému politickému rrežimu. Další část se více…