Historie v souvislostech

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

Utajený Harvardský projekt

audio
PDF
epub

Pořad pojednává o kontroverzním experimentu, který provedli vědci z Harvardské univerzity a farmaceutických společností na obyvatelích Číny. Tento experiment měl za cíl získat co nejvíce genetických informací a využít je pro vývoj nových léků. Výzkumníci používali neetické postupy a odběry DNA byly často prováděné bez souhlasu pacientů. Po několika letech se objevily informace o tomto projektu a vyvolaly rozsáhlou kritiku a podezření ze zneužití získaných dat. Pořad se zaměřuje na to, jak vědci a farmaceutické společnosti tuto problematiku zpracovávají a jaký dopad může mít tato kontroverze na budoucnost medicíny a výzkumu. Zmiňuje se také otázka, zda tento projekt mohl souviset s vypuknutím pandemie Covid-19 a zda je možné, že virus byl vypuštěný úmyslně jako součást záhadného a zákulisního plánu.

Úvod

V dnešním příběhu vám budu vyprávět o velmi záhadném, a hlavně zapomenutém projektu Harvardské univerzity, ovšem nejen její. Přibližně 200000 většinou negramotných čínských zemědělců bylo bez svého informovaného souhlasu použito ve dvanácti amerických genetických experimentech, kdy jim byly odebírané vzorky DNA.

Pokusy prováděli harvardští vědci a financovala je americká vláda a (v některých případech) společnost MilleniumPharmaceuticals z Cambridge. Zbytek výzkumů pak financoval americký Národní ústav zdraví. S Harvardskou univerzitou spolupracovaly tři instituce:Harvardská škola veřejného zdraví v rámci programu pro populační genetiku, Brighamská a ženská nemocnice a Massachusettská společnost pro výzkum duševního zdraví s doktorem Ming T. Tsuangem. Jednu z těchto dvanácti studií bez genetické složky provedl Dr. David Christiani ze školy veřejného zdraví.

Tento projekt Harvardské univerzity se týkal konkrétně venkovských obyvatel ve východočínské provincii An-chuej. Harvardská univerzita v Massachusetts zahájila sérii genetických výzkumných projektů v roce 1994 a od té doby publikovala výzkumné práce. Od roku 1999 prováděla vláda USA tříleté vyšetřování těchto projektů a zjistila jejich pochybení. Během období vyšetřování ovšem provinilci pokračovali v publikování výzkumných prací založených na nezákonně získaných genetických datech.

Jenže čínská vláda dala na tento genetický výzkum americkému průmyslu a jeho akademickým vědcům zelenou. To otvírá děsivější scénář toho, co se odehrává mimo zraky veřejnosti už několik dekád. Američané s tichým souhlasem čínské vlády tedy sbírali genetické vzorky dvou set tisíců čínských rolníků. K čemu je potřebovali, a proč zrovna čínských? Jak souvisí genetický odběr vzorků v Číně s populační politikou, takzvanou novou eugenikou? Jaký je národní význam genetického materiálu?

Tento případ je přímo učebnicovým příkladem bezohledného vykořisťování rozvojových zemí Západem, který ilustruje chladnou racionalitu vědy v procesu globalizace. Kam se posunuly otázky ohledně odběru genetického materiálu na národních úrovních? Odebírá se vzorek DNA lidem na tyčinkách, kterými se testuje přítomnost Covidu? Lidé tyto tyčinky nedostanou zpátky.

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí to na tiskovce 11. února 2021 odpálil na plná ústa. Společnosti zdarma sekvencují 10% DNA odebraných vzorků na lidech z tyčinek na Covid. Souvisí tento výzkum z roku 1994 se současností? O tři roky později, v říjnu 1997, varoval Dr. WayneNathanson, vedoucí oddělení pro vědu a etiku Lékařské společnosti Velké Británie, na výročním zasedání této společnosti, že takzvaná "genová terapie" by se případně mohla změnit v "genové zbraně", které by mohly být potenciálně použity k cílení na konkrétní geny, kterými disponují určité skupiny lidí. Dnešní vakcína není standardní vakcínou, ale je také genovou terapií. Hovořil jsem o tom v mém trojdílném cyklu Depopulace planety z ledna roku 2022.

Souvisí spolu tyto události plánované několik dekád? Nevysvětlitelnou záhadu, k čemu Američané potřebovali tak masový genetický materiál Číňanů, se v tomto dokumentu pokusíme rozluštit.

Experiment Harvardu a big farma

20. prosince 2000 vyšel v deníku Washington Post článek s názvem "Genetická mateřská žíla izolovaného regionu", který zveřejnil, že americký výzkumník z renomované americké univerzity v Číně od roku 1995 odebíral za finanční podpory amerického Národního ústavu zdraví a bio-farmaceutických společností vzorky krve vesničanů žijících v oblasti pohoří Dabie v čínské provincii An-chuej. Vzorky krve byly předané do genetické banky americké univerzity pro výzkum astmatu, cukrovky, vysokého tlaku a dalších nemocí, i např. potratů.

Vzhledem k hodnotě těchto pečlivě vybraných krevních vzorků pro výzkum a vývoj nových léků získal americký tým velké množství finančních prostředků na výzkum od mezinárodních organizací. Zpráva odhalila ztrátu čínských genetických zdrojů a vyvolala rozruch v Číně i ve světě.

Do projektu americké univerzity zaměřeného na těžení genetického materiálu, který probíhal v letech 1994 až 1998 ve městě Anqing v provincii An-chuej, byly zapojené desítky tisíc zemědělců v osmi okresech. Tito lidé byli většinou negramotní a žili v izolovaných vesnicích. Protože neuměli číst, snadno se podřizovali autoritám. Projekt měl tři čínské partnery: Pekingskou lékařskou univerzitu, An-chuejskou lékařskou univerzitu a Městský úřad pro veřejné zdraví v Anqingu.

Harvardská univerzita začala v roce 1993 spolupracovat s An-chuejskou Fakultou veřejného zdraví a založila ve městě An-čchingAn-chuejMeizhong Bio-medicine and EnvironmentalHealth Institute. Ústav si vybral jako místního partnera Úřad veřejného zdraví Anqing a na základě místního šetření vybral skupiny obyvatel vhodné pro odběr vzorků. Odebral vzorky krve prostřednictvím fyzického vyšetření a získal vzorky DNA cílové skupiny pro výzkumné účely.

Společný výzkumný projekt, který probíhal pod záminkou bezplatných lékařských vyšetření pro zemědělce, mobilizoval místní obyvatelstvo s pomocí místní samosprávy. Vzorky krve byly odebrané zemědělcům v osmi okresech. V dubnu 2005 Margaret Sleeboomová z Amsterodamské univerzity publikovala na stránkách PubMed.gov článek o tomto čínském výzkumném projektu Harvardské univerzity, který vyvolal mezinárodní odsouzení za otřesný nedostatek etiky Harvardu při krádeži čínské DNA.

Když po letech od dokončení tohoto výzkumu unikly podrobnosti do médií, čínské úřady se naoko rozzuřily, když se dozvěděly, že se Američané zapojili do podloudného a tajného projektu sběru čínské DNA. V roce 2003 čínské ministerstvo zdravotnictví a čínský úřad pro dohled nad kvalitou, inspekci a karanténu společně vydaly předpisy omezující vývoz speciálních zdravotnických výrobků zahrnujících lidské genetické zdroje. Většina vzorků DNA, které americký tým nasbíral v provincii An-chuej, ale už byla odeslaná do Spojených Států.

Harvardská univerzita tedy zákazům unikla, a DNA z Číny propašovala. Jak jsme si ale řekli, v celém projektu byla ale s tichým souhlasem zaangažovaná i ústřední čínská vláda. Tu nerozzuřilo, že Američané vyvezli čínský genetický materiál, ale že se s nimi nepodělili o výsledky výzkumu, což bylo základem té oboustranné vzájemné dohody mezi USA a Čínou.

Jedním z vedoucích pracovníků tohoto projektu byl čínský harvardský výzkumník XuXiping, který s finanční pomocí od americké vlády, nejspíše projekt armádní databáze DNA a americké společnosti MillenniumPharmaceuticals,tuto studii v provincii An-Chuej provedl.A to společně s Frankem Speizerem a Scottem Weissem, druhým jmenovaným epidemiologem z Harvardské univerzity. Scott Weiss měl zřejmě totiž z neznámého zdroje přístup k informacím o přibližně 60 milionech lidí v provincii An-chuej.

XuXiping, který pocházel z provincie An-chuej a stále tam udržoval kontakty, se spolčil se Scottem Weisem a dalšími finančníky, aby naverboval tisíce dobrovolníků k odběru vzorků DNA a krve, a to vše neznámo kde, pro čínskou centrální vládu. Společnost MillenniumPharmaceuticals byla úzce spojená s americkým ministerstvem obrany, tedy armádou, která za studii a její údaje platila miliony dolarů.

XuXiping a jeho spolupracovníci předložili vládě Spojených států "ujištění o projektu", že budou dodržovat všechny předpisy o výzkumu na lidech, včetně poskytnutí kopie schválení čínskou revizní komisí, jakož i dokumentů o souhlasu podepsaných každým subjektem, a že "neprodleně nahlásí této revizní komisi jakákoli zranění nebo jiné neočekávané problémy zahrnující rizika pro subjekty a další osoby". Každé rodině měl být zaslaný vysvětlující dopis o studii, na jehož základě by byl podepsaný souhlas.

XuXiping získal ke spolupráci místní úředníky na nízké úrovni v provincii An-chuej, aby provedli takzvanou studii prevence a kontroly astmatu. Úředníci měli instruovat místní zdravotníky, aby všechny obyvatele dopravili do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde by jim byla zdarma provedená lékařská prohlídka a zdarma podané léky na léčbu zjištěných potíží.

Jednalo se o komplexní lékařský experiment, který zahrnoval vystavení potenciálně smrtelnému patogenu a také sběr a přepravu stovek tisíc zkumavek čínské DNA do Spojených Států.Oběti ovšem nebyly informované ani o jednom z těchto aspektů. Schválený počet účastníků pouze na tomto jednom projektu výzkumu astmatu byl 2000, ale bylo jich přijato 16 686. Takto probíhalo i ostatních 11 projektů.

Chápete tu logiku?Chcete zkoumat astma pro potřeby USA, ale místo toho, abyste jej zkoumali na Američanech, tak jedete na druhou stranu planety a zkoumáte jej na Číňanech… Výzkumný personál také změnil výši finančních dotací pro každého zúčastněného na stravu, cestovné a příspěvky na pracovní volno.Ta měla činit 10 dolarů na den, ale účastníkům byla ve skutečnosti vyplácena částka pouze 1,5 až 3 dolary na den.

Peklo při odběrech DNA

Toto odhalení vyplynulo z výsledků vyšetřování, které v roce 2003 provedli Xiong Lei a WenChihuaz deníku ChinaDaily, kteří se vypravili do míst v An-chuej, kde Harvardská univerzita a XuXiping prováděli svou studii, a vedli rozhovory s místními subjekty a zdravotníky, kteří se jí účastnili. Reportéři Xiong a Wen ve svém článku uvedli:

ZhangDa’niu, 55letý farmář, který trpí astmatem už více než 20 let, řekl deníku ChinaDaily, že ho jednoho dne oslovil místní úředník a požádal ho, aby se dostavil do místní nemocnice na "bezplatnou lékařskou prohlídku". Místní úředník ho také ujistil, že pokud se na základě toho zjistí nějaké zdravotní potíže, dostane zdarma léky. Muž se i se svou rodinou dostavil do nemocnice, jak bylo požadované. Neznámý ošetřující lékař, který nebyl místní, požádal Zhanga, aby otevřel ústa, a poté mu dal sprej, který ZhangDa’niu popsal jako "mlžný prostředek" z něčeho, co vypadalo jako "postřikovač na hubení komárů". Okamžitě zjistil, že nemůže dýchat, ztratil vědomí a na více než osm hodin upadl do zjevného kómatu. Jeho žena si byla jistá, že je mrtvý.

Lékaři zřejmě zpanikařili a dali mu neidentifikovanou injekci, ale on tvrdí, že poté, co se probral z bezvědomí, nedostal žádné další ošetření ani lékařskou pomoc a bylo mu pouze řečeno, aby se vrátil domů, přestože byl slabý a zjevně dost nemocný. Lékaři mu slíbili poslat léky, ale ty podle něj nikdy nedorazily a jeho stav je teď špatný a zhoršuje se s přibývajícími ročními obdobími. ZhangDa’niu tvrdí, že ho nikdo nikdy neinformoval o výsledcích žádné "kontroly", ani mu neřekl, k čemu sloužily odebrané vzorky krve. Tvrdí, že žádný formulář o svém souhlasu neviděl ani nepodepsal a nic dalšího nevěděl.

Jeden z vesnických lékařů řekl, že pochopil, že takzvaná kontrola byla součástí výzkumného projektu pro americkou univerzitu, a řekl deníku ChinaDaily, že jemu a jeho kolegům bylo řečeno, aby upozornili všechny vesničany s astmatickými příznaky, aby se dostavili do nemocnice na lékařské vyšetření. Říká, že mu bylo řečeno, že je to výhradně ve prospěch pacienta a že každému, kdo to bude potřebovat, bude nabídnutá bezplatná lékařská péče. Řekl, že "nebyl bez obav z tohoto projektu, protože se týkal americké instituce", ale říká, že své pochybnosti odmítl, protože se zdálo, že byl schválený vyššími orgány.

Dostal příkaz vypracovat seznam astmatických vesničanů a přivést je a jejich rodiny na okresní zdravotní stanici "za účelem prevence a kontroly epidemií". Uvedl, že nebyl svědkem žádné ze skutečných "kontrol" a netuší, zda k nim vůbec došlo. Uvedl, že podle jeho nejlepšího vědomí nebyl nikdo z farmářů informovaný o postupech, se kterými se setkají, ani jim nebyly poskytnuté žádné informace o výsledcích této takzvané lékařské prohlídky. Tvrdil také, že nikdy neviděl žádné formuláře o souhlasu s vyšetřením, a pokud je mu známo, neviděl je ani žádný z farmářů. Dále jak ZhangDa’niu, tak zdravotník rozhodně prohlásili, že téma "informovaného souhlasu" nebo vyplňování jakýchkoli souvisejících formulářů nebylo nikdy ani nastolené.

Čínské oběti, s nimiž deník ChinaDaily vedl rozhovory, neprojevily v tomto procesu žádné porozumění. Konkrétně ZhangDa’niu a jeho manželka tvrdili, že žádnou "dohodu o souhlasu" nikdy neviděli ani o ní neslyšeli, ani nikdy nepodepsali nebo jinak nedostali žádné formuláře jakéhokoli druhu.

Ani jeden z nich neměl tušení, že jejich krevní vzorky budou odeslané do Spojených Států k použití při genetických výzkumných experimentech. Ani jeden z nich nikdy neslyšel o univerzitě jménem Harvard. Ani jednomu z nich se nedostalo "bezplatného vyšetření", na které se měli dostavit, a ani jednomu z nich se nedostalo "bezplatné" lékařské péče, která jim byla nabídnuta.

Informovaný souhlas? Zapomeňte!

Výzkumníci XuXiping a Scott Weiss z Harvardské univerzity tvrdili, že každé rodině, která splňovala podmínky studie, byl zaslaný dopis s vysvětlením, ale žádný důkaz o takovém dopise se nikdy nepodařilo dohledat a žádný subjekt nepotvrdil, že takový dopis obdržel. XuXiping také tvrdil, že každý subjekt obdržel úplné vysvětlení studie a na základě toho podepsal formulář dobrovolného souhlasu, ale opět se nenašel žádný záznam o takových formulářích.

XuXiping a jeho kolegové byli navíc pod etickou a zákonnou povinností vlády Spojených států hlásit zranění nebo rizika pro subjekty, ale ZhangDa’niu okamžitě zkolaboval a zůstal v kómatu více než osm hodin po vdechnutí chemikálií, které mu byly podané, a jeho případ nebyl vůbec hlášený, natož "neprodleně".

Když byl XuXiping dotázaný, zda pro svou studii získal čínský oficiální souhlas, zřekl se odpovědnosti a tvrdil, že se jednalo o "pilotní projekt zahájený čínskými výzkumníky" ve spolupráci s čínskou revizní komisí, nikoliv o projekt iniciovaný Harvardem a společností MillenniumPharmaceuticals. Podle oficiálního vyšetřování čínské policie ale údajní "čínští vyšetřovatelé" neexistovali.

XuXiping také tvrdil, že spolupracoval s AnqingMedicalHumanSubjectsCommittee v provincii An-chuej, a že od něho v červenci 1994 obdržel povolení, ale žádný takový výbor nikdy neexistoval. Jeden z místních zdravotnických úředníků uvedl, že "o něčem takovém nikdy neslyšel", a jiný úředník místní lékařské společnosti řekl, že žádná taková organizace neexistuje a nikdy neexistovala.

Mlžení

XuXiping a Scott Weiss z Harvardské univerzity začali provádět svůj pokus na lidech a sbírat DNA. Když se ale jejich činnost stala veřejně odsouzeníhodnou a jejich fakta byla zpochybněná, oba zveřejnili odvolání a tvrdili, že "nesprávně uvedli", že jejich studie začala v červenci 1994, zatímco ve skutečnosti začala v roce 1995 "po získání souhlasu místního čínského výboru pro vnitřní záležitosti".

XuXiping a Scott Weiss zahájili svou studii dávno předtím, než získali fiktivní souhlas neexistující organizace. Jiní autoři si všimli, že ve stejném čísle téhož lékařského časopisu, ve kterém bylo toto přiznání učiněné, byly podobné "opravy" provedené také u sedmi dalších vědecko-výzkumných článků XuXipinga a Scotta Weisse z Harvardu. Přitom ve všech byla odvolaná dřívější data skutečného zahájení studie a nově uvedená tak, aby se shodovala se zdánlivě pozdějším schválením revizní komisí.

Všechny hmatatelné důkazy ale naznačují, že XuXiping padělal dokumenty, zpětně upravoval formuláře a zahájil sběr dat bez schválení, a navícto vypadá, že žádné takové oficiální schválení nikdy ani neexistovalo. Zdá se, že všechno, co dělal, bylo nezákonné. O této události bylo napsáno několik pojednání.

Co se skutečně stalo?

Je zcela jasné, že XuXiping využil svých zkušeností a svého postavení, znalosti Číny a svých kořenů v provincii An-chuej a nedostatečné vyspělosti této chudé a zaostalé provincie k provedení nelegální a neschválené lékařské studie. Přitom důvodně očekával, že se o jeho činnosti dozví pouze místní okresy, a potom že uprchne do Spojených Států s pokladem čínské krve a vzorků DNA. Vše nasvědčuje tomu, že jeho záměrem bylo provádět tuto činnost soukromě, bez uvědomění vyšších orgánů a ústřední čínské vlády. Neexistují žádné důkazy o tom, že by místním obyvatelům slíbil bezplatné lékařské vyšetření nebo léky; spíše se zdá, že tyto sliby použil jako návnadu, aby nalákal své oběti.

Ze záznamů vyplývá, že nikomu nebyly poskytnuté žádné léky, dokonce ani ty, které byly nezbytné k léčbě obětí výzkumu v případě potenciálně smrtelných následků testů. Z dostupných faktů nevyplývá, že by někdy byla provedená nebo měla být provedená jakákoli skutečná lékařská prohlídka, což znamená, že celý příběh byl lživý.

I když není známé, jak XuXiping získal své ošetřující lékaře, kteří testy prováděli, zdá se, že testovali účinnost jednoho nebo více patogenů, o kterých je známé, že způsobují prudké astmatické záchvaty. Přitom Harvardská univerzita, XuXiping a další americké vládní agentury později tyto citlivosti korelovaly s čínskými krevními skupinami a vzorky DNA.

Je zřejmé, že účelem neidentifikovaného spreje bylo pozorovat okamžitý dopad na oběť, pokud nebyla přijatá žádná opatření pro sledování stavu pacienta, ale výskyt okamžitého upadnutí do kómatu zřejmě nikdo neočekával. Jediný zde identifikovaný pacient byl nouzově ošetřený a nezemřel. Už ovšem není snadné zjistit, kolik podobných kritických stavů skutečně nastalo, ani zda v důsledku aplikace těchto patogenů na oběti nedošlo i k úmrtí.A vlastně není znám ani rozsah případných dlouhodobějších následků těchto testů na zdraví testovaných osob.

Vzhledem k zaostalosti oblasti a obecné nevyspělosti venkovského regionu An-chuej je snadno možné, že došlo k úmrtím, vážným zraněním a chronickým zdravotním potížím, které byly buď připsané jiným příčinám, nebo byly jinak zamaskované a pohřbené. Je statisticky nepravděpodobné, že by se pouze jedna osoba dostala do tak kritického stavu, že by po podání patogenu okamžitě upadla do kómatu, pokud bylo testovaných statisíce osob.

Dále nebyl nalezený žádný čínský zdravotnický personál, který by skutečně viděl prováděné testy nebo "vyšetření". Vzhledem k tomu, že XuXiping a jeho kolegové neinformovali úřady o Zhangově případu, můžeme s jistotou předpokládat, že všechny ostatní podobné případy zůstaly rovněž neohlášené. A pokud by XuXiping neoznámil kritickou událost, jako je okamžité bezvědomí nebo kóma, měl by téměř jistě lepší důvod neoznámit ani závažnější události.

Zdá se být jasné, že pokud si XuXiping nebyl plně vědomý možnosti úmrtí nebo vážného zranění před událostí s farmářemZhangem, byl si toho jistě vědomý potom. Dostupná fakta nám říkají, že žádná následná opatření nebyla nikdy provedená. To také vyvolává vážnou otázku, zda byly testy v tomto okamžiku ukončené, nebo zda se v nich pokračovalo dál. Existují totiž záznamy o podobných experimentech prováděných v Gruzii, kde ruské úřady experimenty ukončily poté, co došlo k úmrtí.

Margaret Sleeboomová ve své výzkumné práci napsala, že se jedná o dokonalý příběh o tom, jak Američané využili zranitelnosti a důvěřivosti zaostalého obyvatelstva v pustině hornaté provincie An-chuej, a poznamenala, že argumenty XuXipinga se týkaly "výhodnosti projektu pro pacienty v bohatých zemích, nikoli pro pacienty v Číně".

Popírání, lži a utajování

V březnu 1999 vyslala americká univerzita do Číny tým, který měl zajistit, aby byl výzkum v An-chuej eticky a vědecky v pořádku. O pět měsíců později zahájili regulační orgány amerického ministerstva zdravotnictví a lidských služeb vyšetřování genetického výzkumu americké univerzity v Číně. V březnu 2002 ministerstvo zjistilo, že genetický projekt v Číně vážně porušil předpisy v mnoha ohledech, včetně lékařské etiky, bezpečnosti účastníků a dohledu a řízení.

Když se zpráva o této lékařské parodii dostala na veřejnost, XuXiping a Harvardská univerzita se stali předmětem trestního vyšetřování ve Spojených Státech i v Číně. Když bylaleXuXiping odhalený, a jeho aktivity zpochybněné, byl vzdorovitý a jeho prvním činem bylo, že sáhl vysoko do oficiální infrastruktury a požadoval, aby jeho kritici byli cenzurovaní a umlčení. Na kritiku své zločinnosti a otřesného nedostatku etiky XuXiping vzdorovitě reagoval dopisem úředníkům čínské ústřední vlády, ve kterém požadoval, aby cenzurovali všechny zprávy o jeho genetických experimentech a podnikli oficiální kroky proti jeho kritikům.

Margaret Sleeboomová v jejím článku napsala, že Xiong Lei, špičkový novinář tiskové agentury Nová Čína, se dlouhou dobu věnoval případu XuXipinga a snažil se zastat "čínského lidu". Jeho zprávy se staly natolik vlivnými, že XuXipingjej považoval za hrozbu pro svůj výzkum, a požádal ministerstvo školství, aby jeho zprávy cenzurovalo. Psal také další dopisy úředníkům Čínské akademie věd s nehoráznými požadavky.

Právě články XiongLeie upozornily čínskou ústřední vládu na problém a přiměly ji k vyšetřování XuXipinga a jeho aktivit. XuXiping se přiznal, že z Číny nelegálně odebral stovky tisíc vzorků krve a DNA a že skrytě obcházel zákony o vývozu těchto produktů. Margaret Sleeboomová napsala, že XuXiping neprojevil "žádný smysl pro odpovědnost" za své činy, ale místo toho "obviňoval méně osvícené lidi, například místní lékaře".

Vyšetřování

Když bylo zřejmé, že pověst Harvardské univerzity i amerického Národního ústavu zdraví byla vážně pošramocená četnými obviněními ze zločinů a etických poklesků, a veřejným odhalováním stále větších lží, které byly postupně odhalovány, do celé věci se zapojila americká vláda. Ovšem americká vláda se do věci zapojila jen proto, aby vytvořila program pomluv a očerňování, který měl odvést pozornost od zločinnosti Harvardské univerzity, XuXipinga a Scotta Weisse.

Nejprve američankaGwendolynZahnerová, psychiatrická epidemioložka a bývalá odborná asistentka na Harvard Schoolof Public Health, podala v roce 1999 patnáctistránkovou stížnost americkému Úřadu pro ochranu účastníků výzkumu na lidech. V této stížnosti tvrdila, že dva epidemiologové z Harvardské univerzity zneužívali účastníky této studie a tvrdili, že nevědomí pokusní králíci-účastníci byli ke studii donuceni. Americký úřad pro ochranu účastníků výzkumu na lidech zahájil v roce 1999 vyšetřování, které trvalo až do začátku roku 2002, a přinesl usvědčující zjištění. Z těchto zjištění bylo tím hlavním, že k náboru subjektů pro pokusy bylo skutečně použito donucování.

GwendolynZahnerová ale ve svých tvrzeních útočila i na čínskou politiku jednoho dítěte, kterou označila za "eugenický program", a která podle ní povede k tomu, že Číňané budou odebranou DNA využívat k identifikaci a poškozování nežádoucích etnických skupin. Prohlásila,že "recenze genetických studií dostatečně nezvážily rizika zneužití citlivých genetických informací čínskou vládou", a naznačila, že Harvardská univerzitaa XuXiping zabavili čínské vzorky DNA, protože čínské vládě nelze důvěřovat, pokud jde o DNA vlastních lidí.

Tento pomlouvačný útok na čínskou politiku jednoho dítěte byl zcela neopodstatněný. Přitom američtí vládní představitelé tvrdili, že měli vážné obavy z "čínských zákonů o eugenice". Záměrem bylo zjevně spojit opovrženíhodné závěry GwendolynZahnerové s domněnkou, že pokud by čínská vláda měla vzorky DNA, tak by je nějakým způsobem použila k vyhlazování vlastníhoobyvatelstva.

To je možná vedlejší, ale GwendolynZahnerová později zřejmě vyučovala postgraduální a bakalářské lékařské kurzy jako zahraniční expertka na Peking Union MedicalCollege a na Cancer Institute, ChineseAcademyofMedicalSciences v Pekingu. Člověk se musí podivovat nad tím, jak probíhá nábor na čínských univerzitách, když se do vysokých funkcí v čínských vzdělávacích institucích dostávají takto zarytě protičínsky naladění jedinci.

Narazil jsem na seznam mnoha těchto zahraničních takzvaných "odborníků", kteří nikdy neměli dostat vízum do Číny, a přesto jsou najímaní, aby kontaminovali studenty této země. Dalším takovým je třeba NaileneChouWiestová, která působila na Sun Yat-Senově univerzitě. Můj závěr je, že v Číně nikdo neprovádí žádné šetření o minulosti nebo charakteru zahraničních expertů, které tak ochotně najímají. K takovým parodiím by v žádné jiné zemi nikdy nedošlo.

Kvůli Harvardské univerzitě, Americkému úřadu pro ochranu účastníků výzkumu na lidech, GwendolynZahnerové a dalším ale byly důležité otázky takto odkloněné a pozornost amerických médií se obrátila od nedostatku etiky Harvardu a podvodu a zločinnosti XuXipinga a Scotta Weisse k odhadům pravděpodobnosti zneužití genetických informací čínskou vládou o vlastních lidech. To evokuje všechny podvodné odstíny nacistického Německa a samozřejmě židovského "holocaustu".

Západní média rychle uvedla, bez jakýchkoli podpůrných důkazů, že čínští výzkumníci tak horlivě usilovali o mezinárodní spolupráci a americké financování, že sami ignorovali všechny etické otázky s tím spojené, "zejména otázky týkající se ochrany práv zemědělců, kteří byli předmětem projektů".

Nikde ve svých prohlášeních ale Harvard, americká vláda ani média nepřiznali, že tato studie byla provedená pod vedením Harvardské univerzity zcela bez vědomí, souhlasu nebo dohledu čínské vlády. Pravdou je, že teprve dlouho po dokončení "studie" si čínské státní orgány uvědomily, že se tak stalo, a to až na základě místního šetření deníku ChinaDaily.

Další mezinárodní vyšetřování

Mnoho vlivných Číňanů požadovalo mezinárodní vyšetření a přezkoumání studie DNA prostřednictvím spojení Millenium-Harvard a to, aby XuXiping přijal odpovědnost za všechno, co se stalo. Ovšem šance na takové vyšetření za americké účasti byla nulová. Margaret Sleeboomová napsala, že Harvardu nešlo o etiku, ale především o vlastní pověst, a že etická pochybení XuXipinga byla odmítnutá jako "profesionální selhání", nikoli jako morální parodie. Harvardská univerzita neudělila XuXipingovi důtku za jeho nedostatek etiky ani za jeho kriminální činnost. Jejich jediným opatřením bylo informování XuXipingai Harvardu, aby se oficiálně distancovali od požadavků čínských úředníků jako na odvetu proti svým kritikům.

25. října 2003 zveřejnila Aliance pro ochranu výzkumu na lidech (AllianceforHumanResearchProtection) článek o této harvardské studii, ve kterém upozornila, že americká vláda má specializované oddělení – Úřad pro ochranu výzkumu na lidech (Office ofHumanResearchProtections), který zajišťuje dodržování všech amerických federálních předpisů v oblasti výzkumu na lidech. Tento úřad má pravomoc vyšetřovat všechny americké instituce nebo jiné subjekty obviněné z porušování právních a etických zásad ve Spojených Státech i mimo ně.

Aliance pro ochranu výzkumu na lidech se pokusila získat informace o vyšetřování Úřadu pro ochranu výzkumu na lidech, v tomto případě Harvardské univerzity, ale dokumentace jí nebyla poskytnuta, a proto organizace podala žádost o svobodný přístup k informacím k soudu, aby získala potřebné podrobnosti.

Dozvěděli se především dvě věci. První byla, že americký Úřad pro ochranu výzkumu na lidech skutečně zahájil vyšetřování Harvardské univerzity a XuXipinga a vyžádal si od Harvardu veškerou existující dokumentaci k případu, včetně souhlasů čínské vlády a formulářů souhlasu, o kterých XuXiping a Harvardská univerzita tvrdili, že je vyplnili všichni účastníci studie.

Další věcí, kterou se dozvěděli, bylo, že po obdržení žádosti, americký Úřad pro ochranu výzkumu na lidech okamžitě skartoval všechny původní dokumenty pod záminkou "zajištění soukromí" testovaných osob,a protože teď žádná dokumentace neexistovala, nemohlo být provedené žádné další šetření. Americký Úřad pro ochranu výzkumu na lidech zahodil svůj mandát a zapojil se do další trestné činnosti, aby zakryl původní dvojí jednání a zločiny XuXipinga a Harvardské univerzity. Bylo více než zřejmé, že jejich jediným hlediskem byla ochrana pověsti Harvardu. Teprve poté, co byla tato pověst vážně pošramocená obrovským rozhořčením mezinárodní veřejnosti, americká vláda konečně zakročila. A to tak, že zničila všechny důkazy.

Federální vyšetřovatelé se při získávání informací o porušování etiky a trestné činnosti zjevně spoléhali téměř výhradně na XuXipinga a Scotta Weisse a jejich kolegy. Americký Úřad pro ochranu výzkumu na lidech nevyslal do Číny své pracovníky, ani nevyslechl žádného z testovaných jedinců nebo místních lékařských úředníků, kteří by byli plně obeznámení s harvardskou studií a metodami XuXipinga, což by mohlo odhalit celou pravdu.

Nevyšetřil ani konečné zdroje financování studie, ani nelegální vývoz vzorků krve a DNA z Číny. Nezabýval se ani otázkou sdílení dat Harvardu s americkým vojenským skladem DNA.Americký Úřad pro ochranu výzkumu na lidech tvrdil, že provedl tříleté vyšetřování, ale pouze protahoval tento prázdný proces, dokud se hněv veřejnosti nezmírnil, vzpomínky nevybledly a pozornost se neobrátila k jiným věcem. Pak rychle dospěl k závěru, že aureola Harvardské univerzity zůstala neporušená, a celý průšvih zametl pod koberec.

Majstrštyk: Harvard vyšetřil sám sebe

Ovšem vraťme se zpět k vyšetřování Harvardské univerzity a těžení čínské DNA. V polovině vyšetřování Úřadem pro ochranu výzkumu na lidech na Harvardu došlo k výměně nejvyššího vedení této agentury. Přitom americká vláda najala obviněného, aby vyšetřil svůj vlastní zločin. Takové chucpe. Nevěříte?

Novým šéfem Úřadu pro ochranu výzkumu na lidech se stal GregKoski, který byl na Harvardské univerzitě bývalým ředitelem zodpovědným za dohled nad projekty XuXipinga a dalšími projekty výzkumu na lidech a osobně vedl vyšetřování XuXipingova výzkumného programu. Byl to právě tento GregKoski, kdo americkým federálním vyšetřovatelům oznámil, že nikdo na Harvardu se nedopustil pochybení a že nebylo třeba přijímat žádná nápravná opatření ani vůči XuXipingovi, ani vůči Harvardské univerzitě. GregKoski poté opustil Úřad pro ochranu výzkumu na lidech, a kam myslíte, že se vrátil? Zase zpátky na Harvardskou univerzitu. Mise byla splněna, Harvardská univerzita vyšetřila sama sebe a prohlásila se za nevinnou.

Harvardská univerzita tvrdila, že dva její profesoři odjeli na výzkumná pracoviště XuXipinga v provincii An-chuej, aby provedli "co nejdůkladnější" šetření, ale zřejmě, a velmi rychle, dospěli k závěru, že "tvrzení o jakémkoli poškození jednotlivých subjektů nebo o podvodu při získávání souhlasů s informacemi nelze doložit". Nepodařilo se mi ale najít žádný důkaz, že by tým profesorů z Harvardské univerzity do Číny vůbec jel. Harvardská univerzita tvrdila, že jednou z těchto osob byl TroyenBrennanz harvardské fakultní nemocnice.

Jenže TroyenBrennan zřejmě odmítl kontakt s investigativními médii a byl dotázaný – prostřednictvím svého právníka -, zda do Číny cestoval, zda hovoří čínsky, zda skutečně komunikoval přímo s některou z obětí v provincii An-chuej.Dále, kdo byl jeho překladatelem, kam vlastně jel, s kým mluvil, kdo zařizoval jeho návštěvy a rozhovory, a jak se mu podařilo potvrdit, že byly podepsané "formuláře souhlasu", protože americký Úřad pro ochranu výzkumu na lidech originály skartoval.

Podle zpráv TroyenBrennan odmítl odpovědět na všechny otázky. Vzhledem k tomu, že v celé této aféře došlo k obrovskému zdvojení všech amerických účastníků, je jistě možné, ne-li pravděpodobné, že Brennanova cesta do Číny a jeho "zjišťovací šetření" byly také buď podvodné, nebo stejně jako formuláře souhlasu neexistovaly.

Harvardská univerzita připustila, že všechny zkumavky s DNA, které získalXuXiping, byly skutečně zaslané na Harvard a byly tam uložené, ale trvala na tom, že všechno proběhlo řádně. Prezident Harvardu LawrenceSummers prohlásil, že byl "potěšen", že šetření "neodhalilo žádnou podstatnou způsobenou škodu", a že "všechny vznesené procedurální obavy byly plně vyřešené".

Nakonec Harvardská univerzita prostřednictvím svého PR zástupce pro kontrolu škod Barryho R. Blooma, děkana jedné z harvardských fakultních nemocnic, vydala následující prohlášení, které jsem přeložil jen abychom měli ucelené informace, i když je to zamlžující blábolení:"V souvislosti s vyšetřováním, které se týkalo případu, došlo k porušení zákona. Jsme nesmírně vděční našim spolupracujícím partnerům v Číně, včetně An-chuejMedical University a BeijingMedical University, za jejich trpělivost a spolupráci po dobu tří a půl roku tohoto vyšetřování. Jsme vděční členům čínského Úřadu pro lidské genetické zdroje za jejich ochotu podělit se s námi o své znalosti a zkušenosti v tomto úsilí. Těšíme se na pokračování naší spolupráce v Číně.

Během této doby jsme pilně pracovali na prověření všech aspektů našeho výzkumu na lidech a na provedení mnoha změn, které by zlepšily naše procesy. Naše studie v Číně byly pozorovacího charakteru, nikoliv klinické studie: Nebyly testované žádné léky, přístroje ani postupy. Nebyla zde použitá žádná experimentální léčba. Jak jsme doufali, šetření nezjistilo žádné poškození jednotlivých účastníků studií. Věříme, že v reakci na dotazy úřadu pro ochranu výzkumu na lidech jsme díky zlepšením, která jsme zavedli s cílem zlepšit náš dohled nad veškerým výzkumem zahrnujícím lidské subjekty, nakonec navázali profesionální spolupráci respektující bezpečnost studovaných skupin a integritu našich procesů, o kterou všichni usilujeme.

Harvard se snaží zajistit nejvyšší úroveň ochrany lidských subjektů při veškeré své práci a bude se i nadále snažit tento standard naplňovat. Harvard usiluje o zajištění co nejvyšší úrovně ochrany lidských subjektů při veškeré své práci". "[Všichni] účastníci poskytli dobrovolný, informovaný souhlas", "žádnému jednotlivému účastníkovi nebylo ublíženo" a "nedošlo k žádnému úmyslnému porušení postupů pro lidské subjekty". "Účastníci poskytli dobrovolný a informovaný souhlas. Odpovídali na dotazníky a mohli si vést zdravotní deníky nebo si nechat změřit krevní tlak či funkci plic. Poskytli malé vzorky krve nebo moči a dostali náhradu cestovních nákladů a zameškaného pracovního času. Opět se jednalo o pozorovací zdravotní studie; nejednalo se o žádnou experimentální léčbu." Obrázek si můžeme udělat sami.

Ekonomický profit: Farmacie se pakuje

Americká MileniumPharmaceuticals se po poskytnutí finančních prostředků na tento čínský výzkum stala konečným příjemcem. V rámci dohody podepsané s Harvardskou univerzitou získala genetické informace farmářů z An-chuej a prohlásila, že vlastnila příslušné patenty. V červenci 1995 MileniumPharmaceuticals oznámila, že vlastnila rozsáhlou sbírku genetických vzorků astmatu z Číny. Brzy poté do ní velká švédská farmaceutická společnost investovala 53 milionů dolarů na výzkum respiračních onemocnění.

Kontrola genů pro obezitu a cukrovku z Číny přilákala další závazek farmaceutického gigantu ve výši 70 milionů dolarů. Cena akcií společnosti MileniumPharmaceuticals se vyšplhala ze 4 dolarů za akcii v době uvedení na burzu v květnu 1995, na více než 100 dolarů za akcii v červnu 2000. Několik vedoucích pracovníků společnosti MileniumPharmaceuticals vydělalo obchodováním s akciemi čistý zisk přes 10 milionů dolarů každý.

Naproti tomu účastníci výzkumu z Číny měli z projektu jen velmi malý prospěch. Čínské výzkumné ústavy a výzkumní pracovníci sice získali možnost spolupracovat s renomovanými mezinárodními výzkumnými ústavy, přístup k výzkumným fondům a spoluautorská práva na vědecké práce publikované v mezinárodních vědeckých časopisech, ale místní obyvatelé, kteří se účastnili studií, nedostali nic než jídlo zdarma a zanedbatelnou částku na cestovném a příspěvcích na pracovní volno.

Podle slov jednoho čínského novináře byly projektem nejvíce poškozené čínské národní zájmy a nechránění čínští zemědělci a skutečné výhody získaly velké americké společnosti, výzkumné ústavy a jejich personál.

Odběr DNA Rusům a čelním představitelům OSN

Pojďme se na celou záležitost podívat šířeji. Je už dobře známé, že americká armáda odebírala DNA všem Američanům, ale také Rusům a dalším etnickým skupinám.

Psal o tom dokonce i britský Guardian, byla to zpráva z listopadu 2017, takže poměrně nedávno. Šlo o to, že americké letectvo zveřejnilo žádost o vzorky DNA a RNA od Rusů a osob ruského původu. Ovšem žádný důvod, proč ty vzorky chtěli, neuvedlo. Kupodivu tato zpráva nevyvolala v mezinárodním tisku žádný větší rozruch. Ovšem dovedete si představit titulky v novinách, kdyby Rusko, Čína nebo íránská armáda začaly provádět výzkum britských nebo amerických vzorků DNA? To by byl humbuk! Hysterie by byla ohlušující.

Nicméně v této zprávě amerického letectva se uvádělo, že vzorky "musí být kavkazské a ruské" a že "nebudou brát v úvahu" vzorky z Ukrajiny. Proč by tomu tak mělo být? Vyvíjí ve skutečnosti americká vláda biologické zbraně, nebo praktikuje dokonce eugeniku? Že by se vraceli ke svým kořenům před jedním stoletím? K čemu Američané potřebovali vedle čínské i ruskou DNA?

Genetický fond v Rusku je velmi rozmanitý. Lidé, kteří vypadají stoprocentně "kavkazsky", mohou mít ze své minulosti smíšená etnika, řekněme od Íránu, Indie přes střední Rusko až po kmen v Jakutsku. Například třeba ruský ministr obrany Sergej Šojgu má směs tuvinského a tureckého chromozomu Y a slovanské ruské mtDNA. Sbírat tedy ruskou DNA není vůbec tak jednoduché, jak se může zdát.

Navíc je také známo, že Hillary Clintonová, když byla ministryní zahraničí Spojených Států, vydala příkaz celé zahraniční službě, aby odebírala DNA a otisky prstů všem zahraničním diplomatům a vedoucím představitelům. Hovořil jsem o tom obšírněji v mém trojdílném cyklu Depopulace planety. To všechno se ale přece dělo pro dobré účely, ve službách humanity.

Šlo o to, že v červenci 2009 byla americkým diplomatům Hillary Clintonovou vydána tajná směrnice, která požadovala forenzní technické údaje o komunikačních systémech používaných vrcholnými představiteli OSN, včetně hesel a osobních šifrovacích klíčů používaných v soukromých a komerčních sítích pro oficiální komunikaci.

Směrnice Hillary Clintonové ale také požadovala podrobné biometrické informace o klíčových úřednících OSN. Požadované biometrické údaje zahrnovaly DNA, otisky prstů a skeny oční duhovky. Washington chtěl také čísla kreditních karet, e-mailové adresy, telefonní čísla, čísla faxů a pagerů, a dokonce i čísla věrnostních účtů osobností OSN a "biografické a biometrické údaje o stálých představitelích Rady bezpečnosti OSN".

Tajná "národní směrnice o shromažďování informací o lidech" byla zaslána americkým misím při OSN v New Yorku, Vídni a Římě 33 velvyslanectvím a konzulátům, včetně těch v Londýně, Paříži a Moskvě.

Na operaci zaměřené na OSN se podle všeho podílely všechny hlavní zpravodajské agentury Spojených Států. Tajná služba CIA, americká tajná služba a FBI byly zahrnuté do telegramu "potřeby hlášení a shromažďování" spolu s americkým ministerstvem zahraničí pod hlavičkou "požadavky na shromažďování a úkoly". Těch směrnic bylo v roce 2018 daleko více, celkem osm. Třeba v jedné směrnici Spojené Státy nařídily pracovníkům v africkém Kongu, Ugandě, Rwandě a Burundi, aby získali biometrické údaje vedoucích osobností v oblasti obchodu, politiky, zpravodajských služeb, armády, náboženství a klíčových etnických skupin.

Směrnice, podepsané jednoduše "Clinton" nebo "Rice", což odkazuje na současnou a bývalou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou a Condoleezzu Riceovou, tvoří ústřední pilíř amerického zpravodajství a odhalují, jak Spojené Státy využívají svou zahraniční službu s 11500 zaměstnanci k získávání vysoce citlivých informací o spojencích i nepřátelích.

Takže když si to seřadíme opět do časové chronologie, Američané nejprve sbírali genetický materiál od Číňanů, v roce 2017 od Rusů, od roku 2009 od čelních představitelů OSN. Co nám to dává dohromady?Navíc ve stejné době se v amerických médiích náhle objevila záplava obvinění, že Čína sbírá DNA svých Ujgurů v Sin-ťiangu a dalších menšinových etnik – samozřejmě za nekalými účely.

A teď se podržte, byla to zpráva z prosince 2019, tedy v měsíci, kdy v čínském Wuhanu začínal Covid v masovém měřítku. Prosinec 2019. Zpráva na americké National Public Radio informovala o odběru genetického materiálu Ujgurům Čínou v letech 2016 a 2017. Jenže technologie, která je potřebná k provádění těchto odběrů a studií DNA, vyžaduje na jedné straně zařízení, zvanésekvenátor DNA. A na straně druhé vyžaduje velmi specializovaná chemická činidla. A na tomto trhu se velmi významně podílejí americké a evropské společnosti. Čína v tom tedy rozhodně nejela sama.

Samotná Čína už dávno rozvíjí svůj vlastní průmysl s četnými laboratořemi, centry pro sekvenování genů a genovou bankou asi 50 etnických skupin. V roce 1998 čínské úřady dočasně zastavily projekt spolupráce na výzkumu dlouhověkosti s Dukeovou univerzitou a německým výzkumným centrem poté, co jeden čínský pracovník zpochybnil proces udělování souhlasu a další obvinili výzkumníky z vykrádání genetického dědictví země.

Odběr vzorků u 4100 starších Číňanů, částečně podporovaný americkým Národním ústaven pro stárnutí, byl obnovený, když výzkumníci a vláda stanovili, že žádné vzorky neopustí zemi, a byly předloženy důkazy, že vzorky byly poskytnuté dobrovolně. Čínská vláda tedy na těchto projektech spolupracuje s mnohými západními vědeckými týmy včetně amerického Národního ústavu zdraví. Takže v 90. letech Američané sbírají čínskou DNA, v letech 2009 a 2010 Američané sbírají DNA vysokých představitelů OSN, v letech 2016 a 2017 Číňané sbírají DNA Ujgurů, v roce 2017 zase Američané sbírají DNA Rusů. Souvislá řada, ovšem jak jsme si řekli, takové výzkumy neprovádějí vlády samy. Jde o mnohem větší spolupráci.

Čínský genom

Vraťme se ale k základu tohoto dokumentu, a to je těžení čínské DNA Harvardskou univerzitou a americkou MileniumPharmaceuticals, napojené na americkou armádu. Jisté je, že v této mezinárodní výzkumné spolupráci na těžení genetického materiálu byly aktéry a účastníky jak mezinárodní, tak čínské výzkumné ústavy a výzkumní pracovníci, mezinárodní společnosti a čínská vláda.

To je velmi důležité, protože se objevily informace, že americký Národní ústav zdraví Anthony Fauciho už přes 10 let spolufinancoval zhruba 250 studií s čínskými armádními nemocnicemi a dalšími vojenskými vědci v Číně. Právě tento americký Národní ústav zdraví financoval většinu projektů těžení čínské DNA v 90. letech. Ten samý ústav. Ta proliferace a promísení amerických a čínských studií jsou více než znepokojující. Tento projekt sběru čínského genetického materiálu byl také prováděný za tichého souhlasu čínské místní samosprávy, která se na něm spolupodílela, stejně jako americké vlády v pozadí. V popředí stála Harvardská univerzita a americká MileniumPharmaceuticals s napojením na americkou armádu.

Jednou z hlavních obav je, že tento druh masového sběru DNA je přesně to, co je zapotřebí k návrhu a výrobě etnicky specifických biologických zbraní. Hovořil jsem o tom v mém trojdílném cyklu Depopulace planety. Margaret Sleeboomová ve svém článku uvedla:"Čínsko-americké společné výzkumné projekty v 90. letech 20. století využívaly studenty a společný výzkum k odcizení čínské krve a k dekódování DNA čínské rasy. Tento kód by poskytl informace o čínském imunitním systému, které by mohly být využité k vytvoření genetických zbraní."

Margaret Sleeboomová poznamenala, že čínský genomový projekt je obzvláště zajímavý částečně kvůli menšinám, ale hlavně proto, že "se předpokládá, že některé venkovské populace a etnické skupiny zůstaly po staletí statické, takže každý region má jiný vzorec genů a nemocí". O sběr čínské DNA se zajímá řada organizací, ale mnozí odborníci už dvacet let varují, že, jak uvedla Margaret Sleeboomová, "Čína čelí perspektivě, že geny stovek milionů jejích obyvatel se mohou stát neocenitelným zdrojem zahraničních farmaceutických společností".

A to nás přivádí k našemu současnému tématu, kdy jedna z velkých farmaceutických společností MileniumPharmaceuticals financovala prostřednictvím Harvardské univerzity výzkumný program, jehož cílem bylo získat vzorky krve a DNA od 200 tisíců Číňanů, jejichž výsledky by zůstaly v držení a vlastnictví americké velké farmaceutické společnosti a americké armády bez jakéhokoli přínosu pro čínský lid.

Margaret Sleeboomová dále napsala:"Všichni Číňané Čung-chua, kteří pocházejí od Žluté řeky a Čchang-ťiangu, mají stejné geny. Podle článku se Američané domnívali, že provincie An-chuej, kde je mobilita obyvatelstva nízká, pokrevní vztahy relativně stabilní a výdej léků relativně nízký, ještě není znečištěná. To usnadňuje genetický experiment na Orientálcích. Nejenže se prováděly pokusy na lidech s DNA Chanů a Tibeťanů, ale také se zkoumaly rozdíly mezi východním a západním genetickým kódem."

Xiong Lei, investigativní lékařský korespondent deníku ChinaDaily, který tento případ v Číně otevřel, napsal, že Američané rádi citují Norimberský kodex lidských práv, když se jim to hodí, ale když se rozhodnou kodex porušit, ignorují jej. Napsal, že když se dozvěděl o mezinárodní konferenci o bioetice, která se měla konat v Pekingu, navrhl programovému výboru, aby se konference zúčastnili i účastníci harvardské studie, aby se všichni mohli dozvědět pravdu. Jeho návrh byl odmítnut.

Organizátoři z Harvardu, anglické Oxfordské univerzity a bohužel kupodivu i Čínské akademie společenských věd mu sdělili, že účelem konference mělo být "akademické setkání, které se zaměří na etické otázky vznikající při výzkumu na lidech", a že "nepovažujeme za vhodné zvát na naši konferenci odborníky, kteří se nezabývají bioetikou". Xiong dospěl k závěru, že problematiku lékařské bioetiky je třeba vyjmout z područí "bioetických profesionálů" a předat ji do rukou těch, kteří budou prosazovat její uplatňování.

Jeden z článků zakončil konstatováním, že Čína si musí udělat pořádek doma. Napsal také, že Čína musí vynaložit prostředky na prosazování etických zásad, a že by měl být zřízen mezinárodní tribunál, který by trestal ty, kdo je porušují. S tím bych sice souhlasil, ale šance na vytvoření takového tribunálu, který by byl akceschopný, je nemožná, když jsou to samy západní vlády a jejich nadnárodní organizace a korporace, kdo všechno porušují.

Spojené Státy by nikdy nesouhlasily s účastí v jakémkoli orgánu, který by měl nad nimi moc; stačí si vzpomenout na světový Mezinárodní soudní dvůr nebo Mezinárodní trestní soud, abychom se přesvědčili o pravdivosti tohoto tvrzení. Spojené Státy uznávají jejich autoritu pouze jako politický nástroj proti svým nepřátelům, nic víc. Neetických a nezákonných genetických expedic do Číny bylo mnoho, všechny prováděli Američané. Další takovou byl třeba "experiment se zlatou rýží" na Tuftsově univerzitě.

Čínsko-americké projekty

Pamatujete si na můj dvoudílný cyklus 11. září z roku 2021? Ve druhém díle jsem tam hovořil o napojení globalistů na Čínu v obrovské míře. Etiopan TedrosGherbreyesus jak víme, šéfuje Světové zdravotní organizaci.TedrosGherbreyesus byl do čela Světové zdravotní organizace WHO zvolený v květnu 2017. Ale o pouhé dva měsíce předtím v březnu 2017 přednesl hlavní projev na pekingské univerzitě Tsinghua University, a na stejné přednášce pekingské univerzity přednesl svůj projev také Bill Gates s názvem Pohled do budoucnosti inovace, filantropie a globální vedení.

Když se podíváme do správní rady této Tsinghua University SchoolofEconomics and Management , tak ve správní radě této čínské pekingské univerzity najdeme pozoruhodné prvotřídní globalisty a osoby z elitních světových bank. Henry Paulson, generální ředitel GoldmanSachs, Jamie Dimon z JP Morgan Chase, ve správní radě této čínské univerzity sedí také Mark Zuckerberg šéf Facebooku a Instagramu, Elon Musk(rakety, satelity, družice – společnost Space Ex), Tim Cook aLaurence Fink z největšího globálního investičního fondu BlackRock, a generální ředitelé společností Dell, IBM, Walmart, General Motors, již zmíněnéBlackRock, a mnoha dalších.

A tito všichni elitní globalisté sedí ve správní radě čínské pekingské univerzity, ve které přednášel budoucí šéf WHO TedrosGherbreyesus dva měsíce před svým zvolením nebo Bill Gates, a tuto univerzitu vede WangQishan, viceprezident Čínské lidové republiky. Taková je provázanost předních globálních elit ze západu s Čínou.A s námi tady hrají nějaké divadlo o tom, že nás ohrožuje čínský virus z Wuchanu, že nesmíme obchodovat s Čínou, protože Huawei atd. A všichni ti přední západní globalisté sedí ve správní radě univerzity, kterou vede WangQishan, viceprezident Čínské lidové republiky.

Jenže to není zdaleka všechno. Nedávno se zjistilo, že vláda Spojených Států financovala více než 250 studií pro čínské komunistické vojenské výzkumníky. Američtí daňoví poplatníci už více než deset let platí účty za studie spojené s čínskou armádou. O co jde? Několik amerických agentur Národních institutů zdraví, včetně Národního ústavů pro alergie a infekční nemoci Anthony Fauciho, financovaly více než 250 studií, jejichž autory byli výzkumníci z institucí kontrolovaných Čínskou lidovou osvobozeneckou armádou (People’sLiberationArmy).

Odhalené studie z online databáze amerických Národních ústavů rozšiřují vazby čínské armády na Wuhanský institut virologie.Ve 250 studiích financovaných Fauciho Národním institutem, se nejčastěji objevuje čínský vojenský subjekt, a to Všeobecná nemocnice čínské armády se sídlem v Pekingu, a dceřiná společnost armádních Společných sil logistické podpory Ústřední vojenské komise.Jedná se o "největší komplexní nemocnici v celé čínské armádě", která "odpovídá za úkoly v oblasti lékařské a zdravotní péče o vedoucí představitele Číny a vojenské komise".

Podobně se na studiích financovaných Fauciho Národním ústavem zdraví podíleli i výzkumníci z Wuhan General Hospital čínské armády, sídlící ve městě, kde se nachází laboratoř, která je považována za zdroj COVID-19. V jedné studii z roku 2015, je kromě uvedení výzkumníka z Wuhanské všeobecné nemocnice vojenského velitelství Guangzhou jako autora, uvedeno, že "podpora této práce byla poskytnutá grantem Fauciho Národním ústavem zdraví".

Ve studiích financovaných Fauciho Národním institutem zdraví se objevují také výzkumníci z univerzit řízených čínskou armádou, včetně Druhé, Třetí a Čtvrté vojenské lékařské univerzity a Třetího a Pátého lékařského centra čínské armády.

Jenže to ještě není všechno. Nedávno se také zjistilo, že Nadace Billa Gatese spolupracuje s Nadací pro rozvoj čínského internetu, která řídí čínskou propagandistickou operaci COVID-19.Podle memoranda o spolupráci budou obě strany, tedy jak Nadace Billa Gatese tak Nadace pro rozvoj čínského internetu, využívat nové technologie, jako je internet, k podpoře pragmatické spolupráce v oblasti charity, veřejného zdraví a mezinárodního rozvoje a budou spolupracovat na zlepšení kvality života chudých a podpoře snižování chudoby v rozvojových zemích.

Nadace pro rozvoj čínského internetu působí pod ministerstvem pro občanské záležitosti Komunistické strany Číny a je řízená Čínskou správou kyberprostoru. Tato Čínská správa kyberprostoru hrála také rozhodující roli při nasazování armád čínských botů na platformách sociálních médií, aby šířili propagandu o původu a závažnosti COVID-19. Kromě kontroly těchto automatických botů na internetu byl tento orgán také zodpovědný za diktování provládních redakčních linií čínských státních médií týkajících se článků o COVID-19.

V tomto memorandu mezi Nadací Billa Gatese a Nadací pro rozvoj čínského internetu se píše: "Všechny úřady Správy kyberprostoru musí věnovat zvýšenou pozornost názorům na internetu a rozhodně kontrolovat vše, co vážně poškozuje důvěryhodnost strany a vlády a útočí na politický systém." Když máte výhrady vůči vládám, vůči oficiálnímu narativu o Covidu nebo vůči systému, tato skupina si na vás posvítí a dá si na vás pozor. A teď si představte, že s touto čínskou skupinou spolupracuje nadace Billa Gatese na řízení oficiálních narativů a vládní propagandy kolem Covid-19.

Znepokojivé otázky

Začíná nám být jasné, že ta spolupráce Američanů s Čínou se provádí na více úrovních. Jedna věc je aliance pěti zemí FiveEyes a útočení na čínský Huawei, protože patriotičtí Číňané hájí Huawei, ovšem další úroveň je globální spolupráce s Čínou. Tato spolupráce se odvíjí na těžení genetického materiálu DNA a spolupráci globalistů mezi sebou.Tedy Anthony Fauci a jeho Národní ústav zdraví s Čínskou armádou, nebo Bill Gates ve spolupráci s Nadací na rozvoj čínského internetu, která řídí oficiální doktrínu a vládní kampaň Covidu.

A teď si ještě vzpomeňme na Cinghua University a na březen 2017. Tehdy na této univerzitě vystoupil jednak novopečený šéf WHO TedrosGherbreyesus a spolu s ním i Bill Gates. WHO organizuje a řídí kampaň Covidu na celém světě, Bill Gates se podílel na pandemických cvičeních Clide X z května 2018 a Event 201 18. října 2019, a vedle čínské univerzity, kde Bill Gates vystoupil, teď vybuchla další bomba, že Bill Gates spolupracuje s Nadací na rozvoj čínského internetu v rámci oficiálního řízení vládní propagandy Covidu v Číně.

Ta provázanost není žádná konspirační teorie nebo dezinformace.Máme tady konkrétní odkazy, konkrétní spolupráci mezi předními globálními nadacemi, osobami a čínskou vládou. Na těžbě genetického materiálu čínských zemědělců se podílela nejen americká vláda, Harvardská univerzita a big farma, ale také místní čínská samospráva a čínská ústřední vláda,která sice naoko vydala směrnice na zpřísnění vývozu genetického materiálu, ale pro jistotu až o 9 let později. Ten výzkum prováděli již v roce 1994, ale čínská vláda zakázala vývoz genetického materiálu až v roce 2003.

Jenže čínská vláda povolila vývoz genetického materiálu ze země v případě, že se s nimi zahraniční výzkumníci podělí o vědecké nebo finanční výnosy. Jinými slovy, čínské vládě nevadil výzkum na vlastních lidech, když z toho měla také nějaký výsledek a prospěch.

Takže propojení globální mafie je naprosto betonově neprůstřelné.

Nicméně Američané měli obrovský vzorek čínské DNA. Anthony Fauci spolupracoval a financoval na studiích také s čínskou Wuhan General Hospital. Nebyl náhodou Covid-19 genetickou nebo etnickou biologickou zbraní namířenou na Číňany, ze kterých měli Američané obrovský vzorek DNA? Mohli tedy selektivně Covid na Číňanech vyzkoušet.

Dnes se ví o tom, že laboratoře ve Wuhanu zkoumaly polidštěné koronaviry, aby se zjistilo, jaká bude jejich smrtelnost a bojový účinek. A právě s Wuhanskou všeobecnou nemocnicí spolupracoval americký Národní ústav zdraví ve sdílených studiích. Něco se nepovedlo, anebo možná, aby se zamaskoval genetický původ laboratorního viru, se toho globalisté chopili, a rozpoutali Covid na celé planetě s ThedrosemGherbreyesem, šéfem WHO, který s Billem Gatesem přednášel na čínské Cinghua University? Jsou to příliš smělé otázky?

Ano, jsou to otázky, ne konstatování. Ale zamýšlejme se nad těmito zásadními skutečnostmi. Máme tu hromadu faktů, střepů z rozbité sklenice. Musíme ty střepy pečlivě sbírat a skládat do jejich původního tvaru, a hlavně sledovat, odkud ta sklenice spadla. Postupujme jako kriminalisté, kteří musí z důkazů složit ten nejpravděpodobnější scénář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *