Historie v souvislostech

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

HAARP podle vědců a dokumentů

audio

Pořad pojednává o kontroverzním projektu HAARP, což je zkratka pro „High Frequency Active Auroral Research Program“, jehož účelem je zkoumat ionosféru pomocí vysokofrekvenčních vln. Pořad se zaměřuje na historii projektu, včetně jeho kořenů v nápadech Nikoly Tesly, a na obavy týkající se možného využití projektu pro ovlivňování počasí nebo dokonce lidských nálad. Pořad také diskutuje otázky ovládání HAARPu a jeho dopadu na planetu.

Ve svých pořadech jsem se kromě jiného věnoval široce tématice geoinženýrství. Natočil jsem tři série pořadů, které psotupují po schodišti důležitosti od sdola nahoru. Jakýsi úvodník představuje dvoudílný pořad Poručíme větru dešti. Ten tvoří základní objem vědomostí a znalostí, které bychom o geoinženýrství měli znát. Druhý pořad pro lehce a středně pokročilé je Kdo vlastní počasí. Třetí, zatím poslední pro středně a více pokročilé, je trojdílný pořad Planeta jako zbraň. Protože jsem během této doby nashromáždil řadu dalších oficiálních dokumentů, rozhodl jsem se v této problematice pokračovat. Ovšem nezaměřím se na počasí jako takové, ale na jedno konkrétní zařízení. Zařízení, o kterém panuje mnoho mýtů a báchorek. Tyto kontaminace polopravd jsou toxické, a zpravodajské služby jimi infikují veřejný prostor, aby znevěrohodněly veškerá seriózní pátrání. Vytvořená znevěrohodněná tabu pak každý raději obloukem obchází, aby nebyl označený za konspirátora. Vy, kteří mě posloucháte pravidelně víte, že jsem jednak vůči podobným stupiditám rezistentní, a že jednak informace čerpám z oficiálních zdrojů. Paradoxně, takové zdroje existují, ovšem jsou schované hluboko v literatuře, nebo na zadních stránkách internetových vyhledávačů. Člověk musí vědět, kam sáhnout, a kde hledat. Dokumenty a materiály, které jsem nashromáždil, se týkají zařízení v odlehlých lesích americké Aljašce, známé jako HAARP. Jak jsem uvedl v předchozích geoinženýrských cyklech, současná technologie je na takové úrovni, kterou si mnozí z nás nedovedeme představit. Běžná lidská mentalita reaguje na něco, čemu nerozumí, kategorickým odmítáním. Je to běžný střet s realitou. Něco, co neznáme, o čem jsme ještě nikdy neslyšeli, máme tendenci odmítat jako nesmysl. To zdůrazňuji především pro nové posluchače, protože ostřílení alternativci tento mentální blok už dávno odbourali. Prosím, vyvarujme se kategorické ignorace, protože jinak nebudeme mít šanci seznámit se se současnou technologií. S ohledem na nové posluchače, se pokusím postupovat šetrně, a co nejvíce věcí vysvětlovat. Vy kteří to už znáte, buďte prosím trpěliví pro určitá zjednodušující sdělení. Chceme přece otevírat oči a mysl dalším lidem, ne se zapouzdřovat a uzavírat do sociální bubliny a tvářit se, že jen my víme něco víc. Takový přístup ty ostatní spolehlivě odradí. Dáváme jim tím tak trochu najevo, že je považujeme za slabomyslné pitomce. Proto se ve svých pořadech snažím věci opakovaně vysvětlovat, abychom se chytali všichni. Případně odkazovat na pořady, ve kterých jsem zmíněné téma pokryl podrobněji. Ohledně geoinženýrství a speciálně kolem zařízení HAARP je důležité postupovat podle oficiálních dokumentů. Můžeme vyvozovat přímé závěry realizace provedení, ale musíme respektovat výchozí dokumenty a materiály. Vzpomínáme si na Hvězdné války za prezidentské éry Ronalda Reagana? Koncept, který měl přesunout dějiště války do vesmíru? V roce 1995 se o financování Hvězdných válek hovořilo jako o mrtvé záležitosti, když americký Kongres zamítl její plné financování. Hvězdné války ale neskončily, jak se to stává u mnoha nepopulárních programů. Jen dostaly nové názvy. Příběh HAARP a s ním související technologie je součástí skládačky revoluce ve vojenských záležitostech, o kterou usiluje americká vláda, ale je to jen malá část.

Všechno začíná u Tesly (přelom 19. a 20. století)

Nikola Tesla byl elektrickým géniem srbského původu, který revolučním způsobem reformoval vědu. Je proto zvláštní, že běžné učebnice takovou historickou osobnost z větší části ignorují. Když ale pohlédneme na všechny jeho vynálezy, jeho vymazání z historie už tak zvláštní není. Tesla pohlížel na energii jako jemnou, mocnou, ale málo známou dynamickou sílu. Tato energie se nachází v atmosféře a téměř všude. Řada experimentů prokázala, že dynamická nehmotná energie existuje ve všech živých formách. Živí lidé, zvířata, rostliny, a dokonce i atmosféra vyzařují určitý druh jemné elektřiny. Říká se tomu aura, někdy také bioenergetické pole. Všichni máme kolem sebe své bioenergetické pole, které narušují a destruují různé vnější vlivy. Mohou to ale být i vnitřní vlivy, jako naše psychika, stres, úzkost, frustrace. Tím se snižuje naše zdravé jádro bioenergetického pole. Jsou to jemné elektrické impulsy, které obtékají lidským tělem a které vytvářejí určité prvky energie. I naše myšlenky v sobě nesou základ energie, stejně jako povely k našim končetinám. Zvedni ruku, pohni nohou. Naše lidské tělo můžeme vnímat jako energetické dynamo. K udržení základních fyziologických funkcí našeho těla je potřebné určité množství energie. To je označované jako základní látková výměna neboli bazální metabolismus. K odhadu tohoto bazálního metabolismu se používají empirické rovnice Harrise a Benedicta. Například pro 25letého muže s tělesnou hmotností 70 kg, a výškou 180 cm je bazální metabolismus 1760 kilokalorií za den. To odpovídá průměrnému výkonu 85 W, takže něco jako velká žárovka. Samozřejmě v našem lidském těle energie kolísá během dne. Záleží na činnosti, jakou člověk zrovna provádí. Namáhavé běhání nebo čtení knihy. Ale v průměru energie našeho těla v rámci bazálního metabolismu, je kolem 80 W. Naše tělo jako energetické dynamo. Jde o elektrické impulsy našeho bioenergetického pole, naší aury. Někteří citliví jedinci dokážou tuto jemnou aurru zachytit a vnímat. Energii, která protéká naším tělem. Jde o unikátní frekvenční rezonanci našeho těla. Každý má tuto frekvenční rezonanci jedinečnou, podobně třeba jako naše oční duhovka nebo otisk prstu. Ještě ale nejsou vynalezené měřicí přístroje, které by takovouto energii dokázaly měřit. Hrubá forma elektřiny používaná v současných technologiích, dráždí prvotní formu jemné energie ve vzduchu. Nikola Tesla vnímal energii tímto způsobem, tedy v rozporu s konvenční oficiální vědou. To mu také otevíralo brány k netušeným možnostem. Tesla si v 19. století nechal patentovat systém střídavého proudu, který se dnes používá k výrobě a odesílání elektrické energie. Střetl se totiž s Thomasem Edisonem, který naopak prosazoval energii stejnosměrnou. Teslův systém střídavého proudu byl lepší, protože střídavá elektřina může při vysokém napětí cestovat stovky kilometrů po elektrickém vedení, zatímco drát přenášející stejnosměrný proud by nedokázal rozsvítit žárovky pouhý kilometr od elektrárny. Kupodivu to byl právě Edison, kdo byl v amerických učebnicích dějepisu oslavován. Střídavým proudem ale Teslova genialita neskončila. Než v roce 1943 zemřel, objevil další radikální vynálezy. Zřejmě více, než si magnáti z počátku 20. století přáli. Tesla příliš předběhl svou dobu, než aby byl vyslyšen. Tesla například v roce 1911 popsal, jak by mohl fungovat radar. Jak víme, radar se začal používat až během druhé světové války. V roce 1917 Tesla nabídl svůj vynález zbraně s částicovým paprskem americkému ministerstvu války. Z válečného úřadu se mu vysmáli. Opět byl příliš napřed, než aby mu někdo věřil. Někdy jsou to těžko uvěřitelné příběhy. Existovala například legenda, že Tesla vynalezl přijímač vesmírné energie, a při demonstraci přijímače poháněl automobil Pierce-Arrow. Nikola Tesla také při svých pokusech s bezdrátovou energií poblíž Colorado Springs v roce 1899 vytvořil třicetisekundový kulový blesk o velikosti golfového míčku. Proč by si někdo chtěl hrát s bleskem v jakékoli podobě? Kulový blesk by mohl skrývat tajemství termonukleární fúze, a nakonec i levné energie. Nikola Tesla už před přelomem století skutečně tvrdil, že dokáže posílat elektrickou energii bez drátů. Představoval si, jak lidé po celém světě zapichují tyče do země, aby tuto energii získali zdarma. K posílání energie lidem se ale nedostal. Tesla totiž prováděl experimenty na věži v Long Islandu v New Yorku. Tato věž měla sloužit k posílání energie kolem Země. Potom, co Tesla přiznal finančníkovi J. P. Morganovi, že experimentální věž na Long Islandu měla skutečně sloužit k posílání energie i zpráv, jeho veřejná kariéra skončila. Přestože nadále vynalézal a učil se, byl vyřazený ze záře reflektorů. Korporátní magnáti, kteří měli zájem na vytváření monopolů a měření elektrické energie, ho vyřadili na černou listinu. Možná bylo pro naši planetu štěstím, že tato věž na Long Islandu nebyla nikdy dokončená. Ať už by posílali elektrickou energii vzduchem, nebo přes Zemi, tito experimentátoři by si s naší planetou zahrávali ve velkém měřítku. Mohli způsobit energetickou katastrofu. Tyto vlny mohly rezonovat s konstrukční ocelí budov, které se mohly začít hroutit jako domečky z karet. Mohly dokonce rozvibrovat celou planetu těmito pravidelnými energetickými pulsy, a třeba ji i vychýlit ze své oběžné dráhy. Samotná planeta Země je elektrický motor. Když by se motor rozběhl, zvýšil by rychlost otáček. Nakonec by Země explodovala ze zvýšeného odstředivého napětí. To není tak fantaskní a nepatřičné, jak se to může na první pohled zdát. Hned to vysvětlím. Projekt HAARP z Teslových vynálezů přímo vychází. Je na nich postavený. To se týká zejména experimentů s mechanickou vibrací. Tuto rezonanci je totiž možné použít na celou planetu. Země vibruje podobně jako když zahrajeme tón na hudební nástroj. Pokud například někdo udeří do klavírní klávesy stejné výšky, jako struna na houslích poblíž, struna se rozvibruje. Výška tónu vychází z toho, kolikrát za vteřinu se zvuk rozkmitá. Podobně má rezonanční frekvenci i Země.Pokud do ní elektrické kmitání buší určitou rychlostí po dostatečně dlouhou dobu, může malý periodický příkon narůst do velké vibrace. Mohly by být Teslovy poznatky o rezonanci skutečně využité pro pokročilé technologie? V mém pořadu Planeta jako zbraň jsem hovořil o Teslově oscilátoru zemětřesení. Tento oscilátor buší do země, a působí na ni rytmickými vibracemi určitých kontrolovatelných frekvencí. Zvukové vibrace se odrážejí sem a tam v odrazu, který vytváří překryvy stojatých vln neboli uzly. Ty fungují jako čočky pro šíření vln, které nastolují rezonanční stav. Zase to slovo rezonance. Představme si dítě, které tlačí většího kamaráda na houpačce. Správně načasovaná malá strčení postupně zvětšují vzdálenost, kterou houpačka urazí. Dítě pokaždé strčí velkého kamaráda stejně silně. Houpačka se ale kymácí stále víc. Jinými slovy, malé vstupy v pravidelných intervalech mohou vyvolat velké účinky. Ukázalo se, že rezonance je důležitý pojem, který používají lidé, kteří se snaží zkrotit oblohu, a přitom nechtěně zasahují do našeho počasí, zdraví a mysli. Rezonance ale není jediná. Teslova práce s částicovými paprsky se vyvinula z jeho průkopnických experimentů s rentgenovým zářením, a také z jeho nápadu osvětlit oblohu svým zvětšovacím vysílačem pomocí vyzařování elektrické energie do stratosféry. To je úroveň atmosféry nad mraky, která sahá až do výšky 50 km nad zemí. Těžko si dokážeme představit, že je možné zacházet s horními vrstvami atmosféry, jako by to byly pouhé plyny v obří zářivce. Když si přečteme seznam vojenského využití mnoha Teslových vynálezů, dojde nám, na čem technologie projektu HAARP vlastně stojí. Teslovy experimenty s rezonancí, tedy zemětřesení. Světové radary. Zbraně s částicovými paprsky. Manipulace s mozkovými vlnami. Jeden nebo více zvětšovacích vysílačů by teoreticky mohlo posílat ničivé impulsy skrz Zemi na libovolné místo. Například dobře umístěný otřes o síle mnoha milionů wattů, by teoreticky mohl zničit komunikační síť jakéhokoli velkého města. Zbraně využívající částicové paprsky byly natolik vysokým tajemstvím, že dokonce sám americký prezident Jimmy Carter byl byrokracií CIA a Obranné zpravodajské služby odstřihnutý od zásadního technického vývoje. Teslova práce a dokumenty jsou systematicky skrývané před veřejností, aby byla chráněná stopa této přísně tajné práce, která se v 80. letech stala známou jako projekt hvězdných válek. V 90. letech byly Teslovy experimenty přetvořené do projektu HAARP. Tesla nakonec v roce 1943 zemřel v chudobě. Jak už víme, projekt HAARP ale na jeho experimentech stojí. Frederic Jueneman v roce 1974 prohlásil:

"Jestliže Teslovy rezonanční efekty dokáží ovládat obrovské energie nepatrnými spouštěcími signály, pak s božskou arogancí možná jednou ještě budeme řídit hvězdy v jejich dráze."

Tesla a archivní materiály (1915 – 1940)

Nikola Tesla tvrdil, že měl klíč k vytvoření štítu v horních vrstvách atmosféry, který by zničil každé přilétající letadlo. Když se podíváme do archivních dobových materiálů, zjistíme, že se o tom široce psalo dokonce v mainstreamu. New York Times o tom psaly 8. prosince 1915:

"Nikola Tesla, vynálezce, podal patentové přihlášky na základní části stroje, jehož možnosti testují představivost laika a slibují obdobu Thorova vystřelování blesků z oblohy k potrestání těch, kteří rozhněvali bohy… Stačí říci, že vynález proletí vesmírem rychlostí 300 mil za sekundu, loď bez člověka, bez hnacího motoru nebo křídel, vyslaná pomocí elektřiny na libovolné místo na zeměkouli na své pouti zkázy, pokud si zkázu přeje její manipulátor uskutečnit."

Článek pokračuje dál, mám tu k dispozici celou kopii, ale je zbytečné ho celý citovat. Další článek vyšel také v New York Times a to 22. září 1940:

"Nikola Tesla, jeden ze skutečně velkých vynálezců, který 10 července oslavil osmdesáté narozeniny, sdělil pisateli, že je připravený prozradit americké vládě tajemství své telesíla, anglicky teleforce, s jejíž pomocí by se prý daly roztavit motory letadel na vzdálenost 250 mil, takže by se kolem země vybudovala neviditelná čínská obranná zeď. Tato telesíla, jak řekl, je založená na zcela novém fyzikálním principu, o němž nikdo nikdy nesnil, odlišném od principu obsaženého v jeho vynálezech týkajících se přenosu elektrické energie na dálku, na něž získal řadu základních patentů. Tento nový typ síly, řekl pan Tesla, by působil prostřednictvím paprsku o průměru jedné stomiliontiny čtverečního centimetru. Mohl by být generován ze speciálního zařízení, které by nestálo více než 2000000 dolarů, a jehož výstavba by trvala jen asi tři měsíce."Opět netřeba citovat celý článek. O Teslových vynálezech byly publikované mainstreamové články. Sovětská a americká armáda se těchto experimentů chopila. Stejně jako existují zdokumentované patenty na ovládání mysli, existují také patenty pro manipulaci s počasím. Jeden takový patent číslo 4 686 605, vydaný 11. srpna 1987 je jedním z takových patentů. Nechal si ho patentovat známý Bernard Eastlund. Jde o patent s názvem Způsob a zařízení pro změnu oblasti zemské atmosféry, ionosféry a magnetosféry. V patentu se například uvádí, že by tato technologie mohla manipulovat s globálními systémy počasí. Je to jeden ze tří souvisejících patentů, ze kterých byl jeden koncem 80. let zablokovaný na základě nařízení národní bezpečnosti amerického námořnictva. Sověti zřejmě testovali účinky systémem Datel v 70. a 80. letech. Američané nakonec vyvinuli podstatně výkonnější HAARP v 90. letech.

Sovětský Datel: Frekvence pro ovládání nálad (70. a 80. léta 20. století)

V mém pořadu Planeta jako zbraň jsem hovořil o sovětském programu zvaný Woodpecker, česky Datel. Sovětský svaz začal v 70. letech minulého století záhadně experimentovat s radiofrekvenčními signály, které vysílal směrem k Severní Americe. Od konce roku 1976 začalo mnoho radioamatérů na svých radiopřijímačích zachytávat 10 Hz frekvenci. Byly to pravidelné cykly, údery nebo pulsy za sekundu. Tyto signály se začly označovat jako sovětský datel. Bylo to kvůli ostrému ťukání, které radioamatéři slyšeli z extrémně nízkofrekvenčních vln. Někteří badatelé spekulovali, že tento signál Woodpecker byl Teslovou zbraní pro ovládání mysli, protože tyto extrémně nízké vlny měly frekvenci, která rezonuje s neurony v lidském mozku. Vysílání projektu Datel mohlo být nosnou vlnou, která byla modulovaná, tedy měnila se amplituda, frekvence nebo fáze, aby přenášela skrytý účinek. frekvenční rozsah kolem 10 Hz se obvykle zjišťuje u lidské mozkové činnosti. K ovládání mozku pomocí radiofrekvenčních vln se dostanu ve speciální kapitole. Na toto téma je zdokumentovaných řada patentů, a provádělo se mnoho vědeckých experimentů. Dodnes se přesně neví, k čemu vysílané pulsy na 10 Hz sovětského projektu Datel sloužily.

 

 

Začátek HAARP (1993)

Americký stát Aljaška produkuje asi 22 % americké potřeby ropy, má všech 33 strategických nerostných surovin v komerčním množství, a představuje obrovské přírodní bohatství. Havaj je strategickým bodem pro celou tichomořskou přítomnost americké armády. Tyto dvě oblasti musely být podle odhadu vojenských plánovačů chráněné. Aljaška a Havaj. V rámci Strategické obranné iniciativy Reaganovy administrativy, byly vyvinuté lasery vyřazující satelity. Koncem roku 1997 byl provedený test s nižším než plným výkonem, který měl prokázat schopnost systému zasáhnout cíl. Demonstrace byla úspěšná. Ovšem vedle toho se vyvíjel další výkonnější systém. Na aljašskou univerzitu putovaly miliony dolarů, aby využily sílu polární záře elektrické energie, která se třpytí na severní obloze. Z účelových prostředků byl mimo jiné financovaný také superpočítač na sever od polárního kruhu,aniž by byla jmenovaná Aljašská univerzita Fairbanks jako příjemce. Na počátku projektu HAARP panovaly nejasnosti ohledně využití energie polární záře pro vojenské účely. V širším spektru se jedná o pokročilé zbraňové systémy. Američané začali vyvíjet nové integrální geofyzikální zbraně, které mohou ovlivňovat blízké zemské prostředí vysokofrekvenčními rádiovými vlnami. Význam tohoto kvalitativního skoku by se dal přirovnat k přechodu od meče ke střelným zbraním, nebo od konvenčních zbraní k jaderným. Tento nový typ zbraní se od předchozích typů liší tím, že se blízké zemské prostředí stává zároveň objektem přímého působení a jeho součástí. Americká armáda nazývá tento systém zařízení HAARP. Je to zkratka pro High Frequency Active Auroral Research Program. Česky vysokofrekvenční aktivní polární záření. Tento zářič se ale polární záře netýká. Project Censored, prestižní skupina novinářů vyhodnotila HAARP jako jednu z deseti nejpodceňovanějších zpráv roku 1994. HAARP se začal oficiálně odhalovat v září 1995. Proč se kolem HAARP našlapuje po špičkách, a téměř se o něm nehovoří? Pojďme tento deficit narovnat. HAARP je společným projektem amerického letectva a námořnictva se sídlem na Aljašce. 3. listopadu 1993 oznámilo americké letectvo, že hlavním dodavatelem první fáze projektu HAARP je společnost ARCO Power Technologies. Tehdy byla dceřinou společností Atlantic Richfield Oil Company. Už jen to vyvolává značné podezření. ARCO Power Technologies měla prezidenta v Los Angeles a 25 zaměstnanců ve Washingtonu. Její tržby dosahovaly pouhých 5 milionů dolarů ročně. Jak mohla malá dceřiná společnost získat vojenskou zakázku na tak velký projekt? Podle záznamu získala právo stavět projekt díky výjimkám v procesu zadávání armádních zakázek. Smlouva na HAARP se společností byla více než pětkrát vyšší než její roční tržby. 10. června 1994 koupil ARCO Power Technologies obří dodavatel obranných zařízení E-Systems z Dallasu v Texasu. Společnost E-Systems uváděla roční obrat 1,9 miliardy dolarů ročně, měla 18662 zaměstnanců, a byla jedním z největších dodavatelů zpravodajských služeb v Americe. O společnosti E-Systems tehdy napsal John Mintz ve Washington Post obsáhlý článek. Prozradil, že technologie společnosti E-Systems byly součástí centrálního nervového systému národní zpravodajské komunity. 1,8 miliardy dolarů z 2,1 miliardy dolarů obratu, bylo určeno na utajované projekty. Velká část projektů pocházela od Národní bezpečnostní agentury NSA, Ústřední zpravodajské služby CIA a dalších zpravodajských organizací. Mnoho zaměstnanců společnosti byli pracovníci NSA, CIA a vojenští specialisté v důchodu. Podle článku ve Washington Post, byli do společnosti přijímaní lidé s vysoce technickým vzděláním a historií práce ve vládních zpravodajských kruzích. Například admirál námořnictva ve výslužbě William Raborn, ředitel CIA za vlády Lyndona Johnsona, po léta působil v představenstvu E-Systems. Článek ve Washington Post popsal společnost jako organizaci působící v černém světě, v oblasti natolik utajené, že zaměstnanci nesměli ze zákona o své práci nic říkat. Článek dále vykresloval obraz organizace, která prosperovala ze zakázek vypisovaných CIA, NSA a vojenskými zpravodajskými organizacemi. Tato společnost tedy koupila korporaci, která budovala projekt HAARP na americké Aljašce. Můžeme si vytvořit obrázek, jak utajený projekt HAARP byl a je dodnes. Jako třešničku na dortu si představme, že právě tato společnost E-Systems vyvynula technologii globálního polohového systému GPS, který běžně používáme všichni v mobilech nebo automobilech. Stejná společnost, která se spolupodílela na systému HAARP. Tato společnost E-Systems následně změnila název společnosti na Advanced Power Technologies Incorporated. Nakonec to byla korporace Raytheon, která koupila od E-Systems, respektive Advanced Power Technologies, kontrakt na HAARP. Bylo tedy jasné, že prvotní ARCO Power Technologies byla jen armádní zástěrkou. Víme, že Raytheon je armádní korporace s úzkým napojením na Pentagon. Projekt HAARP tak přešel do černého světa skrytých programů. Od převzetí Raytheonem se nachází na dně moře korporátní struktury jedné z největších soukromých společností na světě. Kromě nově získané zakázky na HAARP, vyvinula společnost E-Systems řadu dalších technologií. Vyvinuli sdružené počítačové sítě zvané systémy EMASS. Tyto systémy dokážou uložit pět bilionů stran textu, hromadu souborů, která by sahala do výšky 150 km. Jejich počítač dokáže třídit data rychlostí blesku, a má využití v ropném průmyslu pro ukládání a třídění seismických informací. E-systems ovládá také zařízení pro dálkový průzkum Země, které je schopné mapovat podzemní útvary planety. Tyto technologie spolu s projektem HAARP, vytvořily neuvěřitelný technologický balík pro jeden z nejhlubších zbraňových systémů, jaký byl dosud vymyšlený. Spojení takových technologií vytváří možnost použití, o kterých se ve zpravodajských kruzích uvažuje jako o nezbytných pro konečné ovládnutí lidstva prostřednictvím nekrvavé války a manipulace s duševním fungováním. Společnost E-Systems nashromáždila obrovské kapacity pro nejtajnější organizace v zemi. Vedle toho získala kontrolu nad technologiemi HAARP. Dnes, když Raytheon ovládá tyto technologie nebo HAARP, může tato vojenská korporace rozvíjet i ty nejbizarnější nápady vojenských a zpravodajských komunit.

Elektrojet: Stavební kámen pro HAARP

Nespočetné množství sluncí v jiných galaxiích nepřetržitě rozprašuje kosmické záření do všech směrů. Naše vlastní Slunce vyzařuje gama záření, rentgenové záření a kratší vlnové délky ultrafialového světla. Při dopadu na vnější vrstvy zemské atmosféry jsou tyto kosmické paprsky pohlcované atomy, ale přitom jsou z nich vyrážené elektrony. V této výšce tak dochází k neustálému toku, nebo proudění elektronů, a atomy se mění na kladně nabité ionty. Tento proces dal ionosféře její název. Kladně nabité ionty a záporné elektrony jsou nejhustší ve výškách 80 až 400 km. Ionosféra začíná ve výšce asi 30 kilometrů, a sahá až do výšky asi 300 kilometrů a více. Tento přirozený elektricky nabitý štít kolem Země filtruje škodlivé vlnové délky slunečního záření. Chrání tak povrch Země před značným bombardováním. Elektricky nabité částice, které sluneční vítr unáší k Zemi, sledují magnetické siločáry Země. Po těchto cestách nejmenšího odporu se částice s vysokou energií hrnou k magnetickým pólům Země, stlačí se do proudu směřujícího k pólům, který se nazývá elektrojet, a jsou vyvržené směrem k Zemi. Tento elektrojet je pro nás velmi důležitý pojem, proto ho musím podrobně vysvětlit. Pokud jste poslouchali můj poslední pořad Planeta jako zbraň, vysvětloval jsem tam funkci elektrické řeky zvané elektrojet. Elektrojet protéká vrstvou atmosféry, zvané ionosféra. Pokud se nějaká mocnost naučí ovládat tuto elektrickou řeku zvanou elektrojet, může tvrdě zasáhnout infrastrukturu protivníka. Ionosféra obsahuje dvě velmi velké řeky. Tyto dvě řeky jsou tvořené stejnosměrným elektrickým proudem. Nazývá se elektrojet, který se pohybuje v ionosféře ve výšce asi 120 kilometrů. Na severním a jižním pólu o něco níže. Elektrojet tedy pohybuje elektrickými částicemi po celé planetě. Jedná se tedy o zdroj elektrické energie, který zdaleka převyšuje všechno na Zemi. To nabízí obrovský potenciál pro toho, kdo se ionosféru naučí ovládat. Ionosféra je vlastně obrovský přírodní generátor, který vyrábí až 10 milionů megawattů elektrické energie díky srážkám částic slunečního větru se zemským magnetickým polem. V ionosféře tečou tyto elektrické proudy zvané elektrojet, které někdy dosahují síly milionů ampérů. Když se elektrojet dotkne země, což se někdy stává během magnetických bouří, může ochromit telefonní kabely a rozvodné sítě. Tento elektrojet je tedy cílem experimentů zařízení HAARP. Elektrická řeka elektrojet tedy protéká nad celou planetou. Zařízení HAARP může z elektrojetu vytvořit vibrující umělou anténu pro vysílání elektromagnetického záření, které bude dopadat na určené místo na planetě. Americká armáda pak může rentgenovat zemi a komunikovat s ponorkami, jak vyplývá z dokumentu amerického letectva z 18. října 1993. Jak jsem uvedl s HAARPem toho ale mohou dělat mnohem víc. Nicméně tohle je stěžejní k pochopení práce HAARP a tvoří to také stavební kámen výzkumů Nikoly Tesly, stejně jako pokračovatele Bernarda Eastlunda.

Základy: Co bychom měli vědět o HAARP (60. – 90. léta 20. století)

Ionosférické ohřívače nebyly v 90. letech ničím novým. Ionosférické ohřívače většinou provozovaly univerzity a výzkumné ústavy. Stanfordský výzkumný institut vyvinul většinu vysokofrekvenčníchvysílacích programů za peníze od Obranné agentury pro jadernou bezpečnost. Průkopníkem s experimentováním s těmito poznatky byla ale Pensylvánská státní univerzita. Už v roce 1966 postavili elektroinženýři na místě nedaleko kampusu ionosférický ohřívač o výkonu 500 kW, a efektivním vyzářeném výkonu 14 MW. Vysílač s vysokým výkonem ohříval oblast spodní ionosféry, zatímco slabší vysílač pulzoval. Experimentátoři tak mohli studovat vzájemné působení vln. Pensylvánská státní univerzita prováděla tyto pokusy po dobu dalších třiceti let. První velký ionosférický ohřívač v Americe byl postavený v Plattesville v Coloradu v 60. letech. V roce 1983 byly vysílač a anténní soustava přemístěné z Colorada na místo 40 km východně od Fairbanksu na Aljašce. Dlouho předtím, než byl HAARP dokončený, postavil bývalý Sovětský svaz výkonnější ohřívač o síle 1 GW v Zelenogradské u Moskvy. Také německý Institut Maxe Plancka postavil ohřívač v norském Tromso. V roce 1991 Evropané dohnali Rusy, když z Tromso vyslali 1 GW efektivního vyzářeného výkonu. Nesmíme také zapomenout na Arecibo v Portoriku. Víceúčelové zařízení pro HAARP v 90. letech bylo řízené z Phillipsovy letecké základny. HAARP umožňuje pronikat do ionosféry mnohem silnějším a cílenějším paprskem, a právě v tom se stal jedinečným. HAARP je výzkumným programem určený ke studiu ionosféry za účelem vývoje nových zbraňových technologií. Systém HAARP je určený k manipulaci s ionosférou, vrstvou, která začíná asi třicet kilometrů nad Zemí. Vysílač zařízení HAARP na zemi, je anténní systém s fázovaným polem. Velké pole antén je navržené tak, aby společně soustřeďovaly radiofrekvenční energii pro manipulaci s ionosférou. Radiofrekvenční energii lze pulzovat, tvarovat a měnit způsobem, který u jiných vysílačů, nebo na úrovni výkonu tohoto nového zařízení, nikdy nebyl možný. Projekt HAARP je vytvořený tak, aby do ionosféry, elektricky nabité vrstvy nad zemskou atmosférou, vysílal více než 1,7 GW tedy miliardy wattů, vyzářeného výkonu. Zjednodušeně řečeno, přístroj je obrácenou verzí radioteleskopu. Jen místo příjmu vysílá. Ohřívá horní vrstvy atmosféry. Po narušení ionosféry se záření odrazí zpět na Zemi v podobě dlouhých vln, které proniknou do našich těl, na zem a do oceánů. Ještě jednodušeji řečeno, jde o pulzování radiofrekvenčního paprsku, který vytvoří ionizovaný a tedy elektricky vodivý kanál mezi Zemí a ionosférou. HAARP se používá k zemské penetrační tomografii, tedy procházení zemských vrstev za účelem lokalizace podzemních zařízení nebo nerostných surovin. Jednoduše směrované vlnové paprsky se odrážejí od země a tak se vyhodnocuje průzkum ložisek podzemních surovin zejména ropy nebo plynu. Právě odhalování nových ložisek přírodních surovin je jedním z mnohých cílů HAARP. Systém HAARP ale manipuluje s životním prostředím způsobem, který může narušit lidské duševní procesy. Ovlivňování lidských nálad se budu věnovat ve zvláštní kapitole. HAARP může rušit všechny globální komunikační systémy. Umí narušit migraci volně žijících živočichů. Existují i další, zlověstnější možnosti tohoto zařízení. HAARP se může také využívat k přenosu energie z jedné části světa do druhé, k vytváření umělých plazmových vrstev nebo skvrn v ionosféře. Může také sloužit ke změně počasí na rozsáhlých územích, nebo jako protisatelitní zbraň. Tyto americké rozsáhlé geofyzikální experimenty vyvíjejí zbraně schopné rozbít radiokomunikační linky a zařízení instalovaná na kosmických lodích a raketách, nebo vyvolat vážné havárie v elektrických sítích v ropovodech a plynovodech. Systém HAARP tedy nesmíme tedy vnímat úzkoprofilově jako zařízení pro změnu počasí na vybrané části planety. To je jen jedna z mnohých možností. HAARP musíme vnímat jako širokospektrální přístroj pro celou řadu experimentů. Vědecké experimenty rozhodně nejsou špatné. Posouvají lidstvo kupředu. Ovšem jak to tak bývá, armáda vždycky rozpozná jejich vojenský potenciál. Místo civilních účelů pro zkvalitňování našeho života, tyto experimenty slouží vojenským cílům. Stejně jako harfa může vytvářet Mozartovu hudbu nebo melodii pochodu smrti. Stejně jako flétna může hrát libozvučnou melodii, ale krysař s píšťalkou vede lidstvo k propasti.

Jak se ovládá HAARP?

V této stručné kapitolce se v několika větách zaměřím na to, jak se HAARP reálně ovládá, abychom si vytvořili plastickou představu. Systém ovládání není totiž vůbec složitý. Operátoři kteří sedí u ovládacího a monitorovacího pultu přístrojů HAARP, mají skutečně k dispozici všestranný nástroj. Jeho součástí je generátor tvaru vlny, který je schopen vysílat do anténní soustavy nejrůznější modulované signály. Operátoři pak mohou úzký paprsek radiofrekvenční energie libovolně rozhánět po obloze. Ovládání pole umožňuje natáčet paprsek na libovolná místa v rámci horního třiceti stupňového kužele během deseti mikrosekund. Vizuální displeje informují operátory o průběhu experimentu. Místní i vzdálené senzory tedy radar s nekoherentním rozptylem, riometry, ionosondy a další sondážní přístroje monitorují ionosféru. HAARP kromě cílených změn počasí v určených oblastech dokáže pomocí vln měnit i náladu obyvatel. Jinými slovy náš duševní stav.

HAARP a změny nálad obyvatel

V minulých kapitolách jsem zmínil vysílání projektu Datel. Toto vysílání mohlo být nosnou vlnou, která byla modulovaná tedy měnila se amplituda, frekvence nebo fáze, aby přenášela skrytý účinek. Datel vysílal na frekvenci 10 Hz. Na stejných frekvencích vysílá i HAARP třeba při průzkumu podzemních ložisek přírodních surovin například ropy. I zde se používají takto extrémně nízké vlny. Tyto frekvence jsou stejné dominantní frekvence, v jejichž rámci běžně pracuje lidský mozek. Modulované vlnové paprsky HAARP mohou mít negativní dopad na duševní zdraví lidí obývajících celé regiony. Zejména tento bod mnohé z nás překvapí. Jak může nějaké zařízení na druhé straně planety měnit naši náladu nebo duševní stavy? Pravdou ale je, že je možné takto uměle navozovat určité nálady nebo jednání. Tyto možnosti jsou reálné. Američtí činitelé už před 20 lety navrhli smíchat vojenské a civilní policejní prostředky pod hlavičkou nesmrtících zbraní pro kontrolu davu a další účely. V této kapitole se budu zabývat tím, co všechno lze provést s modulovanými rádiovými frekvencemi tedy s látkou, která je předmětem experimentů HAARP. Už jsem to ostatně nastínil v kapitole o sovětském systému Datel. Frekvenční rozsah kolem 10 Hz se obvykle zjišťuje u lidské mozkové činnosti. Lidské mozkové vlny se obvykle pohybují mezi 4 a 35 Hz. Dětské mozkové vlny mají obvykle nižší frekvence, v rozmezí 4 až 7 Hz. Mozkové vlny dospělého člověka v reflexním nebo meditativním stavu se pohybují v rozmezí 8 až 12 Hz. Mozkové vlny bdělého a pozorného dospělého člověkanapříklad vás, kteří teď posloucháte se pohybují v rozmezí 13 až 35 Hz. Tyto pulzní vlny byly naměřené po celém světě. Projekty na ovlivňování mysli jsou zdokumentované v mnohých patentech. Pojďme si to rozebrat do větší hloubky, abychom pochopili význam zařízení typu HAARP. Mozek pracuje v relativně úzkém pásmu převládajících frekvencí. Převládající frekvence mozkových vln udávají druh činnosti, která v mozku probíhá. Existují čtyři základní skupiny frekvencí mozkových vln, které jsou spojené s většinou duševních činností. První z nich vlny beta13 až 35 Hz neboli pulzů za sekundu jsou spojené s normální činností, kdy je pozornost člověka zaměřená směrem ven k běžným činnostem. Horní hranice tohoto rozsahu je spojená se stresem nebo rozrušeným stavem, který může zhoršit myšlení a rozumové schopnosti. Druhá skupina vlny alfa 8 až 12 Hz, může indikovat relaxaci. Frekvence alfa jsou ideální pro učení a soustředěné duševní fungování. Při soustředěném zírání na televizi se také navozují tyto vlny alfa. Třetí skupina vlny theta 4 až 7 Hz indikujímentální představy, přístup ke vzpomínkám a vnitřní mentální soustředění. Tento stav je často spojovaný s malými dětmi, úpravou chování a stavy spánku a snění. Poslední velmi pomalé vlny delta 0,5 až 3 Hz se vyskytují, když je člověk v hlubokém spánku. Obecně platí pravidlo, že převládající frekvence vln mozku bude nejnižší, když je člověk uvolněný. Naopak bude nejvyšší, když je člověk nejvíce bdělý nebo rozrušený. Vnější stimulace mozku elektromagnetickými prostředky může způsobit, že mozek bude uzamčený do fáze s generátorem vnějšího signálu. Převládající mozkové vlny mohou být vnější stimulací řízené nebo tlačené do nových frekvenčních vzorců. Jinými slovy externí ovladač signálu nebo generátor impulzů přehlušuje normální frekvence mozku a způsobuje změny v mozkových vlnách, ty pak způsobují změny v mozkové chemii a ty pak způsobují změny v mozkových výstupech v podobě myšlenek, emocí nebo fyzického stavu. Manipulace s mozkem může být pro ovlivňovaného jedince buď prospěšná nebo škodlivá. V kombinaci se specifickými formami vln vyvolávají různé frekvence v mozku přesné chemické reakce. Tedy podle toho jakou vlnu do mozku vyšleme mozek odpoví konkrétní chemickou reakcí. Uvolňování těchto neurochemikálií vyvolává v mozku specifické reakce, které mají za následek pocity strachu, chtíče, deprese, lásky a tak dál. Všechny tyto pocity a celá škála emocionálních nebo intelektuálních reakcí jsou způsobené velmi specifickými kombinacemi těchto chemických látek v mozku, které se uvolňují na základě frekvenčně specifických elektrických impulsů. Přesné směsi těchto mozkových šťáv mohou vyvolat mimořádně specifické duševní stavy jako je strach ze tmy nebo intenzivní soustředění. Práce v této oblasti postupují velmi rychle vpřed díky novým objevům. Odhalení poznatků o těchto specifických frekvencích přináší významný průlom v chápání lidského zdraví. Radiofrekvenční záření které působí jako nosič extrémně nízkých frekvencí lze využít k bezdrátovému podmanění mozkových vln. Právě to by mohl HAARP v některých svých provedeních dělat. Vedlejší účinky na člověka sice nejsou v záznamech o HAARP zkoumané, ale objevují se v jiných vládních dokumentech. Existuje například firma Biomedical InstrumentsIncorporated, která prodává elektromedicínská zařízení používaná k ovládání nebo manipulaci s mozkovou činností. Úroveň výkonu potřebná k dosažení určité míry kontroly nad mozkovou činností je velmi malá. Od 5 do 200 µA. To je tisíckrát méně než výkon potřebný k provozu 60 W žárovky. Mluvíme o velmi, velmi nízkých energetických nárocích. Trik při ovlivňování mozkové aktivity spočívá v kombinaci frekvence, úrovně výkonu a tvaru vlny. Výzkumy na mezinárodní úrovni zjistily, že mozek lze snadno ovlivnit vnějšími elektromagnetickými poli. Tyto objevy poskytly vědcům i laikům nové nástroje. Mezi nové nástroje patří zařízení pro elektrickou stimulaci lebky, zvukové systémy, systémy světelných pulzů a velké množství dalších zařízení. Technologický pokrok se uplatnil také u speciálních monitorovacích a ovládacích zařízení, která umožňují lidem naučit se ovládat a manipulovat s vlastní mozkovou aktivitou s cílem dosáhnout příznivých výsledků. Zprávy zahrnují mimo jiné relaxaci, kontrolu bolesti, zrychlení učení a zlepšení paměti. Existují také technologie pro léčení poruch nervového systému, pro nápravu poruch pozornosti a hyperaktivity u dětí, nebo pro léčení závislostí na drogách a alkoholu. Elektromedicína tohoto typu se stává jednou z nejzajímavějších oblastí lékařského výzkumu. Bohužel vojenský výzkum se na tyto technologie stále dívá spíše jako na zbraňové systémy než jako na nástroje zvyšující lidský potenciál. Jeden z nejnadanějších amerických vynálezců Dr. Patrick Flanagan už v roce 1962 předpověděl, že se medicína změní. Řekl:

"Věřím, že jednoho dne bude celá koncepce lékařské praxe změněná elektronikou. Lidé se budou léčit spíše elektronicky než pomocí léků."

V té době byl Dr. Flanagan oceněný za vynález nejpokročilejšího zařízení pro ovlivňování mozku a možná i rozhraní mezi člověkem a počítačem na světě – neurofon. Neurofon dokáže převádět zvuk, například slova a hudbu na elektrické impulsy, které lze přenášet přes libovolné místo na těle přímo do mozku. Tím je možné zcela obejít ucho a s ním spojené sluchové mechanismy. Dr. Flanagan si také pohrával s novými koncepcemi a konstrukčními pokroky technologie neurofonu. Toto zařízení by mohlo být použité jako dokonalý nástroj pro propojení počítače s mozkem. Přesně na tomto principu má pracovat přístroj Neuralink implantovaný přímo do mozku, který v roce 2016 představil Klaus Schwab. Myšlenka že do dlouhodobé paměti lze přenést velké množství správně formátovaných informací by znamenala revoluci ve vzdělávání. Ovšem byl by to také způsob, jak do mozku zasílat ty jediné správné informace. Ostatní informace by byly jednoduše vyřazené. Noví výzkumníci tuto technologii v posledních letech zdokonalují. Pokračují v práci na možnostech, které nabízí s důrazem na jiné způsoby přenosu. Vzhledem k zájmu americké Agentury pro obranné zpravodajství o dřívější zařízení je velmi pravděpodobné, že i ona pokračuje ve snaze o jeho zdokonalení. Jak Dr. Flanagan poznamenal v jednom rozhovoru, projekt HAARP by mohl být nejen největším ionosférickým ohřívačem na světě, ale také největším zařízením pro ovlivnění mozku, jaké kdy bylo vymyšlené. HAARP může vysílat velmi nízké a extrémně nízké vlny, s využitím mnoha vlnových forem v dostatečné energetické úrovni, aby ovlivnil celé regionální populace. Projektanti HAARP o žádném z těchto výzkumů nikdy nehovořili, ačkoli letectvo a námořnictvo v těchto oblastech pracují už od počátku 60. let. Dr. Robert Becker experimentoval na počátku 60. let s extrémně nízkými frekvencemi. Na stejnosměrný proud umístil signál, který přenášel signál extrémně nízkých vln. Jinými slovy tento signál jel jako cestující v autobuse, zachovával si vlastní integritu, ale byl přenášený do svého konkrétního cíle. Dr. Becker testoval tuto koncepci použitím extrémně nízkého signálu o frekvenci 1 až 10 Hz na lidech. To vedlo ke zvýšené ztrátě vědomí u testovaných osob. To ukázalo, že extrémně nízké frekvence, které nejvíce ovlivňují funkce lidského mozku lze manipulovat externě s dobrými výsledky. Skutečnost že lidský mozek pracuje na určitých frekvencích skýtá obrovský potenciál. Extrémně nízké vlny jsou v rozsahu Schumannovy frekvence. To je rezonanční frekvence Země a také lidského mozku. Proto by mohlo být možné manipulovat s živými bytostmi. Hovořil jsem o tom v předchozích kapitolách. Frekvence které dokážou rytmickými pravidelnými údery rozvibrovat planetu podobně jako strunu na hudebním nástroji. Dnes je možné na tuto Schumannovu frekvenci modulovat určité informace a tím superponovat a ovlivňovat elektrické mozkové vlny člověka. To by technicky umožnilo provádět cílenou manipulaci s vědomím prostřednictvím HAARP a podobných zařízení. To znamená, že pokud bude HAARP naladěný na správnou frekvenci a použije správné formy vln, může dojít k psychickému rozvratu v celé oblasti a to záměrně nebo jako vedlejší účinek vysílání rádiových frekvencí. Je snadné si představit jaké budou následky pokud tyto nové metody a zbraně budou fungovat. Manipulací s vědomím lze celé národy nasměrovat tím či oním směrem. HAARP by skutečně mohl být případně použitý jako bezdrátové zařízení pro ovlivňování mozku. Toto využití má největší invazivní možnosti. Biofeedback mozku v reálném čase je další oblastí výzkumu mozku, která začíná poskytovat velké možnosti mnoha jedincům. Tato oblast přinesla nové přístupy k získání kontroly nad myslí. Prostřednictvím interaktivních počítačových technologií je dnes možné sledovat mozkové vlny v reálném čase takže osoba, která tyto nástroje používá může na obrazovce počítače vidět jak graficky vypadají mozkové vlny, zatímco dotyčný přemýšlí. V současné době je na trhu několik systémů. Jeden z nejlepších vyrábí v Americe společnost American Biotech Corporation. Pomocí těchto systémů se člověk může naučit hlubokým způsobem manipulovat s vlastními mozkovými vlnami. Díky tomu bylo například dosaženo vysokých meditačních stavů tedy stavů vědomí, kterých nelze jinak dosáhnout bez dlouholetého cvičení. Byla třeba zvýšená míra zotavení mozkových dysfunkcí v důsledku mrtvice nebo nehody. Bylo zaznamenané zlepšení u dětí trpících poruchami pozornosti a jinými poruchami. Už jsem hovořil o odbourávání závislostí na drogách a alkoholu. Tyto nástroje a techniky byly použité k léčbě řady duševních poruch. Naučily člověka jak v sobě podle své vůle vytvářet mozkové vzorce, které změní stav jeho vědomí. Vědci zjistili, že během 30 až 60 dnů se většina lidí dokáže naučit, jak si vytvořit řadu specifických duševních stavů podle své vůle a to bez trvalého používání těchto přístrojů. Stroje slouží jako most k novým úrovním mentální kontroly. Techniky využívající počítačová rozhraní lze jednoduše vysvětlit jako systém výuky jak ovládat myšlení vlastním způsobem a dosáhnout tak konkrétních výsledků. Lze se na to dívat jako na malé dítě, které se učí ovládat své nohy při plazení, pak při chůzi a nakonec při běhu. My dospělí jsme pokud jde o ovládání myšlení stále ještě ve fázi plazení. Tyto technologie nám přinášejí možnosti, jak nad sebou získat větší kontrolu prostřednictvím lepšího ovládání naší mysli. Hodnotu této technologie nelze podceňovat. Změna způsobu myšlení pokud máme individuální kontrolu nad svými změnami je zdravá věc. Musíme si ale uvědomit, že vlády mají zájem o tyto technologie nikoliv pro prospěšné individuální využití, ale za účelem získání větší kontroly nad populací, kterou považují za nebezpečnou. Tyto technologie jsou velkým příslibem i vysokým potenciálem pro zneužití. Práce která se v těchto oblastech provádí má hluboký dopad na nás všechny. Je jisté že jedním z hlavních účelů HAARP je změna mentálních funkcí ve vybraných regionech planety. To všechno prostřednictvím environmentální a biochemické manipulace s mozkem. Psychocivilizovaná společnost. Je třeba mít na paměti, že John Heckschervedoucí programu HAARP v jednom rozhovoru jasně uvedl, že frekvence a energie používané v HAARPu jsou kontrolovatelné a v některých provedeních budou pulzovat v rozsahu 1 až 20 Hz. Tedy přesně ty vlny, ve kterých lidský mozek pracuje. Také uvedl že rozsahy frekvencí a úrovní energií jsou malé, ale odlišitelné od vlastních pulzací Země:

"Extrémně nízké vlny, které budou generované HAARPem prostřednictvím interakce s polárním elektrovlnným paprskem, budou mít tak malé výkonové úrovně, že k jejich detekci bude nutné použít speciální integrační přijímače."

Jinými slovy, běžné přístroje tyto vlny nerozpoznají. Jde o řízené koherentní signály, které jak jsem uvedl výše mohou mít padesátinu energetické úrovně přirozených zemských polí a přesto mají hluboký vliv na mozkovou aktivitu. Je tedy potvrzené, že HAARP skutečně tyto vlny vysílá. Potvrdil to sám vedoucí programu HAARP John Heckscher. Jde o revoluční technologie, které se před širokou veřejností tají z pohledu použití vysílači typu HAARP. Označí se proto za paranoidní konspirace a je vytvořené obávané tabu kolem kterého každý našlapuje po špičkách. Proto zkoumejme vlastními prostředky a silami tyto sféry vědy. Staňme se kompilátory v našich vlastních snahách se o tom dozvědět maximum. Rozšiřujme si naše poznatky o energii v různých vlnových formách a frekvencích.

HAARP na americké CBC (1996)

Ironií je, že dopady technik pro vojenské použití byly zdokumentované televizí CBC v roce 1996. Když jsem prokutával archivy náhodou jsem tuto reportáž vyštrachal a rozhodl jsem se ji do pořadu o HAARP zpracovat nakonec jako třešničku na dortu. Reportáž televize CBC připustila, že zařízení HAARP na Aljašce pod záštitou amerického letectva je schopné vyvolat tajfuny, zemětřesení, záplavy a sucha. Splétá tak gobelín informací, kterými potvrzuje všechno to co jsem uváděl, nejen během celého tohoto pořadu, ale i v rámci všech mých geoinženýrských cyklů. Pojďme si tuto reportáž poslechnout:

Řečník 1:

Jean Manningová je novinářka, která narazila na zvláštní svět, když se začala ptát na alternativní zdroje energie a vyslechla si příběh vynálezce z počátku 20. století jménem Nikola Tesla.

Jean Manningová:

Tesla je téměř kultovním hrdinou a přehlíženým géniem, který má na svědomí tolik vynálezů, které jsou základem dnešních technologií.

Řečník 1:

Manningová se zúčastnila konference o Teslovi a měla blízké setkání se záhadným vědeckým badatelem, který se stal jejím hlubokým průvodcem, jejím panem X.

Jean Manningová:

Poslal mi soubor materiálů o patentu Bernarda Eastlunda.

Řečník:

Asi před měsícem udělil americký patentový úřad vědci z Houstonu Dr. Bernardu Eastlundovi patent na vynález, který by se podle doktora Eastlunda dal použít ke změně počasí. Dr. Eastlund říká, že vynález by mohl být také použitý k narušení komunikace po celém světě a mohl by být použitý ke zničení nebo odražení raketového útoku.

Jean Manningová:

Eastlundovy patenty měly charakter Teslova šíleného vědce. Tesla mluvil o štítu kolem planety a hovořil o zbraních s částicovým paprskem, o něčem čemu se říká paprsek smrti.

Řečník 1:

Paprsek smrti? Jean si nebyla jistá kam to všechno vede, dokud se pan X znovu neozval.

Jean Manningová:

A on řekl, že ti maniaci se to vlastně chystají udělat na Aljašce.

Řečník 1:

Maniaci pana X byli v americkém Pentagonu a on byl přesvědčený, že se spikli, aby pod rouškou pěkného malého výzkumného projektu hluboko v aljašské buši zvaného HAARP vybudovali skelet Bernarda Eastlunda.

Řečník:

Základní koncept spočívá ve vybudování velmi velké antény, následném využití velkého množství energie a vyzařování těchto rádiových vln do horních vrstev atmosféry.

Řečník:

Obrátili jste se s tímto vynálezem na Pentagon?

Řečník:

Ano a to co vám nemohu říci jsou podrobnosti o tom, jaká byla tato interakce.

Řečník 1:

Řeči se šířily aljašskou buší a brzy se skupina podezřívavých Aljašanů vydala varovat lidi před tím, co považovali za tajné plány americké armády.

Nick Begich:

A to, co máte daleko nahoře je jakési univerzální kladivo pro geofyzikální válku.

Řečník 1:

Nick Begich je hlavní konspirační teoretik.

Řečník:

Kdy jste zjistil, že jste na stopě?

Nick Begich:

Myslím že jakmile jsem uviděl odkazy na Teslovu práci a když jsem si přečetl původní patenty Bernarda Eastlunda, uvědomil jsem si, že to co tady na Aljašce skutečně máme je prototyp pozemního zbraňového systému Hvězdných válek.

Řečník 1:

HAARP je neutajovaný projekt, který neprovozuje Bernard Eastlund, ale americká armáda a námořnictvo. Oficiální příběh HAARPu vypráví jeden člověk John Heckscher.

John Heckscher:

Skládá se z několika typů vysílacích přístrojů, a mnoha vědeckých přístrojů, které studují přirozenou ionosféru, která byla narušená přístroji, které budujeme.

Řečník 1:

Ionosféra je moře elektricky nabitých částic v horních vrstvách atmosféry a tento přístroj je výkonný vysílač rádiových vln.

Řečník:

Má to nějaké vojenské využití?

John Hecksher:

Samotné pracoviště je čistě vědeckovýzkumné. Možná že výsledkem je nějaký vědecký poznatek. Možná by se některé výsledky mohly uplatnit ve vojenství na vojenské systémy.

Řečník 1:

Jen malý fyzikální projekt? Jim Roderick mu to nevěří. Pustil se do hledání skutečných zpráv o HAARP a jeho zbraní je internet.

Řečník:

Armáda není schopná dělat čistou vědu. Vědu provádějí kvůli aplikacím a zbraňovým systémům. Z žádného jiného důvodu.

Řečník 1:

Z chatrče uprostřed aljašské vesnice se Jim a jeho spoluspiklenci po celém světě napojují na databáze. Vyhrabali stovky dávno pohřbených vědeckých zpráv a dokonce i některé interní dokumenty armády. Říkají tomu první technoprotest na světě. A to všechno dělali na vlastní pěst. A výsledek?

Řečník:

Plány na aktivity HAARP korespondují s projekcemi toho, co lze udělat v Eastlundových patentech. Je to tak jednoduché.

Řečník:

Takže to není náhoda?

Řečník:

Není to náhoda. Nerad s vámi nesouhlasím, ale není to jeho patent který stavíme. Povrchně ano posílají energii nahoru do ionosféry, ale Eastlundovy patenty vyžadují obrovské v podstatě zázračné množství energie třeba 100 miliard wattů (TW).

Řečník 1:

Pamatujme si to číslo? 100 miliard wattů (TW). Uslyšíme ho později znovu.

Řečník:

HAARP potřebuje pouze 3 miliony wattů (MW).

Řečník:

Existuje papírová stopa, která nás vede zpět k Eastlundovi?

Řečník:

Ne není. Není mi známá žádná papírová stopa, která by vedla zpět k Eastlundovi. Eastlund býval zaměstnancem společnosti, která staví srdce toho projektu, ale to je zkratkovitá shoda okolností.

Řečník 1:

Je také náhoda že malou společnost, která vlastnila Eastlundovy patenty později pohltila obrovská vojenská zpravodajská firma E-Systems?

Řečník:

2,1 miliardy ročních tržeb. Z toho 1,8 miliardy patřilo vojenské zpravodajské skupině CIA, NSA a dalším. A z toho 800 milionů byly černé projekty tak tajné, že ani Kongres Spojených států nevěděl, co jsou zač.

Řečník 1:

E-Systems pak pohltila korporace Raytheon. I ta se specializuje na supertajné kontrakty s Pentagonem.

Řečník:

Proč by z toho měl být Raytheon tak nadšený? No je to prototyp pozemní zbraně z Hvězdných válek. Pro ně to představuje potenciální miliardy dolarů.

Řečník:

Jak byste tedy popsal tento svět E-Systems a Raytheonu jako šipku HAARP?

Řečník:

Je tu spousta lidí kteří mají opravdu hodně podivných nápadů a myslím, že mnohé z nich jsou dost bizarní.

Řečník 1:

Michelle Anglesonová se stará o to, aby v době mezi návštěvami vojenských vědců nezamrzly počítače HAARP.

Řečník:

Rozumíte tomu co tady dělají, když přijdou vědci?

Řečník:

Myslíte, když vědci přijdou a střílejí paprsky? Ano střílejí paprsky nahoru. A myslím, že to teplo je malý prostor v ionosféře. A pak tu máte lidi, kteří sedí u počítačů. Máte lidi kteří staví meteorologické stožáry, které měří počasí a podobně. A tady se děje spousta strašidelného.

Řečník:

Někteří vědci tvrdí, že byste mohli ionosféru zahřát a ovlivnit místní počasí.

Řečník:

Kdybyste dělali Eastlundovy patenty nepochybuji o tom, že to tak je.

Řečník:

Objevují se tvrzení, že by to mohlo narušit globální komunikaci, že by to mohlo vypnout komunikační systém jiné země a posílit váš vlastní.

Řečník:

Ne HAARP

Řečník:

Tak jak je to teď. Ale nemohli byste vyřadit žádný systém?

Řečník:

Jen ty které používají… Pokud systémy používaly cestu, která byla přístupná paprsku HAARP tak ano.

Řečník 1:

Začíná vám to znít jako Eastlundův vynález? No nezapomeňte, že John Hecksher říká, že HAARP nemá zdaleka takový výkon o jakém mluvil Eastlund.

Řečník:

Zdá se že celá tato věc byla záležitostí dezinformací.

Řečník 1:

Eric Nashlan rozumí armádě. Strávil 15 let ve službě jako radiotechnik. Zná operace klamání.

Řečník:

Dozvěděli jsme se, že existuje dokument technické memorandum myslím, že to bylo číslo 195 nebo tak nějak. A když jsem si to přečetl hned na začátku tak tam bylo napsáno, že sečteno a podtrženo, i když to tady je, tak to nepředstavuje zveřejnění.

Řečník 1:

Neexistuje.

Řečník:

V podstatě to neexistuje. Takže to bylo něco jako wau, tady je dokument, který neexistuje. Mluvíme o několika stovkách stran dokumentu který neexistuje o projektu, který je zcela odtajněný a otevřený veřejnosti.

Řečník:

Dostali jsme to přes spřátelené lidi na správných místech, ale opravdu to tam leží. Jsou to poznámky z konference, které opravdu rozebírají, kde se chystali tuto technologii použít a jak se tato technologie měla aplikovat.

Řečník 1:

Pamatujete si na debatu o 100 miliardách wattů (TW)? No pro Nicka Begiche byl tento dokument důležitý.

Řečník:

V dokumentu který jsme odhalili je skutečná požadovaná úroveň těchto výzkumníků 100 miliard wattů (TW). A tam se bavíme o něčem, co se blíží řádově tomu, co si představoval Bernard Eastlund.

Řečník:

Určitě znáte technické memorandum 195, které hovoří o požadované úrovni 100 miliard wattů (TW).

Řečník:

Které memorandum?

Řečník:

Technické memorandum 195.

Řečník:

To číslo neznám.

Řečník:

No má asi 600 stran a možná ho neuznáváte, protože nebylo zveřejněno. Ale existuje. Já jsem ho viděl.

Řečník:

Nevím co je to technické memorandum 195, protože jsem ho neviděl.

Řečník:

Je to zveřejněný a nezveřejněný dokument. A je to hra se slovy, kterou hraje John Hecksher a hra se slovy, kterou hraje armáda Spojených států. A jsou to slovní hry, které se hrají i nadále. A to jsou věci, které musí skončit.

Řečník 1:

Zneškodnit přilétající rakety, narušit globální komunikaci a zkonstruovat počasí. A jste připravení. Je tu ještě jeden. Někteří lidé se domnívají že technologie, která se tu testuje, by mohla být použitá pro zlověstné projekty zahrnující lidi. Rádiové vlny si pohrávají s lidskými mozkovými vlnami. A hádejte co? Armáda to také popírá.

Řečník:

Lidská mysl je vystavená vlivu radiofrekvenční energie a právě to je toto zařízení.

Řečník:

Jinými slovy, pomocí tohoto druhu technologie můžete posouvat nálady velkých skupin obyvatelstva.

Řečník 1:

Takže teď máme v Pentagonu nejen maniaky, ale i bandu doktorů cizinců? Docela divná věc. Ale vědci experimentují s rádiovými frekvencemi na mozcích zvířat už desítky let a armáda to všechno velmi pečlivě sledovala zejména když zjistila, že na to Rusové přišli.

Řečník:

Obě velmoci to všechno držely v hlubokém temném tajemství.

Řečník 1:

V šedesátých letech začali Sověti ozařovat americkou ambasádu v Moskvě nízkofrekvenčním paprskem. Nikdo s jistotou neví o co jim šlo, ale jedna z teorií je, že se snažili lidem narušit centrální nervový systém. A podle jedné zprávy měli diplomaté často deprese. A hele jen si vzpomeňte na všechny ty špinavé aplikace proti nepříteli. Proč vyhazovat lidi do vzduchu, když je můžete přivést k šílenství?

Řečník:

Z dokumentů z počátku 80. let vyplývá, že armáda diskutovala o možnostech ovládání mysli pomocí energie o běžné frekvenci. Ta možnost tu je. Armáda ji studovala.

Řečník 1:

Zpráva letectva z roku 1982 označila radiofrekvenční energii za novou významnou výzkumnou iniciativu a uvedla, že radiofrekvence může, cituji, narušit normální účelné chování. Vojenská zpráva z roku 1087 vyzvala k dalšímu výzkumu radiofrekvenční energie jako nesmrtící zbraně a zároveň upozornila, že většina existujících technologií je utajena. A skutečně v roce 1993 se konala velká konference na Univerzitě Johna Hopkinse. Zde byla celá konference utajená, ale program nebyl. A zbraně využívající extrémně nízké rádiové frekvence byly uvedené jako velmi atraktivní možnost.

Řečník:

Je to jen náhoda, že se o tom všem mluví a že HAARP bude s tímto experimentovat? Je to všechno jen náhoda?

Řečník:

Domnívám se, že schopnost extrémně nízkých frekvencí ovlivňovat mysl je pro nás vedlejší záležitostí. Může to být reálné. Nemohu to říci.

Řečník:

Bylo nesmírně obtížné najít informace o tom co má být novou významnou iniciativou armády. Všechnoco vidíme je HAARP.

Řečník:

No tak to jsem držen v nevědomosti, pokud je to tak.

Řečník:

Otázkou je, jestli by mohli? Mohli by? A my věříme, že mohou. A my věříme, že ano. Někde v určitém okamžiku se všechny tyto technologie na určité úrovni v rámci Pentagonu spojí. Náhodou je to na Aljašce a náhodou je to právě teď.

Řečník:

Nejsou to jen příznivci konspiračních teorií, kteří se HAARPu obávají. V lednu 1999 Evropská Unie nazvala tento projekt projektem globálního znepokojení a přijala rezoluci, ve které požaduje více informací o jeho zdravotních a environmentálních rizicích. Navzdory těmto obavám představitelé HAARP trvají na tom, že projekt není nic hrozivějšího než zařízení pro radiový vědecký výzkum.

Závěr: Planeta jako obří křehké dynamo

Jak jsem ukázal HAARP má řadu širokých možností jak zasahovat do biologického pole planety. Od ohřívání ionosféry pro ovlivňování počasí nebo komunikaci, přes zemskou tomografii pro hledání podzemních ložisek přírodních surovin až po ovlivňování našeho duševního stavu. Musíme skutečně pochopit HAARP v jeho širokém rozsahu. HAARP nevypálí díry v ionosféře. To je nebezpečné podcenění toho, co obří gigawattový paprsek HAARP způsobí. Země se otáčí vzhledem k tenkým elektrickým slupkám vícevrstvé membrány tedy ionosféry, která pohlcuje a chrání zemský povrch před intenzivním slunečním zářením, včetně bouří nabitých částic ve slunečním větru vycházejícím ze Slunce. Axiální rotace Země znamená, že HAARP v případě výbuchu trvajícího déle než několik minut prořízne ionosféru jako mikrovlnný nůž. Tím nevznikne díra, ale dlouhá trhlina cosi jako řez. HAARP řeže napříč geomagnetickým tokem šišatou cívku magnetických strun jako poledníky zeměpisné délky (na mapách). HAARP nemusí tyto struny v magnetickém plášti přeřezávat, ale bude každé vlákno pulzovat ostrými neharmonickými vysokými frekvencemi. Tyto hlučné impulsy rozvibrují geomagnetické proudové čáry a vyšlou vibrace do celé geomagnetické sítě. Stejně jako třeba blesky jediné bouřky vysílají impulsy, které citlivé senzory pocítí po celém světě. Nebo jako pavouk. Když se zachytí hmyz, vibrace sítě pavouka upozorní na možnou kořist. HAARP je uměle vytvořeným mikrovlnným prstem, který šťourá do sítě a vysílá matoucí signály. Dokonce vrtá díry do vláken. Účinky tohoto rušení symfonií geomagnetické harfy jsou neznámé. Křehký mechanismus planetárního dynama se rozkolísá. Lidská rasa za pár desítek let rozkymácela citlivý přírodní biorytmus planety, který se utvářel miliony let. Akutním problémem je tenký zemský obal ionizovaného molekulárního kyslíku tedy ozonová vrstva. Vysokofrekvenční emise HAARP se mohou spojit s dlouhovlnnými nízkofrekvenčními pulzy, které zemská síť používá k distribuci informací v podobě vibrací, aby synchronizovala tance života v biosféře. Toto geomagnetické působení můžeme označit jako informační krevní řečiště Země. Je pravděpodobné, že spojení vysokofrekvenčních impulsů HAARP s přirozenými extrémně nízkými frekvencemi může způsobit rozměr neplánovaných a netušených vedlejších účinků. Mezi technologie, které produkují mračna částic s nepřirozeně zvýšeným nábojem patří přenosové linky, systémy elektronického boje, řídicí, kontrolní a komunikační systémy pro lety do vesmíru a testování zbraňových systémů Hvězdných válek. Abnormální energetický stav Země a její atmosféry by se dal přirovnat k autobaterii, která se přebila a normální tok energie se v ní zasekl. To má za následek horká místa, elektrické oblouky, fyzické trhliny a všeobecné turbulence, protože nahromaděná energie se snaží najít místo kam by mohla uniknout. Podobně jako z přetlakovaného papiňáku. Musíme se pořád ptát, co způsobuje stále kontrastnější nerovnováhy extrémního počasí? Je to skutečně následek globálního oteplování? Nebo je globální oteplování maskovacím termínem, aby se odvedla pozornost populace od těchto brutálních zásahů do citlivého mechanismu zemského dynama naší planety? Lidé jako nevědomí neandrtálci budou třídit papírky nebo používat papírová brčka a přitom se tvářit, jak zachraňují planetu. Přitom globální klika novodobých alchimistů hrající si na polobohy přímo nad našimi hlavami experimentuje s počasím, mění ho a ničí rovnováhu planety. Lidé tomu nerozumí a vytřeštěně na to zírají, podobně jako neandrtálci netušili jak vzniká oheň. S nevědomou populací se dá snadno manipulovat. Naopak skutečně informovaná veřejnost se nedá opít rohlíkem a zblbnout instalovanou ekologickou agendou. Globální mocenská klika potřebuje vychovávat tupé neinformované masy neandrtálců, kteří netuší jak vzniká oheň. Nebuďme proto její součástí.