Kdo vlastní počasí?

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

2. díl

audio

Druhý díl se zabývá tématem geoinženýrství, tedy technologií zasahující do přírodních procesů na planetě Zemi. Zaměřuje se na otázky, kdo kontroluje počasí a jaký má vliv na život na Zemi. Pořad ukazuje historii geoinženýrství a jeho spojení s vojenským průmyslem, ale také jeho využití v současné době k rozkrádání a hromadění majetku. Zmiňuje se o kontroverzních tématech, jako jsou aerosoly, lesní požáry a možnost uzavření vesmírného plotu. Pořad klade důraz na právo na informace a nutnost občanů aktivně se bouřit proti takovým praktikám.

Úvod

Než se pustíme dál do impozantního světa vojenského geoinženýrství jako klíče ke kontrole planety, povězme si ve zkratce, co jsem probral v minulém, prvním díle. Rozebral jsem skutečné osoby, které stojí za Římským klubem, jedním ze stavebních kamenů globální agendy ekologismu a environmentalismu. Jedním z předních členů Římského klubu je Maurice Strong. Na jeho příkladě jsem vykreslil zapojení ostatních jeho členů do této agendy změny klimatu. Zamysleli jsme se nad tím, do jaké míry americká armáda vlastní počasí. Abychom pochopili šíři problému, vypravil jsem se do historie od 40 let minulého století. Tu jsem ale probral jen telegraficky, abych neopakoval skutečnosti, které jsem uvedl téměř před dvěma lety v pořadu Poručíme větru dešti, který tvoří jakési předmostí pro tebto pořad. Podíval jsem se také na technologii programu HAARP, která byla oficiálně představená na televizi CBC. Ocitoval jsem potom stěžejní pasáže z amerického vojenského dokumentu Počasí jako násobitel síly. Rozebral jsem základní škálu geoinženýrských operací, které probíhaly nebo probíhají. OSN se mocensky posunula od dob Pařížské dohody z roku 2011, a má více pravomocí k vybírání ekologických daní, prostě výpalné. Pokračujme tedy dále v základech toho, co bychom měli znát a vědět o vojenském geoinženýrství.

Zábor půdy celé planety

Jak jsem už zmínil, Zelený klimatický fond OSN, který od roku 2020 podporuje zmírňování emisí uhlíku v rozvojových zemích, ročně vybírá zhruba 100 miliard dolarů, ale kolik z těchto peněz se vůbec dostane do rozvojových zemí?

Tento fond dvakrát změnil název podle okolností, protože klima se stává skutečným tématem globalistické agendy. Jeho původní název zněl Světová banka ochrany přírody a byl vytvořený v rámci čtvrté světové konference o divočině v roce 1987 Edmundem Rothschildem. Tato Světová banka ochrany přírody představuje raný odkaz v monetizaci přírody a záboru půdy, který o tři desetiletí později připravil půdu pro New DealforNature. Ve skutečnosti tato Světová banka ochrany přírody neměla žádný kapitál. Kapitál vznikl přesunem peněz do aktiv pocházejících například z nadačního fondu WildernessLands ze soupisu sestaveného Sierra Clubem, který činil 34 % povrchu země.

Tato Světová banka ochrany přírody pod záštitou Světové banky také zpeněžila dluh, čímž do sekce aktiv přinesla dluh zemí třetího světa určený k refinancování: 1,6 bilionu dolarů. Poté se název změnil na GlobalEnvironmentalFacility s cílem půjčovat peníze nejchudším zemím a jako zástavu brát divoké oblasti s přírodním nerostným bohatstvím. Spolupracoval s Mezinárodním měnovým fondem, který vydával a propagoval bankovky zvláštních práv čerpání. Nakonec se zadlužené země, které nemohly GlobalEnvironmentalFacility splácet půjčky, musely vzdát části svého území. Pokud nelze jako zástavu nabídnout půdu, musí země hladovět jako Haiti. Například Brazílie má jako zástavu za půjčky Amazonii.

Rothschildův přístup k zabrání 30 % světové půdy, generující potravinovou krizi a globální zábor půdy se souhlasem našich vlád a centrálních bank je první kopií skutečného New DealforNature, do kterého teď investuje Sierra Club. V roce 1992 se tento "nástroj" stal díky Maurici Strongovi součástí systému OSN a byl označen jako Zelený klimatický fond. Dnes v radě této banky zasedá a platí za ni více než 179 zemí. Tato Světová banka ochrany přírody představuje největší finanční nástroj na světě, který spolupracuje s Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, všemi mezinárodními institucemi, nevládními organizacemi a soukromým sektorem. Stejné subjekty zaštiťující všechny konference smluvních stran, stejné subjekty se stejnými cíli najdeme v architektuře Nové dohody pro přírodu od WorldResources Institute a WorldWildFound, které jsou členy Chicagské klimatické burzy. Jde skutečně o šach-mat, šachovou koncovku, Endgame jak světová globální elita skupuje zpět stejně jako dřívější feudální šlechta a aristokracie, obrovský objem půdy na celé planetě. Nejprve zadlužíme země. Ty nejsou schopné splácet. Tak si jako zástavu vezmeme jejich obrovskou půdu. Tohle už plánovali od založení Světové banky ochrany přírody od roku 1987 založené Edmundem Rothschildem.

Zvířecí touha psychopatů vlastnit celou planetu. Ta fakta jsou naprosto vystopovatelná a sestavitelná. Vždyť, jak je možné, že na jedné straně existují vazby mezi klíčovými environmentálními skupinami, podniky a vládami, a na druhé straně tyto skupiny nazývané nevládní a předstírané nepřátelé korporací nakonec dostávají finanční prostředky od těchto obou skupin, tedy od vlád i od korporací. Přemýšlejme o tom trochu. Vždy je důležité sledovat moneytrail, stopu peněz. Proč některé environmentální skupiny v Kanadě a Americe přijímají finanční prostředky od vlády a velkých podniků a do svých správních rad dosazují zástupce jejich zájmů?

Uzavření vesmírného plotu

Od snu prezidenta Kennedyho z 60. let o vesmírném věku jsme samozřejmě ještě daleko. Fyzika a řízená energie se spojily s politikou a byznysem. Peněžní kola kapitalismu se musí točit dál. Navíc legislativa jako zákon o konkurenceschopnosti komerčních startů do vesmíru v Americe, stírá tenkou hranici mezi vesmírem a kontrolou obranných korporací nad planetárními zisky z těžby asteroidů a helia-3 na Měsíci. Chemické stopy z tryskáčů a raket zahalují slunce a vesmír.

Nárůst počtu hurikánů, tornád, zemětřesení, povodní a sucha je podezřelý, stejně jako přítomnost FEMA, Národní bezpečnosti, armády a soukromých bezpečnostních složek na každém místě katastrofy několik dní předem, trpělivě čekajících na událost, která bude znamenat odsun obyvatelstva, výhodné obchody s nemovitostmi a lukrativní žaloby pojišťoven na zdevastované obce za to, že se nepřipravily na "klimatické změny". Geoinženýrství znamená zlatou cestu pro katastrofické kapitalisty a násobič sil pro armádu, ale k čemu jinému je určené?

Vstupme proto do vesmírného plotu, vyvrcholení hvězdných válek započatých už tak dávno. Vesmírný plot SpaceSurveillanceSystem, zahrnuje globální sledovací infrastrukturu s mnohými prvky, které se navzájem propojují a překrývají nad i pod nebeskou klenbou. Jde například o ionosférické ohřívače, radarová a laserová zařízení, věže mobilních sítí, elektrické vedení, optické kabely, frakovací vrty, větrné farmy, internet věcí (IoT), satelity atd.

K ionosférickým ohřívačům se dostanu podrobněji ve speciální kapitole o Nikolu Teslovi. Tyto všechny prvky provozují obří vojenští dodavatelé jako Lockheed Martin a Raytheon. Tento vesmírný plot poskytuje přehled o situaci ve vesmíru nejen o kosmickém odpadu v blízkosti Země, družicích a vesmírném počasí, ale o celé planetě uvnitř i vně, až po její roztavené plazmové jádro a DNA biosféry. Biosféra znamená veškerý život a nás.

Biologicko-transhumanistické operace

S tak mocnými falangami moci a propagandy, které jsou namířené proti našemu lidskému a planetárnímu zdraví, není těžké pochopit, jak se chemičtí giganti jako Dow Chemical, Monsanto, Bayer a další velké farmaceutické korporace spolčují s vojenskými kontraktory a lékařským průmyslem ve spojenectví s neurovědou a optogenetikou placenou DARPA, CIA, NASA, Úřadem pro výzkum a vývoj, nebo Národní agenturou pro geoprostorové zpravodajství.

Proto je vhodné, abychom se naučili číst mezi řádky propagandy o klimatu. Životní prostředí je to poslední, o co globálním psychopatům jde. Jsme zaplavení zvenčí i zevnitř nanočásticemi chemikálií, vodivých kovů jako hliník, baryum, stroncium, titan, lithium atd., obklopují nás polymery, senzory, mikroprocesory, plísně, geneticky upravené patogeny. Stali jsme se zkumavkami pro synergii rozmanitých znečišťovatelů životního prostředí, které jsou zasypávané ionizovaným i neionizovaným zářením. Dýcháme, polykáme a nosíme tento nanonápor, který se nám dostává do krve s každým nádechem, s každým soustem. Jakmile nanoboti překročí krevní bariéru mozku, čekají na pokyny z pulzujících iPhonů. Jde o technologie, které si ani nedokážeme představit.

Základem celé infrastruktury tohoto vesmírného plotu řízeného umělou inteligencí mohou být milimetrové vlny 5G vycházející z antén s fázovanými soustavami, které se spojují s internetem věcí (IoT), jehož "neuronová síť" pokrývá každé naše sousedství. Už se nemusíme obávat jen rakoviny, ale i toho, jak jsou naše imunitní systémy a genetika, myšlenky, emoce a to, co je to být člověkem, na dálku manipulované algoritmy umělé inteligence. Nejvíce znepokojující je, že povaha nanočástic je stále neznámá.

"Nanotechnologie je novou technologií, která představuje jedinečná rizika, jaká jsme dosud neviděli," uvedl JaydeeHanson, politický ředitel Mezinárodního centra pro hodnocení technologií. "Vědci se shodují v tom, že nanomateriály vytvářejí nová rizika, která vyžadují nové formy testování toxicity. Použití podmíněné registrace ze strany Úřadu pro výzkum a vývoj nemůže být v této souvislosti nevhodnější."

Neznámý je nejen dopad nanočástic na biosféru, ale také konečný výsledek synergie, kterou vytvářejí uvnitř i vně našich těl díky všudypřítomné matrici rádiových vln a mikrovln, do které jsme všichni zapletení. Tento systém dodávek aerosolů je mezinárodním zločinem proti lidstvu a všemu živému v měřítku projektu Manhattan z roku 1940, Hirošimy, Nagasaki a sestřelených letadel.

Je proto nezbytné, abychom se vzdělávali o ionizované, elektrifikované a ozářené atmosféře, kterou teď dýcháme, a dozvěděli se, jak tento vesmírný plot řízený umělou inteligencí ovlivňuje veškerý život dnes, i pro další generace.

Musíme zkoumat, jak syntetická biologie vyplývá z virtuální reality a transhumanismu zabudovaného do této infrastruktury řízené umělou inteligencí, jejímž hnacím záměrem je navždycky změnit člověka a život na Zemi tak, jak jsme ho znali po tisíciletí.

Musíme si stále doplňovat znalosti o tom, čím geoinženýrství bylo od svého počátku před desítkami let: ovládat ionosféru pomocí ionosférických ohřívačů s fázovou soustavou tak, aby se udržovala ionizovaná atmosféra, ve které mohou být chemikálie, nanotechnologie a synergie syntetické biologie nepřetržitě rozprašované tryskami, drony a raketami ve jménu změny klimatu. K ionosférickým ohřívačům se dostanu podrobněji ve speciální kapitole o Nikolu Teslovi.

Abych to shrnul v pár větách. Základy pro syntetickou biologii, neuronovou síť uvnitř člověka 1.0 tedy začaly manipulací s makroprostředím, na kterém závisí naše mimořádné vnitřní mikroprostředí. Vzduch, který dýcháme, půda, ve které pěstujeme potraviny, voda, kterou musíme pít, to všechno bylo ovládnuté biotechnologiemi a velkými farmaceutickými společnostmi pro transhumanismus Člověka 2.0.

Chemikálie, nanotechnologie a elektromagnetika jsou manipulované pro geoinženýrství, genetiku a očkování, a to vše v rámci příprav na softwarovou fázi rozhraní mozek-počítač, které teď po desetiletích příprav na "tichou válku" čelíme.

Stínění Slunce aerosoly: Frontální útok na život

Stále více zemědělců na celém světě odsuzuje atmosférické jevy, které nikdy předtím neviděli a kterým nerozumějí, ale jejichž důsledkem je značná ztráta produktivity půdy. Rozšířený v čase a prostoru by mohl způsobit vážnou potravinovou krizi. Hlásí abnormální tvorbu mraků, mizení dešťových mraků z jednoho okamžiku na druhý, zastínění slunce podivnou bílou vrstvou, která brání dozrávání plodů, podporuje kolonizaci stromů houbami a lišejníky a způsobuje odumírání lesů, šíření podivných požárů, úpadek nebo neúrodu, výskyt hliníkových částic v půdě a dešťové vodě a vznik vážných zdravotních problémů.

Ocituji teď pasáž intervence, která byla předložená na druhé konferenci o klimatickém inženýrství v Berlíně v roce 2017 jménem španělského zemědělce MarcoseAlonsa:

"Jako zemědělec trávím své dny na polích a pečlivě sleduji vývoj plodin a s tím související faktory životního prostředí. Ještě donedávna se znalosti zemědělců o jejich profesi předávaly z generace na generaci po celé věky. Dokázali interpretovat oblohu, mraky a vítr bez matematických modelů, uměli jsme určit vlhkost půdy a pohodu rostlin bez senzorů a nejnovějších technologických prostředků a uměli jsme najít řešení. To už dnes není pravda. V posledním desetiletí jsou zemědělci svědky velmi podivného chování přírodních vzorců počasí, které souvisí s rozptylem aerosolů na obloze, které mění sluneční záření a počasí, ničí mraky, decimuje úrodu a zhoršuje život rostlin. Přitom mizí mnoho druhů. Množství hliníku v ekologické půdě se během jednoho roku zvýšilo z 5680 mg/kg na 19300 mg/kg a titanu ze 100 mg/kg na 1500 mg/kg. Tyto materiály odpovídají materiálům navrhovaným geoinženýry pro účely modifikace klimatu. Nemáme déšť, otrávenou půdu a mnoho zdravotních problémů. To jsou skutečná fakta, nikoli modely nebo akademické geoinženýrské hypotézy. Je zřejmé, že to, co se rozptýlí nahoře, dopadne na Zemi. Zamyslel se někdo z vás nad dopadem této kontaminace na rostliny, zvířata a lidi? Proto vás prosím, abyste toto šílenství zastavili."

Zahlcování Slunce aerosoly je frontální útok na život a musí být trestně stíhané na nejvyšší úrovni. Sluneční světlo je nezbytné nejen pro proces fotosyntézy, produkci, reprodukci a zrání rostlin, pro evapotranspiraci a tvorbu mraků, ale také pro imunitní systém a lidské zdraví. K této vědecké aberaci se přidala aberace mlčení ze strany vědecké komunity. Mezi několika málo výjimkami vyniká Dr. MarvinHerndon, který potvrzuje, že geoinženýrství je skutečně prováděné se smrtícím dopadem na pozemskou faunu a flóru včetně člověka a že hlavním materiálem používaným v programech manipulace s klimatem je uhelný popílek, zbytky po spalování uhlí z elektráren.

Uhelný popílek je extrémně toxický a obsahuje neurodegenerativní prvky, jako je hliník, baryum, rtuť atd., což by vysvětlovalo alarmující nárůst případů Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby nebo dětského autismu po celém světě, ale také onemocnění dýchacích cest a rakoviny plic. Dr. MarvinHerndon s kolegy docházejí k závěru, že tyto geoinženýrské programy nejenže nezmírňují globální oteplování, ale naopak ho vyvolávají. Kromě toho zjistili, že na zemský povrch dnes proniká smrtící ultrafialové záření UV-B a UV-C "s ničivými účinky na člověka, fytoplankton, korály, hmyz a rostliny".

Podle jejich názoru se při leteckém rozprašování uhelného popílku "dostává do atmosféry obrovské množství chloru, bromu, fluoru a jódu, které mohou poškozovat ozónovou vrstvu".

Nikola Tesla

Mnoho z těchto technologií je inspirovaných srbským fyzikem Nikolou Teslou. Slíbil jsem, že si o něm povíme něco více, proto teď svůj slib dodržím. Veřejnost, a dokonce ani civilní věda, nemá prakticky žádné povědomí o nových vojenských technologiích vyvinutých s využitím Teslových vynálezů, protože byly systematicky utajované. Nikola Tesla není považovaný za důležitého například v civilní vědě, přestože jeho vynálezy jsou technologickým základem střídavého napětí, elektroniky, počítačů, bezdrátové komunikace, mobilních telefonů, elektromagnetismu a jejich vojenského i civilního využití, dnešní "digitalizace".

Nikola Tesla žil a pracoval ve věku vynálezů "nové fyziky", ke které patřili také Einstein, Heisenberg a další. Zejména jeho přístup k přírodě byl jiný než ten, který je běžný v moderní vědě, jak se vyvíjela od 17. století. Místo toho, aby Nikola Tesla vnímal hmotu pouze jako mrtvou a pevnou, jak to dělala moderní věda, vnímal ji jako jaksi živou a pohybující se ve vlnách. Dalo by se říci, že se Nikola Tesla svým způsobem vrátil k vizi zastávané v předmoderním světě, který byl zároveň hmotný i nehmotný. Nikola Tesla přistupoval k hmotě prostřednictvím její vlastní inherentní energie. Tuto energii viděl v podobě elektřiny v přírodě a jejího vztahu k magnetismu, jehož výsledkem jsou elektromagnetické vlny nebo záření.

Nikola Tesla definoval prostor jako vyplněný elektromagnetickou "energií", například opět pomocí dříve zrušeného pojmu "éter" nebo pátý prvek. Odtud se vyvinulo celosvětové hnutí ve prospěch takzvané "volné energie". Tím se Nikola Tesla rozešel s moderní klasickou vědou, která považovala prostor za prázdnotu, a Teslovo pojetí jako nějak živé za "obskurní".

Nikola Tesla prováděl mnoho experimentů, aby zjistil, co se stane, když se stávající energie místa rozšíří nebo zmenší, a když se pomocí vnějšího zdroje přivede nebo odebere další energie. Přinesl mnoho přesvědčivých zjištění a dokázal, že svou metodou může dosáhnout mnohem větších, ne-li neomezených účinků, než když se pokouší rozpohybovat pevnou hmotu, jak se to obvykle dělá.

Vlny a záření mohou dosáhnout kamkoli a mohou mít dříve nepředstavitelné účinky v závislosti na množství energie, která je do systému zavedená, zejména pokud se provádí pulzním způsobem a v rezonanci s místními frekvencemi. Těmito prostředky vyvolal Tesla v roce 1887 první umělé zemětřesení. Téměř zničil svůj vlastní dům poté, co zvýšil elektromagnetickou energii, čímž vytvořil efekt, který měl později vyvolat takzvaný "zvětšovací vysílač".

Nikola Tesla si byl velmi dobře vědomý toho, že vynalezl technologii, kterou by armáda mohla použít a vytvořit tak největší škody. Varoval veřejnost, že při použití jako zbraně a bez omezení by nová technologie mohla teoreticky zničit celou planetu a rozdělit ji na dvě části, vymrštit ji z magnetického pole s Měsícem a dokonce i se sluneční soustavou a katapultovat ji do vesmíru nebo do Slunce.

Nikola Tesla předpokládal, že místo použití elektromagnetismu k ničení, svět odmítne jakoukoli další válku kvůli jejím strašlivým a nekontrolovatelným důsledkům. Kdyby Tesla žil v dnešní době, byl by zděšený, kdyby věděl, že krátce po jeho smrti v roce 1943 byl vyvinutý, a dodnes se dále vyvíjí, systém strašlivých zbraní založený právě na jeho vynálezech.

Kromě makroúčinků na životní prostředí, ke kterým může dojít při práci s elektromagnetickými vlnami, může dojít také k negativním dopadům na mikroúrovni, konkrétně na lidský mozek. Tím už zbývá jenom krůček k ovládání mysli. Možnost ovládání lidské mysli vyplývá ze skutečnosti, že k našemu mozku se elektromagnetické vlny dostávají jako ke všemu jinému. To znamená, že jeho vlastní fungování je založené na určitých elektromagnetických vlnách, a proto může být narušené jinými vlnami, které jsou mu podobné nebo se od něj liší. V tomto okamžiku můžeme hovořit o vynálezu a vývoji psychotronických zbraní.

Zařízení pracující s elektromagnetickými vlnami po celém světě ještě nejsou všechna známá. Od počátku 90. let 20. století existovaly v Plattville v Colorádu, instalace s názvem Poker Flats a HIPAS na Aljašce a mnohem později HAARP také na Aljašce, donedávna největší instalace na světě.

Dnes je podle odhadů aktivních dalších 40 instalací, například systém v Arecibu v Portoriku, dále EISCAT v Norsku, LOIS ve Švédsku, a další v Grónsku, Nizozemsku, MARLOW v Německu, MUOS na Sicílii atd. Tato technologie nás seznamuje s největšími potenciálními nebezpečími těsně navazujícími na nebezpečí spojená s atomovou bombou.

Zmíněná zařízení se liší velikostí, nicméně největší z nich jsou postavená tak, aby do ionosféry vysílala až miliardu kW, a proto se jim říká "ionosférické ohřívače". Tato zařízení mohou dokonce vyslat toto množství energie do jednoho jediného místa v ionosféře a vyvolat tak vznik takzvaných ionosférických čoček, které se vytvářejí působením tepla. To znamená, že elektromagneticky nabitá atmosféra, tedy ionosféra, ve výšce 80, 200 až 1000 km, se začne zakřivovat, reagovat na dodatečnou energii, která je podávaná v pulzech, a zhoustne natolik, že se může pohybovat tak, aby usměrňovala přicházející elektromagnetické záření. Tímto způsobem lze určit úhel, ze kterého se má elektromagnetický paprsek vrátit na Zemi, a to na libovolné místo, dokonce i při průchodu zemským jádrem.

Ionosféra se tak v podstatě mění v jakousi obří zbraň, která je namířená proti Zemi a všem jejím formám života. A když půjdu ještě dál, můžu v podstatě nazvat dnešní planetu Zemi jako nejnovější válečnou zbraň, která se používá díky zneužití jejích vlastních energií. Přijde vám to absurdní? Co je cílem používání Země a jejích energií přeměněných ve zbraně?

Elektromagnetické vlny v závislosti na jejich frekvenci, výkonu v podobě kW a pulzů mohou být, a také jsou, používané například pro vnikání do nitra naší planety, vytváření otřesů a "stojatých vln", které mohou vést k zemětřesením, sopečným erupcím a potížím s magnetismem Země, vycházejícím z jejího jádra, takříkajíc srdce. Uvědomme si, že Nikola Tesla právě experimentováním s těmito vlnami vyvolal mikrozemětřesení, a v roce 1888 téměř zničil svůj vlastní dům těmito vlnami. On teprve zkoušel, sám nevěděl, jakou energii můžou tyto vlny rozpohybovat.

Dále jsou elektromagnetické vlny využívané k provádění takzvané "hluboké zemské penetrační tomografie", abychom se dozvěděli něco o nitru Země.

Elektromagnetické vlny mohou zasáhnout konkrétní místa na planetě obrovským množstvím elektromagnetické energie.

Elektromagnetické vlny tím pádem můžou způsobit nebo ovlivnit výskytu tsunami

Můžou zasahovat do oceánských proudů (např. El Nino a La Nina).

Elektromagnetické pulzy mohou způsobit hurikány nebo ovlivnit jejich stupně a průběh.

Tyto vlny mohou ovlivnit pohyb větrných proudů takzvané jet streamy, které obtékají planetu severním a jižním směrem a přenášejí teplo a chlad. Teplo z tropů se přesouvá na sever, když se jet stream zvedne na sever. A zase chlad z Arktidy se přesouvá na jih, když se jet stream stáhne na jih.

Elektromagnetické vlny mohou iniciovat přesouvání "parních proudů", které odvádějí vodu z tropů směrem k jiným oblastem, na sever a na jih. To způsobuje sucha, když se proudy přesunou pryč, a záplavy, když se přesunou do jejich blízkosti

Elektromagnetické vlny mohou zadržet vzdušné nebo oceánské proudy na stejném místě po určitou dobu, aby se znásobily jejich účinky.

Mohou vyvolat tání ledovců pomocí extrémně nízkofrekvenčních elektromagnetických vln. K tomu dochází v Arktidě od roku 1974, kdy Sovětský Svaz a Spojené Státy podepsaly Vladivostockou smlouvu s cílem získat možnost těžit suroviny nacházející se pod ledovci a aby lodě mohly v letních měsících proplouvat Arktidou bez nutnosti cestovat Panamským nebo Suezským průplavem.

Vysílání elektromagnetických vln na určité úrovni a frekvenci může způsobit emocionální, zdravotní a duševní problémy pomocí extrémně nízkofrekvenčních vln k ovlivňování mozku, které mají zemskou frekvenci, tedy "Schumann" 7 až 8 Hz. A to od jednotlivců až po celé populace určité oblasti. Podle Rosalie Bertellové se tyto "energetické" experimenty rozběhly v 70. letech 20. století a už tehdy se používaly k válečným aktům proti životnímu prostředí, jak se stalo během války ve Vietnamu.

V roce 1977 se proto OSN pokusila zavést moratorium na používání těchto technologií prostřednictvím "Úmluvy o zákazu vojenského nebo jiného nepřátelského použití technik modifikace životního prostředí". Už jsem o tom hovořil, jde o Úmluvu ENMOD z roku 1977. OSN ale nezakázala vědecké a mírové využívání těchto technologií, takže například HAARP o sobě tvrdí, že je pouze vědeckým výzkumným zařízením. Musíme si uvědomit, že nové války nikdy nebojují stejnými zbraněmi jako ty předchozí. Navíc si jednoduše neuvědomujeme, jaké hrozby pro nás a naše životní prostředí nové zbraně skrývají, protože armáda je vždycky o 50 let napřed před civilním sektorem.

Elektromagnetické pulzy vytvářející čočku v ionosféře mohou vyvolat lesní požáry vysíláním nebo zesilováním ultrafialového záření, například pomocí laserových technologií. Jak se zdá, že k tomu nedávno došlo v Kalifornii, Austrálii nebo například v Portugalsku v roce 2017.

Geoinženýrské lesní požáry v Portugalsku 2017

Po ekologické katastrofě v Portugalsku, následku červnových a říjnových požárů v roce 2017 se mnozí začali zamýšlet nad tím, zda tyto požáry byly součástí globálního programu využívání planety jako zbraně, jak jsem o tom hovořil výše v souvislosti s ionosférickým ohřívačem a ionosférickou čočkou.

V tomto případě se jedná o mezinárodní dřevařský průmysl, spolupráci investiční banky GoldmanSachs z New Yorku a místního portugalského dřevařského průmyslu, který si pronajímá nebo kupuje levné pozemky od vesničanů, pěstuje a prodává eukalyptus, ničí portugalské zemědělství a přírodní lesy, stejně jako v Brazílii, Angole atd. Neděje se tak jen kvůli "výrobě papíru", jak uvádějí mainstreamové informace, ale hlavně kvůli produkci biomasy k získávání etanolu, který slouží jako energie pro pohonné hmoty.

Od roku 2017 byly v Portugalsku podepsané nové smlouvy a na rok 2020 byl v severním Portugalsku plánovaný největší důl na lithium v Evropě.

Od roku 1972 bylo Velitelství společných sil v Lisabonu jednou z největších základen NATO v rámci jihoevropského velitelství spojeneckých operací. Sídlilo v lisabonském Oeiras a bylo deaktivované v roce 2012.

Dnes sídlí United StatesForcesAzores na letišti LajesField na ostrově Terceira na Azorských ostrovech v Portugalsku, což je nejlepší strategická poloha v severozápadní části Atlantského oceánu mezi Evropou a Spojenými státy.

Na Azorských ostrovech je dnes instalovaný Portugal Space 2019-2030, "vesmírný přístav" pro satelity a kosmické lodě s laserovými zbraněmi od jednoho z největších vojenských výrobců laserových zbraní a kosmických lodí, kalifornské společnosti Martin LockheedCorporation. Někteří si kladou příznačnou otázku. Byly tyto laserové zbraně během požárů v Portugalsku v letech 2017 a 2018 použité také v Kalifornii, Řecku, Švédsku a Austrálii?

Mezi červnem a říjnem 2017 bylo centrum Portugalska ohrožené tisíci požáry a geoinženýrstvím, které vysušilo zemi a vypálilo tři kraje. Vnitřní borový les sever, dále Vnitřní borový les jih a také přírodní park Serra da Estrela.

Jedná se o region se zelenými kopci a mnoha krásnými říčními údolími a horským pásmem Serra da Estrela s nadmořskou výškou 2000 m.

V týdnu před 17. červnem 2017 byli obyvatelé středního Portugalska svědky velmi neobvyklé vlny veder. Od úterý 12. června zažili několik dní s téměř čtyřicetistupňovými vedry. Během dvou dnů se tráva zbarvila do žluta po trvale „zinženýrované“ bílé obloze s bílým a žlutým smogem po ránu. Zelená rajčata zčernala zavěšená na zelené rostlině v zeleninových zahradách stejně jako fazole. Byla to pro tuto sezónu velmi neobvyklá vedra a pouhé čtyři dny stačily na masivní vysušení celého okresu.

Pak přišla sobota 17. června 2017, kdy Portugalsko zachvátily obrovské požáry. Svědci popisovali "pekelné plameny", velmi hlasitý hluk a 30 m vysoké plameny létající nad vesnicemi. Některá zvířata byla usmrcená pouze vysokou teplotou bez přímého kontaktu s ohněm. Totéž bylo hlášené o stromcích, které shořely, aniž by byly v kontaktu s ohněm. V létě to vypadalo, že na sever od Lisabonu až ke španělským hranicím hoří všechno. Střední Portugalsko a jižní strana horského pásma Serra da Estrela jako by hořely celé.

Druhé katastrofické požáry přišly v neděli 15. října 2017. Mezi 6:30 hod. a 11:00 hod. vypukly čtyři velké požáry na horském pásmu SerraEstrela, všechny požáry v jedné linii v čáře dlouhé zhruba 50 km. Mezi 20:00 hod. a 23:00 hod. bleskově shořelo 97 % území Oliveira do Hospital, tedy přibližně 234 km2 s téměř 21000 obyvateli. Požáry vybuchly všude najednou a všechno okamžitě obklopily vysoké plameny. Podívejme se na společné jmenovatele požárů.

Soustředíme-li se na dva obrovské požáry, které si 17. června a 15. října 2017 vyžádaly smrt více než 120 lidí, tak oba požáry měly velmi podobný charakter "chování a časového harmonogramu". Mnozí nepochybují o tom, že oba požáry byly dobře naplánované místním i mezinárodním průmyslem spolu s armádou, a to jak na zemi, tak ze vzduchu. Oba požáry se odehrály mimo hlavní letní sezónu, tedy červenec až září, a jejich nejkatastrofálnější okamžiky nastaly večer mezi dvacátou a třiadvacátou hodinou. Obě oblasti náhle zachvátila jakási "ohnivá tsunami" s plameny vyššími než 30 metrů, které se během 10 min rozšířily na 15 km. Všichni měli 5 min na útěk. Neexistovalo žádné varování, žádný hasičský sbor, žádná pohotovost.

Po požárech se začali sdružovat svědci, kteří byli schopní označit místa, na kterých viděli nebo slyšeli drony, nebo kde vybuchly neobydlené domy, případně kde prolétla letadla několik minut předtím, než spadly typy ohnivých bomb a odevšad vybuchla jakási ohnivá tsunami. Lidé sbírali půdu z lesa a kůru ze stromů, aby je analyzovali na přítomnost chemických látek, které byly před požárem a během něj rozprašované, jako hliník, hořčík, lithium, mangan, nebo napalm. Byli ohromení, protože už věděli o geoinženýrství a klimatickém inženýrství.

Někteří vědci se také začali zajímat o "podivné fyzikální jevy" v portugalském lese, co se stalo s křemenem nebo s vyhořelými domy. Lidé našli poškozené skály z křemene, žuly a břidlice s rozbitými vybuchlými drobnými kousky, některé kusy velké jako dvě ruce. Na zemi našli velmi pravidelné díry o velikosti 2 až 3cm2. Padaly domněnky, že to mohla způsobit usměrněná energie, která také spálila tisíce stromů zevnitř, "roztavila" železo v cihlových zdech domů a pokroutila celé tovární budovy.

V případě požárů mohly být použité hořlavé chemické produkty, nebo elektromagnetické zbraně. Je fakt, že ty běžně vyvolávají tak prudké požáry i uvnitř stromů, protože míza vede elektřinu. Všude v lese byly díry o průměru 2 až 5cm. Nejpodivnější na těchto požárech bylo, že explodovaly horniny a krystaly křemene, což bylo způsobeno velmi vysokou teplotou uvnitř těchto hornin, zhruba 600°C, nebo jinak explodovaly v důsledku "vynucených rezonančních kmitů" elektromagnetickou vlnou.

Rezonanční frekvence křemene je v podstatě stejná jako frekvence záření HAARP, elektromagnetického systému pro atmosférické experimenty, ale nejen to. Mobilní elektromagnetická zbraň by také mohla vyzařovat na této frekvenci. Například, při červnovém požáru v Pedrogao Grande existují svědectví o tom, jak lidé shořeli na popel hned vedle jiné osoby, která vůbec nebyla popálená. Stromy vedle shořelých vozidel a domů stály neporušené. Něco takového bylo hlášené i z kalifornských a australských "divokých požárů". Ale portugalská vláda nikdy nevydala příkaz k vyšetřování o tomto zločinu. Skrývá portugalská vláda nějaké tajemství? Chrání zločin těchto požárů?

Ovšem mám tu zprávu CTI (Nezávislé technické komise) z 12. října 2017. V této oficiální vládní zprávě týkající se letního požáru je zmíněný anonymní svědek, cituji:

"Chvíli po dvacáté hodině, přesný čas nemohu uvést, se úplně setmělo a hned poté se objevila obrovská ohnivá koule, kterou tlačil vítr jako cyklon. To, co se tu stalo, nebyl oheň, který by vyšlehl z okolních borových lesů, ale byla to jakási bomba, která vybuchla odnikud, která otevřela oblohu plnou jasné záře plamenů, ze které se linou jantarová světla nebo ohnivé jazyky do všech stran. Byly to právě tyto ohnivé jazyky, které vypálily mou vesnici a další v okolí."

Ukazuje se, že tyto portugalské požáry měly naprosto stejný průběh a dynamiku jako požáry v Kalifornii. Kalifornské požáry nebyly divoké, byly uměle vyvolané. I v Kalifornii svědkové tvrdili, že došlo k několika případům exploze suchých stromů tam, kde předtím vůbec žádný oheň nebyl. Spousta lidí tvrdilo, že tyto požáry náhle "explodovaly z ničeho nic" – žádný náznak předchozího požáru, žádný blesk, NIC, jen náhlý silný vítr, který se odehrál ve stejnou dobu, kdy les v okolí náhle vzplál. To by bylo výmluvným znamením náhlého mohutného elektrického pole, které všechno zahřívá, tedy všechno, co nemohlo dobře vést elektřinu, což znamená vzduch a suché listí.

Jak by se mohlo stát, že by se současně objevilo 66 široce rozmístěných, masivních požárů, které by nebyly způsobené žádným přirozeným počasím, rychle by se rozrůstaly, předtím by bylo naprosto klidné počasí, při iniciaci požárů by náhle foukal mohutný vítr, ve vzduchu by se objevily modré jiskry, a elektronika by nefungovala?

Svědci říjnového požáru v Portugalsku se svěřili s neuvěřitelnými okolnostmi. Došlo k nepochopitelnému vypnutí elektřiny tři hodiny před vypuknutím požáru, takže většina domů s vlastními studnami s elektrickými čerpadly na vodu nebyly zásobované vodou. Navíc, dokonce mobilní telekomunikace začala selhávat těsně před požárem a byla vypnutá po dobu 48 hodin, takže během požáru nebyla možná žádná záchranná komunikace, žádný hasičský sbor, žádné oficiální varování ani pomoc před a během požáru, žádná evakuace v portugalských vesnicích. Lidé měli 5 min na to, aby se připravili k boji nebo prostě utekli jako o život. Naprosto stejný scénář před požárem jsme slyšeli od obyvatel Kalifornie. Náhoda?

Jisté však je, že existuje možnost použití zbraní se směrovanou energií, DirectedEnergyWeapons, s instalací elektrického ohradníku 5G. Rozprašováním kovových nanočástic vznikají umělé mraky, které slouží jako vodič elektromagnetických vln, aby během několika minut změnily teplotu a vlhkost ve vzduchu i na zemi. Zahříváním atmosféry mohou být vlny větru libovolně silné a létající plameny nad domy a vesnicemi lze díky palivu ve vzduchu zvládnout. Díky těmto větrným vlnám se může ve vzduchu vypařovat voda, protože palivo a teplo činí vodu téměř nepoužitelnou!

Je možné ovládat klima geografické zóny v kterékoli zemi a řídit tak populaci? Občanská válka v době takzvané svobody?

Oči dokořán na Kypru

Kypr, ostrov ve východním Středomoří, se ve svých turistických propagačních materiálech chlubí tím, že má více než 300 slunečných dní v roce, což je typické středomořské klima s jasnou modrou oblohou. Páteří jeho ekonomiky, která má jen málo těžkého průmyslu, je cestovní ruch, finanční služby a námořní doprava. Díky mírným podmínkám tráví obyvatelé více času venku, kde si užívají nedotčené pláže a národní parky, které lákají návštěvníky z celé Evropy. Ti utíkají před průmyslovým smogem a šedivým, chladným počasím. Venkovní kavárny a přátelský, tradiční rodinný způsob života jsou standardními součástmi života na ostrově, kde se žije bezstarostně. Toto prostředí je natolik příznivé pro život venku, že lidé obvykle nemusí příliš přemýšlet o povětrnostních podmínkách, protože jsou téměř vždycky příjemné a předvídatelné.

Možná i proto bylo tak nápadné, když modrou oblohu Kypru začaly protínat bílé čáry, které se pak pomalu, ale jistě šířily, tlumily slunce a vytvářely mléčný, oblačný opar, dnes běžný v širší oblasti Středozemního moře. Vzhledem k omezenému leteckému provozu a pouze dvěma mezinárodně uznávaným komerčním letištím bylo těžké čáry na obloze přehlédnout pro každého, kdo náhodou pozvedl zraky vzhůru. Neznečištěné životní prostředí a dobré povětrnostní podmínky umožňují, aby takovou nápadnou změnu snadno pozorovaly desetitisíce obyvatel.

V důsledku tohoto zdánlivě nepřirozeného jevu obdržely v roce 2008 kanceláře kyperské Strany zelených po celém ostrově stovky telefonátů od obyvatel ohledně tohoto neobvyklého provozu na obloze. Ve dnech, kdy docházelo k něčemu, co se jeví jako zjevná manipulace s počasím, byly kanceláře Strany zelených zaplavené telefonáty požadujícími přijetí opatření a veřejnou diskusi o tomto ekologickém náporu, který se pravidelně objevuje na obloze nad Kyprem.

Tehdejší jediný poslanec Strany zelených George Perdikis se v této otázce začal stále více angažovat. Strana zelených uspořádala řadu prezentací s vědci, psala dopisy parlamentu a ministrům vlády, pořádala tiskové konference a osvětové akce.

Existovalo podezření, že letecké postřiky provádějí letadla z britských výsostných vojenských základen na Kypru, pravděpodobně ve spojení s experimentálním provozem amerického programu HAARP ve vzdušném prostoru Kypru. Před britskými vojenskými základnami se konaly demonstrace, které nadále popírají jakoukoli účast.

Šířily se zvěsti o aktivitách britské a americké armády na britských základnách, které by mohly ovlivnit srážky na ostrově, zejména v pobřežním městě Limassol. Stojí za zmínku, že v roce 2008 Limassolu skutečně došla pitná voda, což vedlo k tomu, že nouzové dodávky vody byly zajišťované lodními cisternami z pevninského Řecka a stály více než 35 milionů eur. Ačkoli Kypr pravidelně zažívá cyklická sucha, to nedávné ve východním Středomoří a v blízkosti Blízkého východu považují vědci za jedno z nejhorších za posledních 900 let.

Podle různých zdrojů jsou britské vojenské základny na Kypru součástí špionážní sítě ECHELON a HAARP. Informace spojují americké letouny KC-10 a KC-135 s programem HAARP a leteckým chemickým postřikem. V návaznosti na dotaz vznesený v roce 2009 poslancem za stranu Zelených ohledně těchto letadel požádal kyperský ministr zahraničí o odpověď britskou vysokou komisi na Kypru. Odpověď zněla, že přes Kypr přelétají určité typy amerických letadel, ale že tato letadla po konci roku 2008 přes britské základny nepřeletěla.

Diskuse o podezření z manipulace s počasím pokračovala v parlamentním výboru v březnu 2009. Přitom bylo rozhodnuto o vytvoření meziresortního technického výboru pro studium tohoto jevu. Z neznámých důvodů tento výbor ukončil svou činnost v červnu 2010 po pouhých dvou zasedáních.

Geoinženýrství: Nástroj k rozkrádání a hromadění majetku. Ohrožení potravinové soběstačnosti

Změna klimatu se stala miliardovým trhem. Například v Číně došlo k nárůstu geoinženýrských zásahů, soukromé korporace jednají na vlastní pěst a na scénu vstoupily akciové trhy, kdy "klimatické deriváty" slouží k dosahování zisků pomocí potravinových katastrof a více či méně "přírodních" katastrof. Tajné technologie geoinženýrství se využívají k atmosférickému transportu obrovských mas sladké vody pro "ozelenění pouště" například v Saúdské Arábii, zatímco okolní regiony až po východní Afriku mají často po léta nedostatek vody a vysychají. Hospodářské a politické důsledky jsou patrné všude v regionu.

Geoinženýrství, které ze své podstaty zahrnuje doplňkové agendy, jako jsou biotechnologie s geneticky modifikovanými organismy, syntetické inženýrství, umělá inteligence, nanotechnologie a nanomateriály, superpočítače, kvantové počítače, energetické a telekomunikační sítě, satelity atd., je nejen vektorem nekonečných korporátních zájmů, ale i geopolitickou zbraní a jednoznačnou hrozbou pro globální potravinovou suverenitu. Nejen proto, že ten, kdo má moc ovládat kohoutek světa, ovládá trhy a ekonomiku a určuje, kdo bude žít a kdo zemře, ale také proto, že je nástrojem spoliace (uloupení) a převodu půdy od chudých k bohatým.

Technologická sucha a kontaminace látkami rozptýlenými v atmosféře za účelem manipulace s klimatem snižují produktivitu půdy. Totéž lze říci v případě transgenních semen navržených tak, aby odolávala vysokému obsahu hliníku, nedostatku vláhy a ultrafialovému záření, která shodou okolností uvádějí na trh nadnárodní společnosti jako Monsanto, Bayer, DuPont a Syngenta.

V této situaci prodávají drobní zemědělci svou půdu za výhodné ceny buď zahraničním korporacím, nebo mezinárodním konsorciím neznámého původu, která pod hlavičkou projektů obnovy životního prostředí mají přístup k půdě za malý nájem s právem odkupu. Ve skutečnosti ten, kdo má půdu, ale nemá vodu, nemá nic. Zatímco ten, kdo má prostředky na získání půdy a technologie na její obnovu a na řízení počasí nebo klimatu, má všechno.

V tomto světle je geoinženýrství vzhledem ke svému globálnímu rozsahu a vojenskému původu především geopolitickým nástrojem, který porušuje základní lidská práva a mohl by být použitý k dosažení plnospektrální nadvlády, tedy jedné světové vlády pro globální kontrolu zdrojů prostřednictvím technologického panství. To znamená kolonizaci a privatizaci globální společné atmosféry.

Znásilnění jazyka

Novinář a profesor politologie na Brooklyn CollegeCorey Robin tvrdí, že strach vytváří v lidech určitý sklon k nedobrovolné indoktrinaci knížetem na úkor jejich vlastní svobody. Jednoduše lidé se ztotožní a identifikují se svým únoscem. Známe to jako Stockholmský syndrom. Globalisté to vědí, a aby prosadili svou globalizační agendu pro kontrolu globálních společenství se společenským "souhlasem" a vyhnuli se tak sociálním nepokojům, projeví maximální úsilí v oblasti sociálního inženýrství.

Toto úsilí bylo podpořené vytvořením doslova tisíců projektů a mládežnických hnutí, které se vzájemně propojují a sdílejí vysoce kvalifikované generální ředitele specializované na budování hnutí a změnu chování, povolané z většiny relevantních korporací. Sociální inženýrství se ale nemohlo uskutečnit bez lexikálního inženýrství neboli perverze jazyka.

Klaus Töpfer, bývalý vysoce postavený úředník OSN, na zahájení konference o klimatickém inženýrství, která se konala v srpnu 2014 v Berlíně, vysvětlil, že: "V OSN a dalších mezinárodních orgánech se každoročně vynakládají tisíce milionů dolarů na design lexikonu, protože ten, kdo navrhuje lexikon, ovládá téma".

Návrháři jazykové perverze spolupracují s odborníky z oblasti sociálních a komunikačních věd: filozofie, psychologie, filologie, neurologie, neurolingvistického programování, marketingu atd. V případě geoinženýrství ale zasahují i vojenské vědy, které obraz doplňují mimo jiné o techniky taktiky, strategie, logistiky, propagandy, informací, kontrainformací, vytváření falešné identity, bourání skutečné identity nebo popírání.

Od Summitu Země v Riu je společnost obecně vystavena každodenní invazi nových pokroucených pojmů s novými významy, které jí vnucují dominantní masmédia. Překrucování jazyka dosáhlo v historii nebývalé úrovně, což odpovídá pouze úkolu globální indoktrinace a globálního klamu "na vědeckém základě", počínaje školou, aby byl co nejúčinnější. Hovořil jsem o tom mimochodem v jedné kapitole v mém pořadu Americký vzdělávací systém. Znásilnění jazyka.

Z tohoto pohledu se v 90. letech ujal tehdejší viceprezident Al Gore role "formování" dětí a mládeže na nové pozemské podmínky. V roce 1994 Al Gore vytvořil a zahájil program Globe (GlobalLearning and Observation to Benefit theEnvironment) zaměřený na základní a střední školy. Cílem tohoto programu bylo "vychovávat" děti k environmentálním problémům a správě životního prostředí. Globe sídlí ve Washingtonu a ročně dostává asi 13 milionů dolarů od Národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA, Národní vědecké nadace a Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA.

Ve skutečnosti se na něm podílí 120 zemí. Do roku 1998 se z tohoto programu stal Globální meteorologický projekt (GlobalWeather Project). v tomto ohledu NASA podepsala smlouvy s většinou zemí světa na více než 100 let, pokud jde o klimatické změny. Tyto smlouvy nemají nic společného s pravdou nebo vědou, ale vysvětlují vůli a potřebu indoktrinace všech generací v průběhu nejméně jednoho století.

O dvě desetiletí později nastal čas, aby Al Gore využil programu Globe. V roce 2006 disponoval doslova tisíci indoktrinovanými mladými lidmi, aby si z nich prostřednictvím svého nového projektu Climate Reality Project vybral a udělal z nich ty nejlepší formované lídry klimatické reality. V radě této nové organizace sedí James Gustave Speth, zakladatel WorldResources Institute v roce 1982, poradce ClimateMobilizations v roce 2014 a klíčový referent při spouštění hnutí za klimatickou nouzi, která mají od roku 2018 dirigovat lidi do nouzového režimu.

Produktem TheClimate Reality Project je mladík JamieMargolin, zakladatel hnutí "ZeroHour" pracující později pro Hillary Clintonovou v otázkách oteplování klimatu, nebo Ingmar Rentzhog, švédský podnikatel, který založil hnutí „Nemáme čas“, mimochodem partner Římského klubu, známý také tím, že zahájil hnutí Grety Thunbergové.

Pochody za klima

V roce 2014 pochodovali účastníci všech věkových kategorií po celém světě ve slavnostní náladě pod transparenty s ostrými hesly speciálně navrženými tak, aby zaujaly veřejnost emocemi. Iniciativa se jmenovala "Lidový pochod za klima" a jejími organizátory byly mimo jiné Global Call forClimateAction, Climate Nexus (Rockefeller), 350.org, Avaaz a Greenpeace. V tomto roce také vznikla iniciativa "Wemean business", nejmocnějších korporací světa, na které spolupracovaly Greenpeace, Avaaz a Christina Figueres, výkonná tajemnice výboru OSN pro změnu klimatu. Ekologové pochodují ruku v ruce s korporacemi. Kdo řekl "když je nemůžeš porazit, přidej se k nim"?

Do roku 2017 se ale tyto dokonale koordinované globální pochody staly exkluzivním produktem pro mladé a byly označené za globální "hnutí". Jsou jich stovky, ale nejvíce mediálně exponovaná jsou ta, která jsem uvedl výše. New Consensus, Climate Nexus (Rockefeller) Data forProgress, New Democrats, 350.org atd., nejnovějšími v řadě jsou "ExtinctionRebellion" a "FridaysforFuture". Klonované armády Al Gora.

Kdo stál za těmito klimatickými pochody za Green New Deal? Sierra Club, jedno z nejstarších sdružení v Americe, jako první oznámilo potřebu Green New Deal a vytvořilo za tímto účelem i hnutí vedené mladými lidmi. Hnutí východu slunce. Výkonným ředitelem Hnutí východu slunce je Michael Dorsey, člen Římského klubu, který mimochodem stojí za vyhlášením celosvětové klimatické nouze. Brzy poté se k tomuto hnutí připojila nesčetná řada organizací, ale na vypracování základního dokumentu se přímo podílely následující: Hnutí Sunrise, New Consensus, Climate Nexus (Rockefeller) a Data forProgress.

Jak nejlépe umotat, zmanipulovat a indoktrinovat mladé lidi a adolescenty, kteří nejsou vzdělávaní v obraně proti propagandě? Umotat je na přírodu. Přírodu má každý rád, je to přirozené právo člověka. Ano, přírodu má každý rád, ale environmentální organizace, které prosazují globální agendu změny klimatu, bychom měli zduše nenávidět. Pochody za klima jsou podobným hnutím jako studentský pochod 17. listopadu 1989 u nás. Boj za lepší zítřky rafinovaně a důmyslně vsugerovaný našimi katy.

Zpeněžení přírody i lidského života

27. července 2014 zveřejnil deník FinancialTimes článek MikeaScotta s názvem Blood a Gore: "Kapitalismu hrozí rozpad", ve kterém David Blood a Al Gore potvrzují, že investoři stojí před klíčovým okamžikem a že příštích pět až deset let je nejkritičtějším obdobím pro urychlení přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jen pro lepší pochopení: David Blood opustil vedení správy aktiv v GoldmanSachs a založil s Alem Gorem novou investiční firmu GenerationInvestment Management, která je pátým vlastníkem chicagské burzy pro obchodování s emisními povolenkami.

V polovině ledna 2017 zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab potvrdil, že "kapitalismus je v krizi". Brzy na to v roce 2018 přivedli veřejnost do nouzového režimu a nenuceně spojili klima s hospodářským růstem. S touto iniciativou přišlo hnutí Mobilizace za klima, které vzniklo z klimatických pochodů v roce 2014.

Zatímco Sierra Club udržoval pochodující cirkus v ulicích s mladými lidmi, kteří se dožadovali opatření v klimatické nouzi, v zákulisí se zabýval kreslením cesty k rozvoji a růstu spolu s WorldResources Institute, který založil projekt Nová klimatická ekonomika, protože odvážná opatření v oblasti klimatu by mohla do roku 2030 přinést ekonomické přínosy ve výši 26 bilionů dolarů. James Gustave Speth, zakladatel WorldResources Institute, osoba stojící za Klimatickou mobilizací a Klimatickou nouzí, stojí také za projektem Nová klimatická ekonomika, který příhodně propojuje obě strany řeky. Korporace a neziskový průmyslový komplex.

Ale WorldResources Institute měl ještě větší nabídku. Jakmile byla agenda klimatických a ekonomických přínosů uzavřená, usiloval o vytvoření projektu Koalice pro přírodní kapitál (Natural CapitalCoalition), jehož cílem bylo zajistit zpeněžení zbytku našeho přírodního bohatství. Oni ve skutečnosti považují přírodu za burzovní zboží, jehož se stávají samozvanými správci a chovají se jako velkoobchodníci, kteří vydělají jmění na maloobchodním prodeji tohoto zboží jako ekosystémových služeb.

Obchodní maloobchodní balení budou prodávat veřejnému mínění jako "New DealforNature" pod eufemismem "ochrany". Tito samozvaní správci přírody přisoudili ekonomickou hodnotu naprosto každé jednotlivé živé i neživé věci na Zemi. Mají dokonce nástroje, jak zpeněžit osobní hodnoty, kulturu a náboženské přesvědčení. Ukazuje se, že hodnota globálních ekosystémových služeb se odhaduje na 125 bilionů dolarů ročně. Tyto náklady na revitalizaci světové ekonomiky v rámci Nové čtvrté revoluce činí více než 100 bilionů dolarů, které musíme zaplatit my.

Tedy sečteno a podtrženo. Geoinženýrství je spojovacím článkem mezi Novou klimatickou ekonomikou a Novou dohodou New Green Dealem pro přírodu, a tedy zásadním klíčem ke čtvrté průmyslové revoluci. Proč? Protože tento gigantický "domeček z karet" spočívá na podvodu s oteplováním klimatu, respektive změnou klimatu, který je třeba neustále podněcovat důkazy s výskytem stále extrémnějšího počasí. Na druhou stranu, protože změna atmosférických podmínek změní životní podmínky na Zemi, je probíhající geoinženýrství dokonalou záminkou k ospravedlnění probíhající biotechnologické agendy teraformace planety jako další příležitosti k obchodní expanzi. Zkusme si zodpovědět základní otázku.

Tito ultrapsychopaté přisoudili každé živé i neživé věci, lidským hodnotám, kultuře a náboženstvím na Zemi jistou ekonomickou, rozumějme zpeněžitelnou hodnotu. Jakou hodnotu tedy přisuzují nám, lidským bytostem? Možná se tato hodnota liší podle národnosti, rasy, pohlaví, věku a úrovně spotřební schopnosti v řetězci nákladů a výnosů?

Tyto projekty na pořadu dne jsou šílené, představují naprostou zvrácenost a je třeba je zastavit. "Protože život není zboží," musíme všichni spojit síly. Koalice přírodního kapitálu a New DealforNature představují spojení obrovského mocenského konglomerátu korporací a neziskového průmyslového komplexu v čele se Světovým fondem na ochranu přírody, organizací NatureConservancy a Světovou obchodní radou pro udržitelný rozvoj. Průběh agend vypracovaných v různých sociálně-ekonomických laboratořích korporátní moci se spojil se Světovým ekonomickým fórem za účelem konečného souladu a tvorby globální politiky. Světové ekonomické fórum se sídlem ve švýcarské Ženevě je nevládní organizace založená v roce 1971. Členy Světového ekonomického fóra jsou největší světové korporace.

Světové ekonomické fórum představuje jádro globální ekonomické hegemonie 21. století a fakticky vede globální přechod ke čtvrté průmyslové revoluci. Kola kapitalismu se musí točit generováním obřích zisků. Pokud nebudou zisky, nebude ani kapitalismus. Abychom zachránili kapitalismus, musíme do něj nalít přes 100 bilionů dolarů z daní a penzijních fondů. Kromě toho podniky a potenciální trhy s vysokými výnosy potřebují, abychom zprivatizovali naše přírodní společenství a abychom navrch museli platit za "ochranné služby" ekosystémů těm samým predátorům, kteří je ničí. "Je to jako nechat lišku, aby hlídala kurník". Totální šílenství.

Čtvrtá průmyslová generace

Jsme na počátku čtvrté průmyslové revoluce, dalekosáhlého přechodu od analogového k digitálnímu způsobu výroby, který zcela změní globální výrobní průmysl. Zásadně změní způsob, jakým vymýšlíme, navrhujeme, vyrábíme, distribuujeme a spotřebováváme téměř všechno, což bude mít obrovský dopad na pracovní místa, průmyslová odvětví a ekonomiky.

Jde o digitální průmyslovou revoluci, v jejímž čele stojí zrychlující se růst 3D tisku. Její lídři budou schopní plně využít sílu této skutečně převratné technologie. Program této čtvrté průmyslové revoluce je jednoduše děsivý. Kromě klasického 3D tisku pokročilých materiálů, robotiky, bezpilotních letounů atd. jsou zvláště znepokojivé umělá inteligence se schopností rozhodovat nebo Zemská banka kódů ve spolupráci s projektem Earth Bio-Genome Project jako přidružený pracovní proud jeho iniciativy s názvem Čtvrtá průmyslová revoluce pro Zemi, který naznačuje kontrolu veškerého života.

Stejně znepokojivé je zaměření na program biotechnologií orientovaných na teraformaci a program neurotechnologií orientovaných na kontrolu mysli, které umožňují lidem ovlivňovat vědomí a dekódovat myšlenky toho, co si myslí, v jemných detailech prostřednictvím nových chemických látek, které ovlivňují náš mozek pro zvýšení funkčnosti a umožňují interakci se světem novými způsoby.

Nepřekvapivě do agendy umělé inteligence, biogenomů a biotechnologií zapadá agenda geoinženýrství, definovaná jako rozsáhlé, záměrné zásahy do přírodních systémů Země, jejichž cílem je například změna srážkových poměrů, vytvoření umělého slunečního svitu nebo změna biosféry. To je dostatečně jasné.

Klamání a soustavné lhaní o klimatu a klimatickém oteplování bylo nástrojem k ovládnutí OSN globalistickými korporacemi a vojenskými zájmy usilujícími o vytvoření jedné světové vlády.Cílem této světové vlády je globální kontrola zdrojů.

Vojensko-průmyslový komplex, který reprezentuje NATO, má v rukou geoinženýrský klíč, který má na starosti vytváření extrémních epizod počasí po celém světě. Tyto epizody extrémního počasí mají v našich hlavách potvrdit oficiální narativ o změně klimatu a klimatické nouzi spojené s CO2. Mezitím bude tento geoinženýrský klíč využitý k podpoře klimatického byznysu a k privatizaci světového společného majetku, hmotného i nehmotného – vesmíru, atmosféry, vody, vzduchu, půdy, lesů, oceánů, živých i neživých věcí, náboženství, hodnot, kultury atd. chráněného teď v mnoha částech planety národními suverenitami, zvykovým a obyčejovým právem.

S tímto nástrojem se zmocní národních suverenit po celém světě, aby každou jednotlivou věc přeměnili na zboží a otevřeli tak cestu ke čtvrté průmyslové revoluci plánované k záchraně kapitalistického systému. Nové trhy s vysokými výnosy vytvořené agendami Nové klimatické ekonomiky a Nové dohody pro přírodu budou prosazované neziskovým průmyslovým komplexem v čele se Světovým fondem na ochranu přírody (WorldWildlifeFund), Mezinárodní organizací na ochranu přírody (Conservation International), Koalicí pro přírodní kapitál (The Natural CapitalCoalition), vedle SandrineDixonové, skutečné spolupředsedkyně Římského klubu, a Al Gora v tandemu se zkorumpovanou OSN.

Chudí nebudou mít co říci, až se bohatí přijdou násilím zmocnit jejich půdy, vyženou domorodé komunity z jejich zdrojů obživy, pokusí se postupně zlikvidovat jejich kulturu, hodnoty, svobodu, důstojnost, lidská práva, život. Taková agenda se velmi podobá organizovanému zločinu. Všechna tato zvěrstva ale budou páchaná pod eufemismem ochrany přírody a blahobytu lidí!

Taková zvěrstva by v morálně zdravých Spojených národech nikdy neměla místo. Dlouhodobá korupce této klíčové instituce je ale příznačná pro všeobecnou korupci na všech úrovních. Jemně zkonstruovaná globální korupce ze strany korporátní elity zasahuje většinu relevantních společenských institucí, které mají na starosti "kontrolu a rovnováhu" našich zkorumpovaných korporátních politických systémů: výčet sahá od Mezinárodního soudního dvora nebo Nejvyššího soudu, který nedokázal předvídat důsledky patentování života – genetického materiálu, patentů na rostliny a užitných patentů – korporacemi pro naši společnost, přes nekritické vzdělávací systémy, ekologická hnutí, globální hnutí víry, církve a média až po jednotlivé vědce, odborníky, spotřebitele a voliče.

Závěr: Právo na informace a povinnost se bouřit

Vzhledem k tomu, že nám byla odepřená veškerá veřejná a parlamentní diskuse o tak zásadní věci pro lidstvo, jakou je geoinženýrství, a vzhledem k dezinformacím, klamání a politice popírání ze strany zúčastněných vlád, máme my občané právo být informovaní a povinnost vzbouřit se proti naprosté bezmoci, které jsme vystavení, abychom zorganizovali vlastní obranu. V tomto ohledu je nutné a nevyhnutelné odvážně překročit plášť temnoty, který nás obklopuje, a hledat pravdu; zpochybňovat přitom roli institucí, kterým jsme mylně svěřili svou důvěru a osud naší planety, protože nás všechny zradily.

Známý americký astronom Carl Sagan v jednom rozhovoru krátce před svou smrtí v roce 1996 varoval, že v době vědeckého a technického pokroku bude o budoucnosti našich dětí rozhodovat ten, kdo bude rozhodovat v oblasti vědy a techniky. Ti, kdo v českém parlamentu vydávají zákony, ale nemají žádné vědecké ani technologické vzdělání, což představuje nebezpečí, že nám tato hořlavá směs neznalosti a moci vybuchne před očima.

Přehlédl astronom Carl Sagan, že se vlastně naši poslanci omezují na schvalování zákonů vytvořených korporacemi, které se přímo podílejí na vědě a technologiích, bez jakékoliv veřejné kontroly? Vybuchne nám tato hořlavá směs chamtivosti a moci ze strany korporací do tváře? Směřujeme k tomu, protože korporacím nejde o nic jiného než o zisk, a to nemusí nutně zaručit lepší budoucnost lidstva.

Nejlepší varování Carla Sagana se ale týká vědeckého skepticismu. Varoval, že věda je mnohem víc než soubor poznatků, je to způsob myšlení, skeptický způsob zpochybňování vesmíru s jemným pochopením lidské moci. Pokud nejsme schopní klást skeptické otázky těm, kteří nám tvrdí, že něco je pravda, být skeptičtí k těm, kteří si udržují autoritu, jsme připravení o politickou religiozitu.

Astronom Carl Sagan připomněl prezidenta Jeffersona, který chtěl dát občanům ústavní právo na vzdělání a na praktikování skepticismu ve vzdělání jako nástroje k řízení vlády, nikoliv aby vláda řídila občany. Právě z tohoto postoje musíme vycházet. Zpochybňovat autority, nenechat jim místo pro byť jen jedinou myšlenku převahy, ale my jsme jejich převaha.

Skeptická a pochybující převaha. Proto, prosím, sdílejte tento pořad kamkoli můžete. Je důležité podporovat seriózní iniciativy vědomých lidí. Organizujme naši sebeobranu proti geoinženýrství, které je klíčem pro největší podvod století, globálního oteplování, za které může lidstvo. Lidstvo nemůže za globální oteplování. Mírná doba ledová i mírná doba oteplení se cyklicky střídá po několik století bez ohledu na lidskou činnost.

Odhalujme neziskový průmyslový komplex sloužící zájmům korporací. Jedině tak zvýšíme informovanost široké veřejnosti o těchto hanebných agendách. Geoinženýrství nesmíme v žádném případě vnímat v jeho civilním rozměru, ale jde o výlučně armádní a korporátní projekty.

Honba za snižováním CO2 představuje pouze kouřovou clonu, na kterou se má fixovat naše pozornost. V tomto případě více než kdykoli jindy platí, že to, o čem se v mainstreamových a korporátních médií nemluví, je to důležité. Honba za snižováním CO2 není důležitá. Důležité je geoinženýrství jako klíč pro armády a korporace pro způsobení extrémních epizod počasí. To má v lidech vyvolat strach a zděšení spolu s obavami ze změn klimatu. Pocit viny, že jezdíme auty, jíme maso, létáme na dovolenou. Pocit viny, že globální oteplování způsobuje lidská činnost. Jedině tak se roztočí další obří kola mašinérie kapitalismu v rámci ekologické agendy. Život tu přece není proto, abychom ho „geoinženýrovali“ a zabíjeli. Je tu hlavně proto, abychom ho milovali a bránili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *