Připravujeme

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

Vyšší forma zabíjení

Pořad se zabývá historií vývoje chemických a biologických zbraní mezi lety 1917 až 1942. První část pořadu se věnuje úvodu do chemické historie a důležitým mezníkům v této oblasti. Dále se pořad zaměřuje na britskou laboratoř Porton Down a její činnost v letech 1917 až 1924. V dalších kapitolách se pořad věnuje rozvoji chemických a biologických zbraní v jednotlivých zemích po první světové válce. Zmiňuje se pokrytectví a úmluvy v této oblasti v letech 1925 až 1930, aktivita Rusů v oblasti chemických zbraní v letech 1928 až 1941, japonské aktivity v letech 1928 až 1937 a italské aktivity v letech 1935 až 1936. Důraz se klade také na nacistický objev nervových plynů tabunu a sarinu, stejně jako na použití antraxu v roce 1942. Poslední kapitola se věnuje biologické operaci Anthropoid v roce 1941 a závěrečná část pořadu se zamýšlí nad tím, co bude následovat v oblasti chemických a biologických zbraní ve druhém díle.