Poručíme větru dešti

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

2. díl

audio
Na začátku druhého dílu rekapituluji různé aspekty geoinženýrství a jeho vliv na životní prostředí a společnost jako celek. Některé z témat, které se v pořadu objevují, zahrnují raketu s uvolňováním baria k vytváření iontových mraků v horních vrstvách atmosféry, satelitní úpravy atmosféry, falešné globální oteplování a chemický koktejl ve vodě způsobený používáním pesticidů, antibiotik, kosmetiky a dalších látek. Dále se diskutuje o systému ovládání davů, placení dezinformátorů a debunkerů a různých aspektech ekonomiky a politiky geoinženýrství. Jedna z kapitol se také zaměřuje na historické příklady geoinženýrství, jako je Agent Orange, který byl použitý během války ve Vietnamu k zatopení přistávacích ploch Vietkongu.

Raketa se systémem uvolňování barya k vytváření iontových mraků v horních vrstvách atmosféry

Další patent nese název Raketa se systémem uvolňování barya k vytváření iontových mraků v horních vrstvách atmosféry.

Už jsme si řekli, co znamená hygroskopický, že to slovo pochází z řečtiny, a doslovně znamená to, co zachytává vláhu.

Hygroskopické stopy jsou základem takzvaných exikátorů čili vysoušečů, jako jsou silikagel, primetilaluminium, lythium, uhličitan vápenatý a směsibarya atd., které reagují s vodou přítomnou v ovzduší.

A tyto exikátory, vysoušeče, směsibarya atd.chemicky rozbíjejí molekulární vazby mezi vodíkem a kyslíkem, a často snižují vlhkost vzduchu do takové míry, že brání vzniku oblaků.

Výsledkem takových chemických reakcí je šíření škodlivých sloučenin.

A na rozprašování takových chemických sloučenin, takzvaných hygroskopických sloučenin, existují patenty, které do atmosféry rozprašují chemikálie – třeba jako prokazatelně tento patent s názvem Raketa se systémem uvolňování barya.

Tento patent pracuje na technologii, kdy raketa rozprašuje směsibarya, tedy exikátorů, vysoušečů do atmosféry, s cílem zabránění vzniku oblaků v určité oblasti.

Ale samozřejmě, v rámci změn počasí se využívají i jiné typy chemických látek a sloučenin, určených naopak k započetí tvorby kondenzace čili vlhkosti, resp. oblaků, např. jako tento patent k vytváření iontových mraků v horní atmosféře. Mimochodem, látka baryum je známá tím, že způsobuje velké těžkosti, zejména svalovou únavu, což může poškodit srdce.

Časté jsou také migrény, nebo prudké bolesti hlavy.

Netvrdím, že pokaždé, když vás začne bolet hlava, je to následek chemtrails resp. geoinženýrství, aby to zase někdo schválně nepřekrucoval.

Jde o vyzkoumané následky vystavení organismu těmto látkám. Baryum může způsobit velké problémy vnitřním orgánům našeho těla. Zmínil jsem tu i hliník, který je součástí patentu v rámci generování hygroskopického kouře.

Hliník je zase neurotoxický kov, působící negativně na nervový systém.

Mimochodem hliník je také známý tím, že přispívá k demenci, a může spustit Alzheimerovu anebo Parkinsonovu chorobu.

A právě baryum a hliník jsou podle těchto oficiálních patentů hlavními látkami ve sloučeninách vstřikovaných do atmosféry s cílem změn počasí na chemické bázi. A týká se to třeba dramatického úbytku včel, které poslední roky pozorujeme.

Včely jsou velmi užitečné, závisí na nich opylování mnohých ovocných stromů a dalších rostlinných druhů, trpí na vysokou koncentraci neurotoxických kovů v místech jejich přirozeného výskytu.

I to je jeden z důsledků nasycení půdy těmito neurotoxickými kovy jako je baryum nebo hliník, o kterých se můžeme – znovu opakuji, dočíst v otevřených oficiálních patentech na ovlivňování a kontrolu počasí. Všechno máte v odkazovém aparátu v popisu pořadu na kanále Odysee.

Dejme si ale pozor, abychom všechno, co se najde v půdě, nevyhodnocovali jako chemie chemtrails, často to jsou chemické látky, které stečou do řeky z chemicky ošetřovaných polí, voda se odpaří, a pak někde spadne i spolu s těmi odpařenými látkami. Nebo to může být v mnohých případech chemická směs z komínů továren a fabrik, které i když mají filtry, některé chemické látky se samozřejmě do ovzduší dostanou, pak spadnou na zem, a najdeme je v půdě třeba při chemickém rozboru.Tak abychom zase všechno nesváděli na látky spadané z oblohy z chemtrails, buďme trochu soudní, uvažujme v souvislostech, a nenechme se unášet až do absurdních výšin. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že ta svinstva, v rámci rozstřikování částic do atmosféry, se postupně nesnášejí na zemský povrch, ano, jsou tu ve velkém množství, ale zdaleka ne pouze z oblohy.

Satelitní úprava atmosféry

Další patent s názvem Satelitní úprava atmosféry, nebo další patent Úprava počasí umělými satelity, cituji:

Satelitní systém pro úpravu počasí využívá pozemní satelity k využití sluneční energie k úpravě termodynamiky a složení zemské atmosféry. Termodynamika je teplo a tepelné jevy.

Nebo předchozí patent, cituji:

Družice pro úpravu atmosféry má být počátkem možné celosvětové sítě satelitů určených ke zlepšení Země, pomocí provádění technik a monitorování vedoucího k úpravě atmosféry.  Energetické zdroje zmíněného satelitu zahrnují:

solární, elektrický, paprsek energie, laser a magneto hydrodynamiku. Z oběžné dráhy je satelit schopný identifikovat cílové oblasti a spravovat sondy pro monitorování, vzorkování anebo úpravu atmosféry. Počet typů úprav atmosféry, které satelit provede, není nijak omezen.

To je naprosto obludná představa, my si ani teď nedokážeme představit, co všechno jsou oni schopní s počasím provádět rovnou z vesmíru pomocí speciálních satelitů, vybrat si oblast, tady nabitím atmosféry kladnými nebo zápornými částicemi ovlivní termodynamiky, vyvolají sucho v dané oblasti, nebo deště, hurikány, krupobití díky nastartování frontálních systémů nebo jejich vychýlení ze standardní trajektorie,kopcovitosti krajiny, terénu se najednou mění, přesně v souladu se zprávou amerického námořnictva z roku 1995 Počasí jako násobitel síly.Na všechno jsou oficiální patenty, které máte umístěné v seznamu odkazů v popisu pořadu na Odysee, to je naprosto fascinující. Třeba vposledním patentu, který máte uvedený ve zdrojovém odkazovém aparátu v popisu pořadu na Odysee, propojují vesmírné družice s pozemními satelity, a ty pozemní satelity sepnou z vesmíru v případě potřeby v určité oblasti tak, aby ovlivnily sluneční energii v tom konkrétním regionu.Doslova tady píší „využití sluneční energie k úpravě termodynamiky a složení zemské atmosféry“.

Rozebírají tady odrážení sluneční energie nebo dokáží přeměnit sluneční energii na cituji:jiné formy energetických paprsků vypouštěných na určených místech.

A poslední pasáž, kterou ocituji z tohoto patentu:

Mezi aplikace pro úpravu počasí patří změna srážek, takže dokážou ovlivnit srážkovou činnost v určité oblasti pomocí speciálních družic, rekultivace pustiny – nějaká vyprahlá pláň, takže dokáží přivést deště nad konkrétní oblast, snížení poškození špatným počasím a zlepšení životního prostředí.

Samozřejmě kecy, protože ve Střední Evropě jsme měli několik let extrémní sucho, takže žádné zlepšení životního prostředí se nekonalo.

Dále cituji:

Mezi aplikace, které nesouvisejí s počasím, patří dodávka koncentrované energie do elektrárenských stanic(solární, větrné a vodní).

Tady máme částečnou odpověď na to, proč tak umanutě tlačí tyto elektrárny, solární, vodní a větrné – protože jsou schopní energeticky ovládat danou oblast, budou mít energetickou převahu. Když vytvoří mraky, velkou kupovitou oblačnost, tak solární elektrárny budou fungovat jen z jedné čtvrtiny, samozřejmě mohou ovlivnit srážkovou činnost čili budou vysychat říční prameny, zpomalovat se toky, takže vodní elektrárny nebudou fungovat.A jak armádní dokumenty a třeba i John Brennan hovoří, budou ovládat povětrnostní vzorce, čili frontální systémy – takže co znamená bezvětří… kontrolní otázka? Nefunkčnost větrných elektráren. Americká armáda má možnost ze satelitů ovlivňovat počasí v určené oblasti, všechno se dočteme v těchto patentech, to netvrdím já, to všechno se dočtete v oficiálních patentech.A také tady uvádějí skleníkové farmy s velkou rozlohou a solární letadla.

Takže také skleníkové farmy… co to je?No, to je potravinová soběstačnost – nebudou dostatečně vyhřívané skleníkové farmy ze solární energie, bude zpomalený proces zrání plodin pěstovaných v těchto skleníkových farmách. Takže oni to mají naprosto precizně promakané, promyšlené, a všechno navíc oficiálně patentované, klidně si to rozklikněte, a přeložte, pokud mi nevěříte. Mimochodem na konci mého dnešního programu vám pustím ještě jednu ukázku, tentokrát z letového provozu.

21. září 2016 v 18 hodin 18 minut místního času vzlétlo letadlo z mezinárodního letiště v Portlandu, amerického státu Oregon. Letadlo bylo řízené věží southwest.

Ovšem 40 sekund po vzletu se stalo něco velmi zajímavého v rámci komunikace pilota s letovou dispečerkou řídící věže.

Letová dispečerka totiž zahlásila toto, a to v té nahrávce uslyšíme:

„Nevím jestli je to normální, ještě jsem to neviděla takhle nízko:

na vašem levém křídle se to zdá jako situace typu chemtrail.“

Když se pilot zeptal, aby to zopakovala, tak znovu řekla:

„Vypadá to, jako by vycházelo z vašeho levého křídla chemtrail, ještě jsem to takhle nízko neviděla, ale vypadá to podobně jako…“

A v ten okamžik bylo její vysílání vypnuté, zvláštně přerušené, ještě, než mohla dokončit větu.

Pak se najednou dispečerka ozve o 10 sekund později, a mění svou frázi na:

„Dobře, contrail vycházející z vašeho levého křídla.“

Načež pilot poděkoval, a vůbec nezněl překvapeně.

Pusťme si tu nahrávku.

Tady pravděpodobně zapracovalo freudovské podvědomí, že jak pilot, tak i dispečerka věděli velmi dobře, o co se jedná, ona se dvakrát přeřekla, a pak uprostřed věty se její vysílání vyplo, a najednou se z chemtrail stává comtrail, tedy kondenzační pás, kondenzační stopa. Tady ještě jednou připomeňme americký vládní patent Automaticky nastavitelný rozprašovací systém křídel s čerpadlem – to naprosto sedí jak pozadí na hrnec, přesně v souladu s tímto mechanismem v patentu, dispečerka upozorňovala pilota, že chemtrails na levém křídle… je téměř jisté, že jde právě o tento patent.

Vedle globálního stmívání a odrážení slunečních paprsků zpět do vesmíru bych se rád koncem tohoto programu věnoval dalšímu aspektu, na který se zapomíná, ale který je velmi důležitý, zejména pro extrémní počet satelitů na oběžných drahách kolem naší planety Země.

Domnívám se, že tohle zapadne do naší skládačky jako poslední puzzle, které nám ještě chybí k dokončení kompletního obrazu.

42 000 satelitů na oběžných drahách kolem planety

Pozornost veřejnosti je upřená na výstavby nových pozemních stožárů 5G sítí, ale naše zraky by se měly zvednout na oblohu.

Tu se chystá zaplnit celkem 42000 nových komunikačních satelitů, které budou vysílat mikrovlnné záření o milimetrové délce na celou planetu.

Tento typ záření má kosmický charakter, a naše zdraví je to poslední, na čem záleží.

Tyto 5G satelity budou používat fázové pole antén k natáčení paprsků záření v mobilních telefonech.

Společnosti SpaceXElona Muska, OneWeb, Boeing a SpureGlobal zažádaly o dalších 20000 Satelitů na oběžné dráze, celkem se plánuje 42000 Satelitů.

Z tohoto počtu má 20000 5G satelitů vysílat zaměřené paprsky intenzivního mikrovlnného záření (beam-forming) nad celou planetou.

Má se tím zastřešit propojení 5G pozemních vysílačů se satelity.

Globalisté dočista zešíleli!

Co je ale důležité.

5G síť díky své mohutné masivní propustnosti a škálovatelnosti je ve své podstatě geniální, protože ji můžeme zesílit nebo zeslabit připojením nebo odpojením více vysílačů, protože u současných technologií, i když někde přidáme více vysílačů, tak nezvýšíme kapacitu přenosu v daném pásmu.

Ale 5G síť je scalable – škálovatelná, takže když chceme posílit přenosový prostor, tak přidáme vysílač, který začne vysílat na posunuté vyšší frekvenci, čímž rozšíří přenosové pásmo, takzvaný bandwidth.

Jenže to potom pojede až kamsi nahoru k 70–80gigahertzům, což jsou už mikromilimetrová pásma s charakterem kosmického záření.

To je nejdůležitější pro naše povídání, abychom pochopili to, o čem v tuto chvíli budu povídat.

Základní cíl, proč světové vlády chemicky upravují zemskou atmosféru v masovém měřítku je až nevtipně jednoduchý.

Vedle úprav počasí nebo kontroly počasí, je cílem upravit atmosféru tak, aby ulehčila bezdrátovou komunikaci.

To znamená lepší přenos signálu mezi vesmírnými satelity a pozemními radary, mezi navigačními systémy, wifi a dalšími anténami.

Radarové signály jsou totiž oslabené kyslíkem a vodní párou v ovzduší.

Nehovořím o nízkých kmitočtech – dlouhé střední, krátké a velmi krátké vlny.

Hovořím o výrazném snížení radarových signálů na frekvencích vyšších jak 10 gigahertz.

Pokud ovzduší drží příliš mnoho vody a vláhy, prostě vlhkosti, přenos mikrovlnné frekvence kategorie Ka je problematický.

Pozorujeme sníženou intenzitu, přichází zarušení signálu, které nazýváme rozptyl – anglickyscattering, prostě přenos signálu v pásmu Ka je poměrně špatný.

Samozřejmě v tomto případě je prvořadým cílem zabránit vznikání příliš mnoho oblaků.

Oblaka znamenají vlhkost, vodní páry v ovzduší, a to je problém, protože kumulonimby znamenají rušení takových vysokých frekvencí.

A to jsou právě ty frekvence, které se chystají pro škálovatelnost rozšiřování sítí páté generace 5G, které budou operovat v těchto vysokých frekvencích.

Je potřeba propojit satelitní radary, civilní radary, meteorologické stanice, i vojenské systémy, signály pro řízení sítě navigačních satelitů, to znamená monitoring našeho pohybu v propojení pozemních a vesmírných satelitů, aby mohly navzájem nepřetržitě komunikovat, a nebyly zarušené, protože v případě velkých kupovitých oblačností tato elektronická zařízení nebudou správně fungovat.

Atmosférické srážky jako déšť, sníh nebo mlha, mohou významným způsobem ztlumit radarové signály a přispět k šumu.

Přitom stále platí, že čím vyšší frekvence radaru, tím vyšší útlum.

V případě lehkého deště anebo mlhy se jedná o útlum řádově 0,1 decibel na kilometr u radarového signálu v pásmu 10 gigahertzů.

Jenže za 1 kilometr už je to 1 decibel, a za 10 kilometrů už je to v případě lehkého deště nebo mlhy o 10 decibelů.

Když si uvědomíme výšku orbitu třeba nízké oběžné dráhy, tak už je to sakra velké snížení.

Vlhkost, a hlavně oblaka, představují jakési dešťové nádrže, které se nacházejí v nízkých výškách.

A právě ty jsou nepřáteli satelitů a radarových systémů, které přenášejí komunikaci na vysokých frekvencích.

Přirozená oblaka ruší a sekají elektromagnetické signály – fenomén se nazývá rozptyl,scattering, to už jsem říkal.

A armády světových mocností to velmi dobře vědí.

Takže dokážou nejen rozpustit přirozená oblaka, aby zlepšili komunikaci pozemních radarů a vesmírných satelitů, ale zase na druhou stranu oblaka vytvořit, aby takovou komunikaci znemožnili nepříteli.

Tedy chemtrails, resp. geoinženýrství, se může použít na různé účely.

Například na změnu počasí v dobách míru, anebo na optimalizaci znemožnění přenosu radarových a satelitních signálů v době války.

Vidíme, že kontrolu počasí lze využít oběma směry. Neříkám, že potřebují naprosto vymazat déšť nebo sněžení, to je naprostý nesmysl, a odporovalo by to všem přírodním zákonitostem, tak aby mi to třeba nikdo nevkládal do úst.

Jen tvrdím, že tyto atmosférické podmínky velmi citelně narušují radarové signály v pásmech nad 10 gigahertzů.

Přesně v těch pásmech, kam se bude škálovat a rozšiřovat síť páté generace v propojení pozemních systémů a vesmírných satelitů.

Když se vrátím okruhem na začátek, k výroku generála George Kenneyho při jeho projevu k absolventskému ročníku Massachusettského technologického institutu už v roce 1947, cituji:

“Národ, který se jako první naučí přesně zakreslovat dráhy pohybu vzdušných mas a řídit dobu a místo srážek, bude vládnout zeměkouli.“

Tak nám to skládá až mrazivě jasnou předpověď, co právě pozorujeme, a čeho jsme svědky, všechno podle oficiálních vládních dokumentů.

Klimatická válka na ovládání a kontrolu počasí, geoinženýrství, globální stmívání vstřikováním aerosolových částic do atmosféry s cílem odrážet sluneční paprsky zpět do vesmíru, a nakonec chemická úprava atmosféry pro bezproblémovou komunikaci radarových a navigačních signálů páté generace 5G v rámci propojení pozemních systémů a vesmírných satelitů.

Falešné globální oteplování: Světová daň z uhlíku, bohatnutí na trhu s emisemi, mamutí dotace do ekoagendy

Koncem dnešního programu bychom se měli zamyslet nad tím, do jaké míry jsou neskutečné změny a neobvyklé výkyvy počasí způsobené skleníkovými plyny, a do jaké míry počasí záměrně ovlivňují vlády technologiemi na změnu počasí proto, aby nám vsugerovaly, že za to takzvané globální oteplování může lidstvo, můžeme za to my.A tak musíme začít solit, platit daň z uhlíku, musíme platit za emise, musíme vydávat obrovské mamutí dotace na programy typu Green Deal, ale jak je to ve skutečnosti, jaký rozsah projektu na změnu počasí před námi vlády tají, aby z nás vydojily další obrovské balíky peněz na dani z uhlíku,green dealech, a dotování různých ekologických projektů, se můžeme jen domnívat. Všechny tyhle věci se protěžují celosvětově, stejně jako covid agenda, tak i eko agenda, homo agenda, různé plánované rodičovství a snižování populace na planetě, což je pravý účel homo agendy, jen pár stejnopohlavních párů si adoptuje děti, je to bouře ve sklenici vody, ale většina zůstane homosexuály, a nebudou plodit děti, všechny takové univerzální světové covid homo nebo eko agendy jsou tímto stavěné do zcela nových souvislostí.

Všechno potřebují prodávat a zabalit do záchrany planety.

Různé římské kluby, které měly prsty v podvodech s PeakOil – to znamená vrchol těžby ropy jako cestu k vytvoření umělého nedostatku.

Světové elity agresivně prosazují světovou carbon tax, daň z uhlíku.

Změny a kontrolu počasí si můžeme představit jako tepny a žíly, které přelévají krev po celé planetě.

Někde potřebují poslat více krve, jinde zase méně krve, podle ekonomických a vojenských zájmů.

Vůbec nezáleží na nějakém našem zdraví, to si snad nikdo nemyslí, pokud jste se v poslechu dostali až sem.

Náš život a naše zdraví jsou obětované na oltář ekonomických a strategických zájmů.

A už vůbec jim nezáleží na životním prostředí planety, to je jen veřejná modla, různé green dealy…aby se opět ždímali a dojili lidé prostřednictvím kšeftů s emisemi, na kterých zbohatl třeba kandidát na prezidenta v roce 2000 Al Gore, ale uvalení různých uhlíkových daní, zdaňování firem, extrémně drahé pseudoenvironmentální politiky, vnucování dalších ekologických systémů atd.

Oteplování a ochlazování jsou cykly, které se opakují vždy za několik století.

Za Karla IV. jsme v našich zeměpisných šířkách pěstovali citrusové plody, pomeranče, a v 15. a 16. století zase byly zamrzlé holandské a anglické přístavy, nazývalo se to mírná doba ledová.

Teď prožíváme opět oteplování, na které ale má lidská činnost nepatrný vliv.

Polární čepičky na Marsu ustupují, je to několik mil ročně, a je to velmi rychlé.

Na měsících Saturna a Jupitera dochází k tání, dříve tam byl led, dnes jsou tam tekutá moře, a je Jupiter a Saturn blíže ke Slunci než planeta Země? Blbost, jasně, že není, přesto tam dochází každým rokem také k oteplování.

A někdo mi chce namluvit, že je to kvůli našim nafťákům, kvůli našim sporťákům, kvůli našim SUVčkám, kvůli tomu, že netřídíme papírky a papírová brčka od KFC do správného pytle? Kvůli tomu dochází k oteplování Marsu, nebo měsíců Jupiteru neboSaturnu?

Globalistům, tedy vládám světových mocností a zejména jejich armádám, je naprosto ukradené nějaké životní prostředí, nebo takto, není přímo ukradené, ale je dobré pouze k tomu, aby lidi opět podojili, aby si na tom namastilo kapsu pár globálních parchantů kšeftujících s emisemi, CO2, aby vlády na zahlazování svých mafiánských kšeftů a na propagandu vyždímaly z nás lidí další prachy za uhlíkovou daň, za extrémně předražené environmentální politiky, a další zelené daně.

Chemický koktejl ve vodě: Antikoncepce, antidepresiva, antibiotika, pesticidy, insekticidy, veterinární farmaka, chemie z pohonných hmot, kosmetiky, domácích čistících prostředků…

Je jasné, že rozpouštěním oblak vzniká extrémní sucho v mnohých oblastech, mění se i skladba potravin, chemické sloučeniny z těchto experimentů dopadají na zemský povrch, vsakují se do půdy, konzumují ho zvířata, deště to splachují do vod, do řek, do podzemních vod, a třeba jsem před nějakou dobou četl článek, že v českých řekách plavou oboupohlavní ryby. Hormony vypouštěné kanalizací žádný zákon neřeší. Největší problém jsou pozůstatky ženské antikoncepce neboli ethinylestradiol, syntetický estrogen.

Dočetl jsem se, že tahle látka je ještě účinná v koncentraci asi 35 pikogramů na litr, což přirovnávali k tomu, kdybychom 10 kapek této látky (asi jeden gram) rozpustili v objemu naplněné nádrže Lipno, je na takový prostor látka ještě účinná. Ale jak negativně působí na mutaci živočišných druhů ethinylestradiol, syntetický estrogen, resp. zbytky ženské antikoncepce, nikdo nedokáže posoudit, ale oboupohlavní ryby jsou první vlaštovkou, že se něco děje.

To, co vytéká dnes z kanalizací do řek, je hotový koktejl různých látek, protože vědci zjistili, že ryby reagují na antidepresiva, protože ve společnosti stoupá jejich konzumace.Antidepresiva sedostávají splaškovou vodou do řek, a ryby pak ztrácejí svoupřirozenou plachost před predátory, opouštějí hejno, neukrývají se, a celkově se chovají dost rizikově.

Nebo jsou ve vodě látky z antibiotik, které způsobují, že spousta mikroorganismů se stává postupně odolnějšími, a může se vyvinout takzvaná superbakterie, čili bakterie, na kterou už žádná antibiotika nikdy nezaberou.

Máme tu i veterinární farmaka, která se používají v živočišné výrobě, zemědělci jimi léčí hospodářská zvířata. Jenže tohle všechno, tenhle šílený koktejl chemických látek, sloučenin, hormonů, zbytky ženské antikoncepce, stopové množství pesticidních látek, antibiotika, veterinární farmaka, antidepresiva, ale i chemie z pohonných hmot, chemie z kosmetiky, a také z domácích čistících prostředků, všechno se dostává zpět do našeho organizmu v miniaturním množství buď konzumací ryb nebo samotnou vodou, kterou pijeme, protože tohle úpravny vod a čističky nepřefiltrují, a v našem organismu se všechny tyto látky hromadí.To zní naprosto hrůzostrašně.

Systém ovládání mas a úchop moci: Silová složka versus ekonomická a psychologická

Dnešní styl mocenského úchopu, nová architektonika velkého resetu – GreatReset, je tvořená dvěma složkami donucení lidí, aby ji přijali. Ekonomická složka a psychologická složka.

V minulosti byly říše vynucované a udržované vojenskou silou. To je velmi nedokonalé, docházelo ke vzpourám, k revolucím, k povstáním. Dnešní mocenský úchop je tvořený z ekonomické závislosti na systému, a psychologie.

Ekonomickou složku snad nemusím vysvětlovat, podívejte se na řadu článků a videí, jak se lidé bojí projevit svůj názor, který je nekonformní s vládním establishmentem, aby je nevyhodili z práce.

Mnohé z té práce vyhazují, aby neměl zaměstnavatel problém, nenaskákaly na něj sekyrnické neomarxistické bojůvky neziskovek, že je rasista, extrémista, xenofob, tak raději sám a dobrovolně svého neposlušného zaměstnance vyrazí, aby systému ukázal, že je dobrým poslušným občanem. Sám zaměstnavatel třeba s tím svým pracovníkem sympatizuje, ale opět tu máme ekonomické hledisko, naskáčou na něj moderní neomarxisté, uklovou ho, ukoušou ho, budou ho veřejně pranýřovat, vidíme paralelu s pálením čarodějnic, a firmu položí, zruinují, je fuj fuj, zaměstnává nácky, fašouny, s nimi přece nebudeme obchodovat, řeknou si ostatní.

A zaměstnavatel to velmi dobře ví, tak raději neposlušného zaměstnance předem dobrovolně vyrazí, je přece dobrý poslušný občan.

A to je ekonomická a psychologická stránka, zaměstnavatelé to samozřejmě ví, budou raději zticha, aby se to nedozvěděli sousedi, mohli by na ně zahlížet, a mohlo by se to donést do práce, že nesouhlasím s hysterií kolem covidu, že se vymezuji proti apokalyptickým scénářům Prymuly nebo Flégra.

Takže mocenský úchop, ne na bázi silové, ale na bázi ekonomické a psychologické, je daleko efektivnější, je to všeprostupné, nikde se před tím neschováte, stát vás ještě finančně benefituje a honoruje, když držíte hubu, zůstáváte doma, kurzarbeit, blíží se nepodmíněný příjem, buď hodný občane, dostaneš zaplaceno.

Struktura dnešního úchopu moci světovými elitami směřuje k tomu, aby potlačily nezávislý vývoj technologií, které ohrožují jejich mocenský monopol, a ten současný vývoj se snaží kormidlovat tak, aby ukotvily nové normalizační technokratické řízení formou ekonomické závislosti občana na systému, a psychologického vydírání, aby se občan neodkláněl od závislosti na systému.

Ovlivňování počasí je jenom jedním aspektem k dosažení podobných cílů.

Lidé jako laboratorní krysy dostávají přiotrávené krmení od svých krysařů, a nemyslím pouze kontaminované potraviny, ale i metaforicky systémovou propagandu, která je také intoxikovaná, a lidé – laboratornímyši – celou svou existencí nikdy nezpochybňují hranice klece, a nikdy nezpochybňují oficiální autority vědců, kteří na nás provádějí své experimenty.

Dokument EU: Technologie ovládání davu (CrowdControl Technologies)

V pořadu s Rudou Vávrou jsme si povídali o patentech, které mají světové vlády k dispozici k tomu, aby ovládaly lidské vědomí, vpravovaly do nás určité vzorce myšlenek pomocí metod sociálního inženýrství, ovládání davu, kontroly mas. Dokonce EU přijala v rámci NATO doktrínu takzvaných nesmrtonosných zbraní čili v překladu neškodných zbraní, v rámci dokumentu Evropské Unie z června 2000 s názvem Technologie ovládání davu – CrowdControlTechnologies, mezi které jsou zahrnuté i radiofrekvenční zbraně, nebo zbraně používající směrované energie, "které mohou manipulovat lidské chování mnoha neobvyklými způsoby", jak se v té době psalo v dokumentu Evropského parlamentu, nazvaném "Technologie ovládání davu."

To je, prosím pěkně, oficiální dokument Evropské unie Technologie ovládání davu z roku 2000!

Patenty ovládající lidské vědomí jsou všechny oficiálně na internetu, jde o Google patenty, vyjeďte si na mém kanálustudia TR SVCS pořad s Rudolfem Vávrou. Ten dokument Evropského parlamentu můžeme někdy také rozebrat, to je nesmírně fascinující čtení, a všechno to jsou oficiální dokumenty a materiály.

Ale abych se vrátil k závěrečnému shrnutí, díky sociálnímu inženýrství světové elity třímají v rukou technologie, kterými nás kontrolují díky expertům, a používají k tomu našich primitivních pudů a potřeb jako páky.

Kdo rýžuje pohádkové zisky na geoinženýrství?

Pojďme se ještě v krátkosti podívat na to, jaké typy firem profitují z nelegálního geoinženýrství v naší úžasné, fantastické neoliberální společnosti a v tržním kapitalismu, kde se všechno uzpůsobuje modle peněz, tedy jak se na všem napakovat a vyrýžovat co nejvíce.

Hnacím motorem všeho jsou peníze. Pokud nastartujete nějaký proces, který je výnosný, na kterém se dá zbohatnout, stane se samonosným, budou ho pohánět firmy a světová mafie, která na něm vydělává pohádkové zisky.

Začnu třeba potravinářskými nadnárodními společnostmi a řetězci. Jak myslíte, že mohou pohádkově profitovat na geoinženýrství?

Uvedu příklad.

V některých oblastech začne narůstat extrémní sucho, začne klesat úroda, není dostatek vláhy na zalévání, půda je kontaminovaná hliníkem.

A na scénu přicházejí potravinové nadnárodní korporace, které masivně prosazují geneticky modifikovaná semena, kterým se jako zázrakem v těchto vysušených oblastech začne dařit.

A místní zemědělci si musí kupovat právě tato geneticky modifikovaná semena, jinak oni a místní obyvatelstvo zahynou hladem.

Ano, mohou kupovat potraviny z importu, ale myslíte, že na ně mají?

A vlády těchto zemí to zatraceně dobře vědí, a tak jim nezbyde nic jiného, než si koupit geneticky modifikovaná semena od různých Monsanto a dalších firem, aby jejich obyvatelstvo nezahynulo hladem.

A to už ani nehovořím o obrovských ziscích, které plynou spekulantům na světové burze, na světových trzích s akciemi.

Kupují a prodávají akcie těchto potravinových chemických nadnárodních společností.

Takže na jedné straně, zatímco průmysl podléhá předvídatelným, uměle vyvolaným jevům počasí, třeba extrémní sucho, mnoho lidí na burze právě z toho bohatne neuvěřitelně rychle, včetně majitelů členů správních rad těchto nadnárodních korporací.

Ale nejsou to jen potravinové nadnárodní společnosti, ale jsou to třeba nadnárodní farmaceutické big farma korporace, díky různým výzkumným laboratořím, které zkoumají DNA geneticky modifikovaných rostlin pro vysazení v určitých oblastech v návaznosti na danou půdu atd., akademická centra, bohatě dotované think-tanky, které pořádají kulaté stoly, konference, přednášky, semináře, vydávají různé brožury o globálním oteplování, tedy systém geoinženýrství je multifunkční, a každý, kdo chce vydělat, si určí agendu, která se nějakým způsobem týká globálního oteplování, ekologie, snižování oxidu uhličitého CO2, potravinové společnosti, farmaceutické společnosti…je do toho zapojeno mnoho odvětví, která mají zájem na tom, aby udržovala strach v lidech, to je ta psychologie – když nebudete házet papírová brčka, papírky, do správného tříděného odpadu, tak se všichni zadusíme anebo uvaříme v globálním oteplování. Nedělají to z obav o životní prostředí, ale z obav před vyschnutím pohádkových zisků z této eko agendy.

Oni jsou ti, kteří tuto ekoagendu pohánějí, kdyby se kolos,ekomašinérie zastavila, vyschl by jim pramen, museli by jít makat, což se jim nechce, tak je jednodušší pomocí zaštítění se morálními autoritami, angažovanými vědci, zaplacenými experty, odborníky, stále v lidech udržovat pocit provinění, že my jsme ti, kteří neseme lví podíl na globálním oteplování, a proto musíme platit světovou daň z uhlíku, účastnit se mafiánského trhu s emisemi, financovat různé Green Dealy, to je skutečná tvář ekoagendy.

A každý, kdo je do toho eko řetězce zapojený, má zájem na tom, aby eko řetězec pokračoval dál, aby se nezastavil.

Třeba po hurikánu Cathrina v roce 2006nebo 2007, teď si nepamatuji přesně, byly dražby zdevastované Louisiany přidělené milionářům okolo GeorgeBushe mladšího, aby tady znovu postavili továrny.

Třeba to byla náhoda, ale třeba také ne, když stavíme na misku vah obě možnosti, žádnou z nich nemůžeme vyloučit.

Nemůžeme také vyloučit, ževšechnytyto klimatické změny jsou falešně připisované emisím oxidu uhličitého v ovzduší, a díky tomu se zavádějí nové daně, aby se zvýšily zisky z těchto daní.

Vymysleli si uhlíkovou daň, aby vlády vytřískaly více peněz z firem a lidí.

Tedy signál,message, který chci hlavně vyslat v rámci dnešního programu, a který bych si přál, abychom si všichni zapamatovali, je:

Ovládání a kontrola počasí znamená nadvládu nad ekonomikou, a nad přírodními zdroji.

Můžete zničit úrodu nepřátelské strany, a způsobit dlouho trvající sucho.

Nebo naopak můžete vyvolat prudké husté deště nebo krupobití, a úrodu zdevastovat.

 

Agent Orange: Zatopení přistávacích ploch Vietkongu počasím

Na sklonku vietnamské války Spojené státy použily prvek zvaný Orange, Agent Orange.

Touto změnou počasí docílili toho, že zatopili přistávací plochy používané Vietcongem.

Zkoumejme podrobnosti, všechno máte uvedené v odkazovém aparátu v popisu pořadu na Odysee, všechny dokumenty, které jsem rozebíral, všechny patenty, kterým jsem se detailně věnoval, všechny výroky, které jsem vám přehrál.

Pokud po tomto pořadu ještě bude někdo, kdo si slabomyslně bude dělat legraci z chemtrails, nebo bude záměrně nasazovat ironizující posměšky, klidně ho nasměrujte na tento pořad, ať si vytiskne veškeré dokumenty, které máte uvedené v odkazech v popisu pořadu na Odysee.

Jedině mentálně imbecilní jedinec bude dále popírat jasné skutečnosti tváří v tvář oficiálním americkým vládním dokumentům, výrokům, a americkým, ruským a dalším patentům.

Systémem placení debunkeři a speciálně školení dezinformátoři (EU a politické strany)

Všímejme si také, kdykoli se na internetu objeví ostré argumenty, nezávislý vědecký výzkum, vynoří se skupina takzvaných debunkerů.

Debunkeři jsou speciálně vyškolení a poučení lidé, jejichž úkolem je hlavně dezinformovat na sociálních sítích.

Tito debunkeři dostávají speciální kurzy placené evropskou unií a některými politickými stranami.

Jejich cílem je vytvořit zmatek ihned potom, co se na internetu objeví ostré argumenty, a zdiskreditovat nezávislé výzkumníky a osvícené obyvatele.

Často se pasují do rolí expertů, a používají klasický princip autority.

Ale když si přečteme jejich argumenty, tak většinou neobsahují konfrontaci se skutečnými argumenty.

Nikde nenajdete třeba uvádění těchto oficiálních amerických vládních dokumentů, patentů z USA nebo Ruska, výroky Johna Brennana bývalého ředitele CIA, nebo výpověď bývalého šéfa FBI, speciálního agenta Teda Gundersona, moratorium OSN z roku 2010 o geoinženýrství, nikde nic takového není.

Tito debunkeři se zmůžou jen na politické postoje, prskání o hoaxech, fakenews, nebo osočování a osobní útoky.

Takto vnášejí zmatek, nic jiného nedělají.

Diskutéry se snaží zdiskreditovat a očernit, urážejí je na cti, bez obav, že by se za to museli zodpovídat.

Všimněte si, když se slůvkem otřete o islám, o muslimy, hned po vás startují, jakými jste rasisty, xenofoby, skoro až horší než teroristé.

Ale vám nadávají tak hanlivě vulgárně hulvátsky jako hyeny, a nikdy se jim nic nestane, nikdy je policie neobviní, nikdy se nemusejí zpovídat před soudem.

Toto je hlavním znakem nejnebezpečnější verbeže zvané debunkeři.

Debunkeři jsou sorta, která je chráněná systémovými institucemi.

A to je také úloha mnohých komisí, jejímiž členy jsou intelektuálové, různí prestižní vědci a salónní pozéři, kteří rozhazují své teze v médiích a na různých konferencích.

Tito lidé se nepřetržitě účastní propagandy ve prospěch systému, což je pro ně i pro systém klíčové.

Pěstovat si sortu, která bude za systém dýchat, a osočovat ty, kteří jejich monopolizaci ohrožují, protože oni jsou na finančních benefitech systému závislí. Systém si je hýčká, na chléb náš vezdejší si vydělávají udržováním mýtů, třeba ironizací nebo zesměšňováním,chemtrails nebo chcete-li geoinženýrstvím.

Takovíto systémoví dezinformátoři a debunkeři specialisté, nezpochybňují fakta z vědeckého hlediska, ale namísto věcné argumentace se uchylují k lehké samolibé a arogantní ironii či zesměšňování.

Při pozornějším pohledu zjišťujeme, že přednostně a s velkou oblibou brání farmaceutický průmysl, biotechnologie a nanotechnologie, čili takzvanou regeneraci přírody, chemický, vojenský a telekomunikační průmysl, atd.

Vidíme to na covid agendě, máme tu nevyzkoušenou experimentální vakcínu, a oni už nejlépe vědí, přestože to nevědí ani samotné big farma korporace, ale oni přes to všechno už vědí, že je to něco úžasného, něco spásného, seslaného skoro až přímo od boha, co nás zachrání, něco, o čem bychom neměli přemýšlet, píchat to do sebe, a stát fronty na jehlu a těšit se na ni, a hlasitě aplaudovat a skandovat vakcína vakcína. To je typickým znakem prosystémových dezinformátorů a debunkerů specialistů.

Ti se z větší části pohybují v akademickém světě s jeho barony, intrikami, spolu s produkčními společnostmi a v médiích.

Zaštiťují se jejich nepopiratelnou a nezpochybnitelnou morální nebo vědeckou autoritou.

Všechno je to o spolupráci a smlouvách mezi veřejnými čili státními a soukromými podniky či korporacemi.

Média samozřejmě plní tuto úlohu velmi efektivně.

Systémoví dezinformátoři a debunkeři specialisté jsou koordinovaní polostátním aparátem, čili outsourcovanými externími společnostmi. Struktury těchto na stát napojených společností sponzorují různé virální kampaně, které podporují oficiální televizní verzi, a propagují a podporují oficiální verzi, aby pomáhaly státnímu aparátu.

My, jako tvrdá alternativa, nesmíme těmto zhoubným vlivům podléhat, musíme se vůči nim vymezovat, musíme je ignorovat, vytěsnit z našeho prostředí, a hlavně informovat maximum lidí kolem sebe, třeba zasláním odkazu na tento pořad, ve kterém najdete důkazní materiály v podobě oficiálních vládních dokumentů, výroků a patentů.

Pokud by odkazy nefungovaly, napište, mám všechno stažené na Cloudu, není problém vám to umístit na nějaký upload server.

Oslovujme co nejvíce lidí kolem sebe, začněme naší rodinou, přáteli, kamarády, známými, ať si poslechnou tento pořad, ať si proklikají přiložené oficiální vládní dokumenty, výroky a patenty.

Neklopme rezignovaně své zraky k zemi, ale sebevědomě vzhlížejme k obloze.

Právě to nás liší od zvířat, které se starají jen o to, jaké žrádlo na zemi najdou.

A na samotném úplném závěru se vás zeptám, už s tím portfoliem a objemem vědomostí a důkazů, které z tohoto programu máte, a já nevím, zda je to pravda, aniž bych chtěl nějak devalvovat důkazní hodnotu dnešního programu, jen se vás zeptám.

Jste si stoprocentně jistí, že se do rozprašovaných aerosolových nanočástic do atmosféry nemohou přidávat také bakterie různých nemocí nebo viry?

Byli jsme svědky spousty příšerných odhalení z odtajněných materiálů světových mocností. Proč jste si absolutně jistí, že světové mocnosti nemohou takto rozprášit bakterie různých nemocí nebo viry? Jak je možné, že i navzdory globalizaci, cestování atd., jeden virus vypukne během několika dní na různých místech planety včetně odlehlých oblastí, kam turisté jaktěživ nezavítali?

A i v těchto oblastech, naprosto izolovaných oblastech od turistů, se našli lidé nakažení jedním konkrétním virem?

Hloubejme, přemýšlejme, jestli našim vládám jde skutečně o naše zdraví jako nejvzácnější poklad. Na tuto položenou otázku si odpovězte sami, nebo mě nechte váš komentář pod pořadem tady na kanále Odysee.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *