Poručíme větru dešti

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

1. díl

audio

Kolikrát se už stalo, že nás námi zvolení politici podvedli, nebo zneužili naší důvěry. Naše vlády se čas od času otevřeně doznávají k tomu, z čeho nás jímá děs a hrůza. A jsou-li ochotní se k tomu přiznat, co před námi raději skrývají?

Úkolem dnešního pořadu je odhalit v celé své syrové brutalitě jeden takový dezinformační mýtus, který je programově zesměšňovaný a ironizovaný, aby se lidstvo udrželo v klidu a nevědomí.

Ten fenomén se nazývá chemtrails nebo chcete-li geoinženýrství.

Já vás přesvědčím o tom, že nejde ani o mýtus, tím méně o konspirační teorii.

Začneme trochu netradičně výrokem generála George Kenneyho při jeho projevu k absolventskému ročníku Massachusettského technologického institutu už v roce 1947, cituji:

“Národ, který se jako první naučí přesně zakreslovat dráhy pohybu vzdušných mas a řídit dobu a místo srážek, bude vládnout zeměkouli”.

To je legendární výrok, který bychom si měli zapamatovat, protože předznamenává další vývoj americké, a zpočátku také sovětské, armády, kterým se vlády světových mocností ubírají až dodnes.

Někdy se tomu říká chemtrails, což znamená chemické stopy, nebo také chemické pásy, pásy, které dělají letadla na obloze, jindy weathermodification – ovlivňování počasí, nově geoinženýrství.

Ocitáme se v době těsně po druhé světové válce, kdy Američané, stejně jako Sovětský svaz, začínají pracovat na projektech pro řízení srážek, a tedy souhrnně na ovlivňování počasí.

Podívejme se, co víme o začátcích, kdybychom se vrátili do doby před 70 lety. Od roku 1947 jsou účty za vědecký výzkum, operace, politické studie, regulace, vztahy, zprávy o aktivitách, vytváření komisí a mezinárodní otázky, vedeny v kongresu, kde se zároveň koná řada slyšení o mnohých navrhovaných opatřeních.

Od roku 1953 bylo ve Spojených státech uvedeno v platnost 6 veřejných zákonů o modifikacích počasí, a kromě toho další zákony se vztahem k modifikacím počasí. Ocitáme se tedy na samotném prahu snah o ovlivňování počasí. Tehdy se jednalo stejnou měrou o armádní projekty s cílem využití změn a ovlivnění počasí jako nového typu zbraně, ale počáteční cíl a snahy byly vedené možná v dobré víře touhou americké vlády zkvalitnit život lidí rovnoměrnější distribucí srážek i do sušších oblastí ve Spojených státech.

Jak se ale přesvědčíme, počáteční, možná dobrý úmysl, byl zničen a přeměněn na armádní účely – tedy využití počasí jako strategické klimatické zbraně. Tehdy se na vyvolávání srážek experimentálně používaly krystaly jodidu stříbrného, a rozstřikováním jodidu stříbrného do atmosféry se spouštěly srážky.

Třeba v roce 1950 držitel Nobelovy ceny, Dr. Irving LangmuirLengmir prohlásil, že za správných podmínek může pouhých 30 miligramů jodidu stříbrného v atmosféře uvolnit stejnou sílu jako atomová bomba.

Projekt vstřikování jodidu stříbrného do atmosféry se nazýval Cloud Seeding, přeložit bych to mohl jako osévání mraků.

A i když tyto projekty byly spíše smíšené, v řízení počasí se pokračovalo dál, ale jak se zdá, už začalo jít více o armádní projekt změn počasí v rámci začátků závodů ve zbrojení a studené války než o blaho lidstva.

Ke všemu se vzápětí dostanu v předkládaných dokumentech, které máte v odkazech popisu pořadu na Odysee, a ze kterých čerpám i nyní.

 

Doporučený národní program pro úpravu počasí

(zpráva pro americký vládní Mezirezortní výbor pro atmosférické vědy

listopad 1966)

Prezident Dwight D. Eisenhower vytvořil poradní výbor pro otázku ovlivnění počasí v roce 1953. Předsedal mu kapitán Howard T. Orville, který pro TheAmericanWeekly v roce 1958 prohlásil, že je naprosto nezbytné, aby porazili Rusy v ovládnutí počasí. Máme tu první oficiální dokument americké vlády z listopadu 1966, který vydal Homer E. Newell pro vládní Mezirezortní výbor pro atmosférické vědy. Ten dokument nese název Doporučený národní program pro úpravu počasí.

Podle toho dokumentu je federální vláda angažovaná v řadě aspektů modifikací počasí, a to jak aktivitou kongresu, tak i výkonného oddělení, tedy exekutivy, a v podstatě odhaluje, jak zainteresované státní agentury spolupracují s podnikateli a univerzitami na geoinženýrských operacích.

Jde o archivní dokument přímo ze serveru NASA.

Kdybychom měli ve zkratce popsat, co tento dokument obsahuje, podívejme se na něj poněkud podrobněji.I když podotýkám, že není v mých časových schopnostech pročíst celé stohy dokumentů, třeba další dokument bude obsahovat 750 stran, a to se na mě nezlobte, na to mi vážně nezbývá čas, proto budu vyzobávat jen podstatné věci. Pojďme si prohlédnout první dokument americké vlády o úpravách počasí z listopadu 1966. V úvodu dokumentu se uvádí, že úpravy počasí jsou výhodné pro člověka, že se tím zvýší zásoby a zdroje vody, sníží bouře, potlačí se tornáda, zmírní krupobití, které má decimující vliv na úrodu, a v jedné pasáži se zaměřují na zbrždění rozvoje hurikánů, ale v jiné pasáži si zase stýskají nad tím, že zatím nejsou schopní a teď cituji „nasimulovat hurikán se skutečně uspokojivým numerologickým modelem“.

Oni tu totiž zkoumají matematické vzorce pro třecí vrstvy v rámci přenosu energie mezi zemí a atmosférou, a skrz spodní vrstvy atmosféry, rychlost a přenos pohybu hurikánu, měření tepla a vody, pára s latentním teplem, které hurikán generuje, v rámci simulace vývoje hurikánů.

A to už uváděli v roce 1966, tedy na naše poměry velmi dávno, před půl stoletím. V dokumentu pak oslavují úspěchy ve změnách počasí, opět tu citují krystaly jodidu stříbrného v rámci projektu Cloud Seeding, a uvádějí, že Národní výbor pro atmosférické vědy založil v listopadu 1963Panel pro změnu počasí a klimatu, pak další rok, konkrétně 16. června 1964 ředitel Národní vědecké nadace oznámil založení další zvláštní komise pro úpravu počasí, a tato komise založila dalších 7 podskupin pro studium fyzikálních, biologických, statistických, sociálních, mezinárodních, právních a sociálních, administrativních, finančních a dalších aspektů v rámci změn počasí.

Takže americká vláda si vytvořila skutečně obrovskou agendu kolem změn a ovlivnění počasí, propojila to do všech sfér, rezortů nejen armády, ale i dalších skupin, výborů a komisí, čili logistická stránka tvořila jakési týlové zajištění a podporu samotných experimentů se změnami počasí, už tehdy to začínala být neskutečně obrovská agenda, jak se uvádí v tomto oficiálním vládním dokumentu. V této zprávě americké vládě z listopadu 1966 zmiňují také, že je nutné porozumět nejen fyzice ohledně počasí, ale hlavně dynamice povětrnostních systémů.Cituji:

„Ty uvádějí do pohybu obrovské masy vzduchu, které se pak přesouvají do požadovaných oblastí.“

A to třeba zmiňuje bývalý ředitel CIAJohn Brennan, k němu se také dostaneme, ale zmiňuji to teď proto, že to spolu souvisí, protože on v nahrávce říká, že „na geopolitické stránce by potenciál technologie změnit povětrnostní vzorce, a tím prospět určitým regionům světa na úkor jiných oblastí, mohl vyvolat ostrý odpor některých národů.“

Takže bývalý ředitel CIA John Brennan potvrzuje v roce 2016 to, co se tvrdilo v této zprávě z listopadu 1966, že potřebují porozumět dynamice povětrnostních systémů, a tím počasí ovládat ještě efektivněji než primitivním vstřikováním jakýchsi aerosolových částic do atmosféry, oni s největší pravděpodobností mají technologii, jak ovlivňovat dynamiku povětrnostních vzorců a frontálních systémů, protože když nějakým způsobem uvedeme do chodu frontální povětrnostní systémy, uvede se tím do pohybu obrovská masa vzduchu, a tím v podstatě můžeme určit směr, kam bude putovat nějaká oblačná fronta, kde bude sucho, a klíčem k tomu je dynamika povětrnostních systémů.

O tom přece už hovořil generál George Kenney v roce 1947, hovořil o touze zakreslovat dráhy pohybu vzdušných mas.

O 20 let později o tom hovoří oficiální zpráva americké vládě z listopadu 1966, že potřebují porozumět dynamice pohybu vzdušných mas, a přesně o tom hovoří bývalý ředitel CIA John Brennan, o povětrnostních vzorcích, tedy pohybu vzdušných mas v rámci ovlivňování frontálních systémů.

Já nemohu stoprocentně tvrdit, že tu technologii mají, ale v oficiální americké zprávě z listopadu 1966 tvrdí, že tomu potřebují porozumět, a bývalý ředitel CIA John Brennan s takovou samozřejmostí hovoří o povětrnostních vzorcích, které by mohly vyvolat ostrou reakci některých národů.

Je to záhada, nicméně v této zprávě nacházíme řadu dalších záhad.

Věnují se tu třeba zkoumání výskytu požárů.

Což samo o sobě není vůbec žádnou záhadou, ale v souvislostech, které nastíním, to zní poměrně děsivě realisticky.

Abych to vysvětlil.

Ve zprávě z listopadu 1966 uvádějí, že pracují na technologii potlačení blesků, protože blesk způsoboval v USA ročně zhruba 10000 lesních požárů.

Pamatujeme si, jak v roce 2019 probíhaly obrovské požáry na mnohých místech planety současně? Obrovské požáry na tisících hektarů amazonských lesů, pak na Aljašce, v Grónsku překvapivě, na ruské Sibiři, a v Austrálii.Tolik lesních požárů s tak apokalyptickými následky v jednom roce současně nikdy v historii neprobíhalo.

Já vám nevím, jestli se technologie na potlačení blesků nedá využít opačným způsobem, samozřejmě logicky namítneme, že je jednodušší to zapálit, ale ještě jednodušší je z jednoho centra vyvolat požáry v různých oblastech planety, protože v tom programu uvádějí obrovské investice do výzkumu měření výbojů blesků, na pozorovací sítě, provoz výzkumných letadel, speciální radary, zvláštní laboratoře pro studium blesku a další vybavení.

Teď podotýkám, že jde o spekulativní hypotézu, ale využít obrovských požárů jako zbraně, stejně jako jiných jevů a podmínek počasí, bouře, krupobití, husté deště nebo naopak extrémní sucho, povětrnostní vzorce pro změnu frontálních systémů, celkem logicky to do sebe zapadá, mohli provádět nějaký utajovaný pokus, který jim nevyšel, nevím, na tomto místě pouze fabuluji, aby mě nikdo nevkládal do úst, že si vymýšlím, tady fakt nevím, pokud máte milí posluchači nějaké informace, zanechte je prosím v komentářích pod pořadem na mém kanálu. Dále v této vládní zprávě z listopadu 1966 uvádějí program na potlačení krupobití pro ochranu plodin, zkoumají fyziku bouří produkujících krupobití, a mechanismy na potlačení krupobití, to je další aspekt, jakým oni mění, ovlivňují a ovládají počasí.Nebo je fascinující, jak v těch různých programech řeší srážky – třeba program Southern Sierra studoval účinnost metody Cloud Seeding, takzvané osévání mraků krystaly jodidu stříbrného v této specifické oblasti, nebo program PacificNorthwest zahrnoval experimenty o přesouvání srážek z oblastí s přebytkem do oblastí jejich nedostatku.

Řeší tu třeba státy Washington a Oregon, kdy návětrné svahy pobřežních hor dostávají velké množství srážek, které odtékají do oceánu a zůstávají tak nevyužité, pak řeší naopak vnitrozemí, kde jsou minimální srážky, a přesun takových srážek do těchto oblastí by byl z ekonomického pohledu značně velký.

A dále tu rozepisují různé oblasti výzkumu jako fyzika tvorby oblaků, sledování pohybu a šíření oblaků, globální analýza mračen za použití satelitů, sucho a klimatické variace, radiační a tepelná bilance, interakce moře a vzduchu, hurikánová struktura a její ovlivnění, lokální struktura bouře, atmosférická elektřina a řada dalších oblastí výzkumů.To nám dává nahlédnout do kuchyně globalistů, kteří zřejmě disponují technologiemi na tak obrovské změny počasí v různých oblastech planety, k tomu se ještě dostaneme, protože technologie za 50 let od roku 1966 značně pokročily.

Tehdy to nebyli přímo globalisté, ale Američané a národní výzkumy, musíme si uvědomit, že tehdy probíhala studená válka, 60. léta, válka ve Vietnamu, karibská krize na Kubě, obrovské vojenské cvičení v Bavorsku kolem hranic s Československem – cvičení s názvem Viking, o kterém ale Američané neinformovali sovětskou stranu, která to přirozeně vnímala jako ohrožení, a to vedlo k uspíšení vpádu varšavských vojsk do Československa jako symbol zastrašení a demonstraci síly, v takové napjaté době se pohybujeme, takže i když vznikaly různé skupiny Bilderberg, trilaterálové, Výbor pro zahraniční vztahy, zatím hospodářská Evropská unie, ještě zdaleka to nebyli globalisté, kteří zkoumali technologie na kontrolu počasí v USA neboSovětském svazu.

V tomto oficiálním vládním dokumentu z listopadu 1966 podrobně popisují, jak přesouvat srážky a chemicky řídit hydrometeorologický systém počasí, to je neuvěřitelné, a bavíme se stále o roku 1966? Já jen chci, abychom si tady taxativně uváděli různé body, které tvoří sestavu cílů, pro které vlády mění počasí, že těch důvodů není málo, protože v rámci krystalů jodidu stříbrnéhooni začínali používat takzvané pyrotechnické dávkovače, a pomocí pyrotechnických dávkovačů daleko efektivněji rozstřikovali do oblaků takové látky, a už tehdy začínali vyvíjet nukleační látky, které by byly levnější než jodid stříbrný, přímo v té zprávě z roku 1966 zmiňují kovy jako olovo a další.

Úprava počasí – programy, problémy, politika a potenciál (zpráva Výboru pro obchod, vědu a dopravu Senátu USA, 1978)

Pojďme se ale přesunout na další oficiální zprávu americké vlády, a to na zprávu Výboru pro obchod, vědu a dopravu Senátu USA, zpráva má 750 stran, a dokumentuje široké změny počasí za posledních 12 let, tedy od roku 1966 až do roku 1978.

A tady je vidět, že za 12 let ti dobytkové neskutečným způsobem začínali měnit, ovládat a ovlivňovat počasí.

Tato druhá oficiální americká zpráva třeba uvádí, že letadla Ministerstva obrany vytvářela všechny modely počasí ve středoatlantických státech, míněno tedy v Karibiku.

Sekce vysoké koncentrace byla v jižní Pensylvánii.

V této oficiální vládní zprávě se uvádí, že podle Federální letecké agentury se tam konalo až 160 letů za 24 hodin.

Tato letadla rozprašovala nukleační jádra v různých koncentracích a vstřikovala je do atmosféry.

Začínala 24 až 48 hodin předtím, než se v oblasti měl projevit model počasí.

Zpráva uvádí, že zasévání jader rozptylovalo veškeré letní bouře z kumulů.

V zimě je sníh měněný v déšť s možností zvýšení srážek.

Déšť v zimě pomáhá vyrovnat roční srážkovou bilanci.

Ale déšť v zimě zbavuje půdu úrodnosti a eroduje pole.

Pro předcházení těmto škodám je nezbytný sníh a zpevnění půdy vytrvalými plodinami, jako například vojtěška, píše se v té zprávě.

Tady je vidět, jak si už neberou servítky, a počasí začínají ovlivňovat neskutečným způsobem, až člověk žasne, a to se bavíme o 70. letech minulého století, a už jedou natvrdo. Ale zajímavájePensylvánie, protože Pensylvánie si tehdy získala pověst státu bez zákonů – pokud jde o osévání mraků, projekt Cloud Seeding.

Dokonce tehdejší dva tajemníci pro zemědělství vyzdvihli nutnost regulovat změny počasí.

Státní pensylvánská univerzita pomlouvala všechny, kteří chtěli zastavit změny počasí, protože sama univerzita se na výzkumech podílela, a lhala o svých vlastních výsledcích osévání mraků, a další instituce bránily přijetí zákonů, které by zastavily osévání mraků, jelo v tom ministerstvo zemědělství, Úřad pro letectví, Federální úřad pro vyšetřování (FBI), Pensylvánská státní universita a všechny součásti Federální vlády, které prováděly osévání mraků, nebo v něm byly zainteresované, tehdy to byl obrovský skandál, zpráva to nazvala meteorologický Watergate, navíc tato zpráva amerického Senátu uvádí, že do roku 1973 provedlo úpravu počasí nejméně 62 zemí.

Ta zpráva také uvádí, že USA upravovaly sílu hurikánů.

Tomu bych se chtěl v krátkosti také věnovat, protože v této zprávě se uvádí, že americká vláda v roce 1975 podporovala výzkum úpravy síly hurikánů.

Sdělím to ještě jednou – vláda v roce 1975 podporovala výzkum úpravy síly hurikánů.

Co to znamená?

Znamená to, že hurikán může být zesílený nebo zeslabený podle toho, jak to vyhovuje vládě USA, lídrovi na operace spojené s úpravou počasí?

Pamatujeme si na obrovský hurikán Patricia – tuším z roku 1915, s větrem dosahujícím síly až 350 km/h?

Nepamatujeme si na hurikán Cathrina v roce 2006 nebo 2007?

Obrovský hurikán v Louisianě?

A právě po tomto hurikánu Cathrina v roce 2006 nebo 2007 byly dražby zdevastované Louisiany přidělené milionářům okolo George Bushe mladšího, aby tady znovu postavili továrny.

Třeba to byla náhoda, ale třeba také ne, když stavíme na misku vah obě možnosti, žádnou z nich nemůžeme vyloučit.

Když si uvědomíme, že americká vláda zkoumala úpravu síly hurikánů už v 70. letech, myslíte, že za 30 let tu sílu dostatečně nevyzkoumali?

Teď velmi kacířská myšlenka, a podotýkám spekulativní, hypotetická,fabulativní – jak chcete, jen zamyšlení.

Nemohou být hurikány skvělým ekonomickým stimulem pro nastartování ekonomiky v dané oblasti podobně, jako dravá rekonstrukce a budování po válce, třeba po druhé světové válce?

Lidé bez práce, ekonomický růst se zpomaluje, lidé příliš nekupují, zato poničené domy, spadlé stavby, rozbité továrny, zatopené fabriky, školy, úřady, celá městská infrastruktura poničená, rozpraskaná, rozbitá, zdevastovaná.

Skvělý impuls, stejně jako po válce, k nastartování ekonomiky, co myslíte.

To všechno zaměstná spoustu lidí, nastartuje se ekonomika, miliardáři kolem prezidenta George Bushe se napakují, protože nikdo jiný nemá takové peníze, které by investoval v tak masové měřítku a věděl by, že se mu vrátí?

Takže zbohatnou zase a jenom ti nejbohatší?

Lidé investují do oprav, znovu budují domy, silnice, státní budovy.

Americká vláda už 40 let zkoumá úpravu síly hurikánů.

Myslíte, že to, co jsem popsal, je příliš nerealistický scénář, že je daleko od pravdy, neblíží se realitě?

Vlády už se dopustily takových svinstev vůči občanům, že bychom se už měli osvobodit od těch prvotních instinktů, které nám spínají blokaci v mozku, že vlády by nám přece tohle nemohly udělat.

Já tvrdím, že mohly, pro prachy, pro ekonomiku, pro kapitalismus jsou ochotné obětovat naše životy i naše zdraví, ovšem s těmi hurikány je to pouze má hypotéza, ale když si uvědomíme, že americká vláda hovoří o výzkumu úpravy síly hurikánů už 40 let, dostává to děsivé obrysy. Co je ale pravda, nic než čistá pravda, je uvedené právě v tomto vládním dokumentu.

Už ve zprávě z roku 1978 vidíme, jak Američané totálně rozkymáceli, rozkývali přírodní rovnováhu.

V tomto oficiálním americkém dokumentu se totiž uvádí, že: … (volná citace)osévání oblaků Cloud Seeding je velkou příčinou pětiletého sucha v severovýchodních Spojených státech.

Některá izolovaná místa na severovýchodě USA postihlo dokonce 18leté sucho, způsobené oséváním oblaků metodou Cloud Seeding.

Proto se rozhodli distribuci počasí, jak to vzletně nazývají (čili ovládání počasí – oni tomu říkají distribuce počasí), kvůli těmto obrovským suchům, která postihla severovýchod USA, v jižním Atlantiku pozastavit, protože způsobila snížení srážek na východním pobřeží USA o 30 %.

Srážek, které jsou potřeba pro to, aby bylo zemědělství úspěšné.

Průměrný výrobce mléka na východním pobřeží USA, který se nacházel na území, nad kterým probíhalo osévání oblaků Cloud Seeding, zaznamenal čistou finanční ztrátu kvůli těmto oséváním oblaků.

Jen ztráty v pěstování plodin v okrese Franklin dosáhly až na výšku 50 milionů dolarů.

Naopak v místech, na kterých účinky osévání oblaků oslabují, nastává bujná tvorba oblaků.

To způsobuje záplavy, ničí plodiny, budovy, a smrt lidí a zvířat utopením.

Konec volné citace z oficiální vládní zprávy USA z roku 1978.

Když si člověk začne hrát na boha a snažit se ovládat počasí, tak necitlivý a hulvátský zásah člověka přírodní rovnováhu neskutečně rozkýve, a přímo v této oficiální zprávě uvádějí, jaké to má ničivé devastující dopady.

V některých oblastech několikaleté sucho, v jiných zase obrovské záplavy, protože Spojené státy ovládaly počasí v jižním Atlantiku, což se projevilo suchem na východním pobřeží USA, a zase ničivými záplavami v jiných oblastech.

To jsou oficiální fakta uvedená v této vládní zprávě.

To všechno nám ukazuje ve skutečně obludných rozměrech, jak chemtrails, nebo chceme-li geoinženýrství – všechna tato svinstva chemického řízení hydrometeorologického klimatu, nemilosrdně pokračovala dál.

Počasí jako násobitel síly – ovládnutí počasí v roce 2025(armáda amerického námořnictva/U.S. Navy, prosinec 1995)

Pojďme se podívat dál, na třetí zprávu, a teď už to začne být hodně drsné.V roce 1995 vydaly USA, konkrétně námořnictvo US NAVY, dokument s názvem Počasí jako násobitel síly, anebo ovládnutí počasí v roce 2025.

A to už je vážně hodně drsné, zvlášť když si uvědomíme, že do roku 2025už nám zbývají jen 4 necelé roky, ocituju pasáž:

„Naší vizí je, že do roku 2025 by armáda mohla ovlivnit počasí v rozsahu 200 km2, nebo v mikroskopickém měřítku, to znamená bezprostřední místní oblast, aby dosáhla operačních schopností, jako jsou ty, které jsou uvedené v tabulce 1. Tato schopnost by byla synergickým výsledkem systému sestávajícího z 1) vysoce vyškolených specialistů na povětrnostní síly, kteří jsou členy jednotky podpory povětrnostních sil; 2) přístup k přístavům globální meteorologické sítě, kde se celosvětová pozorování a předpovědi počasí získávají téměř v reálném čase z civilních a vojenských zdrojů; 3) hustý, vysoce přesný místní systém pro snímání počasí a komunikační systém; 4) pokročilá schopnost modelování a předpovědi změn počasí v počítačem určených oblastech; 5) osvědčené intervenční technologie pro úpravu počasí (pod tím si můžeme představit cokoli) a 6) schopnost zpětné vazby.“

Anebo jiná pasáž, cituji:

„Za předpokladu, že v roce 2025 naše strategie národní bezpečnosti budou zahrnovat změny počasí, bude přirozeně následovat její použití v naší národní vojenské strategii.

Kromě významných výhod, které by operační schopnost poskytla, je další motivací usilovat o změnu počasí s cílem odradit a čelit potenciálním protivníkům.“

To je masakr, že, když si uvědomíme, že oni hovoří o roku 2025, což už máme za necelé 4 roky. Z dokumentu je patrné, že armáda USA spustila v roce 1995 procesy kontroly podnebí a počasí už v pokročilém stádiu, takže obloha je v některých místech počmáraná čárami, neprůhledná a vybělená minimálně od poloviny devadesátých let. Oni v oficiální armádní zprávě z roku 1995 popisují možnosti vyvolání bouří, nebo zase sucha, můžou pomocí satelitů přerušit komunikace i radarů nepřítele, uvádí odstranění mlhy a mraků, a třeba tu píší, cituji:

„Současné technologie, které dozrají v příštích 30 letech, (to znamená do roku 2025), nabídnou každému, kdo má potřebné zdroje, schopnost upravovat povětrnostní vzorce a jejich odpovídající účinky, a to alespoň v místním měřítku.“

Tady opět narážíme na povětrnostní vzorce, které když změníme, zbrzdíme, odchýlíme, můžeme tím měnit proudění vzdušných masa okluzních frontálních systémů, a způsobovat naprostou změnu sezónního počasí.Najednou někde začnou být suchá léta, protože tam bude najednou tepleji, nebo naopak začne víc pršet a teploty budou klesat, protože změníme, odchýlíme, z dané oblasti povětrnostní vzorce, na které tady zase narážíme, o kterých hovořil generál George McKenney v roce 1947, o kterých hovořila oficiální vládní zpráva z listopadu 1966, o kterých hovořil i bývalý ředitel CIA John Brennan v roce 2016, a o těchto povětrnostních vzorcích, trajektoriích pohybu vzdušných mas, hovoří tato armádní zpráva z roku 1995. Ocituji ještě poslední pasáž z této oficiální americké zprávy z roku 1995.

„V této práci ukážeme, že vhodné provedení změny počasí mohou poskytnout ovládnutí bitevního prostoru do takové míry, jakou si dosud nikdo nedokázal představit.V budoucnu takové operace zlepší převahu ve vzduchu i vesmíru, a poskytnou nové možnosti pro formování bitevního prostoru a povědomí o bitevním prostoru.“

Takže americká armáda vzala změny počasí tvrdě do svých rukou, už žádné veřejné blaho, ale účinná zbraň, jak píší, kterou si nikdo dosud nedokázal ani představit.Zvlášť mě děsí vzdušné, a hlavně kosmické síly, které tu popisují, to znamená vesmírné družice, které počasí mohou aktivně měnit kdekoli na světě, když si americká armáda usmyslí.Z toho nám až běhá mráz po zádech, ale za nějakou dobu vám ukážu a předvedu na samotných amerických patentech, že tyto možnosti změny počasí přímo systémem a sítí vesmírných satelitů jsou tvrdou realitou.

Všechno samozřejmě oficiální zdroje a důkazy.

Globální moratorium o geoinženýrství na základě konvence OSN o biodiverzitě: Vstřikování částic do atmosféry, sluneční štíty ve vesmíru k odrážení slunečních paprsků do vesmíru (2010)

Pojďme se přesunout o 15 let později, a to konkrétně na globální moratorium o geoinženýrství z roku 2010, na základě konvence OSN o biodiverzitě.

A tady najdeme skutečně chuťovky jako metody odrazu slunečního světla, pak třeba rovnoměrné stmívání, přímé hnojení oceánů, a samozřejmě tu popisují definice a vlastnosti technik geoinženýrství, atd.

Zaujalymě třeba metody odrazu slunečního světla v rámci geoinženýrství, cituji:

„Metody odrazu slunečního světla, známé také jako řízení slunečního záření, mají za cíl působit proti oteplování a souvisejícím klimatickým změnám snížením výskytu a následné absorpce krátkovlnného slunečního záření, odrážejícího jeho malou část zpět do vesmíru.

Očekává se od nich, že jakmile budou zavedené ve vhodném měřítku, budou mít rychle účinek, a mají tedy potenciál snížit globální teploty povrchu během několika měsíců nebo let, pokud to bude považováno za žádoucí.“

 

Tady máme další využívání chemtrails nebo řekněme geoinženýrství na globální úrovni řízení, kdy se legitimizují celoplanetární procesy v rámci změny počasí, tady je krásně vidět, jak se na tom podílejí všechny vlády – nejen USA, ale Rusko, Čína, celá OSN, je to striktně globální proces. Ocituji další část z memoranda OSN z roku 2010, které máte také uvedené v odkazovém aparátu v popisu pořadu na Odysee, pdf dokument si klidně stáhněte, a ověřte si, že to, co cituji, mám tvrdě nazdrojované.

V dokumentu se uvádí, že mezi návrhy odrazu slunečních paprsků patří:

1) Vesmírné přístupy:

snižování množství sluneční energie dopadající na Zemi umístěním slunečních štítů do vesmíru s cílem odrážet nebo vychylovat sluneční záření.

Oni chtějí umísťovat do vesmíru obrovské sluneční štíty, to jsou tak megalomanské projekty, že nad tím člověk žasne.

2) Změny stratosférických aerosolů:

vstřikování síranů nebo jiných typů částic do vyšších vrstev atmosféry s cílem zvýšit rozptyl slunečního světla zpět do vesmíru.

Tady v podstatě legitimizují změny počasí, které jsme probírali celou dobu, vstřikování aerosolů do vrstev atmosféry.

3) Zvýšení odrazivosti mraků:

zvýšení výskytu jader zhušťování mraků v nižší atmosféře, zejména nad oceánskými oblastmi, čímž se bělí mraky s cílem zvýšit odraz slunečního záření.

Až z toho člověka mrazí v zádech, co všechno se plánovalo už v roce 2010. Třeba jak jsem zmínil hnojení oceánů, to je také neskutečná prasárna, protože vmoratoriu OSN uvádí – cituji:

obohacení živin v mořském prostředí s cílem stimulovat rostlinnou produkci, tedy absorpci CO2 z atmosféry a ukládání uhlíku v hlubokém oceánu.

Oni nejen že ovlivní povrch planety, i atmosféru, oni zasviní i oceány snahou ukládat uhlík v oceánu, takže ekosystém v oceánu se chtěnechtě začne také ovlivňovat, to je prostě neskutečné.

Inženýrství v oblasti klimatu: Potřeby výzkumu a strategie mezinárodní koordinace. Satelitní monitoring vstřikování aerosolu do atmosféry (zpráva amerického Výboru pro vědu a technologii 2010)

Hovořili jsme o moratoriu OSN z roku 2010, zůstaňme ještě u tohoto roku, tedy 2010, a podívejme se jen zběžně na pátou zprávu Výboru pro vědu a technologii pro obě komory amerického kongresu, tedy dolní sněmovnu reprezentantů a horní senát, ta zpráva nese název Inženýrství v oblasti klimatu:

Potřeby výzkumu a strategie mezinárodní koordinace.

Odkaz na zprávu máte také v popisu pořadu na Odysee, já se u ní příliš dlouho nezdržím, ale důvod, proč tuto zprávu zmiňuji, je zmínka o dvou geostacionárních satelitech, které měly být vypuštěné mezi lety 2015 až 2017, a přímo tu uvádí, že tyto satelity mimo jiné poskytnou údaje o teplotě povrchu moře, výšce a teplotě oblačných mraků a detekci aerosolu.

V této oficiální americké zprávě z roku 2010 uvádí, cituji:

Tyto nástroje by mohly informovat o výzkumu vstřikování stratosférických aerosolů, bělení mořských mraků, hnojení oceánů a dalších strategiích v oblasti klimatu.

Takže se tu počítá, že satelity budou shromažďovat data o vstřikování aerosolu do atmosféry po celé planetě, jinak by k tomu nepotřebovali satelity, takže chtějí monitorovat to, co už dávno probíhá, je to tu černé na bílém, všechno probíhá v obrovském utajení.

 

Projekt Harwardské univerzity (2021)

Přesuňme se z roku 2010 do současnosti, a to do roku 2021, v popisu pořadu na Odysee máte odkaz na zprávu Reuters, která uvádí, že Harwardská univerzita spouští projekt, ve kterém otestují teorii, že globální oteplování lze zastavit sprejováním atmosféry částicemi, které odrazí sluneční paprsky.

Ani nás nepřekvapí, že tento projekt z větší části sponzoruje náš kámoš z garáže,Bill Gates.

V této zprávě Reuters hovoří o zkušebním balónu ve Švédsku, který bude za tímto účelem vypuštěný, a který při těchto experimentech do atmosféry vypustí „až 2 kg netoxického prachu z uhličitanu vápenatého.

Megalomanské projekty klimatického ovlivňování počasí na globální úrovni jsou tak obrovské, že už nejdou tak dobře zatajit, a proto už pomaloučku upouštějí semtam nějakou zprávičku, aby pak mohli tvrdit, ano, děje se to, ale jen v malém měřítku.

Tak to dělají třeba bankéři, kteří záměrně provedli obří podvodnou spekulaci na burze, kterou už není možné utajit, tak přiznají maličko, a jakoby se kají, sypou si popel na hlavu, ano, investoval jsem pár dolarů do nějaké firmy, která se položila, tím jakoby přiznají vinu, ale ne za ten největší podvod, který záměrně provedli, ale za nějakou prkotinu.

Lidé a média jsou spokojení, přiznal chybu, jede se dál.

S chemtrails a geoinženýrstvím to bude probíhat úplně stejně, testovací balón je jen jedna malá zprávička.

Oni už si hrají na Boha, a snaží se odstiňovat sluneční paprsky, a vůbec netuší, jaký dopad to může mít na zemské klima, přírodní rovnováhu, prostě úplně na veškerý ekosystém třeba v globálním vzoru na rozmístění dešťů na celou planetu. Tím de facto částečně zahalují slunce, zatemňují slunce, což je účel tohoto vstřikování aerosolu do atmosféry a globálního stmívání.

Je jim jedno, že ovlivňováním atmosféry vlastně brání fotosyntéze a normálním biologickým procesům, je jim jedno, že zasahují do života nejen zvířatům, ale i nám lidem, všem žijícím bytostem.

Je jim jedno, že zamlžením oblohy se zvětšuje extrémní sucho, je jim jedno, že se tím vyrábějí extrémně ničivé hurikány, když energie z narušeného počasí narazí na hranice prostoru.

Extrémní sucho vyvolává obrovské požáry v globálním rozměru, pamatujeme si na obrovské požáry téměř současně v roce 2019 v Amazonii, na Aljašce, dokonce v Grónsku, v ruské Sibiři a v Austrálii.

Je zcela běžné, že vznikne tolik obrovských požárů v jednom období v různých místech s různým podnebím, teplotou a vlhkostí vzduchu?

Přírodní rovnováha je na pokraji kolapsu.

Bývalý ředitel CIA John Brennan (2016)

Podívejme se na prohlášení bývalého ředitele CIAJohna Brennana, který prohlásil, pojďme si ho nejprve přehrát:

cituji:

Dalším příkladem je řada technologií, často souhrnně označovaných jako geoinženýrství, což by potenciálně mohlo pomoci zvrátit účinky oteplování v rámci globální změny klimatu.

Jeden příklad, který si získal mou osobní pozornost, je vstřikování aerosolu do stratosféry neboli SAI, metoda rozsévání částic do stratosféry, které mohou pomoci odrážet sluneční teplo podobně, jako to dělají sopečné erupce.

Program SAI by mohl omezit zvýšení globální teploty, snížit některá rizika spojená s vyššími teplotami a poskytnout světové ekonomice další čas na přechod z fosilních paliv.

Tento proces je také relativně levný.

Národní rada pro výzkum odhaduje, že plně nasazený program si ročně vyžádá zhruba 10 miliard dolarů.

Jakkoli to může být slibný pokrok, SAI by také přinesl řadu výzev pro naši vládu a pro mezinárodní společenství.

Po technické stránce by snižování emisí skleníkových plynů muselo SAI nadále doprovázet při řešení dalších účinků změny klimatu, jako je například okyselování oceánů, protože sám by skleníkové plyny z atmosféry neodstranil.

Na geopolitické stránce by potenciál technologie změnit povětrnostní vzorce a prospět určitým regionům světa na úkor jiných oblastí, mohl vyvolat ostrý odpor některých národů.

To je přesně to, o čem jsme hovořili, změny trajektorií hurikánů, dynamika povětrnostních systémů atd.

Jiní by mohli využít výhod SAI a ustoupit od svého závazku ke snižování oxidu uhličitého.

A stejně jako u jiných průlomových technologií chybí globální normy a standardy, které by řídily nasazení a implementaci SAI a dalších geoinženýrských iniciativ.

 

John Brennan, bývalý ředitel CIA, tu v podstatě potvrzuje nejen moratorium OSN z roku 2010 o geoinženýrství, ale také experiment Harvardské univerzity sponzorovaný Billem Gatesem na stmívání planety odrazem slunečních paprsků zpět do vesmíru. Tečka. Ty takzvané mocné elity v rámci globální správy a řízení nad planetou, mají exkluzivní přístup k informacím, oni to vědí s velkým náskokem, velkým předstihem před námi, my se to dozvídáme s obrovským zpožděním.

Bývalý ředitel FBI Ted Gunderson

Přehráli a přeložili jsme si výrok bývalého šéfa CIA Johna Brennana, pojďme si přehrát další výrok bývalého šéfa FBI, speciálního agenta Teda Gundersona.

Ted Gunderson sloužil od 50. let minulého století v FBI pod jejím nejdéle sloužícím ředitelem,Johnem Edgarem Hooverem, a pro FBI Ted Gunderson pracoval 27 let.

Po ukončení jeho působení v FBI založil soukromou vyšetřovací firmu v Santa Monice v Kalifornii, a další dlouhé dekády se věnoval vyšetřování a odhalování ukotvování struktur nového světového řízení a satanismu. Zabýval se třeba případem zneužívání dětí v Manhattan Beach v Kalifornii, vyšetřoval celosvětové obchodování s dětmi a globální pedofilní síť, kdy jsou děti prodávané k sexuálnímu zneužíváním politiky nejen Pizzagate, to zasahuje velmi dlouho a hluboko do minulosti.

Ted Gunderson také odhalil, že CIA byla dlouhodobě zapojená do obchodu s drogami, stála za operacemi pod falešnou vlajkou, samozřejmě projektem NK Ultra – projekt na ovládání mysli lidí od roku 1953, a samozřejmě zneužívání dětí.

Ted Gunderson není žádné ořezávátko, byl to insider mocenských struktur, který tyto záležitosti široce odhaloval.

O chemtrails se vyjádřil následujícím způsobem, pojďme si ho nejprve přehrát:

Cituji:

Náklad smrti také známý jako chemické stopy, je vypouštěný a stříkaný v celých Spojených státech, Anglii, Skotsku, Irsku a severní Evropě.

Osobně jsem to viděl nejen ve Spojených státech, ale i v Mexiku a Kanadě.

Ptáci vymírají po celém světě.

Ryby vymírají po stovkách tisíců po celém světě.

Toto je genocida, toto je trávení, je to mrzačení prováděné OSN.

Takovýto počin, v naší společnosti, která se na tom podílí, musí být ihned zastavený.

Náhodou vím o dvou místech, kde se nacházejí letadla, které na nás toto svinstvo vypouštějí.

4 letadla Národní gardy jsou v Lincolnu v Nebrasce, A další letadla jsou ve FortSill v Oklahomě.

Osobně jsem pozoroval letadla, která stála v Nebrasce, v Lincolnu, v Nebrasce u letecké národní gardy.

Na těchto letadlech nejsou žádná označení.

Jsou to obrovská letadla podobná bombardérům bez označení.

Jedná se o trestný čin.

Zločin proti lidstvu, zločin proti Americe, zločin proti občanům této skvělé země.

Toto musí být zastavené.

Co je to s kongresem?

Vždyť to má vliv na jejich obyvatele, na jejich národ i jejich přátele, a jejich příbuzné, i na ně samotné.

Co je to s nimi?

Co je to s piloty, kteří létají na těchto letadlech, a vypouštějí tohle svinstvo, tento jed na jejich vlastní rodiny?

Někdo s tím musí něco udělat.

Někdo v kongresu musí předstoupit, a musí se to hned zastavit.

 

Toto je svědectví bývalého šéfa FBI v Las Vegas, a potom v Memphisu v Tennessee, Teda Gundersona, který u FBI sloužil 27 let.

Insider, stejně jako bývalý šéf CIA John Brennan.

Ještě se vůbec najde někdo, kdo má tu drzost nebo odvahu zpochybňovat masivní chemtrails resp. geoinženýrství?

Lev Alexandrovič Pochmeľnych: Ruské patenty na ovládání počasí, odvrácení trajektorií cyklónů…

Je jasné podle toho, co popisoval Ted Gunderson, bývalý speciální agent z FBI, že v tom jedou téměř všechny vlády velkých světových mocností, všechny mění, ovládají a ovlivňují počasí, nejen v USA, ale třeba ruský vědec Lev Alexandrovič Pochmeľnych, který už v dobách SSSR sám objevil metody řízení počasí pomocí rozprašování chemikálií z letadel nebo ovlivňováním elektromagnetickým zářením.

Tyto metody pak dlouhodobě prakticky uplatňoval např. při ochraně Moskvy před nepříznivým počasím nebo během státních slavností.

Na všechny své praxí prověřené technologie má patenty.

Odkaz na ten patent máte také v odkazovém aparátu v popisu pořadu na Odysee, je tu třeba patent Způsob ochrany území před cyklóny.

Přesně se tu píše, cituji:

Metoda spočívá v ovlivnění energie vířivého pohybu zavedením záporného volumetrického elektrického náboje do chráněné oblasti podél pravděpodobné dráhy cyklónu 1 až 20 dní před očekávaným příchodem.

Nebo další ruský patent, Metoda změny teploty vzduchu v atmosféře.

Cituji:

Metoda spočívá ve zvýšení nebo oslabení uvolňování tepla během kondenzace vodní páry na vodivé ionty atmosféry. Změna v uvolňování tepla se provádí změnou vodivého proudu v atmosféře.

Vytvářením záporného elektrického napětí v určité výšce od zemského povrchu zvyšují vodivý proud atmosférou a tím zvyšují teplotu vzduchu. Tím, že tam vytvářejí kladné napětí, snižují teplotu vzduchu.

To je další z ruských patentů.

Takže když tu hovoříme skutečně o globálním spiknutí, nejsme vůbec daleko od pravdy. Oni sice dokázali vyvolávat srážky v určitých oblastech, ale logicky na úkor jiných regionů, kde je zase nadměrné sucho, díky chemickému řízení srážek v rámci jodidu stříbrného. Díky tomu se začala narušovat přírodní rovnováha přirozené distribuce srážek do všech oblastí tak nějak plus minus stejně. Narušili hydrologický cyklus, což má za následky záhadné výkyvy počasí, např. u nás mnoho let sucha a najednou 2020 celé léto deštivé. Jistě, že někdy prší více a někdy méně, ale tady opět sledujeme chemické řízení počasí na světové úrovni. To vidíme i na počasí, v rámci onoho zatemňování a odrážení slunečních paprsků zpět do vesmíru, kdy se vyrábí umělá oblačnost pomocí aerosolu v atmosféře, a pokud náhodou vyjde slunce, nikdy to není příliš dlouho, nebo už nevidíme oblohu, tu jasnou průzračnou sytou modř, jako si ještě pamatujeme možná v 90. letech, ale všechno je zamlžené v jakémsi zvláštním oparu.

Tohle jsou průvodní jevy zatemňování oblohy vstřikováním aerosolových částic do atmosféry třeba podle moratoria OSN z roku 2010 o geoinženýrství.

 

Donald Trump: Lze použít jaderné zbraně k odvrácení hurikánů od USA? (2019)

A to jsou přesně politici, je jedno jestli z USA, Ruska z Česka nebo Slovenska, kteří, aby si dál udrželi to zlaté tele dalších čtyř let ve sněmovně nebo senátu, tak budou držet hubu, mlčet, zesměšňovat ironizovat, a to samé vědci, kteří za zlaté tele grantů budou ochotní klidně tvrdit, že Země je placatá, kdyby na to přišlo, prostě všechny svazuje zlaté tele peněz, je to všechno politická agenda, propaganda, a těžké peníze, nicméně v roce 2019 dokonce Donald Trump požádal vyšší úředníky, a teď dobře poslouchejte, aby prozkoumali použití jaderných zbraní k odvrácení hurikánů z USA.

V popisu pořadu na Odysee máte odkaz na WallstreetJournal, kde tento Trumpův dotaz citují.

Nejen, že zešíleli globalisté, ale dočista zešílel i Donald Trump, protože klást takový požadavek zejména vzhledem k radioaktivnímu spadu, je naprosto mimo lidské chápání, oni se už snad dočista pomátli?

Patenty pro rozprašování chemtrails z letadel a úpravy počasí:

V předposlední části našeho pořadu se podívejme na několik patentů, které si patentovali jednotlivci, stejně jako americká vláda a americká armáda, na ovlivňování a kontrolu počasí.

Všechny důležité patenty už od 20. a 30. let minulého století máte v popisu pořadu na Odysee, klidně si je rozklikejte, podívejte se na popisy patentů, protože oni si patentují rozstřikovací mechanismy do letadel pro rozprašování chemických látek a sloučenin, které můžeme charakterizovat jako chemtrails, zmíníme několik z nich:

Proces výroby kouřových mraků z pohybujících se letadel.

Rozprašovací nástavec pro výfuk motoru letadla.

Další patent Rozprašovací nástavec pro výfuk motoru letadla.

Tady už je evidentní, že se bude rozprašovat nejen chemický postřik proti škůdcům na polích, ale připravuje se mechanismus na technologii chemtrails. Dále třeba patent Proces řízení počasí – ocituji jen první větu:

Tento vynález se týká způsobu provádění změn povětrnostních podmínek a konkrétněji způsobu rozptylování mraků a mlhy odstraňováním atmosféry z částic vlhkosti, které jsou dostatečně velké, aby byly viditelné, a přesto nejsou dostatečně velké, aby vypadly ze suspenze v plynech atmosféry.

Generátor kouře pro letadla

Na to se vážou další patenty, které dokáží vyrábět, formovat, nebo zase rozptylovat mraky, třeba Metoda pro rozptýlení přirozených atmosférických mlh a mraků, ale vedle toho tady máme třeba Generátor osévání mraků jodidem stříbrným, to je ten Cloud Seeding, už jsme se o tom bavili, Generátor kouře pro letadla, nebo – a to je zajímavé, Kovové složení pro výrobu hygroskopického kouře.

Mimochodem slovo hygroskopický pochází z řečtiny, a znamená doslovně to, co zachycuje vláhu.

Cituji část popisu, dobře poslouchejte¨, je to mimochodem patent používaný vládou USA:

V oboru je známo mnoho kompozic a metod pro výrobu kouřů pro účely maskování, stejně jako pro osévání mraků. Byly vyrobeny různé haloidní kompozice, o nichž se tvrdí, že produkují hygroskopický kouř. Mezi látky, které se rozprašují, a které mají vlastnosti nukleace mraků, patří známé jodidy, stříbro, olovo a měď, oxid měďný, sirník měďnatý, selenid měďnatý, telurid rtuťnatý, oxid vanaditý, sirník stříbrný, dusičnan stříbrný, oxid stříbrný a kadmium telurid.

Dále tu řeší pyrotechnickou generaci zinku, chloridu hliníku hořčíku a dalších kovů, já doufám, že jsem ty chemické látky přeložil dobře, kdyžtak se na to podívejte milí posluchači, a v komentářích mě opravte, jsem sice angličtinář, ale chemická angličtina fakt nepatří mezi mé specializace, ale každopádně tady vidíme z oficiálního patentu, jaká svinstva na nás sypou, co všechno mají patentované v rámci ovlivňování a změn počasí, tohle je oficiální patent prosím pěkně pro Cloud Seeding- osévání mraků přímo z letadel, protože když se podíváme na popis toho předchozího patentu – generátor kouře, tak ten popis je více než výmluvný, cituji:

Generátor kouře je zvláště vhodný pro montáž na koncích křídel letadla a pro provádění studií proudění vzduchu.

Zařízení zahrnuje síť tepelně izolovaných trubek pro vedení tekutiny, která se používá k výrobě kouře.

Jakýpak kouř nám to asi vyrábějí, že? Jde pravděpodobně o onen hygroskopický kouř, který vysušuje atmosféru, a tím rozpouští oblaka.

Pokračuji v citaci patentu:

Tekutina, která nemusí být hořlavá, se ohřívá nad teplotu odpařování elektrickým proudem, který prochází trubkami pro tekutinu, takže trubky slouží jak jako potrubí pro tekutinu, tak jako odporové topné prvky.

Tady krásně popisují, jak se tyto systémy montují na konce křídel letadel, je to jeden z mnohých patentů, který máte v popisu pořadu.

Další patent – Automaticky nastavitelný rozprašovací systém křídel s čerpadlem

Tady vidíme, jak americká, ale i další vlády, mají ty mechanismy patentované, což je vedle těch všech oficiálních dokumentů, které jsme probrali, usvědčuje, protože třeba další patent tu koukámnese název Automaticky nastavitelný rozprašovací systém křídel s čerpadlem.

K tomu se za chvilku dostaneme v rámci komunikace věže s pilotem, kde to bude přesně patrné.

Způsob výroby srážek z atmosféry

Ale máme tady třeba další patent s názvem Způsob výroby srážek z atmosféry, takže už umějí spouštět déšť, když je potřeba, ale jak ty patenty a systémy postupují, zdokonalují se, tak v 80. a 90. letech se už vyvíjejí satelitní systémy, které dokáží ovlivnit počasí v určené oblasti rovnou přímo z vesmíru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *