Připravujeme

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

HAARP podle vědců a dokumentů

Pořad pojednává o kontroverzním projektu HAARP, což je zkratka pro „High Frequency Active Auroral Research Program“, jehož účelem je zkoumat ionosféru pomocí vysokofrekvenčních vln. Pořad se zaměřuje na historii projektu, včetně jeho kořenů v nápadech Nikoly Tesly, a na obavy týkající se možného využití projektu pro ovlivňování počasí nebo dokonce lidských nálad. Pořad také diskutuje otázky ovládání HAARPu a jeho dopadu na planetu.