Historie v souvislostech

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

Soukromá armáda bankéřů a korporací

audio
PDF
epub
mobi

Tento pořad se zaměřuje na problematiku soukromých armád bankéřů a korporací, kteří využívají války k zisku a plenění zdrojů na úkor chudších zemí a lidí. První kapitola se věnuje opakovanému schématu drancování a bohatnutí nejbohatších, kdy bankéři velkoryse půjčují na války a prohra zemí nevadí. Další kapitoly ukazují skutečné oběti a náklady válek a zločiny, které jsou často vymazávané z učebnic dějepisu. Zároveň je ukázaná psychopatická povaha mnoha politiků a korporací, kteří jsou ochotní obětovat lidi a přetvářet pravdu ve svůj prospěch. Závěrečná část se pak zaměřuje na mediální manipulaci a fiktivní identity na sociálních sítích, které jsou využívané k propagaci korporátních zájmů a přetváření veřejného mínění.

Úvod

Jen málo válek v nedávné historii bylo vyvoláno politikou nebo územními ambicemi. Téměř všechny války, které Západ v novodobé historii rozpoutal, včetně třeba americké občanské války nebo obou světových válek, byly válkami bankéřů, podněcovanými, vyvolávanými a financovanými finančními mocnostmi Evropy.

Francouzský spisovatel Anatole France, nositel Nobelovy ceny, kdysi napsal: "Věříte, že umíráte za vlast, zatímco umíráte za nějaké průmyslníky."

Můžeme si tu připomenout generála Smedleyho Butlera a jeho tvrzení, že ve válkách jde jen o peníze, o násilné otevření dveří kapitalistům a bankéřům, aby mohli nasytit svou chamtivost.

Cituji generála Smedleyho Butlera: "Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty, většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem pro velký byznys, pro Wall Street a pro bankéře. Stručně řečeno, byl jsem vyděračem a gangsterem kapitalismu. Účet za to nese široká veřejnost. Tento návrh zákona skládá strašlivé účty. Nově umístěné náhrobky, zohavená těla. Zničené mysli. Zlomená srdce a domovy. Ekonomická nestabilita. Zpátečnické zdanění pro generace a generace. Válka byla z velké části otázkou peněz. Bankéři půjčovali peníze cizím zemím, a když je nemohly splatit, prezident na ně poslal námořní pěchotu. Vím to – byl jsem na jedenácti takových výpravách." Konec citace výpovědi generála Smedleyho Butlera.

O příklady západních nadnárodních společností, které páchají ekonomická a lidská zvěrstva jen kvůli většímu zisku, není nouze. K tomu se dostanu v další části pořadu. My ale tato zvěrstva odpouštíme, protože pachatelé jsou přece demokraté a věří ve volný trh, že?

Poslechněte si několik jiných hlasů, než je ten můj, na téma zločinnosti vlády USA a nadnárodních korporací. Ocituji vám několik dalších lidí, abyste neměli pocit, že jde o nějaký můj myšlenkový konstrukt. Jsou tu ale lidé, kteří prodělali osobní zkušenost v samotném základu a jádru tohoto zločineckého systému. A kdo jiný by měl vynést svědectví než právě oni? Jsou to takoví systémoví whistlebloweři, tak bychom je mohli nazvat. Například Thomas Friedman píše v New York Times: "Skrytá ruka trhu nikdy nebude fungovat bez skryté pěsti. McDonald’s nemůže prosperovat bez McDonnell Douglas…". Naráží tím na americkou společnost, která vyráběla komerční i vojenská letadla a která se v roce 97 sloučila do společnosti Boeing. Dále třeba Philip Agee, bývalý agent CIA, vydal knihu s názvem Deník CIA, ve které napsal: "Americký kapitalismus, založený na vykořisťování chudých, jehož základní motivací je osobní chamtivost, prostě nemůže přežít bez násilí." John Maynard Keynes, pravděpodobně nejvlivnější ekonom v dějinách, řekl: "Kapitalismus je mimořádná víra, že nejodpornější lidé z nejodpornějších pohnutek budou nějak pracovat ve prospěch všech."

William Greider napsal: "Velké nadnárodní společnosti nejsou ochotny čelit morálním a ekonomickým rozporům svého vlastního chování. Vyrábět v diktaturách s nízkými mzdami a prodávat do demokracií s vysokými mzdami. Pozoruhodnou vlastností globálních podniků je totiž to, jak snadno kapitalismus volného trhu odkládá své údajné hodnoty, aby mohl podnikat. Na podmínkách lidské svobody jim nezáleží, dokud je poptávka na trhu solidní. Absence svobody, pokud vůbec něco, dodává jejich operacím řád a efektivitu."

Ta pasáž, vyrábět v diktaturách s nízkými mzdami a prodávat do demokracií s vysokými mzdami, by měla viset nad vchodem každé pobočky těchto zločineckých korporací a být zlatem tepaná na každý sloup na ulici. To je přesně hřebík na hlavičku. Vyrábět v diktaturách, doplnil bych i koloniích s nízkými mzdami a prodávat do demokracií s vysokými mzdami. Takto se přesně chovají zločinecké korporace. Richard Barnet v knize Intervence a revoluce napsal: "Spojené státy podporují pravicové diktatury v Latinské Americe, jihovýchodní Asii a na Blízkém východě … protože jsou to vládci, kteří svůj osobní politický osud spojili s osudem amerických korporací ve svých zemích. Revoluční nebo nacionalističtí vůdci mají radikálně odlišné politické voliče a zájmy. Vytváření "dobrého investičního klimatu" pro Spojené státy a rozvoj vlastní země jsou pro ně zásadně protichůdné cíle. Proto mají Spojené státy silný ekonomický zájem na tom, aby se tito lidé nedostali k moci nebo aby zajistily jejich odstranění, pokud se tak stane."

Ocituji pasáž z článku v časopise The Third World Traveler, Cestovatel z třetího světa: "Ředitelé většiny největších světových korporací denně přijímají rozhodnutí, která ničí životy mnoha dalších lidských bytostí. Jen asi 1 až 3 procenta z nás jsou sociopati – lidé, kteří nemají normální lidské city a mohou klidně v noci usnout poté, co provedli strašlivé věci. A z tohoto 1 procenta sociopatů je pravděpodobně jen zlomek procenta s vysokoškolským vzděláním. … Lidí, kteří by dokázali řídit moderní monopolní destruktivní korporace, je tedy takový nedostatek, že akcionáři musí platit miliony, aby je přiměli pracovat. A protože jsou to sociopati, rádi si ty peníze vezmou, aniž by se zamysleli nad jejich společenskými důsledky."

Nebo si poslechněte Edwarda Hermana: "Establishment nemůže přiznat, že je to porušování lidských práv, které činí země atraktivními pro byznys. Takže je třeba falšovat historii včetně popírání naší podpory režimů teroru a praktik, které zajišťují příznivé klima pro investice a naší destabilizaci demokracií, které nesplňují standard služeb nadnárodním korporacím. Stejně jako Spojené státy školily latinskoamerickou armádu a policii v metodách boje proti "populismu" v jejich zemích, čímž napomáhaly vytvářet "příznivé investiční klima" tím, že přiváděly k moci státy národní bezpečnosti, tak je v domovské zemi zapotřebí velké, dobře vycvičené a nemilosrdné policie, která prosazuje pravicový program, jenž je v rozporu se zájmy velké většiny. Existuje … obrovské tiché spiknutí mezi vládou USA, jejími agenturami a nadnárodními korporacemi na jedné straně a místními podnikatelskými a vojenskými klikami ve třetím světě na straně druhé, jehož cílem je převzít úplnou kontrolu nad těmito zeměmi a "rozvíjet" je na základě společného podniku. Vojenští představitelé třetího světa byli americkým bezpečnostním establishmentem pečlivě vychováváni, aby sloužili jako "vykonavatelé" tohoto oboustranně výhodného partnerství a byli náležitě vybaveni samopaly a nejnovějšími údaji o metodách výslechu podvratných živlů. Spojené státy často a nadšeně podporovaly svržení demokracie ve prospěch režimů "přátelských k investorům". Světová banka, Mezinárodní měnový fond a soukromé banky soustavně vynakládají obrovské částky na teroristické režimy po jejich vytlačení demokratických vlád a řada kvantitativních studií prokázala systematický pozitivní vztah mezi pomocí USA, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky zemím a porušováním lidských práv v těchto zemích. Propagandistický systém umožňuje vedení USA páchat zločiny bez omezení a bez jakéhokoli náznaku špatného chování nebo trestné činnosti; ve skutečnosti se hlavní váleční zločinci jako Henry Kissinger pravidelně objevují v televizi, aby komentovali zločiny těchto řezníků. Vzhledem ke své moci a globálním zájmům se vedoucí představitelé USA dopouštějí zločinů jako samozřejmosti a strukturální nutnosti. Přísné uplatňování mezinárodního práva by přineslo každému americkému prezidentovi za posledních 50 let rozsudek podle norimberského tribunálu."

Tady vidíte, že svědectví přinášejí lidé, kteří pracovali v jádru systému. Jejich výpovědi jsou naprosto unikátní a cenné v pohledu na současný systém nadvlády amerických nadnárodních korporací. Není to žádný můj výmysl.

Jak jsem už uvedl ve svých dřívějších pořadech, speciálně v pětidílném cyklu Krvavá historie CIA, Spojené státy často vysílaly svou armádu k invazi do jiných zemí pod záminkou obrany demokracie nebo "ochrany amerických zájmů". Ve skutečnosti ale používaly armádu k obraně euroamerického kapitalismu násilným potlačováním stávek nadnárodních společností v celé Střední a Jižní Americe i v Asii, a to včetně Číny. Existuje seznam amerických vojenských intervencí za posledních 200 let s oficiálními důvody pro každou položku, kde jsou uvedeny příčiny jako "ochrana amerických zájmů, potlačení všeobecné protestní stávky civilistů, boj proti civilistům během protiamerických protestů, potlačení protiamerických protestů podniků, kontrola protiamerických civilistů, válka proti civilistům na ochranu diktátora". Americký prezident Calvin Coolidge zorganizoval svržení guatemalské vlády, když odmítla poskytnout další ústupky mezinárodní skupině, která už ovládala většinu území této země. Situace pak gradovala dál v roce 1954 a svržení guatemalské vlády, všechno jsem to probíral v Krvavé historii CIA. Všechny tyto a další akce byly čistě obchodní, přičemž hrstka bankéřů využívala veřejnou moc americké armády jako soukromý nástroj k brutálnímu vynucování toho, co bylo ve skutečnosti otrockou prací pro tyto korporace vlastněné nebo spíš úvěrované hrstkou nejvlivnějších bankéřů.

Právě z tohoto důvodu začaly Spojené státy dodávat svým asi 50ti brutálním loutkovým diktátorům vysoce kvalitní zbraně a výcvik k potlačení civilního obyvatelstva, aby americké armádě ušetřily náklady a problémy s opakovanými invazemi do těchto zemí za účelem potlačení civilních pracovních protestů proti nelidskosti těchto nadnárodních korporací a mezinárodních bankéřů. To je jeden z hlavních zdrojů bohatství amerického průmyslu a bankovních rodin – pomocí armády k vynucování faktického otroctví na pracujícím obyvatelstvu desítek chudých národů.

Opakované schéma drancování: Bohatí ještě bohatšími

Rozšíření neoliberálního kapitalismu po celém nerozvinutém světě bylo, a stále je, největším organizovaným zločineckým podnikem v dějinách, masivním útokem na lidstvo ze strany relativní hrstky bankéřů a jejich přátel průmyslníků, podporovaným a prosazovaným tím nejbrutálnějším způsobem, jaký si lze představit, jejich soukromou armádou – armádou Spojených států.

Téměř ve všech případech, kdy se na tom podílela Amerika, byli američtí vojáci jen potravou pro děla, jednorázovým majetkem pro penězovody, která používala americkou armádu jako soukromou armádu, aby jim připravila půdu pro drancování. Pokud si projdete seznam amerických intervencí v cizích zemích za posledních 200 let, téměř každá z nich se řídí jasným schématem, aby Spojené státy ještě více zbohatly.

1.      Odstranění jakékoli socialistické vlády, která brání mezinárodním bankéřům a jejich nadnárodním korporacím v drancování národa

2.      Dosadit brutálního vojenského diktátora

3.      Zpacifikovat obyvatelstvo masakry a terorem

4.      Převzít vlastnictví infrastruktury a nerušeně drancovat národní zdroje

To je stále dokola opakované schéma, které vidíme všude po světě v rámci intervencí Spojených států a které jsem uváděl v mém pětidílném cyklu Krvavé historie CIA.

Žádné z těchto padesáti nebo více dobrodružství nebylo o demokracii nebo svobodě. Ve všech šlo o peníze a chamtivost. Je třeba si uvědomit, že legendární americká nevědomost, produkovaná médii, Hollywoodem a další propagandou, je součástí plánu, který realizuje stejná armáda bankéřů. Pokud chcete využít národní armádu k provádění zvěrstev ve prospěch svých korporací a bank, nechcete přece, aby se to lidé dozvěděli, protože by se jim nakonec obrátil žaludek a vzbouřili by se. Ale pokud ovládáte média, vydavatele knih a filmy, pak kontrolujete, co lidé vidí, čtou a vědí, a zároveň je učíte, co si mají myslet. Pokud to bankéři dělají dobře, mohou zmasakrovat desítky milionů nevinných civilistů v desítkách zemí a nechat Američany věřit, že jejich vláda všude jen "šíří demokracii". A přesně to se stalo a přesně tomu Američané věří.

Británie na výsluní

V době, kdy byla Británie na vrcholu své mezinárodní moci, tytéž evropské bankovní rodiny využívaly britskou armádu jako svou soukromou armádu k podmanění a terorizování obyvatelstva slabších národů, aby je zpacifikovaly za účelem drancování a v případě Indie také k rozdělení země. Právě britská armáda, prošpikovaná kapitalistickou ideologií a jednající jako gorily a hrdlořezové, po generace brutalizovala Indii jménem soukromých podniků, mezi které patřila i Britská východoindická společnost, kterou vytvořili Rothschildové a která byla výhradně židovskou organizací. V Indii nikdy nešlo o politiku nebo území, ale o peníze. Byly to tytéž evropské bankovní rodiny, Rothschildové, Sassoonové, Kadoorie, Hardoonové a další, které využívaly britskou armádu jako svou soukromou armádu k ochraně Rothschildů, zatímco nutily Indy pěstovat opium, Russellů při jeho přepravě do Hongkongu a Sassoonů při výkonu jejich výhradní koncese na prodej v Číně. Búrské války vedené v Jižní Africe zorganizovali Rothschildové a jejich přátelé průmyslníci, kteří využili britskou armádu k vyhlazení obyvatelstva, které se bránilo kolonizaci, a poté si přivlastnili zlatá pole a diamantové doly. Anglie byla využita jako soukromá armáda bankéřů pro obě světové války, a to s plným vědomím, že náklady na ně finančně zničí Spojené království, vyhladí britské impérium a z Británie zůstane bezvýznamný zbytek země. V té době však již byla americká armáda mnohem silnější a bankéři už plně efektivně ovládali americkou vládu a její politiky, a tím i armádu. Británie byla na jedno použití, a tak se jí bankéři zbavili a přenesli svou vlajku do USA.

Bankéři přenášejí vlajku z Británie do USA

Když se Británie po dvou sebedestruktivních světových válkách mohla zhroutit, bankéři přenesli svou vojenskou věrnost na USA, a od té doby to byla americká armáda, kdo dělal většinu špinavé práce, aby umožnil jejich mezinárodní pustošení. Dnes je velká část této práce při dobývání světa ve prospěch bankéřů přenesena na NATO, přinejmenším na evropské scéně. Krátce jsem se zmínil o tom, že evropská vláda je v podstatě pseudofašistickou diktaturou, přičemž skutečná řídící a rozhodovací moc sídlí v temných místnostech o několik úrovní výše, než jsou národní i evropští volení zástupci, kteří se fakticky nezodpovídají nikomu jinému než sami sobě. NATO je kooptováno jako jejich soukromá armáda, což je jeden z důvodů, proč se uchazeči o členství v Evropě musí nejprve vzdát svých armád ve prospěch NATO, které je stejně jako samotní evropští vládci nadnárodním zločineckým orgánem, který se nikomu nezodpovídá.

Je třeba poznamenat, že většinu finančního a politického chaosu ve světě obecně připisujeme jednání Spojených států, ale přinejmenším v jednom smyslu je to nespravedlivé. Je pravda, že Spojené státy využívají svou nevyváženou vojenskou, politickou a finanční moc k tomu, aby ve světě způsobily chaos, z něhož nevyhnutelně těží pouze 1 % nejbohatších. Ale zatímco v určitém období temné historie Ameriky mohly být tyto akce jednostranné, dnes je tato kombinovaná moc řízena stejným jedním procentem, tím, co nazýváme Deep Statem nebo "skrytou vládou", jinými slovy mocí v pozadí. Stejně jako v případě Británie v minulosti, jsou dnes Spojené státy využívané jako nástroj. Americké ministerstvo zahraničí, armáda, CIA a NSA, dolar a rostoucí rozpočty na zbrojení. Tohle všechno jsou šípy v toulci této malé skupiny mocných lidí.

Co skutečně mají lidé z válek?

Abychom se přesvědčili o pravdivosti tohoto tvrzení, stačí se jen zamyslet. Většina akcí, které americký FED v uplynulých desetiletích podnikl a dodnes podniká, to znamená politika ministerstva zahraničí, neustálé války, revoluce a destabilizace států, nebyly v žádném případě prospěšné ani pro USA jako národ ani pro americký lid. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak, protože to byly právě Spojené státy, které přece nesly většinu nákladů a téměř všechny oběti na bojištích. Tyto války ale byly skutečně velmi prospěšné pro těch několik málo lidí v zákulisí, kteří z každé události vysáli ohromující množství bohatství, což zahrnuje mnoho amerických měnových depresí, invaze do zemí jako Afghánistán, Irák a Libye, zničení Ukrajiny a mnoho dalšího. Žádný obyčejný Američan neměl z těchto zvěrstev žádný prospěch, ale malá hrstka lidí, ve všech případech stejní mezinárodní kleptokraté, profitovala v bilionech dolarů. V rámci další propagandistické kampaně Hollywood hrdě uváděl filmy o těchto ničivých "osvobozeneckých válkách", přičemž hlásal zcela smyšlené americké hrdinství a tvrdil, že poskytují neklamný důkaz, že Amerika bude bojovat proti agresi a všem agresorům, kteří zpochybňují práva svobodných lidí.

Když se podíváme na poslední americké války – Afghánistán, Irák a Libyi a na ty, které se málem rozpoutaly, tedy Sýrii a Írán, co vidíme? Kromě ropy a strategické polohy neměla žádná z těchto zemí pro Američany ani pro jejich vládu žádný význam. Žádná z těchto zemí nepředstavovala pro Spojené státy žádnou hrozbu, ani žádná z nich nikomu neudělala nic, co by ospravedlnilo vojenské invaze a ničení, které zažily. Žádná z těchto zemí nebyla spojena s 11. zářím a ani nijak nesouvisela s takzvaným terorismem, tedy alespoň ne před zapojením americké vlády. Vezměme si Jugoslávii, mírumilovnou federaci, která tiše seděla v malém koutě světa, hleděla si svého a nikomu nic nedělala. Co se tedy stalo? Příběh není složitý. Mezinárodní bankéři chtěli zničit Srbsko a rozbít jugoslávskou federaci. Byla to parodie ospravedlňovaná před nevědomou a důvěřivou veřejností další rozsáhlou mozaikou lží. Americká vláda zaplatila náklady a americká armáda utrpěla válečné ztráty na Západě. Jugoslávie rozhodně nebyla pro USA v žádném smyslu ani hrozbou ani nepřítelem. A Spojené státy jako národ, americké korporace nebo americký lid z masového ničení a vraždění nijak neprofitovaly. V této rovnici byly Spojené státy irelevantní, pouze jako nástroj. Jednalo se výhradně o válku bankéřů.

V případě Iráku a Libye chtěli mezinárodní bankéři, stejní lidé, kteří vlastní FED a kteří ze zákulisí ovládají Bílý dům a americký Kongres, tyto války vést proto, aby získali kontrolu nad ropou a dále upevnili pozici Izraele jako nejvyšší vojenské síly na Blízkém východě.

Bankéři půjčují na války

Bankéři samozřejmě nemají armádu, a i když mohou způsobit a způsobují finanční katastrofy, nestačilo jim to; chtěli takovou totální kontrolu, jaká je dostupná pouze prostřednictvím vojenské invaze a okupace. S následným totálním zničením místních armád, vlád a sociálních a politických rámců, věčnou nerovností příjmů a s odstraněním jakékoli budoucí naděje na obranu a vyhnání svých nových kolonizátorů. Stejně jako v případě první i druhé světové války se tajná vláda obrátila na skutečnou vládu, počínaje Bílým domem, s návrhem napadnout a zničit tyto země a předat jejich majetek bankéřům a jejich korporacím. Americká vláda byla samozřejmě ochotná, ale neměla na tak nákladná dobrodružství peníze. Nicméně, řešení bylo na dosah ruky: půjčit si peníze od těch samých bankéřů. To je tak třeskuté chucpe! Bankéři vyvolají válku pro své korporace, ale nemají armádu. Tak na tu svou válku půjčí peníze zemi, která tu armádu má. Takže na tom vydělají dvakrát. Vydrancují zemi o nerostné bohatství a shrábnou zisk poprvé. A podruhé shrábnou zisk za půjčky zemi, která jim vybojovala přístup k tomuto nerostnému bohatství. Takže oni si tu válku ani nezaplatí. Mají zisky pro své korporace a banky díky drancování přírodních zdrojů, a ještě druhotné zisky v podobě půjček za válku, kterou pro ně vybojovala Amerika jako beranidlo a tupé stádo s blouznivými záchvaty o vlastenectví a patriotismu.

People don’t matter/Na lidech nezáleží!

Samozřejmě, pokud vláda nemá peníze dnes, nebude je mít ani po skončení válek. Ale vlády mají přece neomezenou daňovou pravomoc, a tak mohou peníze získat. Samozřejmě, že vláda nebude zdaňovat elity, bankéře nebo jejich korporace, ale spíše bude dojit a ždímat lidi, daňové soustrastníky. Americká armáda ve skutečnosti nechtěla vést žádnou z těchto válek a dvěma prezidentům, Georgi Bushovi a Baracku Obamovi řekla, že jsou blázni. Ale díky téměř absolutní kontrole loutkovodičů nad Bílým domem a Kongresem a jejich prostřednictvím i nad armádou si války úspěšně vynutili. Prezident dostatečně horlivě zavázal vládu k zadlužení a armádu k válkám.

Důležité je, že na rozdíl od propagandy v novinách, USA a bankéři tyto války neprohráli; dosáhli všeho, co chtěli. Téměř neomezeného bilionového dodatečného bohatství pro bankéře profitujících z válek, armádních rozpočtů a naprostého zničení dvou zemí a jejich vůdců, které se Izraeli náhodou nelíbily. A jaké výhody z toho měl americký lid? Vůbec žádné. Na lidech nezáleželo, stejně jako na celkovém prospěchu země. V těchto válkách nešlo o zlepšení života Američanů, nešlo o to, aby byl svět bezpečný pro demokracii, nešlo o 11. září, a už vůbec ne o terorismus. Podle stejného vzoru, který existuje už více než 200 let, malá skupina mocných bankéřů využila americkou armádu jako nástroj, jako osobní armádu k prosazování svých vlastních finančních a politických ambicí. Pokud se Američané obtěžují položit si otázku, v čem jsou jako národ lepší za tyto války, za zničení těchto zemí, miliony mrtvých a ohromující lidské a finanční náklady, jedinou možnou odpovědí je mlčení. V neoliberálním kapitalismu se války "privatizují" stejně jako všechno ostatní: privatizují se zisky a socializují ztráty.

Nedávné války stály Spojené státy odhadem 20000 dolarů na každého jednotlivého muže, ženu a dítě v Americe, tedy asi 50000 dolarů na domácnost. Jenže Američané už tolik peněz nemají a nemají naději je nashromáždit. Daně byly členům tajné vlády, bankéřům a jejich korporacím nebo přátelům už sníženy téměř na nulu a zvyšovat se nebudou. A vzhledem k tomu, že lidé mají jen částečné pracovní úvazky a nízké mzdy, nemohou zvýšené daně ustát. Peníze se ale musí vrátit, a to z daní. To se už ve velkém děje. Vybrané daně se přerozdělují, a to z potřebných sociálních služeb, jako je zdravotnictví a školství, na splácení válečného dluhu a nová vojenská dobrodružství.

Americká vláda získala 20 miliard z programu potravinových lístků a další miliardy z podpor v nezaměstnanosti. Teď vyřazuje desítky miliard ze školství, drasticky snižuje prostředky pro základní a střední školství a také pro univerzity, které nutí propouštět učitele a zvyšovat školné, aby se uživily. Omezuje všechny sociální služby, od veřejných knihoven až po veřejnou dopravu, a upustila dokonce i od předstírání, že opravuje stárnoucí infrastrukturu rozpadajících se dálnic, mostů, přehrad, železnic a letišť, které se po 60 letech zanedbávání rozpadají. A aby veřejnost příliš rychle nezmoudřela, vymýšlejí Spojené státy každý rok nové způsoby, jak zkreslit své hospodářské statistiky, používají falešná čísla, aby všichni uvěřili, že brzy bude všechno lepší. Všímáme si to i na české vládě. Přidat pár stovek důchodcům? To pravici létá pěna od huby a dokáže se hystericky rozběsnit, jaké je to plýtvání veřejnými zdroji, a že se struna rozpočtu napíná, a u příští vlády praskne! K tomu jim přizvukují zaplacená média, státem dotovaní experti, kteří v médiích přežvykují podobné fráze. Novináři v talk show si hrají na chytré, šermují statistikami, opět vyprodukovanými státními institucemi – jak přídavek důchodcům nebo zvýšení něčího platu přivede stát na buben. Ale desítky miliard na armádní rozpočty, stále vyšší procento, které nás nutí přispívat na obranu, to nikdo nemrkne okem. To je v pořádku. Všímáme si té disproporce? Pár stovek důchodcům rozlítí a rozohní politiky skoro až do hysterického epileptického záchvatu, co předvádějí za výlevy, za to by se nemusel stydět žádný prvotřídní herec. Ale stále vyšší rozpočty na armádu, to je přece v pořádku, to jsou naše závazky vůči spojencům. A média poslušně hýkají v tomtéž narativu. Do toho dividendy, které si korporace vytahují na své soukromé zahraniční účty, zatímco domácímu kolonizovanému obyvatelstvu platy v soukromém sektoru téměř nezvyšují. A i když jen o pár stovek, tak řvou a hulákají, jak jsou skoro před krachem. Ale miliardové dividendy na jejich účtech, o tom se nehovoří. Lidé jsou okrádáni o stovky miliard bankéři a korporacemi, a pak se není co divit, že nejsou peníze na zvyšování mezd, výplat, důchodů. Lidé jsou zbytné zboží, můžou chcípnout, pro nadnárodní korporace a banky mají hodnotu pouhého inventurního čísla. Lidé jsou to poslední, na čem záleží.

Prohraná válka bankéřům nevadí

A kdo vyhrává? Bankéři, tajná vláda a jejich korporátní elita. Už teď drancují Irák nebo Libyi, kde mají biliony dolarů z ropy a dalších příjmů, a svých 6 bilionů dolarů i s úroky vyberou od amerických občanů. A to je víceméně celý příběh. Jednoho dne se americký lid možná nakonec probudí a zjistí, co se skutečně stalo. Bude se chtít pomstít za finanční a sociální válku, kterou proti němu jeho vlastní tajná vláda, říkejme jí deep state, rozpoutala. Ale v té době už bude pozdě, protože vláda je už připravená. Proto americká vláda vybudovala svých 800 internačních táborů FEMA s personálem a připravenými ozbrojenými strážemi. Proto podobné záchytné koncentrační tábory vznikají ve Velké Británii, Kanadě nebo Austrálii. Na všechno mám mimochodem odkazy. Nejde pouze o záchytné tábory pro neočkované nebo obyvatele, kteří nesouhlasí s agendou covidismu. Jde o přípravu na očekávanou vzpouru lidí, až zjistí, že jsou jen potravou, zdrojem zisků pro bankéře a korporace. A kdo prohrál? Všichni kromě korporací, bankéřů a jejich výrobců zbraní, přičemž největšími poraženými jsou poškozené národy, které už ale byly vymazány z veřejného povědomí. Aniž by národy světa pochopily, v jak trpkém a tragickém stavu se tyto národy dnes nacházejí, a to díky totální kontrole světových médií, která je v rukou těch samých bankéřů a korporací. Pod kontrolou, tím myslím v rámci zadávání reklam, financování a dalších pobídek, ne že někdo z korporace přikazuje a zakazuje, o čem semůže, a o čem nesmí, psát. Tak jen, aby mi někdo zase něco nepodsouval!

Skutečné oběti a náklady válek

Je tu ještě poslední bod, který chci zmínit, a to jsou skutečné náklady těchto válek. V případě válečných obětí americká média chytře informují pouze o amerických obětech a pohodlně ignorují mnohem větší počet obětí, které evidují oběti těchto válek. O Vietnamu se říká, že Spojené státy ztratily asi 50000 vojáků, ale málokdo si uvědomuje, že Vietnam, Laos a Kambodža ztratily celkem asi 5 milionů životů a nespočet milionů dalších obětí. V případě Iráku se dozvídáme o 5000 mrtvých Američanech, ale média ignorují více než milion mrtvých Iráčanů a mnoho dalších milionů zraněných nebo s amputovanými končetinami, nemluvě o půl milionech zabitých kojenců Madeleine Albrightové. V obou případech je zcela ignorován obrovský počet tragických obětí napalmu a ochuzeného uranu. Ignorována je také skutečnost, že Spojené státy přišly pouze o vojenský personál, zatímco oběti v obětovaných zemích byly téměř výhradně civilní, přičemž nejméně dvě třetiny z nich tvořily ženy a děti, což je skutečnost záměrně zamlčovaná. Masivní úmrtí civilistů je nezbytné k řádné "pacifikaci" obyvatelstva, což je záměrná praxe, kterou Spojené státy uplatňují již více než 200 let. Vzpomeňte si na Filipíny a Indonésii.

Tajná vláda a média dělají totéž s finančními náklady. Víme, že tyto války budou Spojené státy stát celkem možná 6 bilionů dolarů, ale nikdo se nezmiňuje o finančních nákladech obětí. Například Irák byl doslova totálně zničen. Nemá žádnou vojenskou kapacitu a prakticky celá základní infrastruktura země leží v troskách. V této zemi dnes funguje jen velmi málo věcí a náklady na obnovu této infrastruktury by se pohybovaly v bilionech dolarů – pokud by bylo Iráku povoleno se obnovit, což se nestane. Afghánistán je moře trosek a Libye, Srbsko a Balkán jsou na tom sotva lépe. ZejménaLibye se z krásné a bohaté malé země, nejvyspělejší v Africe, stala anarchickým zkrachovalým státem, kterému stejní lidé zkonfiskovali veškerou cennou ropu, zlato a další majetek. Vietnam si vyžádal 50 let a biliony dolarů na obnovu, a stále je v troskách. V těchto dobrodružstvích USA napadly prakticky bezbranné země svou nesrovnatelně vyšší vojenskou silou a přivedly je k naprosté zkáze, přičemž způsobily fyzickou destrukci za mnoho bilionů dolarů a také nepočítaně milionů civilních obětí. O těchto bodech však západní média mlčí, a to z dobrého důvodu: masové zabíjení nevojenských civilistů a fyzické ničení civilního majetku nebylo náhodné a nejednalo se ani o "vedlejší škody". Byly plánem.

Ponořme se pod povrch

Když se ponoříme pod povrchnost americké a západní demokracie, zjistíme, že všude prostupuje stejná hniloba. Politici, nevolení úředníci, bankéři a další upíři, průmyslníci, takzvaní "finančníci", majitelé hedgeových fondů a jejich přátelé, ti všichni bohatě profitují z válečných a finančních destrukcí. Seznam těchto jmen není velký. Slabé země jsou nuceny k privatizaci svých nejcennějších aktiv a zdrojů, vždy za zbytkové, oni říkají tržní, ceny. Tím je celému nerozvinutému světu, jehož obyvatelstvo je jenom takovým dráždidlem na jedno použití pro bankéře a korporace v jejich honbě za penězi, tak tomuto nerozvinutému světu je tímto způsobem vnucena nevyhnutelná bída. Všechny příběhy jsou podobné: bankéři a jejich průmyslníci cítí v národě zisk a začnou pomocí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky drancovat tyto malé národy, aby je připravili o zdroje a infrastrukturu. V případech, kdy finanční destrukce selže, použijí Spojené státy, ovládané stejnými lidmi, svou vojenskou moc, aby násilím otevřely dveře a odstranily všechny překážky bránící nerušenému drancování, nejčastěji za cenu obrovských lidských obětí. Tento pochod ke globální tyranii se zdá být téměř nezastavitelný.

Kanadský deník Globe and Mail přinesl koncem roku 2015 článek, který odhalil, že nejenže stovky kanadských vojáků zemřely v Afghánistánu, aby bankéři ovládající společnost Unocal mohli mít svůj ropovod, ale že desítky těchto vojáků po návratu domů páchají sebevraždy. Totéž se děje ve Spojených státech, kde se vracející mladí vojáci zabíjejí po desítkách tisíc. Proč to vojáci dělají? Protože se nedokážou smířit s tím, co udělali jiným lidem nebo s tím, co viděli dělat jiné lidi, z nichž všichni byli nevinní civilisté. Protože i s vědomím, že díky vlastním zvěrstvům se svět stal bezpečným pro bankéře, stále nemohli žít s představou matky plačící nad zkrvavenou masou, která už nepřipomínala její dítě nebo malých dětí shromážděných kolem matky, jejíž vnitřnosti visely všude kolem. Vojáci páchali sebevraždy z uvědomění, že byli těmito psychopaty vmanipulováni do morálních zvráceností, které se nedají odčinit a že jejich činy neměly bránit jejich zemi, ale pomoci někomu vydělat peníze. Zejména u Američanů se nábor zakládal na vysoké morální zámince svobody a demokracie a ochrany světa před terorismem. Pak ovšem vojáci pochopili, že byli vysláni zmasakrovat nevinné rodiny jen proto, aby ochránili bankovní zisky a že místo toho, aby byli za své činy vyznamenáni, byli s opovržením zavrženi.

Demokracie není o vládě nebo hlasování. Není o svobodách ani o lidských právech. Je o penězích, o malé skupině velmi mocných lidí, kteří fakticky ovládají největší armádu světa, drancují slabé národy světa a masakrují jejich obyvatele, a to vše z chamtivosti a touhy po moci. Není tu žádná morálka, dokonce ani předstíraná morálka. Jak přesně řekl americký spisovatel John Kaminski. Americké a britské dějiny jsou do značné míry také dějinami Židů, a nejde v nich o Magnu Chartu nebo Deklaraci nezávislosti, ale mnohem více o genocidu původních obyvatel a zotročení národů západním obchodním modelem. Pěkné pohádky o demokracii jsou pohádky na dobrou noc pro děti, pro slabé a prostoduché, pro nevědomé a nevzdělané, aby se cítili dobře, že jsou Američanem. Nebo Kanaďanem, Australanem nebo Britem. Je ubohé a bolestné sledovat, jak lidé v Hongkongu a někteří i v pevninské Číně hltají smyšlené pohádky o vřelosti a svobodě západní demokracie, zatímco ve skutečnosti podporují největší zločinecký podnik na světě. Na západní demokracii není nic hezkého a na mezinárodních záležitostech není nic čistého ani morálního, a čím dříve si to Číňané uvědomí a přijmou, tím lépe pro jejich zemi. Je čas dospět.

Zločiny vymazané z učebnic dějepisu

V dřívějších pořadech jsem uvedl některé důkazy o zásadní zločinnosti amerických korporací, ale také jsem probíral proliferaci nebo vrůstání těchto korporací do kruhů americké vlády a zpravodajských rozvědek, které tuto mašinérii ovládají ze zákulisí tisíci neviditelnými chapadly. Světové vlády a jejich agentury nebo, chceme-li, zpravodajské rozvědky páchají mnoho zločinů. Ty zahrnují mnoho ohromujících událostí, které jsou skutečné a dobře zdokumentované, ale které byly zcela vymazané z učebnic dějepisu a z povědomí našeho vědomí a vědomí světové veřejnosti. Je načase je znovu vynést na světlo. Je to důležité, protože zejména americké nadnárodní korporace postupují podle scénáře, který pro ně napsala vláda Spojených států a její loutkovodiči. Prozatím uvedu několik podrobností, abych poukázal na úzké vazby mezi těmito dvěma sektory, tedy proliferace a prorůstání korporátního a vládního sektoru. Jak jsou tyto dva sektory navzájem propojené a velmi blízké, příbuzné, něco jako dvě spojené nádoby. Všechno vychází z kovbojských časů divokého západu, silnější vyhrává, slabší kusy odpadnou, proplétá se eugenickými hnutími, což jsem probíral ve svém třídílném cyklu Utajení démoni nacismu. A tento stav se betonuje a ukotvuje v agenturní rozvědce CIA, která tento stav stabilizovala a v podstatě zakonzervovala. Stav, kdy americká vláda, agentury a korporace tvrdě diktují zbytku světa svou vůli. V okamžiku, kdy se nepřizpůsobíte, stanete se předmětem špionáže, pak ekonomické, a nakonec i fyzické likvidace. CIA už to měla příležitost mnohokrát dokázat, probíral jsem to v mé pětidílné sérii Krvavá historie CIA. Podívejme se na mísení a zabetonování tohoto status quo mezi americkou vládou a americkými korporacemi.

Psychopaté a sociopaté: Politika i korporace

Před několika lety Jim Kouri informoval o studii FBI, a tato studie FBI uvádí, cituji:

"… povahové rysy, které vykazují sérioví vrazi nebo zločinci, lze pozorovat u mnoha lidí v politické sféře. Sdílejí rysy psychopatů, kteří nejsou citliví na altruistické apely jako je soucit s jejich oběťmi nebo lítost či pocit viny nad svými zločiny. Mají osobnostní rysy lhaní, narcismu, sobectví a ješitnosti. Jsou to lidé, kterým jsme svěřili svůj osud. Lze se divit, že Amerika doma i ve světě selhává?" Konec citace studie samotné FBI.

Je důležité, že ti, kdo "jsou v politické aréně", tedy američtí prezidenti, viceprezidenti, ministři zahraničí, ministři obrany, zaměstnanci Bílého domu a mnozí senátoři a kongresmani vykazují mnoho nebo většinu rysů zločineckých psychopatů a masových vrahů? Zatím jen řečnická otázka. Do tohoto tvrzení můžeme zahrnout i mnoho vedoucích pracovníků firem. Firemní sféra je skutečně hlavním zdrojem psychopatů nezbytných pro obsazení Bílého domu a Kongresu, ministerstev zahraničí, obrany a obchodu. Vláda Spojených států amerických byla vždy zločineckým podnikem, kterému nejčastěji vládli zločinci a genocidní psychopatičtí vrazi. Jakkoli to zní západnímu uchu pobuřujícím způsobem, odpovídá to všem faktům a je to obhajitelná pravda. Američané a jejich placený komparz a fanclub se samozřejmě budou chtít vyznávat z rozhořčení a přičítat taková obvinění zlovolné "protiamerické" zaujatosti, ale tato tvrzení se zakládají na skutečnosti. Důkazy o zvěrstvech americké vlády není těžké najít, v mých minulých pořadech jsem je podrobně probíral. Ať už 11. září, Utajení démoni nacismu, Krvavá historie CIA, Lidské zrůdy MK-Ultra nebo poslední Špionské družice.

Korporace a jejich zločiny

Jako první příklad si vezměme Donalda Rumsfelda a Dicka Cheneyho, ministra obrany a viceprezidenta George Bushe mladšího. Byli to dva z nejdivočejších a nejzlomyslnějších lidí. Donald Rumsfeld byl svého času prezidentem farmaceutické korporace Searle a Dick Cheney byl pro změnu generálním ředitelem korporace Halliburton poskytující služby v oblasti ropných vrtů. Kde si myslíte, že tyto „dvě hvězdy“ americké politiky George Bushe mladšího získaly talent patologických vrahů? Jak si myslíte, že je přiměli vymyslet a vybudovat největší síť mučících zařízení v dějinách světa v Afghánistánu a Iráku? Myslíte si, že vstoupili do americké vlády, a tato zkušenost je zkazila natolik, že se až teprve tehdy stali zločinci? Víte, že se to nestalo. Donald Rumsfeld a Dick Cheney byli psychopati a masoví vrazi dávno předtím, než se stali králi "největší americké demokracie na světě", a americká vláda si jich cenila právě pro tyto "vlohy". Vysoká místa ve vládě USA nedostali navzdory svým zločineckým sklonům, ale právě kvůli nim. Na tomto jediném příkladu ze stovek, které bych mohl uvést, si můžeme začít uvědomovat sociopatickou zhoubnost, která prostupuje a je společná jak americkým vládám, tak i americkým nadnárodním korporacím. K tomu bych přidal další poznatek, který není můj, ale také jsem ho vyčetl z nějaké studie, když jsem si sháněl materiály pro tento pořad. Sociopatické sklony se zvyšují v přímé závislosti na stupních korporátního žebříčku. To znamená, že čím výše stoupáte v podnikové hodnosti a odpovědnosti, tím výraznější jsou vaše asociální, psychopatické a sociopatické vlastnosti. To platí natolik, že bez těchto sklonů je povýšení do vyšších pater stále nemožnější. A to znamená, že z velmi velké části jsou vrcholoví manažeři velkých korporací v podstatě patologičtí zločinci, arogantní sociopati hnaní chamtivostí. Pro mnohé posluchače se toto tvrzení může zdát šokující, ale je to obhajitelná pravda.

 

Vezměme si Steva Jobse, bývalého šéfa korporace Apple. Odložte na chvíli své pocity sympatií vůči Stevovi, "inovativnímu designérovi iphonu", a uvažujte o Stevovi, "chamtivém sociopatovi". Kolik je mezi námi lidí, kterým by chyběla empatie k 1,5 milionu mladých Číňanů v továrnách Foxconnu, kteří dostávali za montáž iphonů penízky a žili v prostředí koncentračního tábora, kde zažívali takový tlak, že páchali sebevraždy? Slyšeli jste o továrnách Foxconnu pro Apple, Hewlett Packard, Dell a další? Otřesné pracovní podmínky, vyčerpávající pracovní zátěž, ponižující kázeň, stísněné ubytovny pro dělníky Foxconnu. Třípokojové byty vybavené palandami sdílelo 20 až 30 lidí. V těchto ubytovnách Foxconnu bylo třeba zakázáno používat elektrické spotřebiče s vysokou spotřebou energie jako jsou fény, rychlovarné konvice a notebooky. Prostě trochu lepší koncentráky, do toho snižování mezd, zvyšování neplacených přesčasů atd.

Tato situace je přímým odrazem osobnosti a charakteru milého usměvavého a sympatického inovativního designéra Steva Jobse a není dobré si namlouvat opak. Lidé v továrně korporace Foxconn, ve které se vyráběly Iphony Applu, páchali sebevraždu. Takový pracovní tlak na ně byl vyvíjen! Nechci naznačit proboha, že Steve Jobs chtěl, aby se lidé zabíjeli. Nechtěl, aby se ti mladí lidé zabíjeli, bylo mu to prostě jedno. Vy nebo já bychom na jeho místě nařídili Foxconnu, aby ustoupil od nátlaku a zaplatil dělníkům odpovídající mzdu, což je postoj pramenící ze základní lidskosti. Steve Jobs, který měl nahromaděných 200 miliard dolarů a navíc miliardy na svém osobním bankovním účtu, nic takového neudělal. O situaci jistě věděl a nepochybně měl moc ji změnit prostým příkazem majitelům Foxconnu a dohodou o placení vyšších nákladů na výrobu svých produktů. Steve Jobs se vědomě rozhodl, že to neudělá.

Stejně tak to neudělal Tim Cook. Stejně se zachovali i vedoucí pracovníci společností Nike, KFC, McDonald’s a mnoha dalších. Společnost Coca-Cola a Nestlé jsou na tom ještě hůř. Slyšeli jsme o farmaceutických společnostech, které jsou snad nejhorší ze všech. Ty jsou přesně takové, jak jsem je popsal výše: v podstatě patologičtí zločinci, arogantní sociopati hnaní chamtivostí. V zákoutích korporátní moci samozřejmě najdeme výjimky, ale není jich mnoho; většina vysoce postavených manažerů korporací dokonale odpovídá psychopatickému vzoru. Nemají žádný soucit se svými oběťmi, necítí žádnou vinu ani výčitky svědomí za své činy. Jsou morálně zkrachovalí do té míry, že jejich jediným měřítkem jsou peníze.

To je důvod, proč General Motors a Ford rozhodly, že nebudou stahovat své automobily z trhu, ale nechají zákazníky umírat na vadné spínače zapalování a plynové nádrže; bylo to prostě levnější. To je důvod, proč General Motors a jeho dceřiná společnost Opel anebo Ford úzce spolupracovali s nacisty během celé druhé světové války, vyráběli pro ně těžká armádní vozidla, motory, části letadel. Dělali business, bylo jim to jedno, hlavním měřítkem byly prachy. Žádné svědomí, žádné výčitky. Co to je? To je čirý extrakt sociopatického charakteru. Detailně jsem to probíral ve svém třídílném pořadu Utajení démoni nacismu.

My bohužel obvykle vnímáme věci jako nesouvisející fragmentovité izolované události místo toho, abychom je chápali jako součást řetězových souvislostí. To hlavně díky korporátním mainstreamovým médiím, která se vytrvale vyhýbají uvádění těchto souvislostí, což má za následek, že vidíme pouze lokální izolované události místo integrovaného obrazu. Místní zpravodajská média nás třeba informují, že společnost Procter & Gamble zaplatila pokutu za klamavou reklamu a podvodnou propagaci. My to vnímáme jako jednorázovou událost, možná odchylku, ale v žádném případě ne jako jejich standardní postup. Naše vnímání se však změní, když zjistíme, že Argentina odebrala korporaci Procter & Gamble obchodní registraci za podvod, čímž jí zakázala v této zemi působit a že regulační orgány EU uložily korporaci Procter & Gamble pokutu 300 milionů dolarů za určování cen. Média nám třeba řeknou, že Nike byl obviněn z klamavé reklamy, a my to považujeme za ojedinělou událost. Ale když se dozvíme, že Nike patří mezi čtyři nejbojkotovanější firmy na světě, a pro jaké důvody, naše vnímání se změní. Dozvídáme se o tom, že korporace Pepsi koupila a zlikvidovala několik čínských značek a přisuzujeme to různým nedostatkům čínského původu a neférovému jednání ze strany Pepsi. Když se však dozvíme, že prakticky všechny americké a některé evropské nadnárodní korporace, včetně Procter& Gamble, Coca-Coly, L’Oreal a dalších spolupracovaly na nákupu a likvidaci stovek ceněných čínských značek, vnímáme nyní tyto události jako zavedený a záměrný model s cílem zničit veškerou konkurenci a chápeme něco, co jsme dříve nechápali.

Dozvídáme se o porušování záruk společností Apple v Číně nebo o aroganci korporace Coca-Cola při nakládání s jejich kontaminovanými nápoji. Ale když se dozvíme, že se tyto korporace chovají podobně po celém světě, můžeme si vytvořit lepší obrázek. Jsme šokováni nedávným překvapivým úplatkářským skandálem korporace GlaxoSmithKline v Číně, ale opět to považujeme za lokální jev, izolovanou událost, kterou máme tendenci přičítat Číně nebo čínské kultuře. Když se však dozvíme, že korporace GlaxoSmithKline byla zapojena do stejných podvodných schémat v mnoha zemích současně, obraz se změní. Když se dále dozvíme, že všechny americké a evropské farmaceutické korporace se chovají ve všech zemích stejně, můžeme ihnedvidět farmaceutický průmysl takový, jaký skutečně je. Čteme o tom, že se americká vláda pokouší zastrašit Čínu, aby spáchala ekonomickou sebevraždu zhodnocením mezinárodní hodnoty Jüanu. A možná to přičítáme špatnému chování Číny. Když se ale dozvíme, že Spojené státy udělaly totéž s každou zemí, která představovala hrozbu pro americkou obchodní nadvládu, jako to udělalo Japonsko, můžeme to chápat spíše v kontextu amerického imperialismu než nedostatků na straně Číny. Teprve když si poskládáme všechny dílky, můžeme vidět skutečný obraz jakékoli vlády, korporace nebo události.

Čínská média a úřady obvinily vedení korporace Coca-Cola z arogance při řešení problémů s masivní kontaminací jejich nápojů. Někteří si mysleli, že toto obvinění bylo možná trochu silně formulované. Když se ale dozvíme, že vedení korporace Coca-Cola vyhrožovalo indické vládě žalobou, pokud okamžitě nezastaví zprávy o tom, že výrobky Coca-Cola jsou zaplavené pesticidy, pochopíme teď něco, co jsme předtím nevěděli. Když místní vláda na Floridě zveřejnila reklamu, ve které tvrdila, že místní voda z kohoutku je "levnější, čistší a bezpečnější než balená voda", společnost Nestlé okamžitě pohrozila, že vládu zažaluje. Když britská vláda zveřejnila prohlášení o tom, že Starbucks neplatí žádné daně, požadovali manažeři korporace okamžitou schůzku s tehdejším premiérem Davidem Cameronem, aby ho poučili, že má držet jazyk za zuby.

Když vládní úřady poslaly všem společnostem vyrábějícím spotřební zboží dopisy, aby se zúčastnily důležitého jednání o záruční politice v Číně, vedení korporace Apple dopisy vrátilo neotevřené.

Když se dozvíme tyto skutečnosti a mnoho dalších podobných, máme teď lepší kontext pro hodnocení zahraničních společností v Číně.

Americká mise Search & Destroy (Najdi a znič)

Tohle tažení amerických nadnárodních korporací si můžeme představit jako tažení mise "search and destroy". Cílem této mise je přepisovat ostatní kulturní dědictví a nahradit ho takzvanými americkými "hodnotami" jako předehrou k účinné kolonizaci a ovládnutí zbytku světa. Ostatní vlády si to více či méně nechávají líbit, ale zdaleka ne všichni. Dochází tak k věčné přetahované a přetlačované o sféry vlivu. Sféry vlivu nad územími bohatými na nerosty a přírodní zdroje, ke kterým se tyto americké nadnárodní korporace chtějí stůjcostůj dostat. Při izolovaném pohledu se tato obava může jevit jako velmi přehnaná, ale když se dozvíme, že Američané přesně to samé udělali na Filipínách, ve Vietnamu, Indonésii a mnoha dalších zemích, máme kontext, ve kterém vidíme vzorec. Najednou už tato obava není přehnaná.

Lhaní musí přestat!

Když byla farmaceutická korporace Pfizer nucená v roce 2009 zaplatit 2,3 miliardy dolarů za urovnání občanskoprávních a trestních obvinění, což je největší urovnání podvodů ve zdravotnictví a největší trestní pokuta jakéhokoli druhu v historii, tak se Amy Schulmanová, hlavní právní zástupkyně korporace Pfizer, rozplývala nad tím, že zaměstnanci korporace Pfizer "tráví své životy tím, že se snaží pacientům a lékařům vhodným způsobem dodávat skutečně důležité léky". Když se další farmaceutická korporace AstraZeneca přiznala k obvinění z trestného činu v rámci jednoho z rozsáhlých podvodů ve zdravotnictví a byla nucena zaplatit stamilionové pokuty, její mluvčí prohlásil, že společnost "dodržuje vysoké etické standardy ve farmaceutickém průmyslu a netoleruje žádné nezákonné nebo neetické jednání". Poté, co čínská policie objevila důkazy o 15 let trvajícím "masivním a systémovém úplatkářství" a dalších trestných činech v korporaci GlaxoSmithKline, vedení této korporace prohlásilo: "Máme nulovou toleranci k neetickému chování." Dále tvrdilo, že prošetřilo své podnikání v Číně a "nenašlo žádné důkazy o úplatkářství nebo korupci" – zatímco ve stejné době GlaxoSmithKline platila v USA a dalších zemích za přesně stejné trestné činy pokuty v hodnotě miliard dolarů. Když se ukázalo, že fotoaparát Nikon D600 je fatálně vadný, přičemž na Západě byly všechny kusy vyměněny, ale zákazníkům v Číně byla výměna a oprava odepřena, společnost obratem prohlásila, že Nikon "poskytuje čínským zákazníkům vysoce kvalitní a standardizovaný globální servis". Nebo bezprostředně před výměnou 400000 vadných převodovek, které vědomě dovezli do Číny, vedení korporace Volkswagen popíralo jakékoli závady na svých vozech a tvrdilo, že veškeré problémy byly zaviněny řidiči. Když byly hotely Marriott přistiženy, jak ruší wi-fi hotspoty zákazníkům, aby je donutily platit nehorázné ceny za používání hotelové wi-fi sítě, vedení korporace Marriott tvrdilo, že nic neruší, ale chrání hotelové hosty před "nepoctivými bezdrátovými hotspoty a krádežemi identity".

Poté, co dva lidé zemřeli na otravu pesticidy z nápojů Minute Maid a další vážně onemocněli na otravu rtutí, trvali vrcholoví manažeři korporace Coca-Cola na tom, že všechny její výrobky jsou "zcela bezpečné k pití". Poté, co tisíce konzumentů Coca-Coly v Evropě utrpěly poškození červených krvinek v důsledku pití kontaminovaných nápojů, jeden z vedoucích pracovníků korporace Coca-Cola prohlásil: "Může vám být špatně, ale není to škodlivé." Poté, co bylo zjištěno, že americká korporace OSI Group a její dceřiná společnost Husi Group prováděly největší kontaminaci potravin v dějinách Číny, řekl Yang Liqun z korporace Husi médiím, že "Husi má přísný systém kontroly kvality". Když si matky stěžovaly, že jejich děti po vypití kojeneckého mléka Nestlé "prudce onemocněly", vedení korporace prohlásilo, že "s naším mlékem není nic v nepořádku" a že všechny výrobky Nestlé jsou "naprosto bezpečné". Společnost Wal-Mart, která nechala zavřít své prodejny po opakovaném odhalení rozsáhlých organizovaných podvodů na spotřebitelích, umístila na své prodejny nápisy "pracujeme důvěryhodně a poctivě a chráníme zájmy zákazníků".

Při této dnes už běžné záplavě otevřených lží, které automaticky vydávají PR oddělení všech nadnárodních korporací, ale zejména těch amerických, se nám musí zdát, že hranice byla překročena. Když vládní ministerstvo zdravotnictví prohlásí, že Coca-Cola není bezpečná k pití, protože obsahuje nadměrné množství toxických pesticidů, chlóru a dalších chemikálií, je toto prohlášení definitivní. Když pak manažer korporace Coca-Cola v médiích kategoricky popře, že jeho nápoje obsahují pesticidy, a dále tvrdí, že jsou naprosto bezpečné k pití, představují přece tato prohlášení lživou reklamu a trestný čin podvodu na spotřebiteli a mělo by se s nimi podle toho zacházet. Jim se ale vůbec nic nestalo. Pokud by stejná prohlášení byla zveřejněna v reklamě, byly by uloženy obrovské pokuty za podvodnou reklamu. Stejně by tomu mělo být i v případě, kdy jsou tato prohlášení učiněna ústně v médiích, zejména s ohledem na to, že mají mnohem větší dosah na veřejnost a je pravděpodobnější, že jim veřejnost uvěří, než je tomu u televizních reklam. Pokaždé, když je nadnárodní korporace přistižena při trestné činnosti, obrátí se její vedení na média s jejich obrovskou veřejnou působností a lže. Nikdy nejsou pohnány k odpovědnosti, protože prohlášení je připsáno korporaci. Ale tato lživá prohlášení nepronesla anonymní masa korporace jako celku, ale skutečná živá osoba, která by měla být identifikována a pohnána k odpovědnosti. Neexistuje žádné ospravedlnění pro anonymitu, která je poskytována těmto vedoucím pracovníkům korporací, kteří unikají trestu za nehorázné činy podvodu na spotřebitelích. Lhaní musí přestat.

Jdou korporátní média na ruku korporacím?

Stejný problém ale vzniká s novináři korporátních mainstreamových vysílaček. Jejich zpravodajství je vždy jednostranné a často opomíjí zásadní detaily, které posluchače vedou k odlišným a obvykle velmi nesprávným závěrům. Reportáže jsou často nehorázně nepoctivé a příliš často jsou prošpikovány naprostými lžemi. Když byla společnost GlaxoSmithCline pokutována a její vedení odsouzeno za systémové úplatkářství a podvody, západní novináři se odvolávali pouze na "obvinění" nebo "obžaloby", což jasně naznačovalo, že neexistovaly žádné důkazy. Třeba namátkou novinář Andrew Browne z Wall Street Journal napsal článek, ve kterém lamentoval nad zánikem Googlu v Číně a naříkal nad tragédií domácích čínských společností, které "dominují internetovému trhu se 400 miliony uživatelů". Přitom ale jaksi opomněl poznamenat, že americká společnost Google "dominuje" americkému trhu. Můžeme se oprávněně ptát, proč je v pořádku, že americký vyhledávač dominuje americkému trhu, ale není v pořádku, že čínský vyhledávač dominuje čínskému trhu. To je typický příklad té předpojaté a jednostranné reportáže zaplacených novinářů z korporátních médií. Novinář Browne také hořekoval nad tím, že američtí výrobci větrných turbín a solárních panelů "byli odstaveni od velkých projektů obnovitelné energie" v Číně, ale tak nějak zapomněl zmínit, že čínští výrobci větrných turbín a solárních panelů byli z amerického trhu také zcela odstaveni. Je to naprosto to samé, nebo není? Mnoho dalších zpolitizovaných médií vystupuje přesně stejným způsobem, zkreslují souvislosti a vylučují podstatné detaily s jediným cílem – očernit konkurenci. Tady můžeme začít sledovat zjevné stranění těchto médií zadavateli reklam nebo sponzorovi, příp. majiteli a vlastníkovi, ale to není tak časté. Žádné z takzvaných západních médií není důvěryhodné a většina jejich novinářů lže v ohromující míře, protože kryjí korporace a kryjí vlády propojené s těmito korporacemi. A na jejich proliferaci vrůstání vůbec neupozorňují. Třeba v roce 2013 Wall Street Journal uveřejnil článek, který se od té doby stal šablonou, podle které se od té doby postupovalo nejméně stokrát a dost možná tisíckrát. Článek se jmenoval "Čína využívá strašení mlékem, aby pomohla domácím firmám", takže už možná tušíte, kam to směřovalo. Jakákoli zahraniční, ale zejména americká korporace, která byla v Číně za cokoli kritizována, se stala automaticky obětním beránkem, kterého Čína využívala k posílení rozvoje nebo konkurenceschopnosti domácích čínských firem. Když byla společnost GlaxoSmithCline obviněna z rozsáhlých podvodů a úplatkářství, západní média ji vykreslila jako nevinnou a čistou jako padlý sníh, na kterou se nespravedlivě útočí pouze proto, aby se pomohlo čínským farmaceutickým společnostem. Když byla korporace Volkswagen obviněna z podvodné instalace stovek tisíc vadných převodovek do svých automobilů, média uvedla, že záměrem Číny bylo zvýšit tržní podíl domácích značek tím, že Volkswagen zničí. Když byla společnost Coca-Cola nucena zničit několik set tisíc beden nápojů kontaminovaných chlórem a pesticidy, západní média to vykreslila jako cynickou akci s cílem posílit místní značky nenapravitelným poškozením americké korporace. Když byl Apple v čínské televizi CCTV kritizován za svou nezákonnou a rasistickou servisní a záruční politiku, západní média to přisoudila čínské vládě, která tak trochu zvedla trh ve prospěch čínské korporace Xiaomi. A tak dále, těch příkladů, kdy takzvaná západní média straní americkým nadnárodním korporacím, je mnoho. A už jsem to tady říkal. Je třeba si uvědomit, že legendární americká nevědomost, produkovaná médii, Hollywoodem a další propagandou, je součástí plánu, který realizuje stejná armáda bankéřů. Pokud chcete využít národní armádu k provádění zvěrstev ve prospěch svých korporací a bank, nechcete přece, aby se to lidé dozvěděli, protože by se jim nakonec obrátil žaludek a vzbouřili by se. Ale pokud ovládáte média, vydavatele knih a filmy, pak kontrolujete, co lidé vidí, čtou a vědí, a zároveň je učíte, co si mají myslet. Musíte dostatečně drilovat opakovat takový narativ, který naboucháte do hlav naprogramovaných obyvatel, co si mají myslet, komu mají věřit, koho poslouchat, a koho radši ani neposlouchat. Žádné kritické myšlení, to je jen stupidní hra, oni nechtějí žádné kritické myšlení, oni chtějí, abychom je žrali, přímo hltali jejich lži a hystericky vřeštěli na kohokoli jiného než jejich kámoše, pozor hoax, fakenews, dezinformace, konspirace, neposlouchejte je. Až takhle zmanipulované a naprogramované stádo lidí chtějí vychovat. Neřeknou jim OK, poslechněte si je, přečtěte si je, a pak si sami vytvořte váš vlastní názor. Oni řeknou ne, nesmíte je poslouchat,… protože… , a zbytek už známe. To je představa korporátního mainstreamu o takzvaném kritickém myšlení.

Fiktivní identity na soc. sítích (CIA a program Sock Puppet)

Mnoho lidí si začalo všímat komentářů čínských občanů na Weibo nebo WeChat, které podporovaly Apple nebo jiné americké firmy a kritizovaly nebo dokonce odsuzovaly za to čínskou CCTV, čínské vládní orgány a Čínu samotnou. Pravdou ale je, že jen málo z těchto přispěvatelů, pokud vůbec nějací, byli ve skutečnosti Číňané. Příspěvky byly s největší pravděpodobností psané z ústředí CIA v Langley ve Virginii, nikoli z Čchang-ša nebo Šen-čenu.

Vybrané zpravodajské rozvědky mají totiž k dispozici program sock puppets, což je software umožňující vytváření více falešných osob, které zaplňují sociální média na internetu.

Tento neomezený počet virtuálních lidí může vytvořit jen několik skutečných osob, což těmto vládním rozvědkám dává moc vytvářet iluzi veřejného konsensu. Zaplavíte sociální média falešnými profily fiktivních smyšlených osob, které vyjadřují nějaké základní postoje. Lidé začnou mít pocit, že převládá jiný názor než ten jejich a slabší povahy začnou zpytovat a přehodnocovat vlastní postoje, aby byly kompatibilní s většinou.

Software je velmi podrobný a poskytuje rozsáhlé pozadí profilů těchto fiktivních lidí, což umožňuje jedinému člověku převzít identitu libovolného počtu falešných lidí a vytvořit dojem, že se skutečně nacházejí na určitém fyzickém místě nebo se dokonce účastní skutečné události. Kontrolují IP adresy, takže je nemožné zjistit, že všechny tyto aktivity organizuje jediný člověk na jednom místě. V příručce k programu Sock Puppets se uvádí, cituji: "Existuje celá řada triků na sociálních sítích, které můžeme použít, abychom všem fiktivním osobám dodali úroveň reálnosti". Zakázka vyžaduje "virtuální privátní servery" umístěné ve Spojených státech i mimo USA, aby poskytovaly falešné informace o poloze.

Také vyžaduje to, co se nazývá "míchání provozu". Jde o míchání Internetu živými kontrolory s Internetem používaným širokou veřejností způsobem, který nabízí "vynikající krytí a silné popření".

Mají to vymakané, míchají v podstatě oba provozy Internetu, jak živí kontroloři, tak i běžná široká veřejnost. Mnoho amerických vládních agentur získalo a používá tento software pro řízení profilů k manipulaci s veřejným míněním v klíčových otázkách. Vládní agentury pravidelně zaplavují sociální sítě falešnými lidmi, kteří zveřejňují falešné příspěvky na podporu vládních postojů a diskreditují ty, kteří jsou k vládě kritičtí. Jedná se o provládní propagandu používanou k řízení veřejného mínění a k likvidaci politického aktivismu.

Tomuto postupu se říká "counter-messaging", přeložil bych to jako protizprávy. Tento systém je používán už řadu let, zejména americkou armádou. Pentagon se netají svými aktivitami v oblasti šíření "černé propagandy", což znamená vědomé šíření lží s cílem uvést veřejnost v omyl a dezinformovat ji za účelem potlačení politického nesouhlasu. Ve svém rostoucím strachu z politického aktivismu označila třeba americká vláda internet za "líheň domácích teroristů" a zdá se, že do této kategorie zahrnuje každého, kdo zpochybňuje vládní verzi událostí.

Vláda USA rovněž využívá tyto nástroje sociálních médií v pomlouvačných kampaních proti alternativě a dalším vysoce postaveným osobám, které kritizují politiku vlády. To až do té míry, že na jejich jména vytváří falešné účty na Facebooku a Twitteru, které obsahují falešné příspěvky, které mají poškodit jejich osobu, a dokonce vytváří falešné webové stránky a stránky na Wikipedii, které údajně patří dané osobě, a to vše za účelem diskreditace alternativy. To je třeba běžnou praxí ve Spojených státech amerických, "rodišti všech svobod", hnízdišti "svobody slova" a jediném národě na světě, který si údajně váží disidentů v uvozovkách. Musí to být ale jiní disidenti. Pokud to jsou disidenti v USA, nesouhlasí s americkou vládní propagandou, už to nejsou disidenti, ale jsou to teroristé. Jak uvedu později, americká vláda je tak vyděšená z domácích občanských nepokojů, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti vybudovalo a obsadilo více než 800 internačních táborů, které jsou prázdné a čekají na další protest.

Dříve to bylo třeba hnutí Occupy Wall Street, dnes jde o agendu koronafašismu. Zmiňuji se o tom proto, že program Sock Puppits je i dnes široce využívaný americkou armádou a zpravodajskými službami po celém světě jako součást masivního programu aktivní manipulace a vedení veřejného mínění v mnoha zemích, obvykle s cílem podnítit občanské nepokoje a revoluci. Tyto příspěvky programu sock puppet jsou velmi často politické a jejich použití nemá téměř žádné hranice.

Bohem vyvolení Američané: Konáme dobro po světě

Hlavním výsledkem amerického politického a ideologického programování je výrazná nesnášenlivost a vlastně pohrdání všemi ostatními národy a kulturami. To je zcela způsobené jejich nadřazeným postojem, který je americké ideologii vlastní v šokující míře. Američané jsou a vždycky byli odporně a neomaleně nadřazenečtí. Američané jednotlivě, jejich vládní představitelé i média jsou natolik promíseni koloniální nadřazeností, že denně uvádějí příval negativních komentářů o Číně a dalších národech, aby zesměšnili a odsoudili kulturní postoje nebo praktiky, které jsou v rozporu s jejich vlastním politicko-ideologickým narativem.

Jak napsal jeden autor,

"Abychom pochopili Američany, musíme nejprve pochopit, že věří, že jsou "dobří". Ne v tom smyslu, že se chovají v souladu s abstraktní ideou dobra, což ve skutečnosti nedělají, ale spíše jsou ztělesněním dobra – ztělesněným dobrem. … jeho působení v americké mysli znamená, že cokoli Američané udělají, je podle definice "dobré", a kdykoli se Američané rozhodnou něco udělat, jakkoli je to ve své podstatě zlé, jejich činy jsou stále morálně spravedlivé. Navíc, Američané nejenže věří, že jsou dobří, ale každý, kdo se nedrží jejich rámce náboženských, politických nebo obchodních představ, je buď primitiv, nebo úchyl a je nejen "špatný", ale pravděpodobně i "zlý"." Konec citace. Pamatujeme si na George Bushe mladšího, který všechny své burcující a hecující projevy ve válce v Afghánistánu a pak Iráku zakončoval slovy God Bless America? Neustále opakovaně drilované God Bless America. God is on our side. Bůh je na naší straně. Samozřejmě, že jsou šílení, ale tohle je Amerika. Tato patologicky pokroucená náboženská přesvědčení jsou v jednotlivých Američanech naprogramována tak hluboko, že se je nikdy nepodařilo vytěsnit. Američané jsou prostě přesvědčeni o tom, že mají nejen právo, ale i svatou povinnost zpochybňovat jakékoli skutečné či domnělé křivdy jiných národů, což každého jednotlivého Američana zatěžuje bohem daným posláním zajistit, aby se mu všichni jedinci ve všech ostatních zemích osobně přiznali ke svým chybám. Koneckonců, je to přece Američan.

Je to tatáž morálně nadřazená dobrota, která si může dovolit kritizovat zbytek světa, mentorovat, poučovat, ale ostatní svět, který má mnohem starší kultury, vyvinutější civilizační okruhy, architekturu, literaturu, malířství, divadlo, všechno daleko daleko v době, kdy se americkými prériemi proháněli indiáni na koních. Musíme pochopit psychologii a mentalitu uvažování Američanů. Američané v jednom kuse lžou, kovbojským způsobem brání ve světě své nadnárodní korporace ve stylu sicilské mafie Cosa Nostra, ale jejich překrucování pravdy je nutné ke konání dobra. Když píší své nečestné a zavádějící články o Číně, ospravedlňují to tím, že jsou "dobří" a trestají hříšníka, který "dobrý není". Někdy je ke konání svatého Božího díla nutné o lidech říkat zlomyslné lži, ale protože jsem dobrý a jednám jen proto, abych konal dobro, můj Bůh to schválí. Hloupý mýtus o americké výjimečnosti vychází ze stejného zdroje: Američané, kteří jsou dobří, mají od svého Boha přirozený mandát ovlivňovat, řídit a určovat osud světa. A pokud se k tomu rozhodnou použít hlaveň zbraně, už víme, že Bůh a zbraně jsou přirozenou a požehnanou kombinací. Nesčetné miliony mrtvých, stovky milionů nevinných, kteří žijí v pekelné bídě v důsledku americké angažovanosti, pocházejí z definice konání "dobra". Ty hrůzy, svrhávání vlád, nastolování vojenských junt, bída a chudoba, to všechno byly dobré věci vykonané dobrými lidmi, kteří konali dobro. Abychom to všechno správně viděli, musíme pouze přijmout hluboké přesvědčení, že Američané, a pouze Američané, jsou "dobří". Bůh nechce, aby jeho "výjimečné" děti dělaly kompromisy s hříšnými pohany. Může se to zdát nespravedlivé, ale kdo jsme my, abychom zpochybňovali Boží vůli? Pokud shrnu všechno do jedné věty, Američané byli svým Bohem předurčeni k tomu, aby buď konvertovali, nebo zabíjeli vše, co se od nich liší.

Když do této rovnice vložíte patologickou chamtivost, která je základem západní formy neomezeného kapitalismu, pochopíte teď něco o Americe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *