Průvodce pandemickou galaxií

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

4. díl

audio

Čtvrtý díl se zaměřuje na různé organizace a nadace, které se snaží připravit svět na pandemické hrozby a zlepšit zdravotní péči a udržitelný rozvoj. Mezi zmíněné organizace patří Světová zdravotnická organizace (WHO), GAVI, CEPI, Nadace Billa a Melindy Gatesových, ONE a Globální fond. Také jsou zmiňované konkrétní osobnosti, jako je Bill Gates, Klaus Schwab, Seth Berkley a další. Pořad rozebírá role těchto organizací a lidí v přípravě na pandemické hrozby a snaze o udržitelný rozvoj. Mezi další témata patří inovace v oblasti zdravotnictví a boj proti klimatickým změnám. Závěrem se pojednává o Cílech udržitelného rozvoje OSN.

Stručně shrnu, o čem pojednával minulý třetí předposlední díl. Pokračoval jsem podruhé Rockefellerovou nadací, kterou jsem musel rozdělit na dvě části, abychom v tom měli pořádek a postupoval jsem podle určitého schématu. Pak jsem se podíval na Welcome Trust, který pro většinu z nás není tak známý, ale patří k nejbohatším fondům na světě. Důležité jsou také klíčové osoby kolem tohoto fondu, přičemž jsem vybral samozřejmě jen ty nejdůležitější z důležitých, abych na vás nehrnul víc dat, údajů a informací, než je potřeba. Podíval jsem se potom stručně na Google a jeho těsné vazby s Pentagonem a zpravodajskými službami v Americe. Pokračoval jsem Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba. Jaké je temné pozadí tohoto fóra jste se dozvěděli minule. Právě pandemie Covid-19 výrazně urychlila a prosadila prvky čtvrté průmyslové revoluce, hlavně takzvané digitální identity v ID2020. Tohle je jedna ze stěžejních věcí celé pandemie vůbec. Dále jsem přešel ke Světové bance, která také hrála v pandemii důležitou roli. Podíval jsem se také na Globální radu pro monitorování připravenosti. Pečlivě třídím a vybírám pouze ty organizace, které se na přípravě pandemie podílely a o čemž mám nejpřesvědčivější důkazy.

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Světová zdravotnická organizace je v pandemii jednou z klíčových organizací, ne-li tou hlavní. Důvodem je to, že vydává doporučení zemím, jak by měly na pandemii reagovat. Odpovídá například za mezinárodní schvalování vakcín COVAX, rozhoduje o vyhlášení pandemie a podobně. Jejich doporučení nejsou všechna závazná, ale mají vysokou autoritu. Proto je v případě WHO obzvláště důležité podívat se na to, kdo ji financuje a kdo ovlivňuje nebo přijímá její rozhodnutí. Už jsme viděli příklad toho, kdo rozhoduje o WHO v Radě pro monitorování globální připravenosti.

V duchu partnerství veřejného a soukromého sektoru převzaly kormidlo WHO de facto korporace a jejich vlastníci. WHO je ukázkovým příkladem toho, co chce Klaus Schwab udělat s celou OSN. Roční rozpočet WHO činí více než 6 miliard dolarů, v posledních letech rychle roste. Ještě v roce 2015 se pohyboval kolem 4 miliard. Podle nejnovějších údajů zveřejněných WHO je Amerika největším dárcem WHO, na který připadá 15 % rozpočtu, tedy 624 milionů dolarů. Na druhém místě je Nadace Billa a Melindy Gatesových s téměř 11 %, tedy 431 miliony dolarů. Bill Gates ovšem nevěnoval WHO peníze pouze prostřednictvím Nadace Billa a Melindy Gatesových. Od svého založení převedla Nadace Billa a Melindy Gatesových Světové zdravotnické organizaci téměř 3,4 miliardy dolarů.

Existují ale i nepřímé platby, protože GAVI, což je očkovací aliance založená a kontrolovaná Billem Gatesem, už téměř dvacet let převádí peníze také WHO. V současné době činí podíl GAVI na rozpočtu WHO 316,5 milionu dolarů, tedy téměř 8 %. Bill Gates je tak největším finančníkem WHO, protože se podílí na jejím rozpočtu téměř 19 % a má tedy odpovídající vliv na její rozhodování.

Postupuji striktně podle čísel, ničeho jiného. Kdo platí, kdo hází mince do juboxu, ten určuje muziku, která se bude hrát. WHO se stala nástrojem, který chrání své financiéry. WHO nejde o to, aby dobré nebo levné léky pomáhaly chudým zemím v boji proti nemocem, WHO naopak chrání své financiéry a jejich produkty, ať jsou dražší nebo horší. A státy, které tyto programy pomoci financují nákupem léků, tak nakupují pouze od společností, které mají výrobky certifikované WHO. V roce 2012 to kritizovala i DeutscheWelle:

"Většina z 25 miliard dolarů, které se Gatesovi podařilo v posledních deseti letech investovat do zdravotnických programů po celém světě, pochází ze zisků známých společností chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Jejich obchodní praktiky jsou až příliš často v rozporu s úsilím o podporu globálního zdraví."

Bill Gates také vydělává jmění na obhajobě práv duševního vlastnictví. Dnes jeho nadace sází na patentované léky a vakcíny namísto podpory generických, volně dostupných, a tedy levnějších produktů. Znovu cituji, tentokrát Medico International:

"Pokud Gates nasadí kurz WHO na takové patentované očkovací programy, budou z toho profitovat i výrobci vakcín a jejich akcionáři, tedy Gatesova nadace. Na úkor chudších obyvatel jižních zemí, protože tyto státy si často nemohly dovolit dražší očkovací programy."

Jaká je situace dnes? To, co média před deseti lety zveřejňovala na plná ústa, dnes tají a mlčí o tom. Pokud dnes tvrdíme, že Bill Gates vydělává těžký balík na pandemii, jsme očerňovaní jako konspirační teoretici. Znovu opakuji, že všechno, co tu uvádím, mám podložené na tvrdých číslech. Žádné omáčky, ideologické kecy, etické normy nebo morální ospravedlnění. Musíme pochopit, že Bill Gates svým filantropickým úsilím v žádném případě nezachraňuje svět, ale pouze směřuje finanční prostředky do společností, ve kterých má podíl. To je celé.

Je to sofistikovaný ekonomický model. Pro Billa Gatese a všechny ostatní filantropy je filantropie výnosný byznys, ať už se zabývají jakýmkoli problémem. A co je nejdůležitější, filantropům nejde o pomoc chudým zemím, protože jejich činnost zdražuje léky natolik, že si je mnohé chudé země nemohou dovolit. Samozvaní zachránci světa Bill Gates a spol. ve skutečnosti ztěžují poskytování pomoci, na kterou údajně nezištně vynakládají své jmění. Pokud se někdo diví, proč se média těmito věcmi dnes nezabývají, ale naopak každého, kdo se jimi zabývá, označují za dezinformátora nebo konspirátora, odpověď najdete v dalších kapitolách o roli médií. Myslím, že princip, podle kterého WHO funguje od roku 2001, kdy se jí zmocnily korporace a jejich hlavní akcionáři, je jasný. Fungování WHO můžeme ukázat po vyhlášení pandemie. WHO znovu začala měnit další předpisy, aby nahrála záměrnému masovému očkování. Uvedu opět konkrétní fakta.

15. října 2020, kdy západní země už podepsaly smlouvy s výrobci vakcín na budoucí dodávky vakcín, které byly v té době ještě ve fázi klinických zkoušek, WHO změnila definici takzvané imunity stáda. V červnu 2020 byla definice imunity stáda WHO:

"Stádová imunita je nepřímá ochrana proti infekčnímu onemocnění, která vzniká, když je populace imunní buď díky očkování, nebo díky imunitě vzniklé v důsledku předchozích infekcí. To znamená, že i lidé, kteří nebyli nakaženi nebo u kterých infekce nevyvolala imunitní reakci, jsou chránění, protože lidé v jejich okolí, kteří jsou imunní, mohou působit jako nárazník mezi nimi a nakaženou osobou. Hranice pro vytvoření stádové imunity vůči COVID-19 není dosud jasná."

15. října 2020 WHO tuto definici změnila:

"Stádová imunita, známá také jako populační imunita, je pojem používaný v souvislosti s očkováním, který říká, že populace může být chráněná před určitým virem, pokud je dosaženo určitého prahu očkování. Stádové imunity se dosahuje ochranou lidí před virem, nikoli jejich vystavením viru."

Z toho lze zcela jasně vyčíst, že nová definice stádové imunity WHO už nezmiňuje prodělanou infekci, včetně vytvořené imunitní odpovědi. WHO se spoléhala pouze na očkování od října 2020, ačkoli v té době vakcíny proti Covidu-19 ještě neexistovaly. A už tehdy vysvobozením od viru bylo pro WHO jedině očkování. Větší důkaz o přípravě na očkování a vstřícnost k big farma korporacím, bychom jen těžko pohledali. Dne 31. prosince 2020 WHO vydala ještě novou definici, ale to jen zpřesňují postavení big farma korporací.

Program WHO pro mimořádné zdravotní události

WHO má velké množství programů a poradních sborů, které připravují rozhodnutí WHO. Globální radu pro monitorování připravenosti jsem už rozebral. Dalším programem WHO je Program WHO pro mimořádné zdravotní události. Ten hraje důležitou roli při mimořádných událostech, jako je pandemie Covid-19. A jak to má být, pro program existuje – Nezávislý kontrolní a poradní výbor IOAC. Tento výbor se skládá ze dvou předsedů a sedmi členů. Abychom pochopili, jak moc může být výbor nezávislý, podívejme se do něj, protože tam opět najdeme staré známé.

Jednou z předsedkyň je GeetaRaoGuptová, která je aktivní v různých filantropických iniciativách. Působila také v Nadaci Billa a Melindy Gatesových. Druhou předsedkyní této komise WHO je Felicity Harveyová, která je mimo jiné ředitelkou londýnské nemocnice Guy’s and Saint Thomas‘ NHS Foundation Trust. Tento fond je zase štědře financovaný farmaceutickou společností Johnson & Johnson. Dne 17. listopadu 2017 fond oznámil průlomové partnerství s americkou společností, v jehož rámci měl fond obdržet 310 milionů liber. Jedním z členů této komise WHO je Elhadž As Sy. Toho už přece známe z Wellcome Trust, Globální rady pro monitorování připravenosti a podobně. A v této komisi WHO potkáváme dalšího starého známého: Jeremy Konyndyk, který byl placený organizací Open Philanthropy za vypracování pokynů pro boj proti Covid-19, aby se potom stal výkonným ředitelem pracovní skupiny americké USAID COVID-19 a získal vysokou pozici v očkovací alianci GAVI Billa Gatese. Jak nezávislá může být tato komise WHO, když oba její předsedové a téměř polovina jejích členů jsou přímo či nepřímo na výplatních listinách farmaceutického průmyslu a jeho hlavních akcionářů?

Seznam orgánů WHO, ve kterých působí zástupci těch, kteří z programů WHO profitují, by mohl pokračovat. Třeba TedrosGhebreyesus, generální ředitel WHO, má na své kariéře také ošklivé skvrny. V letech 2012 až 2016 byl etiopským ministrem zahraničí a byl tak členem vlády, která v letech 2015 a 2016 nasadila armádu proti demonstrantům během sociálních nepokojů. Armáda dokonce střílela ostrými náboji, v průběhu nepokojů bylo podle odhadů organizace HumanRightsWatch zabito více než pět set lidí. Pro tehdejšího etiopského ministra zahraničí a nyní generálního tajemníka WHO to však nebyl důvod k odstoupení z vlády nebo k protestům. Ale jak důvěryhodně může někdo bojovat za lepší zdravotní péči pro nejchudší z chudých jako generální tajemník WHO, když patřil k vládě, která nechala sociální nepokoje potlačit armádou?

Další zajímavou osobností je EmerCookeová. Svou kariéru začala ve farmaceutickém průmyslu, v 90. letech působila v Evropské federaci farmaceutického průmyslu a asociací. To je celoevropská farmaceutická lobbistická organizace. Odtud přešla do Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA, což je Evropská léková agentura. Tady byla až do roku 2016. Potom působila jako ředitelka pro regulaci léčiv ve Světové zdravotnické organizaci. Už jsme slyšeli, jak WHO tuto regulaci provádí: WHO upřednostňuje produkty svých sponzorů, pro které EmerCookeová pracovala jako lobbistka. EmerCookeová byla od roku 2016 pověřená řízením této oblasti WHO. Dne 16. listopadu 2020 byla jmenovaná šéfkou evropské zdravotní agentury EMA, která je mimo jiné zodpovědná za schvalování vakcín v Evropské unii. A byla rychlá. Před Vánocemi 2020 získaly společnosti AstraZeneca a BioNTech/Pfizer povolení Evropské unie. A sotva společnost Johnson & Johnson oznámila, že i její vakcína byla konečně vyvinutá, okamžitě ji v březnu 2021 schválila EU.

GAVI, Aliance pro očkování: Bill Gates, Klaus Schwab a SethBerkley

Spolupráce Billa Gatese a Klause Schwaba má dlouhou historii. GAVI byla založená v roce 2000 na Světovém ekonomickém fóru. Nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla GAVI v prosinci 1999 počáteční kapitál ve výši 750 milionů dolarů na podporu imunizace dětí v sedmdesáti čtyřech zemích prostřednictvím nákupu nových vakcín. Nadace Billa a Melindy Gatesových opakovaně převádí peníze do GAVI, ale velké platby každých pět let jsou standardem. Celkem Nadace Billa a Melindy Gatesových převedla na GAVI od jejího založení téměř pět miliard dolarů. Program GAVI byl od počátku koncipovaný jako partnerství veřejného a soukromého sektoru, takže od jiných dárců, především vlád, získal mnohonásobně vyšší částku.

Na svých webových stránkách GAVI uvádí své finance v pětiletých etapách, což je důvod, proč Bill Gates také každých pět let poskytuje GAVI větší částku. Například pokud vezmeme období 2016 až 2020, Gatesova nadace převedla v lednu 2016 na GAVI 1,5 miliardy dolarů. GAVI ovšem uvádí celkový rozpočet na toto období ve výši přibližně 9,5 miliardy dolarů. To je známý rys partnerství veřejného a soukromého sektoru: Štědrý filantrop dostává většinu peněz od jiných, a to od států, protože asi 7,5 z 9,5 miliardy pro rozpočet na toto pětileté období pochází od států. Vlády štědře poskytují peníze z daní svých občanů oligarchovi Billu Gatesovi, aby mohl konat dobro. Pro období 2021 až 2025 vykazuje GAVI rozpočet ve výši přibližně 19 miliard dolarů. Přitom přibližně 9 miliard dolarů půjde na COVAX.

COVAX je v médiích popisovaný jako mezinárodní program distribuce vakcín Covid-19 do nejchudších zemí světa. Tento program je financovaný miliardami ze západních zemí, za které se nakupují vakcíny pro nejchudší země světa. To vyvolává dojem, že se jedná o vládní program nebo alespoň program OSN. To ovšem není tak docela pravda, protože COVAX skutečně založila WHO, ale společně s GAVI a CEPI. A tyto tři organizace společně přebírají koordinaci objednávání a distribuce vakcín. Zatímco sto padesát států světa na to dává peníze svých daňových poplatníků. WHO, GAVI a CEPI jsou organizace, které Bill Gates víceméně přímo ovládá. Bill Gates GAVI a CEPI sám založil.

Jinými slovy, Bill Gates má podíl v západních farmaceutických společnostech, které v současnosti vydělávají na vakcínách Covid-19, má prsty v distribuci vakcín Covid-19. To by ještě nemuselo být tak špatné, ale on má také prsty v nákupu vakcín. V čele GAVI stojí SethBerkley, který svou kariéru zahájil v devadesátých letech v Rockefellerově nadaci. Veřejnost ho téměř nezná, přesto ho časopis Time v roce 2009 zařadil na seznam sta nejvlivnějších mužů světa. Mimochodem, tento článek v časopise Time, který chválí Berkleyho, napsal SergeyBrin, spoluzakladatel společnosti Google, který byl jako student financovaný CIA.

SethBerkley zahájil svou velkou kariéru v Rockefellerově nadaci v roce 1994. V roce 1996 ovšem z Rockefellerovy nadace odešel a založil Mezinárodní iniciativu pro očkování proti AIDS. V této pozici se stal tak významným, že se dostal do seznamu nejvlivnějších lidí světa časopisu Time. Tuto Iniciativu samozřejmě nezaložil sám; Je to také partnerství veřejného a soukromého sektoru, které založila Rockefellerova nadace s cílem shromažďovat finanční prostředky od národů světa a směrovat je korporacím. Rockefeller zahájil vznik této Iniciativy v roce 1994 konferencí v Itálii. Dnes už tato Iniciativa Rockefellera jako finančního podporovatele neuvádí. Ovšem, jako sponzory jmenuje všechny ostatní obvyklé podezřelé, které jsme v tomto mém cyklu poznali. Americká agentura a prodloužená ruka CIA USAID, Nadace Billa a Melindy Gatesových, Komise EU, Světová banka, Ministerstvo obrany USA, Wellcome Trust, CEPI, americký Národní zdravotní institut pod vedením Anthony Fauciho, GlaxoSmithKline a další. SethBerkley přešel z této Iniciativy do GAVI v roce 2011 a od té doby je výkonným ředitelem GAVI.

GAVI ve Švýcarsku

V roce 2009 se GAVI podařilo něco, co se podaří jen málokomu. Ačkoli byla GAVI založená jako soukromá nadace ve Švýcarsku, kde sídlí, získala status mezinárodní právnické osoby. Smlouva, kterou švýcarská vláda a GAVI za tímto účelem uzavřely, poskytuje GAVI privilegia, o kterých si ostatní mohou nechat jenom zdát. Organizace GAVI získala ve Švýcarsku úplnou imunitu pro sebe, své úředníky a ředitele. To znamená, že ji nelze žalovat za její činnost a že ve Švýcarsku nelze stíhat ani trestné činy, kterých se GAVI nebo její zaměstnanci mohou dopustit při své práci pro GAVI. Prostory GAVI, její archivy a dokumenty, a dokonce ani zavazadla jejích zaměstnanců nesmí být prohledávané. To všechno platí i pro konzultanty, kteří pro GAVI pracují dočasně.

To ale není všechno: GAVI a její zaměstnanci jsou ve Švýcarsku zcela osvobození od daní. Zaměstnanci dokonce nemusí platit ani DPH ze soukromých nákupů. GAVI je ve Švýcarsku také osvobozená od cla. A pokud by někdy došlo ke sporu mezi Švýcarskem a GAVI, neuplatní se ani švýcarské právo; místo toho bude svolaný soukromý rozhodčí soud. GAVI, kterou založili Bill Gates a Klaus Schwab, je tedy mimo jakýkoli zákon. To je dalším důkazem toho, jak mocnými se tito lidé stali, když se na ně a jejich organizace přestaly vztahovat zákony. Člověk se diví, proč je to potřeba, když v GAVI je vše v pořádku a jde jim přece jenom a pouze o blaho lidstva.

BreakthroughEnergy: Gatesův boj proti klimatu

Teď se budu věnovat některým organizacím, které GAVI podporuje. Vzpomínáme na Mezinárodní institut pro očkování IVI, se kterým GAVI spolupracuje? GAVI je také velkým podporovatelem Cílů udržitelného rozvoje OSN. GAVI také financuje Globální finanční nástroj Světové banky, který se věnuje propagaci cílů udržitelného rozvoje a získávání finančních prostředků k jejich dosažení. K těm cílům udržitelného rozvoje, možná o tom natočím speciální pořad. Původně jsem to chtěl začlenit do tohoto cyklu. Bylo by to už příliš přeplácané, ale přímo tady se globální jestřábi slétávají, aby podnikli další loupežné výpravy rabování rozpočtů národních vlád. To je skutečně na samostatný pořad.

Když se Bill Gates pouští do nějakého projektu, řídí se heslem Think Big, tedy přemýšlej ve velkém. Na rozdíl od jiných dobročinných filantropů se nesnaží ovlivňovat americkou politiku, tím nepřímo získávat vliv na globální problémy, ale Bill Gates tento mezičlánek vynechává a okamžitě se vydává rovnou do světa. Prokázal to založením GAVI, s jejíž pomocí ve velmi krátké době fakticky převzal WHO. Stejným směrem se ubírá i jeho CEPI. Mimochodem, dělá to i v oblasti klimatických změn, pro které v roce 2015 založil spolu s dalšími miliardáři, včetně JeffaBezose, MikeaBloomberga, Richarda Bransona, George Sorose a Marka Zuckerberga, investiční společnost BreakthroughEnergy.

Tato firma získává podíly ve společnostech, které budou později vydělávat velké peníze na změně klimatu. Pokud ovšem budou ambiciózní programy Evropské unie a Ameriky realizované. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová vyčlenila na Zelenou dohodu Evropskéunie rozpočet ve výši jednoho bilionu eur. Americký prezident JoeBiden se ve svém biliónovém programu pro infrastrukturu také zaměřil na změnu klimatu. Změna klimatu je stejný finanční model jako pandemie Covid-19. Bill Gates a jeho přátelé jsou připravení nasměrovat tyto peníze do společností, do kterých investovali, ať už přímo, nebo prostřednictvím BreakthroughEnergy. Normální business. Když do něčeho investujete, chcete, aby se vám peníze vrátily. Dnes je to ale dezinformace a konspirace.

Rozumějme – to, o čem se před deseti lety běžně psalo dokonce v mainstreamu, je dnes konspirační teorie. Jsou to ušlechtilí mecenáši a filantropové, kteří zachraňují svět a konají dobro. O peníze jim přece vůbec nejde, dělají to nezištně, zcela zadarmo. Ani v tomto případě neponechal Bill Gates nic náhodě, protože společnost BreakthroughEnergy založil právě ve chvíli, kdy prezident Barack Obama vyhlásil Mission Innovation. V rámci této mise mnoho západních států spojilo své síly a věnovalo finanční prostředky na boj proti změně klimatu. Ani se nesnaží zakrýt, že Mission Innovation a BreakthroughEnergy patří k sobě. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, které přelévá peníze daňových poplatníků do kapes oligarchů, je tak dobře zavedené, že se za něj už nikdo nestydí. Dokonce tisk pozitivně informuje o tom, že Bill Gates a spol. dávají do boje proti klimatickým změnám peníze. Peníze na boj proti změně klimatu. Skutečnost, že se nejedná o dary, ale o investice do firem, které se vyplatí jen díky vládním programům. Že Bill Gates a spol. ještě více zbohatnou se často zamlčuje. Ale princip už známe dost dobře.

GAVI a ID2020

O jedné organizaci, kterou GAVI podporuje, bych rád hovořil podrobněji. Jedná se o ID2020, o kterém jsem se už krátce zmínil v kapitole o Světovém ekonomickém fóru Klause Schwaba. Vzpomínáte? V rámci projektu ID2020 uvažuje Bill Gates také v globálním měřítku. Nejde o nic menšího než o to, aby všichni lidé na světě získali digitální identitu. Podle myšlenek Billa Gatese a jeho kolegů z ID2020 by měla být všechna data o každém člověku uložená digitálně pohromadě. To by znamenalo, že zdravotní záznamy, důchodové a zdravotní pojištění, řidičské průkazy, bankovní účty a kreditní karty, řidičské průkazy, průkazy totožnosti, pasy a tak dál, by byly uložené v jediné databázi. Každý by se mohl identifikovat prostřednictvím svého mobilního telefonu.

Pokud si vzpomeneme na čip, který tak hrdě představil Dr. Matthew Hepburn z americké DARPA, pak není třeba velké fantazie, abychom si představili, čeho by ID2020 chtěla nakonec dosáhnout. Je třeba jasně říct, že se jedná o transparentní lidskou bytost, tedy o konečný dohled. A ID2020 si stanovila za cíl získat tyto údaje, rozumějme sledování všech lidí na světě. To by byla nejvyšší moc, protože tak by bylo možné lidi, kteří se proti tomu všemu bouří, stisknutím tlačítka vypnout, tedy smazat jejich identitu. Na stránkách ID2020 to samozřejmě zní úplně jinak. Tam si stěžují, že miliarda lidí nemá žádné doklady, a proto nemá přístup ke státním službám nebo zdravotní péči. A ID2020 to chce nezištně změnit, pomoci všem těmto nešťastným lidem a dát jim digitální identitu. Jak moc je to ale důvěryhodné, když jedním z mála exkluzivních a vybraných partnerů ID2020 je mimo jiné datová chobotnice Microsoft, jejímž cílem je shromažďovat od lidí co nejvíce dat, aniž by je o tom podrobně informovala? Jak může být člověk vlastníkem svých dat, když je Microsoft shromažďuje a vyhodnocuje z velké části bez toho, aby ho o to někdo požádal? ID2020 je podle vlastních prohlášení financovaný pouze pěti partnery.

Od poradenské společnosti Accenture, poradenské společnosti IDEO, GAVI, Rockefellerovy nadace až ke společnosti Microsoft. Mezi další partnery patří Facebook a MasterCard, který pravděpodobně doufá ve velký obchod, pokud se ID2020 prosadí a stane se hlavním platebním systémem. Ve správní radě ID2020 zasedá náš známý generální ředitel GAVI SethBerkley a výkonnou ředitelkou ID2020 je Dakota Gruenerová, která dříve úzce spolupracovala se SethemBerkleym v GAVI. Musíme uvážit, že EU zavedla centrální databázi Covid-19 pro očkování. Je jasné, jak rychle se digitální identita rozšiřuje díky pandemii Covid-19.

Opět zdůrazňuji, pokud by něco jako pandemie Covid nepřišla, žádný konečný dohled a šmírování by se vládám nepodařilo protlačit v žádném případě. Za žádných okolností. Ovšem díky požehnané pandemii jako urychlovače a akcelerátoru těchto procesů je možné digitální identitu, tedy konečný dohled nad občany, zavést. Využít pandemické krize k posílení autorit globální mocenské kliky. ID 2020 se o tento cíl snaží. Jednou ročně pořádají velký kongres. A přestože se GAVI údajně zajímá pouze o záchranu nejchudších lidí na světě prostřednictvím očkování, je do této oblasti silně zapojená.

CEPI, Koalice pro inovace v oblasti připravenosti na epidemie

CEPI je další globální aliance partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jejím cílem je vybudovat výzkumnou síť pro výzkum a vývoj nových vakcín, které by lépe a příměji reagovaly na případné propuknutí nových virových infekcí. Opět se tedy jedná o to, že farmaceutické společnosti získávají peníze daňových poplatníků na financování svého výzkumu a následně vydělávají na lécích vyvinutých za státní peníze. Založení CEPI inicioval náš známý Jeremy Farrar, ředitel nadace Wellcome Trust.

V červenci 2015 publikoval spolu s dalšími lékaři v časopise NewEnglandjournalofmedicinečlánek s názvem Vytvoření globálního fondu pro vývoj vakcín. Jeremy Farrar v článku popsal potřebu zřídit fond, který by shromažďoval peníze na výzkum nových vakcín pro léčbu vzácných onemocnění. Formálním důvodem byla epidemie Eboly v roce 2014 a epidemie viru Zika v Latinské Americe v roce 2015. Obě epidemie v té době dominovaly médiím. Ebola je nebezpečná nemoc, ale přenáší se pouze výměnou tělesných tekutin, proto se Ebola jen zřídkakdy rozšířila příliš daleko. Jeremy Farrar a jeho spoluautoři využili v roce 2015 tyto epidemie jako příležitost k tomu, aby nastínili fond pro vývoj vakcín a vyzvali k jeho vytvoření.

V roce 2016 se o této problematice diskutovalo na Světovém ekonomickém fóru a v roce 2017 byl na Světovém ekonomickém fóru založený CEPI. Vlády Německa, Japonska a Norska, stejně jako Nadace Billa a Melindy Gatesových a nadace Wellcome Trust poskytly počáteční financování ve výši 460 milionů dolarů. Peníze poskytlo Japonsko 125 milionů dolarů, Norsko 120 milionů dolarů, Německo 10,6 milionu dolarů, a Gatesova nadace 100 milionů dolarů, stejně jako nadace Wellcome Trust 100 milionů dolarů. Později se připojila i Evropská komise a přispěla 200 miliony dolarů. Cílem bylo získat do roku 2022 jednu miliardu dolarů na výzkum vakcín. CEPI sídlí v Oslu a Norsko se postupem času stalo největším dárcem CEPI. Jedním z charakteristických rysů CEPI je obrovský objem peněz, které jsou z velké části vyplácené daňovými poplatníky. Organizace dosud získala 750 milionů euro na výzkum a vývoj vakcín. Za správu těchto významných finančních prostředků je v konečném důsledku odpovědná správní rada CEPI. Rada se skládá z dvanácti členů s hlasovacím právem a pěti pozorovatelů, včetně Světové zdravotnické organizace WHO a Světové banky.

Společnost CEPI postupovala v souladu s obvyklou politikou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Původně CEPI avizoval transparentnost, příznivé ceny vyvíjených vakcín, sdílení výsledků výzkumu a tak dál. Ale když se začaly podepisovat první smlouvy, všechno to šlo stranou. Zejména pokud jde o duševní vlastnictví, farmaceutické společnosti protestovaly, protože nechtěly, aby výsledky jejich výzkumu, získané za peníze CEPI rozumějme daňových poplatníků, byly k dispozici ostatním. CEPI je řízená správní radou, o které CEPI píše:

"Hlavním řídícím orgánem je rada, která se skládá z 12 členů s hlasovacím právem. Čtyři investoři a osm nezávislých členů zastupujících mimo jiné průmysl, globální zdravotnictví, akademickou obec, mobilizaci zdrojů a finance, a pěti pozorovatelů."

Nepřekvapí, že v představenstvu CEPI najdeme i některé naše staré známé. Společnost MedicinesforMalaria Venture vyslala svého výkonného ředitele Davida Reddyho do správní rady CEPI. Společnost Wellcome Trust také jmenovala svého výkonného ředitele Jeremyho Farrara členem správní rady CEPI. Kromě toho je v představenstvu CEPI náš starý známý John Nkengasong z Kamerunu, který pro Iniciativu pro jadernou hrozbu napsal doporučení pro řešení Covid-19. Potom, jako odpovědná osoba na klíčových pozicích ve WHO, americké vládě a tak dál, tato doporučení realizoval. V představenstvu CEPI zasedá také Peter Piot, manžel Heidi Larsonové a poradce šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Vzpomínáme si, že jeho londýnský institut financoval Bill Gates částkou přes 180 milionů dolarů. Další naše známá Margaret Hamburgová je také členkou správní rady CEPI bez hlasovacího práva.

Vzhledem k tomu, že společnost CEPI začala podepisovat smlouvy na vývoj vakcín a podobně až v letech 2018 a 2019, přišla CEPI právě včas, aby pandemie začala. Pandemie Covid je dokonalým příkladem, který ukazuje moc oligarchů a to, kolik peněz si mohou od států vzít. Máme tedy co do činění s velmi propracovaným systémem. V tomto systému se filantropové prezentují jako zachránci světa, kteří zcela nezištně dávají své peníze na záchranu světa. Ve skutečnosti jsou to daňoví poplatníci, kteří platí účet tím, že nakupují zboží potřebné pro tyto programy od společností, ve kterých mají tito ušlechtilí filantropové podíl. A tento systém je prostě všude. Dalším nástrojem v této hře je CEPI, který byl vytvořený právě včas, aby mohl sehrát svou roli v boji proti pandemii Covid-19. Opravdu dobré načasování.

Nadace Billa a Melindy Gatesových

Bill Gates je dnes v médiích vykreslovaný jako nezištný člověk, který štědře využívá své jmění k záchraně světa před nejrůznějšími katastrofami, podpoře vzdělávání dětí, boji proti nemocem a samozřejmě k podpoře očkování. Bill Gates to všechno podle mediální legendy dělá jen z lásky k lidstvu. Obraz Billa Gatese v médiích ale nebyl vždy tak pozitivní, jak je vykreslován dnes. Ti starší z nás si pamatují devadesátá léta, kdy měl Bill Gates velmi negativní ohlasy, protože bezohledně vybudoval monopolní postavení společnosti Microsoft. Bill Gates byl tehdy známý jako bezohledný, po moci a penězích toužící podnikatel, který se bez váhání uchýlil k naprosto nekalým prostředkům, pokud mu přinášely prospěch.

Například v říjnu 1997 vyšel v německém časopise Spiegel článek s titulkem Microsoft – Spiknutí proti spotřebitelům, ve kterém byl mimo jiné uvedený rozhovor s právníkem, který varoval:

"Jestli to takhle půjde dál, Bill Gates bude brzy vlastnit všechno. Počítačový průmysl, média, banky. Této monopolizaci musíme zabránit. Americké ministerstvo spravedlnosti musí proti společnosti Microsoft zasáhnout."

V té době se ozývaly hlasy, aby se skupina Microsoft Billa Gatese rozpadla, protože její moc se stala příliš velkou. Jak víme, z rozchodu nic nebylo a v tomto mém cyklu jasně vidíme, jak velká je dnes moc Billa Gatese. Na konci rozhovoru řekl právník důležitou větu o obdivu ostatních podnikatelů k Billu Gatesovi:

"Podnikatelé se těší na zisk. Chvála těchto lidí ale nic neznamená. Už Adam Smith říkal, že když se podnikatelé spojí, spiknou se proti spotřebitelům."

Je jasné, že podnikatelé chtějí především vydělat peníze. Nejúspěšnější z nich jsou obvykle ti, pro které jsou peníze obzvláště důležité a kteří se k jejich dosažení uchylují i k nemorálním prostředkům. Je to prostě v povaze věci. Když je někdo opravdu úspěšný, už to není o penězích. Protože když máte deset vil, několik jachet a soukromých tryskáčů, už žádné peníze nepotřebujete. Pak jde o moc. Peníze jsou v nejlepším případě stále měřítkem, kterým lze moc a vliv měřit. Viděli jsme, že většina našich ušlechtilých filantropů, byla ve svém dřívějším životě podnikatelů velmi bezohledná, když šlo o dosažení jejich cílů a získání peněz a moci.

Jak reálné je, že se z nich přes noc stanou ušlechtilí filantropové, kteří plnýma rukama utratí veškeré své těžce vydělané bohatství, aby zachránili lidstvo? Jak jsme viděli, na svých dobročinných projektech skutečně vydělávají. Vymýšlejí hezky znějící hesla a vybírají peníze jejich jménem. Nejde o konání dobra, ale o moc a peníze. Musíme si proto vzpomenout na citát Adama Smithe a připomenout si, že všichni ti, které nám média a politici představují jako štědré a nezištné filantropy, jsou podnikatelé. A nejen to: jsou to nejbohatší a nejmocnější podnikatelé na světě, kteří svou moc a bohatství získali někdy až bezohlednými prostředky. Bill Gates a jeho chamtivost po moci, které chtěl původně dosáhnout monopolním postavením Microsoftu, je jen jedním z příkladů.

Vezměme si třeba George Sorose, který je dnes médii a politiky oslavovaný jako ušlechtilý bojovník za svobodnou společnost, lidská práva a demokracii. Vzpomínáme si, jak se stal tak bohatým a mocným? Sorosovýmklíčovým datem bylo 16. září 1992. Den, který se do historie akciového trhu zapsal jako černá středa. George Soros uzavřel sázky proti britské libře, a když se měna zhroutila, George Soros vydělal obrovské částky. George Soros sobecky a bez skrupulí zaútočil na celou zemi, čímž těžce poškodil její ekonomiku a zejména její obyvatele, protože po devalvaci britské libry měly jejich úspory a příjmy náhle mnohem nižší hodnotu než den předtím.

Hned potom, v roce 1993, založil George Soros ve východní Evropě síť nadací Open Society Foundations. Jejich prostřednictvím začal uplatňovat masivní politickou moc na podporu svého podnikání. George Soros spekuluje s měnami a státními dluhy. Využívá své moci k tomu, aby tyto obchody zajistil a učinil je výnosnějšími. Přesto máme věřit tomu, že Bill Gates, George Soros a všichni ostatní oligarchové se po založení svých nadací změnili, že najednou chtějí konat jen dobro a rozdat všechno své bohatství ve prospěch lidstva? Předtím vydělali své miliardy bezohlednými obchodními metodami, při kterých šli s úsměvem přes mrtvoly. Bill Gates je dnes nejchráněnější osobou korporátními médii.

Mainstreamová média dnes každého, kdo Billa Gatese obviní, že chce ovládat svět, označují za konspirátora. Samozvaní fact-checkeři se vrhají na jakoukoli kritiku Billa Gatese a jeho metod a označují ji za konspirační teorie. To, co v devadesátých letech dělala sama masmédia, tedy kritizovala Gatesovy metody, proti jeho kritice dnes horlivě bojují. Stejně jako s vakcínami a zisky farmaceutů. Před deseti lety se o jejich vlivu a ziscích běžně psalo v masmédiích. Dnes je to konspirace a dezinformace. V roce 1994 Bill Gates poprvé založil Nadaci Williama H.Gatese, kterou vedl jeho otec. V roce 1999 pak založil Nadaci Billa a Melindy Gatesových, která se v roce 2000 spojila s Nadací Williama H. Gatese a další nadací, kterou založil. Nadace Billa a Melindy Gatesových byla téměř od počátku kritizovaná přesně způsobem, jako já v tomto cyklu.

Nadace se podílela na společnostech, které vydělávají na filantropických projektech Billa Gatese. A co víc: Bill Gates se podílí i na společnostech, které vytvořily nebo alespoň prohlubují problémy, proti kterým údajně bojuje. To znamená, že Bill Gates vydělává jak na vytváření problémů, které chce řešit, tak na řešeních, která podněcuje a prosazuje. Vytvoříte problém, a pak inkasujete peníze od vlád jako ušlechtilý dobrodinec, abyste vámi vytvořený nebo přiživovaný problém mohli řešit. Opět princip otrávené studny. Bill Gates otráví studnu a pak sbírá peníze od lidí jako ušlechtilý mecenáš a filantrop, který nezištně pomůže studnu vyčistit.

V nadaci zasedali členové farmaceutického a semenářského průmyslu, jako je Monsanto. Prakticky se dá říct, že samotná nadace je lobbistickou organizací a privatizačním strojem. V roce 2007 například nadace zahájila program očkování proti dětské obrně v deltě Nigeru. Tamní obyvatelé ovšem trpěli katastrofálními důsledky těžby ropy. Například astmatem a špatným imunitním systémem. Ve stejném roce nadace investovala 423 milionů dolarů do akcií společností BP, Exxon a Shell. Tak je tomu i dnes. Nadace investuje do společností z ropného, uhelného, chemického a těžebního průmyslu, včetně některých z nejšpinavějších společností na světě. Jedná se o společnosti, které jsou obviňované nejen z ničení životního prostředí, ale také z porušování lidských práv. V roce 2015 také britský Guardian velmi podrobně informoval o příkladu z Jihoafrické republiky o tom, jak se Bill Gates nechal oslavovat za projekty na čištění odpadních vod, zatímco lidé v postižené oblasti trpí škodami na životním prostředí způsobenými ropnými rafineriemi, ve kterých má Gates podíl. Je tam vysoký výskyt astmatu a rakoviny, ale Bill Gates proti znečištění nic neudělal, zato na něm vydělal spoustu peněz. V roce 2006 vytvořila Nadace Billa a Melindy Gatesových spolu s Rockefellerovou nadací Alianci pro zelenou revoluci v Africe AGRA. Poslechněte si jejich cíle:

"Snížit do roku 2020 potravinovou nejistotu ve dvaceti zemích o 50 %. Zdvojnásobit příjmy dvaceti milionů drobných zemědělců a umožnit patnácti zemím realizovat zelenou revoluci, která podpoří drobné zemědělce, ochrání životní prostředí a usnadní přizpůsobení se změně klimatu."

Jen Bill Gates věnoval společnosti AGRA více než 600 milionů dolarů. V roce 2016 studie GlobalJusticeNow podrobněji popsala, o co v projektu skutečně šlo. Gatesův a Rockefellerův projekt se nezaměřil na slabé oblasti Afriky. Zaměřil se na zemědělsky nejúspěšnější regiony, kde se dosud semena vyměňovala mezi místními zemědělci. Prostě miliony drobných farmářů pěstovali a vyměňovali si mezi sebou cenná semena svých rostlin. Protože ale Gates a Rockefeller vlastnili podíly v korporacích jako Monsanto, Dow Chemical, BASF, Bayer a dalších, měl jejich takzvaný program pomoci dva cíle. Nejprve měli zemědělci přejít na hybridní osivo čili geneticky modifikované osivo. Za druhé, měli používat více chemických hnojiv. To všechno samozřejmě oficiálně sloužilo k zefektivnění místního zemědělství a tím i k boji proti hladu.

AGRA, kterou založili Gates a Rockefeller, prosazovala, aby se obchodovalo pouze s certifikovanými osivy. To by znamenalo, že obchodování s osivy zemědělců by bylo nezákonné. Duševní vlastnictví patentů na geneticky modifikovaná hybridní semena by mělo být chráněné zákonem, což by zemědělským korporacím otevřelo nové trhy a monopoly. Takže to byl přesně ten princip, který se táhne jako červená nit celým tímto mým cyklem. Filantropové objevují ušlechtilý cíl, kterým je v tomto případě zelená revoluce v Africe a zlepšení tamního zemědělství v boji proti hladu. To přece zní ušlechtile a vyzývá to státy, aby projekt finančně podpořily. V tomto případě platila Amerika, Německo a Velká Británie. Vybrané peníze pak putovaly velkým korporacím, v tomto případě Monsanto, ve kterých měli dobročinní filantropové podíl. I v tomto případě měla zelená revoluce v Africe přivést zemědělce do trvalé závislosti na korporacích.

Vzpomínáme si na USAID, americkou agenturu, jejímž úkolem je otevírat nové trhy pro americké korporace? USAID je samozřejmě jedním z partnerů AGRA. To byly jen příklady akcí Nadace Billa a Melindy Gatesových. Tento semenářský a potravinový řetězec globálních agro korporaci jsem pokryl ve druhém díle mého pořadu Biologické zbraně.

U každého Gatesova projektu nebo programu, jde o stejnou hru, kdy Bill Gates uvažuje v dlouhodobém horizontu. Realizace může klidně trvat i deset let. Vždycky se ale jedná o zvýšení Gatesovy moci a bohatství. Bill Gates ale s pandemií Covid- 19 uzavřel životní obchod. Jak jsem ukázal, téměř všechny peníze poskytnuté západními státy jdou tak či tak přímo do kapes Gatesem ovládaných organizací. A pozor, tentokrát nemluvím o miliardách, ale o stovkách miliard. Všimli jsme si, že Nadace Billa a Melindy Gatesových se objevuje v každé kapitole tohoto cyklu. Je tedy zřejmé, že Bill Gates je v souvislosti s pandemií jako pavouk uprostřed sítě. V této kapitole proto nebudu znovu uvádět všechny organizace, klíčové osobnosti a události, se kterými jsme se už setkali a na kterých se Gates podílel.

Bill Gates: Zdravotnictví, zemědělství, vzdělávání

Teď se podívám na majetkové účasti Nadace Billa a Melindy Gatesových, abychom zjistili, na jakých aspektech pandemie Covid-19 Bill Gates vydělává. V případě vakcín jsme se už přesvědčili, že to funguje. Bill Gates má podíly ve společnostech BioNTech a Pfizer a jejich společná mRNA vakcína se na Západě ujala. Na ostatních vakcínách Johnsons& Johnson, AstraZeneca, Moderna téměř nezáleží. Nadace Billa a Melindy Gatesových se zaměřuje na tři tematické okruhy.

První skupina otázek se jmenuje Globální rozvoj a zahrnuje otázky potravin a zemědělství. Že tento hezky znějící nadpis neznamená to, co má znamenat, ukazuje příklad zelené africké revoluce AGRA. Pod záminkou zlepšení potravinové situace v Africe, byly zničené tradiční dodavatelské řetězce osiv. Místo toho se na trh dostala geneticky upravená osiva, na kterých Gates vydělal ze svých podílů. Potravinová situace v Africe se díky tomu nezlepšila, ale Gatesova peněženka se rozrostla. Nadace Billa a Melindy Gatesových proto investuje do mnoha společností, které vydělávají na zemědělství a do společností, které se zabývají geneticky modifikovanými rostlinami. Bill Gates se dokonce stal v roce 2021 největším vlastníkem zemědělské půdy v Americe. Slyšeli jsme o tom v těch pravdu milujících masmédiích? Tím Bill Gates výrazně zvýšil ceny zemědělské půdy a způsobil, že se zemědělská půda stala pro drobné zemědělce nedostupnou. To je pravděpodobně v dlouhodobém horizontu vyřadí z trhu.

Druhým okruhem otázek, které Bill Gates podporuje, je globální zdravotnictví. Zdravotní otázky, boj proti virům a bakteriím jako patogenům, jsou hlavním pilířem Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Než jsem začal pracovat na tomto cyklu, slyšel jsem tezi, že Bill Gates monopolizoval celosvětovou zdravotní péči. To jsem považoval za přehnané. Od té doby jsem musel tento názor přehodnotit. U každého zdravotního problému, na který jsem při práci na tomto cyklu narazil, se objevila Nadace Billa a Melindy Gatesových. Nemám rád takové hurá odvážné fráze, ale tady je to výstižné: Bill Gates jako chobotnice rozprostřel svá chapadla do všech oblastí globální zdravotní péče. Ovládá WHO a všechny důležité nevládní organizace. Tím mobilizuje miliardy peněz daňových poplatníků po celém světě. Pak rozhoduje, jak finance utratit a na kterých vydělává. Problematika globálního zdraví zahrnuje také kontrolu porodnosti, proto je v portfoliu nadace řada společností z této oblasti. Mohl bych tu citovat řadu příkladů, jak Bill Gates investuje do společností spojených s vakcínami, ale je to zbytečné. Možná se tomu budu věnovat v nějakém příštím pořadu.

Třetí téma Nadace Billa a Melindy Gatesových je v souvislosti s pandemií nedůležité. Týká se vzdělávání. Zní to opět dobře, ale znamená to, že Gates má zcela konkrétní vliv na to, co by se děti měly učit v učebních osnovách. Zaměřuje se na ideologické otázky. Jde o indoktrinaci budoucích generací světonázorem Billa Gatese. Nejde o vzdělávání v tom smyslu, jak je tohle slovo obvykle chápané. Pokud chce Bill Gates plošně diktovat budoucím generacím, jak mají přemýšlet o určitých otázkách, nejde o nic menšího než o převýchovu lidstva směrem, kterým chce Bill Gates, aby se ubíralo.

ONE a Globální fond

Ještě před závěrem, chci na příkladech dvou globálních neziskovek demonstrovat propojení základní páteře osob, které se na globálním řízení podílejí. Dojdeme vlastně k závěru, že na řízení globálních krizových scénářů se podílí několik tisíc lidí, kteří jsou navzájem provázaní a propojení v organizacích. Tyto organizace mají vliv na určování globální politiky. Provázané organizace totiž unesly rozhodovací mechanismy OSN nebo WHO a delegovaly je na své pracovníky. To je ten důležitý aspekt, který si musíme uvědomit, když zkoumáme mamutí obří fondy, nadace, think-tanky a neziskovky. Na globálním řízení krizí nebo pandemií není vůbec nic konspiračního. Lze to ozdrojovat a naprosto analyticky strukturovat.

Tedy v představenstvu globálního fondu ONE je například JoeCerrell, výkonný ředitel pro Evropu, Blízký východ a východní Asii a dočasný ředitel pro rozvojovou politiku a finance v Nadaci Billa a Melindy Gatesových. Za George Sorose je v představenstvu tohoto fondu ONE MortonHalperin z Open Society Foundations. SherylSandbergová, provozní ředitelka Facebooku, je v něm také. Rádžív Šáh, šéf Rockefellerovy nadace, je členem fondu ONE. Jen Nadace Billa a Melindy Gatesových od roku 2002 financovala ONE částkou přesahující 200 milionů dolarů. To je jeden příklad.

Druhým příkladem je jednoduše Globální fond. Tento Globální fond byl založen zeměmi G8 v roce 2002, přičemž Nadace Billa a Melindy Gatesových mu už v roce 2001 poskytla grant ve výši 100 milionů dolarů. Do dnešního dne podpořila Gatesova nadace Globální fond částkou přibližně tří miliard dolarů. Tím se Globální fond stal po GAVI a WHO třetím největším příjemcem peněz od Gatesovy nadace. Globální fond je tedy pro Billa Gatese velmi důležitý.

Mimochodem, TedrosGhebreyesus, současný šéf WHO, kdysi vedl tento Globální fond. Globální fond je součástí akcelerátoru nástrojů COVID-19, tedy ACT – Accelerator, který EU založila se svou dárcovskou konferencí na začátku roku 2020. Pomáhá rozhodovat o přidělování peněz. Už několikrát jsme viděli, k čemu to vede a kdo peníze z programu inkasuje. Vidíme tu jednoduchou provázanost networkingu síťování osob, které jsou zapojené do globálního krizového řízení. Jde jednoduše o ekonomický model, který musíme mít stále na paměti. Stačí stopovat jednotlivé členy skupin, které se na globálním krizovém řízení podílejí, abychom dospěli k jednoznačnému závěru, že nejde o nic mlhavého nebo konspiračního. Defilují tu lidé se jmény, lidé z masa a kostí. Každý má určenou svou roli, každý je soukolím v globální krizové nebo pandemické mašinérii.

Závěr: Cíle udržitelného rozvoje OSN

Jak jsem předeslal už několikrát, cílům udržitelného rozvoje OSN se budu věnovat třeba v jiném pořadu, protože čtyři díly jsou i tak docela dost na vstřebání všech informací. Jde o konečnou moc. Jde o znemožnění postavení států, tím o zrušení demokracie. Jde o konečný dohled nad námi pomocí digitální identity. Moc mají vykonávat oligarchové. Úlohou lidí je pouze přispívat potřebnými penězi. Ve finále bude napadnuté i soukromé vlastnictví ve sdíleném světě. Možná se soukromé vlastnictví skutečně stane luxusem. Data by mohla doplnit nebo nahradit peníze jako měnu. Přitom není ani známky toho, že by se oligarchové vzdávali svého soukromého vlastnictví. Naopak planetární zdroje a pozemky se koncentrují do rukou stále užší skupiny globální mocenské kliky.

V této vizi by běžný občan už nepotřeboval soukromé vlastnictví a my bychom museli dát k dispozici svá data, rozumějme všechny informace o nás, jako platidlo. Novou digitální identitu. Odvážný nový svět, brave newworld. Znovu zdůrazňuji, že tohle všechno jsem si nevymyslel. Pouze jsem uvedl to, co tito lidé sami o svých projektech zveřejnili. To, co tady popisuji, není moje domněnka, ale zvrácená představivost těchto mocných lidí. A to všechno právě teď realizují, zatímco média nás místo informování o těchto věcech obšťastňují nejrůznějšími nesmysly.

Děsivé je, že díky pandemii je realizace těchto cílů mnohem snazší. Ukázalo se, k čemu mohou být lidé donucení, pokud média šíří dostatečnou paniku a vlády masivně omezují naše svobody. To všechno se samozřejmě děje pro naši ochranu. Ale vzpomínáme si na rok 2019? Tehdy si nikdo nedokázal představit, že v údajně svobodné západní Evropě může být svévolně vyhlášený zákaz vycházení nebo že lidé nesmějí zůstat dál než tolik a tolik kilometrů od domova. O pouhé tři roky později už se za nový normál označuje to, že se musíme vzdát velké části svých svobod. Svá práva že získáme zpátky, pouze pokud se necháme očkovat experimentální mRNA vakcínou. A znovu a znovu, nejlépe několikrát ročně.

Tento příklad ukazuje, jak snadné je přimět lidi, aby přijali radikální změny, které by ještě před třemi lety naprostá většina z nich odmítala jako nepřijatelné. Pandemie vedla k masivní změně hodnot společnosti. Média nás od počátku pandemie připravovala na nový normál. Lidé, kteří se na pandemii intenzivně připravovali v letech 2017 až 2019, jsou shodou okolností těmi samými lidmi, kteří dnes vydělávají stovky miliard na pandemii Covid-19. Musíme si klást základní otázku. Proč lidé, kteří utratili miliardy dolarů za přípravu na tehdy nejistou pandemii, na ni téměř nevydávají peníze teď, když už tu pandemie je? Vždyť právě teď je potřeba hodně peněz na boj s pandemií a zmírnění jejích následků. Odpověď je patrná z celého mého cyklu. Protože to byly investice před pandemií a dnes se sklízí úroda.

Viděli jsme, jak se v letech těsně před pandemií udělalo a zaplatilo mnoho pro přípravu na pandemii, ale když pandemie přišla, tyto věci se najednou zastavily. Financování pandemie převzali daňoví poplatníci – zejména západních zemí, zatímco filantropové a jejich nevládní organizace začali vydělávat. Všechny hlavní simulační a hodnotící konference byly organizované a placené neziskovkami, které dnes na pandemii vydělávají. Zástupci států, které účet platí, nebyli nikdy přítomní. V nejlepším případě tu najdeme zástupce amerických úřadů, kteří jsou ale také úzce propojení s nevládními organizacemi.

Je to pořád stejný ekonomický model. Ušlechtilý filantrop propaguje projekt. Daruje trochu peněz, pak inkasuje většinu celkových nákladů od vlád. Dále vydělává na vládních zakázkách, protože ušlechtilý filantrop má shodou okolností podíl právě v korporacích, kterým vlády zakázky zadávají. Peníze na projekty pocházejí v malé části z miliardářských neziskovek, ale z velké části od nás, daňových poplatníků. Opět jde o princip partnerství veřejného a soukromého sektoru. Státy platí miliardářské projekty, na kterých miliardáři následně vydělávají ještě více peněz. A jak říkám, všichni se znají navzájem.

Procházejí všemi společnostmi, pak vládními posty a znovu organizacemi. Soukromé nadace, fondy a organizace využívají vládní úředníky k zajištění přístupu k důležitým úřadům. Nakonec se už neví, jestli je vládní rozhodnutí výsledkem práce objektivních odborníků, nebo výsledkem lobbingu miliardových korporací a neziskovek. Právě o to ale korporace a nevládní organizace usilují prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Celý cyklus o tom hovořím.

Takže pro ně jde všechno podle plánu. Prostě si v nějakém konkrétním termínu vybrali mírně agresivnější chřipkový virus, v médiích ho nafoukli tak, že hrozil konec světa, WHO to ochotně sehrála, změnila pravidla pandemie a nakonec vyhlásila poplach. Takto funguje partnerství veřejného a soukromého sektoru v praxi. Charitativní neziskovky nemají zájem na tom, aby veřejnost viděla, na čem vydělávají. Wellcome Trust proto provozuje své podíly prostřednictvím offshorových společností, aby je zamaskoval. My už ale víme, na čem vydělávají.

Organizace, nadace, fondy a think-tanky se živí vybičovanou hysterií pandemií. Dostatečně vyděšení a vystrašení lidé jsou náchylní a poddajní k drakonickým opatřením vlád. Roušky, testy, vakcíny. Obrovský business. Na tom přece není nic neobvyklého. Musíme se ptát, zda byla všechna opatření v pandemii nutná a oprávněná v té míře a radikálnosti, v jaké byla použitá? Na tuto otázku tu nechci odpovídat, protože je to morální otázka, na kterou si musí každý odpovědět sám.

Je počet oficiálně registrovaných obětí Covidu-19 na celém světě tak vysoký, aby ospravedlnil vedlejší škody způsobené karanténami a lockdowny? Ještě na konci října 2021, tedy rok a půl po začátku pandemie, podle Univerzity JohnseHopkinse oficiálně zemřelo na celém světě pět milionů lidí na Covid-19 (nebo dokonce s ním). Při světové populaci čítající téměř osm miliard lidí pět milionů úmrtí znamená, že pandemii padlo za oběť 0,06 % světové populace.

Na druhou stranu počet hladovějících lidí, tím i počet úmrtí na hlad v důsledku pandemie prudce vzrostl, protože lockdowny a uzavření hranic vedly ke ztrátám na úrodě a osevu. To se projevilo i v nárůstu cen potravin po celém světě v důsledku pandemie. Podle Organizace pro výživu a zemědělství se počet hladovějících lidí během pandemie zvýšil ze 70 milionů na 161 milionů. To ukazuje, že globální vedlejší škody způsobené opatřeními, která vlády zavedly na doporučení WHO, jsou vyšší než počet obětí pandemie.

Lze diskutovat o tom, jaké závěry z toho vyvodit a zda byla opatření skutečně oprávněná. Tato diskuse se ale vůbec nevede. Vedlejší škody opatření Corona vedly k mnohem většímu počtu obětí, než samotný Covid-19, pokud vezmeme v úvahu pouze celosvětový nárůst počtu obětí hladomoru. Nemluvě o dalších vedlejších škodách, třeba odložené preventivní lékařské prohlídky a léčba rakoviny, nárůst kardiovaskulárních onemocnění v důsledku nedostatku pohybu v lockdownech a karanténách, psychické problémy zejména u dětí v důsledku nedostatku sociálních kontaktů a tak dále.

Základní otázka, komu pandemie a globální krizové řízení prospívá nejvíce, je v mých očích zcela jasné. Pokud se mnou souhlasíte nebo ne, budu velmi rád, když se se mnou podělíte o vaše postřehy, dojmy, pozorování, nebo vaše pátrání a bádání v těchto spletitých vazbách. Prosím podělte se v komentářích pod pořadem tady na kanále Odysee.