Historie v souvislostech

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

AIDS a COVID-19

audio
PDF
epub

Pořad se zaměřuje na možnou souvislost mezi vznikem a šířením viru HIV/AIDS a COVID-19 s biologickou válkou a experimenty prováděnými v laboratořích. Pořad přináší různé teorie a fakta, které naznačují, že některé viry byly uměle vytvořené a šířené s úmyslem použít je jako zbraň. Zmiňují se například výzkumy v laboratořích, vznik určitých vakcín, africký prasečí mor na Haiti, ale také biologické časované bomby. Pořad se snaží upozornit na možná rizika spojená s biologickou válkou a výzkumem v laboratořích, ale také na to, že není dostatečně prozkoumaná a popsaná celá problematika biologických zbraní.

V dnešním pořadu se budu věnovat široce známému onemocnění AIDS. Předložím fakta, která naznačují, že AIDS rozhodně nebyl přirozeně zmutovaným onemocněním, ale naopak byl geneticky upravený v laboratořích a vypuštěný jako biologická zbraň. Záměrně hned na začátku vynáším takto kategorické – i když zdánlivě konspirační stanovisko, které může mnohé z vás odradit od samotného dnešního pořadu. Radím vám, nedělejte to. Ujišťuji vás, že všechno, o čem budu hovořit, mám ozdrojované z knih, které se této tématice obsáhle věnují a dobových archivních článků celostátních periodik. Když nejsme líní a prokutáváme archivy, informace se dají nalézt i když velmi, velmi obtížně.

Podle doktora Roberta Streckera se virus AIDS svou strukturou natolik liší od všech známých virů, že není možné, aby ho vytvořila matka příroda. Robert Strecker došel k závěru, že virus AIDS byl vytvořený bioinženýrstvím. Na umělou biologickou povahu AIDS upozornilo mnoho dalších doktorů ve Spojených státech amerických. Co víc, objevitel viru HIV Luc Montagnier zcela otevřeně upozornil, že v Covid-19 našel v jeho nemutované části totožné sekvence viru HIV, který sám objevil.

To je velmi silná munice, ke které se podrobně dostanu. Ovšem takovým doktorům se nedopřává sluchu široké veřejnosti, protože všechno, co se jakkoli vymyká oficiálně vštěpovanému a vnucovanému narativu, se jednoduše označí za dezinfo nebo konspiraci, čímž je veřejná debata ukončená. Osvědčená taktika diskreditace.

Nákaza AIDS ovlivňuje společnost na celém světě neuvěřitelným způsobem. AIDS je biologickou zbraní s ničivým účinkem. Jen máloco nasvědčuje tomu, že by měl v dohledné době ustat. Ročně na tento virus zemře přibližně 1,5 milionu Afričanů. V Latinské Americe jsou v současnosti HIV pozitivní 2 miliony lidí. V samotné Americe dříve umíralo na AIDS několik stovek tisíc lidí ročně. Těžce zasažené jsou i evropské země.Příliš se o tom neinformuje. Například ve Velké Británii je několik desítek tisíc lidí nakažených virem HIV. V roce 2020 mělo virus HIV, který způsobuje AIDS, zhruba 37,7 milionu lidí. Od začátku epidemie AIDS na toto onemocnění zemřelo více než 36milionů lidí po celém světě.

V tomto pořadu budu předkládat dobové články, dokonce z mainstreamových novin, které měly odvahu například spojit nárůst onemocnění AIDS s očkováním proti neštovicím Světovou zdravotní organizací WHO. Budu uvádět konkrétní výroky doktorů, kteří také měli odvahu poukázat na AIDS jako biologickou zbraň. Jde o takzvaný koncept mezinárodních krizí. Všimněme si, že každých pár let nastává nová krize. Krize finanční, krize covidová, krize uprchlická, krize ekologická. Krize střídá krize. Globální krizové řízení je snem mocenského establišmentu, protože v krizi se nejlépe vládne. Lidé drží ústa, jsou vystrašení, je krize, v krizi je přece všechno dovoleno. Všechna drastická opatření se provádějí během krize. Nejsou povolené žádné protesty, občanská práva jdou stranou, je přece krize. Vedle těchto exponovaných relativně krátkodobých krizí probíhají krize dlouhodobé. Třeba i po několik dekád. Globální mocenská klika se živí mezinárodními krizemi. Pomáhá budovat globální politické instituce a vytvářet globální vědomí občanů světa. Genocida AIDS je globální krizí, která dokonce dala vzniknout Světovému dni boje proti AIDS sponzorovaného OSN.

AIDS: Vědci a laboratoře

Samotný výzkum AIDS nutí člověka k zamyšlení. Proč se lidé v americkém Národním ústavu zdraví zajímají jen o jednu teorii nemoci, když jich existuje čtyři nebo pět, které si zaslouží financování a studium? Jde o to nemoc skutečně vyléčit, nebo udržet a prodlužovat výzkum v rukou několika mužů, kteří díky nekonečným výzkumům získávají obrovské finanční prostředky od amerického kongresu?

Přímé náklady na léčbu rakoviny dosahovaly například v osmdesátých letech 60 miliard dolarů ročně. Průměrné náklady na léčbu a hospitalizaci každého pacienta s AIDS činily 150000 dolarů. Není těžké pochopit, proč by průlom v léčbě rakoviny a AIDS mohl ohrozit mnohamiliardový, vládou posvěcený průmysl rakoviny a AIDS nejen v Americe. Je zřejmé, že aby si vědci zajistili spoustu peněz na výzkum, musí si zachovat náležitou tvář. Nemohou připustit slabost, nejistotu. Musejí pokračovat v práci na viru HIV a na svých pochybných plánech na kouzelnou vakcínu, která problém AIDS vymaže z povrchu zemského.

Zkusme se zeptat nějakého vědce, jaká je pravděpodobnost, že AIDS unikl z laboratoře? Vysměje se nám, jak je primitivní něco takového si vůbec myslet. Jak absurdní! Jen nevzdělaný člověk bez doktorátu a bez titulu si může myslet takovou nehoráznost. Pravdou je, že se laboratoře na celém světě skládají z tisíců místností a desetitisíců experimentů. Pravdou je, že tato celosvětová „Laboratoř“ je džunglí sama o sobě. Je obrovským rezervoárem virů, ztracených a nalezených, které nejednou kontaminují buněčné linie a experimenty. Proto pochybnost, zda AIDS mohl uniknout z laboratoře, je pochybnost zcela legitimní. Otázkou je, zda tento únik byl iniciovaný záměrně, nebo omylem? Podle mého se náhody v takovém měřítku rozhodně nedějí.

Na celém světě dochází k častým laboratorním nehodám a porušením bezpečnosti. Když se objeví nová nemoc jako AIDS, laboratoř je jedním z prvních míst, kde by se měl člověk poohlédnout. Vědci samozřejmě nechtějí připustit možnosti, že oni sami mohli přispět k onemocnění a smrti. Ztratili by tvář před světovou veřejností. Proto se setkáme s vehementním popíráním byť jen náznaku pochybností. Dnes vládne tvrdá ruka ortodoxních lékařských autorit. Kdokoli se odváží zpochybnit lékařský establišment, bude nemilosrdně pronásledovaný. Na vlastní kůži se o tom přesvědčilo mnoho lékařů, kteří zkoumali rakovinu a objevili velmi zásadní spojitosti o původu některých jejích typů. Za všechny zmíním doktora Wilhelma Reicha, který objevil takzvané biony, částice energie, které mají jasný vztah k rakovinným bakteriím. Reich nakonec zemřel ve federálním vězení, když si odpykával trest odnětí svobody, který mu uložil vládní soud. Odmítl spolupracovat s Federálním úřadem pro kontrolu léčiv FDA.

Před uvězněním v roce 1957 úředníci FDA sekerou rozsekali Reichovy přístroje, spálili jeho knihy a deníky. Zničení laboratoře Wilhelma Reicha americkou vládou bylo jako scéna z nacistického Německa, ale stalo se to v Americe.

Tvrdá vládní opatření proti nesmiřitelným a neortodoxním lékařům a vědcům slouží k udržení status quo ortodoxní lékařské praxe. Zpochybňování oficiální vládní autority v otázkách výzkumu a léčby rakoviny se prostě netoleruje. Stejné je to u Covid-19. Stejné je to také u AIDS.

Teorie opičího kousnutí

Na začátku se musíme prokousat nezbytnou teorií, abychom pochopili podstatu onemocnění AIDS. Nebojte, nebudu vás unavovat expertními pracemi virologů a epidemiologů. Pokusím se tuto teoretickou část zestručnit a omezit jen na několik minut. Potom budu pokračovat časovou chronologií, nakonec souvislostmi mezi AIDS a Covid-19. Tyto souvislosti jsou opravdu šokující. Nicméně pojďme k základní teorii.

Podle všeobecného zdůvodnění se má za to, že příčinou nákazy AIDS je přirozeně zmutovaný derivát nebo kmen opičího viru AIDS. To znamená, že zelená opice pokousala člověka, Afričana a přenesla na něj normálně neškodný opičí virus AIDS. Virus pak přirozeně rekombinoval svůj genetický materiál s jiným virovým genetickým materiálem a lidskými geny člověka, vytvořil nový virulentní kmen AIDS. Tento nový kmen se pak měl z jediného lidského hostitele začít rychle šířit Afrikou a po celém světě. Tohle je prostě nesmysl. Například v Africe mají opice i jiná zvířata svá virová onemocnění už tisíce let. Kdyby byl viníkem opičí virus, byl by přece africký člověk zničený AIDS už před tisíci lety. Buď by byl mrtvý, nebo stejně jako opice by si vyvinul určitou odolnost a toleranci vůči této nemoci. Takže není o nic škodlivější než ostatní. Rozumějme, opičí kousnutí plus modifikace lidských buněk se v Africe nepochybně vyskytuje velmi vzácně. Jednou za několik tisíc let. Nicméně, i kdyby k této vzácné přirozené rekombinaci opičího viru AIDS došlo u jediného člověka, běžný kontakt mezi ostatními lidmi a nakaženým člověkem je naprosto nedostatečný k tomu, aby zajistil nějakou podstatnou míru nákazy. Pokud ovšem rychlosti nákazy nových jedinců výrazně nepomůže a výrazně ji neurychlí nějaký jiný vnější mechanismus. Například něco jako vakcína kontaminovaná AIDS a program hromadného očkování. Jak pochybovačně zdůraznil doktor John Seale:

"Virus HIV,neboli AIDS, je lenta virus. Málo prozkoumaná pod rodina retrovirů. Je vysoce patogenní pro člověka, ale zásadně se liší od všech ostatních lidských virů. Rychle se šíří v běžné populaci střední Afriky a mezi homosexuálními muži a narkomany na Západě. Je to první virus, který se u lidstva objevil po mnoha staletích, který je zcela nový, vysoce smrtelný a neustále se šíří z člověka na člověka po celém světě."

Pro laika je infekce a rozmnožování pomocí retrovirů přinejmenším zvláštní. Když retrovirus infikuje buňku ze svého vlastního genetického materiálu RNA, nejprve vytvoří šablonu neboli vzor DNA pro tvorbu dalších retrovirů, které jsou mu podobné. Tuto šablonu pak vloží do DNA buňky. Hostitelská buňka je najednou sama spící továrnou, připravenou začít produkovat retroviry. Po aktivaci šablony v buňce se tato továrna pustí do výroby retrovirů. Aktivace je různá. Továrna na výrobu infekce může zůstat jen spící, nebo může být zpomalená v průběhu let. Může proběhnout téměř okamžitě, nebo být zpomalená po dobu let a pak zrychlit a zvýšit počet infekčních virů.

Geneticky byly buňky každého člověka nakaženého AIDS nebo jiným rekombinantním retrovirem trvale transformované. Tato osoba získala doslova novou sadu genů. Stala se z ní továrna na výrobu a šíření viru. To je v podstatě základ šíření onemocnění AIDS. Nebudu zabíhat do podrobností, protože je to vysoce odborná záležitost z medicínského hlediska. Pro nás lajky je ovšem důležité tohle shrnutí, abychom pochopili podstatu nakažení, onemocnění a přenos AIDS.

Deset milionů pro syntetické viry (1969)

Podle mého osvědčeného způsobu je ideální metodou, jak pochopit nějaké téma, aplikovat chronologický postup podle časové osy. Tímto způsobem si utvoříme jasné souvislosti a pořádek. V roce 1969 vystoupil doktor Donald MacArthur na slyšení v americkém kongresu o chemických a biologických zbraních. Tehdy byl náměstkem ředitele ministerstva obrany. Donald MacArthur prohlásil, že odborníci na biologické zbraně by mohli vyvinout geneticky upravenou super bakterii, která by se velmi lišila od všech dosavadních mikrobů známých lidstvu. Jednalo by se o vysoce účinný zabijácký prostředek, protože lidský imunitní systém by byl proti tomuto supermikrobu bezmocný. Při té příležitosti žádal o 10 milionů dolarů pro Pentagon, aby do deseti let vyvinul syntetické viry, které by byly odolné vůči lidskému imunitnímu systému. Jinými slovy, syntetické viry, které by potlačovaly lidský imunitní systém. To bylo v roce 1969. Americký kongres peníze poskytl. O deset let později v roce 1979 se AIDS skutečně objevil. Náhoda? Možná. I když k oficiální diagnostice případu AIDS došlo až v roce 1981.

Výzkum rakoviny (sedmdesátá léta)

Americká armáda má oddělení biologických a chemických zbraní, které se nachází ve FortDetrick ve Fredericku ve státě Maryland. Jeho podrobné funkce jsou z velké části neznámé, ale přecejen něco málo uniklo na veřejnost.V šedesátých letech 20. století byl armádní program biologické války z velké části zaměřený na DNA a spojování genů. Koncem šedesátých let se prezident Richard Nixon vzdal bakteriologické války s výjimkou lékařského obranného výzkumu.

Tento obranný výzkum pokračoval dál a soustředil se především na vývoj vakcín a genetické inženýrství infekčních onemocnění schopných infikovat velké masy lidí. Na pokyn prezidenta Nixona byla v roce 1971 velká část biologického vojenského ústavu armády převedena pod Národní ústav pro rakovinu. Je známo, že výzkum mykoplazmat pod dohledem CIA probíhal v oddělení speciálních operací ve FortDetricku pracoval na vytvoření takzvané syntetické imunosupresivní látky, tedy látky odolné vůči lidskému imunitnímu systému. Z této látky se velmi pravděpodobně vyklubal HIV. To bylo v roce 1970. O rok později, konkrétně 23. prosince 1971, prezident Richard Nixon podepsal Národní zákon o rakovině. Nechtěným důsledkem tohoto zákona bylo, že prostředky daňových poplatníků byly použité na výzkum a vývoj přesně těch věcí, které představují nejsmrtelnější druh virové biologické války. Jinými slovy, ať už to bylo zamýšlené nebo ne, velká část amerických peněz na výzkum rakoviny byla převedená právě na výzkum, který vyvíjel virulentní biologické retroviry pro potenciální použití v biologické válce.

V rámci nového boje proti rakovině se urychlilo úsilí lékařských výzkumných laboratoří o změnu zvířecích nádorových virů včetně retrovirů, aby se mohly účinně množit v lidských buňkách. V rakovinových laboratořích se v širokém měřítku vpravovaly zvířecí retroviry do lidských buněčných kultur, dokud se z těchto retrovirů nestaly účinné, smrtící rekombinanty upřednostňující jako své hostitele lidské buňky.

Vědci vložili kuřecí viry do buněk jehněčích ledvin. Viry paviánů byly vpravené do lidských rakovinných buněk. Opičí viry byly pěstované v lidských krevních buňkách. Opičí leukemické viry byly vpravené do buněk krysí tkáně. Kombinací bylo nekonečně mnoho. V tomto okamžiku by infekce jedné nebo více osob jedním z těchto nových smrtících retrovirů mohla rozpoutat masivní nákazu podobnou AIDS na celé lidstvo. Přesně to se naprosto doplňuje s teorií doktora Roberta Streckera. Ten tvrdí, že nový virus AIDS byl s největší pravděpodobností vytvořený spojením, nebo smícháním dvou různých virů (jako virus Visna a virus leukémie skotu). Po vnesení do lidského organismu byl tento zcela nový rekombinovaný virus AIDS schopen vyvolat nové onemocnění.

Memorandum WHO (1972)

V memorandu Světové zdravotnické organizace WHO z roku 1972 se hovořilo o nadcházející pandemii. Zpráva uváděla, že infekce s určitými retroviry by mohla vést k selektivnímu poškození imunitního systému, zejména bílých krvinek známých jako T-buňky. Právě tyto T-buňky jsou stěžejní, protože AIDS tyto T-buňky ničí. A memorandum WHO už v roce 1972 uvedlo, že očekává infekci, která bude ničit tyto T-buňky. AIDS je skutečně ničí. Náhoda? Možná. Zpráva dále dokumentovala pokusy WHO s infikováním zvířat těmito chorobami. Je to jen další střípek do mozaiky.

CDC: Vakcína proti žloutence typu B (1978-1981)

Od listopadu 1978 do října 1981 se americké Centrum pro kontrolu nemocí CDC zaměřilo na homosexuální muže žijící v New Yorku, San Franciscu a Los Angeles. Všichni dobrovolníci z řad homosexuálů byli mladí a zdraví, a proto byli ideálními subjekty pro experiment. Byli vybraní speciálně kvůli své promiskuitě a životnímu stylu a velmi ochotně spolupracovali. Vládní vědci a epidemiologové je měli přísně sledovat. Muži museli být ochotní podstoupit sérii tří očkování a desetkrát darovat krev. Museli uvést jméno, adresu a telefonní číslo pro kontakt. Na základě těchto testů bylo vybráno 1083 osob. Experiment se uskutečnil nejprve v newyorském Krevním centru na Manhattanu v listopadu 1978. Americké CDC jim aplikovalo vakcíny proti žloutence typu B, které byly vyrobené z infikované krve. Tato krev pak byla injekčně aplikovaná šimpanzům,o kterých bylo známé, že byli infikovaní rakovinotvorným virem Simian virus 40, známým také jako SV40. SV40 je stejný virus, který byl identifikovaný ve vakcínách proti dětské obrně podávaných v padesátých letech 20. století.

To by mohlo vysvětlovat raketový nárůst výskytu rakoviny, který pozorujeme zhruba o sedmdesát let později. Wolf Szemuness, polského původu, který pracoval pro společnost Merck, vedl od roku 1978 tuto experimentální vakcínu proti žloutence typu B u newyorské homosexuální populace. Ve stejné době vedl také různé experimentální vakcinační programy v Africe. Krátce potom se AIDS objevil výhradně v obou oblastech, v Americe jako nemoc bílých homosexuálů a v Africe jako nemoc černých heterosexuálů. Předtím, než CDC podávalo tyto vakcíny proti žloutence typu B mezi homosexuální populací, HIV a AIDS v Americe vůbec neexistovaly. Ale po tomto malém experimentu, jehož podrobnosti zůstávají z velké části utajené, se HIV, respektive AIDS začaly šířit jako požár. Rok po zahájení experimentu v roce 1979, si lékaři na Manhattanu začali všímat nové a smrtelné nemoci u mladých a dříve zdravých homosexuálních mužů. Mnozí z nich žalostně umírali na ohromující infekce. Na jejich tvářích a tělech se objevovaly zvláštní fialové skvrny rakoviny kůže Kaposiho sarkomu. V době, kdy experiment CDC se žloutenkou B dospěl v roce 1981 ke svému závěru, CDC skutečně prohlásila AIDS za epidemii.

V roce 1980 se nakazilo virem HIV asi 20 % homosexuálních mužů žijících na Manhattanu. Do roku 1984 se toto číslo zdvojnásobilo na 40 %. Nový podivný virus u homosexuálů fungoval přesně tak, jako rakovinotvorné viry, které byly před tím vpravované do nesčetných počtů vyděšených a křičících zvířat zavřených v rakovinových laboratořích.

Merck: Vakcína proti dětské obrně

Tyto vakcíny proti žloutence typu B, které podávalo americké CDC vyrobila společnost Merck. Spojení mezi společností Merck, vojenským biologickým výzkumem a americkým Národním zdravotním institutem jsou dobře známé.

Společnost Merck není v oblasti biologické války žádným nováčkem. George Merck, který vedl společnost během druhé světové války, řídil také americký program výzkumu zárodečných zbraní. V rámci boje proti rakovině na počátku sedmdesátých let 20. století převedl prezident Richard Nixon část amerického výzkumného programu armády ve FortDetricku v Marylandu pod Národní ústav pro rakovinu, který spadá pod Národní ústav zdraví. Několik let potom, co americké Centrum pro kontrolu nemocí CDC prohlásilo AIDS za epidemii, vystoupili v televizi PBS historik medicíny Edward Shorter a doktor Maurice Hilleman, v té době přední vývojář vakcín společnosti Merck. Oba diskutovali o kontaminaci vakcíny proti dětské obrně společnosti Merck látkou SV40. Ačkoli tento rozhovor z roku 1987 nebyl nikdy odvysílaný, byl předložený americké Kongresové knihovně, čímž byl zpřístupněný. Obsah této vakcíny odhaluje, že virus SV40 není spojovaný pouze s rakovinou, ale také s AIDS. Podle doktora Hillemana může být zdrojem AIDS samotný virus SV40. Opět se potvrzuje, že AIDS je jedním ze stovek typu staré známé rakoviny. Jak jednou prohlásil:

"Nevěděl jsem, že dovážíme AIDS," v narážce na vakcíny proti dětské obrně kontaminované SV40 společnosti Merck."V té době to byla dobrá věda, protože to bylo to, co jste dělali," tvrdil dále. Pak dodal že:"Jste si s těmito divokými viry nedělali starosti. Ale právě tyto divoké viry sloužily jako vektory pro šíření dalších nových a smrtelných nemocí, jako je HIV a AIDS. A protože jsou stále obsažené v moderních vakcínách, tytéž divoké viry nadále představují všudypřítomnou hrozbu pro veřejné zdraví."

Prvním člověkem, který odhalil AIDS jako biologickou zbraň, byl Robert Strecker, který předpověděl:"AIDS je teprve začátek. Brzy budou objevené další nemoci podobné AIDS – všechny s viry neznámého původu."

Předpověď doktora Streckera se vyplnila. Máme tu Covid-19, ve kterém se našly totožné sekvence HIV, tedy AIDS, což prohlásil objevitel tohoto viru, doktor Luc Montagnier. K němu se dostanu ve speciální části rozuzlení a vyvrcholení příběhu AIDS.

WHO: Vakcína proti neštovicím (1980)

První oficiální případ AIDS v Americe byl diagnostikovaný v San Francisku v roce 1981. Následovalo záhadné vypuknutí nemoci v oblastech třetího světa, jako je Afrika a Haiti v sedmdesátých letech 20. století. Zpočátku se zdálo, že v Americe propukne AIDS pouze v komunitě homosexuálů, například v San Francisku. Nikdo si nespojil zdánlivě nesouvisející skutečnosti. Před vypuknutím nákazy v homosexuální komunitě v Americe Světová zdravotnická organizace WHO provedla na Haiti rozsáhlé očkování proti neštovicím. Homosexuálové ze západního pobřeží, zejména ze San Franciska, si z Haiti udělali hlavní hřiště a místo pro dovolenou. Toto rozšíření viru AIDS v homosexuální komunitě v Americe je logicky vysvětlitelné.

Haitská ekonomika byla tehdy ve velkém chaosu a zmatku. Chudí obyvatelé tohoto zbídačeného ostrova se dostali do zoufalé situace. Hovořil jsem o tom v mém trojdílném pořadu Haiti Somálsko západu. Mnoho mladých Haiťanů se ze zoufalství začalo věnovat prostituci pro homosexuální turisty. Tito haitští muži nebyli sami homosexuálové, ale spíše zoufale hledali peníze, aby uživili své hladovějící rodiny. V reakci na to si američtí homosexuálové, zejména ze San Francisca a New Yorku, udělali z Haiti své prázdninové hřiště. Dokonce v tomto smyslu uveřejňovali inzeráty ve svých gay bulletinech a časopisech. WHO pak očkovala asi 15000 Haiťanů proti neštovicím vakcínou kontaminovanou virem AIDS. Tím se na Haiti a mezi Haiťany rozšířil AIDS. Američtí homosexuálové se rychle nakazili virem AIDS přímým kontaktem a přivezli ho s sebou do Ameriky. Tam se na zvýšeném šíření viru mezi členy homosexuální komunity podílela povaha aktivit, které homosexuálové provozovali. Většina lékařů neměla nejmenší tušení, proč došlo k tak drastické explozi viru. Došlo k ní proto, že AIDS byl zavlečený kontaminovanou vakcínou, kterou WHO použila při své kampani na vymýcení pravých neštovic. Mezi očkováním WHO a následným propuknutím AIDS existuje vysoká korelace. Opět, jde o zdokumentovanou záležitost. V šokujícím článku s titulkem Vakcína proti neštovicím spustila virus AIDS, v londýnských Timesech z 11. května 1987, oznámil vědecký redaktor Timesů PearceWright, že epidemie AIDS mohla být způsobená očkováním Světové zdravotnické organizace WHO proti neštovicím v zemích třetího světa.

V dalším důležitém článku v EasyReader ze 4. června 1987 Jon Rappoportinformoval v článku v Timesech o výsledcích rozhovoru s Robertem Matthewsem, technickým korespondentem Timesů.Podle Rappoporta ho Matthews informoval, že sama WHO nějakým způsobem tušila, že její program očkování proti neštovicím může souviset s AIDS. Byl najatý externí konzultant, který provedl nezávislou studii a ta potvrdila, že vakcíny WHO skutečně – nějakým způsobem – způsobují u očkovaných osob AIDS. Není třeba dodávat, že WHO tuto zprávu okamžitě pohřbila. Konzultant pak přešel do Timesů. Timesy ho vyslechly a příběh otiskly 11. května 1987. Tento ohromující příběh má až zarážející korelace, cituji z britských Timesů z konkrétního článku:

"Teorie vakcíny proti neštovicím by vysvětlila postavení středoafrických států jako nejvíce postižených zemí. Proč se Brazílie stala nejvíce postiženou zemí Latinské Ameriky? A jak se Haiti stalo cestou pro šíření AIDS do Ameriky? Brazílie, jediná jihoamerická země, měla nejvyšší výskyt AIDS v tomto regionu. Jedním z příkladů je zdokumentovaný incident americké armády. Noví rekruti americké armády byli v té době rutinně očkovaní proti řadě nemocí. Jednou z nich byly neštovice pro případ, že by se nepřítel pokusil použít neštovice jako biologickou bojovou látku. U zdravého devatenáctiletého armádního rekruta se po očkování objevil AIDS a byl přijatý do Walter ReedArmyMedical Center, kde zemřel.“

V článku zveřejněném v časopise New EnglandJournalofMedicine informovali vědci z lékařského týmu Walter Reed o svém objevu. Tedy o souvislosti mezi očkováním a stimulovaným onemocněním AIDS. Varovali také před plánem WHO používat modifikované verze vakcíny proti neštovicím k boji proti jiným nemocem v rozvojových zemích. Na setkání padesáti odborníků poblíž Ženevy v květnu 1987, tedy v době zveřejnění článku britských Timesů, se ukázalo, že miliony nových případů AIDS brzy zasáhnou jižní Afriku. Odborníci se domnívali, že během příštích pěti let mohl AIDS zasáhnout až sedmdesát pět milionů Jihoafričanů, tedy asi třetinu populace.

Africký prasečí mor na Haiti

Ačkoli jedna z teorií zněla, že AIDS na Haiti byl zavlečený z Afriky, Jane Teasová z Harvard Schoolof Public Health předložila v roce 1983 jinou teorii. Teasová uvedla souvislost mezi haitským AIDS a výskytem viru afrického prasečího moru, ke kterému došlo na Haiti koncem sedmdesátých let 20. století.

Podle Teasové byl virus prasečího moru objevený u haitských prasat v roce 1979, což je rok, který koreluje s prvními případy AIDS na Haiti. Tvrdí, že klinické příznaky infekce prasečího moru, například horečka, zduření lymfatických uzlin, ztráta chuti k jídlu a ztráta imunity, jsou podobné příznakům AIDS. Teorie viru prasečího moru, který je příčinou AIDS, nikdy nezískala ve vědecké komunitě velkou důvěryhodnost. Když byl objevený virus AIDS, byla tato teorie z velké části opuštěná. Ovšem v té době skutečně probíhaly tajné aktivity CIA v Karibiku. Opět jde o oficiálně zdokumentované záležitosti. V úvodníku v New York Native 17. února 1986 Charles Ortleb svým čtenářům připomněl, že CIA byla obviněná ze zavlečení viru afrického moru prasat na Kubu v roce 1971. Citoval ze zprávy v Boston Globe 9. ledna 1977. Ortleb napsal:

"S tichou podporou představitelů CIA zavedli v roce 1971 operativci napojení na proti Castrovské teroristy na Kubu virus afrického moru prasat. O šest týdnů později si epidemie této choroby vynutila porážku 500000 prasat, aby se zabránilo celonárodní epidemii."

Potom, co CIA virus na Kubě vypustila, Ortleb předpokládal, že se nemoc rozšířila mezi prasaty v Karibiku a potom se rozšířila do Jižní Ameriky. Tím připravila půdu pro nákazu virem AIDS na konci sedmdesátých let. Ortleb se domníval, že retrovirus AIDS používají vládní vědci z americké CDC, aby zamaskovali skutečnou příčinu AIDS. V dalším článku v New York Native s titulkem Haiti, thegreat AIDS cover-up, 21. dubna 1986, Anne-Christine D’Adeskyová opět nastolila kontroverzní otázku CIA, když napsala:

"Pokud by virus afrického moru prasat souvisel s AIDS na Haiti, a africký mor prasat původně vypukl v Karibiku díky spiknutí CIA, mohla by být Amerika nepřímo zapletená do způsobení nebo šíření AIDS?"

D’Adeskyová předpokládala, že jakákoli teorie o AIDS, ze které by byla obviněná CIA, by byla v Americe důrazně potlačena. Mnozí Haiťané nikdy neuvěřili americké verzi, která je viní z toho, že do západní polokoule přinesli AIDS. Jejich nejsilnějším argumentem je skutečnost, že AIDS na Haiti začal přibližně ve stejném čase, jako začal AIDS v New Yorku u homosexuálů. Každopádně, teorie zavlečení moru prasat vedle Kuby i na Haiti Američany, když na Kubě to bylo nadevší pochybnost prokázané, je poměrně validní.

Kaposiho sarkom: AIDS jako jeden z typů rakoviny

V roce 1981 se Kaposiho sarkom stal všeobecně známým jako takzvaná rakovina gayů, protože se často vyskytoval u homosexuálních mužů s AIDS. Charakteristické, fialově červené kožní Kaposiho nádory se rychle staly jedním z hlavních příznaků této nové a smrtelné nemoci, která měla zvláštní náklonnost k mladým bílým homosexuálům. Málokdo chápal paradox, který spojoval Kaposiho sarkom s AIDS a zmatek vědeckých faktů, který spojoval rakovinu gayů s touto novou nemocí zvanou AIDS. Ve skutečnosti byl Kaposiho sarkom sto let stará forma rakoviny, kterou objevil v roce 1872 ve Vídni slavný dermatolog MorizKaposi. Před epidemií AIDS byl klasický Kaposiho sarkom vzácnou formou rakoviny, která se vyskytovala především u lidí, jejichž rodinný původ pocházel z východní Evropy a Středomoří. Bylo také zjištěno, že Kaposiho sarkom je velmi rozšířený ve střední Africe.

Když byl virus AIDS oficiálně objevený, vědci trvali na tom, že jedinou příčinou AIDS je nový virus. Tento nový virus ale nebyl příčinou Kaposiho sarkomu. Někteří dermatologové a další vědci už tehdy nechápali, jak mohl být tento nový virus AIDS jedinou příčinou AIDS, když samotný virus přece nezpůsoboval Kaposiho sarkom. Nicméně Kaposiho sarkom se stal všeobecně známým jako rakovina gayů. Jak se ale mohla, tehdy sto let stará forma rakoviny, najednou stát rakovinou gayů? Po objevení viru AIDS a po vytvoření krevního testu na protilátky proti viru AIDS bylo nepopiratelné, že se na nové nemoci AIDS podílí nový virus. Stále více lékařských zpráv svědčilo o jeho smrtelných účincích. Ovšem společné rysy AIDS a rakoviny začaly být pozoruhodné.

Mezi pitvami u lidí, kteří zemřeli na AIDS a kteří zemřeli na rakovinu, nebyl žádný podstatný rozdíl. U pacientů, kteří zemřeli na rakovinu, byly logicky rakovinné bakterie. Ovšem tytéž rakovinné bakterie byly přítomné i u lidí, kteří zemřeli na AIDS. Souvislost mezi rakovinou a AIDS je vážně pozoruhodná. Ovšem tvrzení o existenci rakoviny homosexuálů bylo naprosto absurdní. Nic takového jako rakovina homosexuálů neexistuje. Podle názorů některých vědců AIDS nebyla nová nemoc. Byla to stará nemoc zvaná rakovina. Jediný rozdíl byl v tom, že se najednou objevovala velmi agresivním a pohlavně přenosným způsobem.

Luc Montagnier: AIDS a COVID-19

Je to analogicky podobný případ jako Covid-19. Existovaly tisíce mutací chřipek. Některé byly mírné, jiné měly agresivní průběh. Najednou se vybrala jedna z těch tisíců mutací chřipek, pojmenovala se marketingově Covid-19 a měli jsme tu novou nemoc, celebritu mezi koronaviry. AIDS byla ve skutečnosti stará rakovina. Nesla mnoho společných charakteristik rakoviny. Ovšem, opět se ze stovek druhů rakoviny vytáhl jeden konkrétní typ, pojmenoval se marketingově AIDS a měli jsme nový značkový virus. Ve skutečnosti stará rakovina. Celebrita mezi rakovinami.

AIDS, tedy syndrom získaného selhání imunity, je název používaný pro řadu potenciálně život ohrožujících infekcí a nemocí, ke kterým dochází při vážném poškození imunitního systému. Lidé s AIDS jsou vystavení zvýšenému riziku vzniku některých druhů rakoviny a infekcí, které se obvykle vyskytují pouze u osob s oslabeným imunitním systémem. Objevitelem viru HIV byl francouzský profesor Luc Montagnier. Na počátku epidemie AIDS v roce 1982 se francouzští vědci potýkali s problémem, který je přinutil pustit se do výzkumu AIDS. Jedna francouzská společnost chtěla uvést na trh novou komerční preventivní vakcínu proti žloutence typu B, ale panovaly obavy, že by vakcína mohla mít nějakou souvislost s AIDS. Luc Montagnier byl vyzván, aby se pokusil zjistit, zda se na této nové záhadné nemoci podílí virus. Montagnier byl vedoucím oddělení virologie rakoviny v Pasteurově ústavu v Paříži, nejslavnějším lékařském výzkumném zařízení na světě. Spolu s dalšími vědci byl Montagnier obeznámený s nejnovějšími americkými pokroky v oblasti virologie rakoviny; objevy a informace si američtí a francouzští vědci volně vyměňovali.

V lednu 1983 Montagnier a jeho kolegové izolovali retrovirus ze zvětšené lymfatické uzliny mladého francouzského homosexuála s ranými příznaky AIDS. Není divu, že tento muž navštívil v roce 1979 New York. (V roce 1987 byl tento muž stále naživu a zdravý.) Francouzi pokračovali v práci na identifikaci svého viru a byli přesvědčení, že má něco společného s AIDS. Virus pojmenovali virus lymfadenopatie a o svých laboratorních výsledcích napsali vědeckou zprávu. Montagnierova francouzská zpráva byla zveřejněná v květnovém čísle časopisu Science v roce 1983. Tento virus se nakonec ukázal být virem AIDS. Právě doktor Luc Montagnier přišel s šokujícím odhalením:

"COVID-19 je podezřele podobný svým chováním s některými viry z rodiny lentavirů, mezi které patří právě virus HIV, který způsobuje nemoc AIDS."

Toto prohlášení publikoval francouzský virolog Dr. Luc Montagnier, který v roce 2008 obdržel Nobelovu cenu za medicínu. Podle jeho výzkumu Covid-19 obsahuje totožné sekvence viru HIV, které se tam ale nemohly dostat přirozenou mutací, ani přenosem z člověka. To podle Dr. Luca Montagniera není možné, protože změny ve viru se nachází v jiné části, než která přirozeně mutuje. Podle Doktora Luca Montagniera tyto změny v řídící části viru musely být změněné v laboratoři a někdo musel sekvence z viru HIV přenést do řídící části Covid-19 za použití molekulárních nástrojů v laboratoři. To je prosím tvrzení držitele Nobelovy ceny a objevitele viru HIV z roku 1983. Objevitel HIV a držitel Nobelovy ceny za rok 2008, doktor Luc Montagnier naprosto jasně a otevřeně tvrdí, že SARS-CoV-2 je manipulovaný virus, který byl náhodně vypuštěný z laboratoře v čínském Wuchanu.

Čínští vědci prý použili koronaviry při své práci na vývoji vakcíny proti AIDS. Uvádí, že fragmenty viru HIV byly nalezené v genomu SARS-CoV-2. Podle profesora Montagniera se tato čínská laboratoř, která je známá svou prací na koronavirech, pokusila použít jeden z těchto virů jako přenosový vektor pro HIV při hledání vakcíny proti AIDS. Doktor Luc Montagnier nebyl jediným, kdo tuto teorii zveřejnil.

Například indičtí vědci se také pokusili zveřejnit výsledky analýz, které ukázaly, že genom Covid-19 obsahoval sekvence jiného viru, konkrétně viru HIV, tedy virus AIDS. Byli ale nucení stáhnout svá zjištění, protože nátlak z hlavního vědeckého proudu byl příliš velký, aby se nerozšířila ve světě panika, že Covid-19 má něco společného s virem HIV. Ovšem, došlo k jedné neuvěřitelné věci.

Univerzita státu Queensland v Austrálii ve spolupráci s firmou CSL totiž vyvinuly vakcínu proti Covid-19. Jenže ta při klinických zkouškách v tělech dobrovolníků sice fungovala a vytvářela protilátky proti viru, ale současně si lidské tělo po podání této vakcíny začalo vyrábět protilátky proti viru HIV. Obavy z Austrálie jsou naprosto na místě.

Víme, že Covid-19 se dodnes nepodařilo izolovat z přirozeného prostředí přírody. Covid-19 jakoby neexistoval v přírodě. Nepodařilo se ho izolovat. Tím pádem ani vakcíny proti Covidu nepocházejí z izolátu, ale z referenčních vzorků laboratoří. To jsou nasbírané krevní odběry pacientů. Virologové vzorky porovnají a vyberou ten, který je namnožený nejvíce. Právě tento vzorek se použije jako referenční vzorek a proti jeho RNA se následně vyvíjejí vakcíny. V Austrálii podle všeho vyvíjeli vakcínu naproti referenčnímu vzorku, který měl jen minimální mutace RNA, anebo šlo dokonce o vzorky původního kmenu z Číny. A protože tento referenční vzorek nemá podle všeho těžce zmutovanou RNA, tak se v něm nachází velice dobře čitelné sekvence HIV, které do těla viru byly laboratorně vpravené, jak o tom hovořil Doktor Luc Montagnier. Lidské tělo by si po podání této vakcíny z Austrálie začalo vyrábět také protilátky proti HIV. Proč? Protože lidský imunitní systém by narazil na typické a charakterové sekvence HIV z toho referenčního vzorku Covid-19. Takto se sami sebe fenomenálně usvědčili a de facto tak potvrdili prohlášení doktora Luca Montagniera. Proto je důležité nahlížet na AIDS jako na jeden ze stovek typů staré známé rakoviny, stejně jako na Covid-19, ve kterém jsou naprosto totožné a identické sekvence HIV, který způsobuje AIDS. Tedy starou známou rakovinu. Jde o jakýsi upgrade HIV, který způsobuje AIDS, jeden z typů rakoviny. Pojďme se na to podívat blíž.

Anthony Fauci: HIV/AIDS

Na tomto místě se podívejme na osobu, která je v hierarchii mezinárodní farmaceutické mafie na čelním místě. Tou osobou je Anthony Fauci. Právě on je s HIV spojený těsněji, než bychom si mohli myslet. V polovině osmdesátých let v reportáži americké ABC, pronesl tehdy mladý Dr. Anthony Fauci výbušná slova o tom, že nemoc AIDS lze získat nejen sexuálním stykem a z injekční stříkačky narkomana, ale i běžným kontaktem v domácnosti, to znamená povrchovým kontaktem a dokonce aerobně, tedy vzduchem. Rozhovor byl natočený už v květnu 1983, tedy dva roky po vypuknutí epidemie nemoci AIDS v Americe. Vzpomínáte si, že přesně v květnu 1983, tedy v tomtéž měsíci, kdy Fauci vystoupil na ABC, vyšel v časopise Science článek Francouzů o viru, který se nakonec ukázal být virem HIV? Stalo se to v tomtéž měsíci, v květnu 1983.

Anthony Fauci už v roce 1983 pracoval ve výzkumu Národního institutu pro alergie a infekční nemoci. O rok později se stal ředitelem tohoto institutu. Když si v tomto kontextu zopakujeme výrok Luca Montagniera, že se v Covid-19 podařilo identifikovat zcela jednoznačné a totožné sekvence HIV, staví to Fauciho výroky do neskutečného světla. Je to totiž důkaz o tom, že lentavirus HIV je přizpůsobivý, a dokáže se vázat s koronaviry a propůjčovat jim své funkce. Hlavní funkcí viru HIV je ztráta imunity. Lidské tělo po nákaze virem HIV ztratí schopnost se bránit běžným virovým a bakteriálním nákazám. Takto nemocní lidé jsou odsouzení do konce života konzumovat takzvaná terapeutika. Ta jim do těl importují takzvané monoklonální látky, které nahrazují selhávající imunitní systém. Nepřipomíná nám to náhodou něco?

Jakmile si lidé nedají booster a pátou dávku roztoku ve vakcíně proti Covidu, už je vezou na JIPku s akutním zápalem plic. Co se stalo? Předchozí vakcína zeslábla a lidé nemají imunitu. Musí si doživotně píchat další a další dávky, jinak ztratí imunitu. Nepodobá se to takhle náhodou frekvenci podávání terapeutických látek pacientům nakažených HIV? Dostávají monoklonální látky, náhražku přirozené imunity, přičemž tyto dávky berou jedenkrát za měsíc až jedenkrát za tři měsíce. Co nám to připomíná? Jednotlivé dílky skládačky nám začínají pomalu zapadat do sebe.

Anthony Fauci je významný člen farmaceutické mafie. A právě pokud Fauci už v osmdesátých letech varoval před nakažením HIV z dotyku nebo dokonce vzduchem, a pokud doktor Luc Montagnier po čtyřiceti letech našel totožné sekvence HIV v Covid-19, najednou to do sebe strašlivě zapadá. Pamatujeme si na obrovskou kauzu zveřejněných e-mailů šéfa amerického Národního zdravotního institutu Anthony Fauciho? Anthony Fauci totiž už 11. března 2020 dostal do své poštovní schránky přeposlaný e-mail s názvem Coronavirus bioweaponproductionmethod, tedy v překladu Metoda výroby biologické zbraně koronaviru. V e-mailu je citovaný postup na laboratorní weaponizaci v přírodě běžně dostupného koronaviru získaného z netopýrů, právě za účelem zvýšení faktoru jeho množení.

Text uvedený v e-mailu pochází z více než osmi set stránkové vědecké studie výzkumného týmu na University ofPennsylvania v roce 2005, kde tým vědců úspěšně syntetizoval SARS Coronavirus Variantu 1. To je prostě neskutečná bomba. V těchto uveřejněných Fauciho e-mailech se nachází laboratorní popis a návod na výrobu první generace SARS-Cov-1 v podobě výroby biologické zbraně s použitím sekvencí HIV a ptačího sarkom-viru způsobujícího rakovinu v kuřatech. Přesně to zkoumala a vyvíjela pennsylvánská univerzita v roce 2005. V těchto uniklých e-mailech to máme černé na bílém spolu s podpůrnými prohlášeními doktora Luca Montagniera. Právě Luc Montagnier je objevitelem viru HIV v roce 1983. Právě v tomto roce 1983 Anthony Fauci pronesl výrok o nákaze HIV nejen sexem, ale i dotykem s danou osobou nebo i vzduchem. Jak to mohl Anthony Fauci pronést ve stejném roce, kdy byl virus HIV teprve objevený a s jeho zkoumáním se teprve začínalo? Na první pohled se to zdá jako dezinformace ze strany Anthony Fauciho, ale Fauci zatraceně dobře věděl, o čem hovořil.

AIDS: Fakta o biologickém původu

V roce 1985 začalo několik vědců otevřeně kritizovat postup americké vlády v souvislosti s epidemií. Objevovaly se drobné náznaky obav a nespokojenosti ohledně původu viru AIDS a zdroje nové epidemie. První vážný útok proti vědcům zabývajících se AIDS přišel ze Sovětského svazu. Zazněl v komentáři vysílaném z moskevské rozhlasové stanice 25. prosince 1985. Vysoce podnětná rozhlasová zpráva vydaná v angličtině, došla k závěru, že epidemie AIDS byla způsobená experimenty prováděnými v Americe v rámci vývoje nových biologických zbraní. Rusové citovali názory anglického venerologa Johna Seala, který souhlasil se sovětským názorem na laboratorní původ viru AIDS.

V dopise redaktorovi zveřejněném v časopise JournaloftheRoyal Society ofMedicine v srpnu 1986, anglický venerolog John Seale reagoval na podnětná sovětská tvrzení. Ochotně přiznal, že závažná sovětská obvinění vůči Spojeným státům americkým ho přiměla ujasnit si vlastní myšlenky o možnosti, že by virus AIDS mohl být vytvořený člověkem. John Seale dal jasně najevo, že neexistují žádné skutečné důkazy pro obvinění konkrétní vědecké nebo vojenské skupiny. Varoval ovšem vědeckou komunitu, aby co nejpečlivěji přemýšlela o sovětských prohlášeních. 26.října 1986 se Sealeova překvapivá obvinění objevila na titulní straně londýnského nedělníku Sunday Express. Titulky hlásaly:

"Světová exkluzivita zabijáckého viru, který unikl při tajném laboratorním experimentu."

Příběh vyvolal senzaci. Podle Sunday Express:"Zabijácký virus AIDS uměle vytvořili američtí vědci při laboratorních pokusech, které se katastrofálně zvrtly – a masivní utajování toto tajemství před světem udrželo až do dnešních dnů."

Rozhovor pro reportáž poskytl také Jacob Segal, mikrobiolog z východního Berlína. Segal také trval na tom, že virus AIDS byl vytvořený člověkem a pravděpodobně byl splétaný kombinací ovčího viru Visna s jedním z nově objevených lidských rakovinných virů. Na otázku ohledně široce přijímané teorie o zelených opicích, které způsobily AIDS, německý profesor odtušil:"Je to směšné a vědecky neuvěřitelné – a podle mého názoru to prosazovala americká vláda jako součást utajování."

Deník New Delhi Times of India převzal zprávu deníku Sunday Express a přetvořil ji v redakční článek, který vyšel 17. listopadu 1986. Úvodník byl pro čtenáře v plném znění přetištěný v New York Native 19. ledna 1987.Indický úvodník byl tvrdý:

"Nedávné zprávy o sporu mezi biology ohledně původu viru AIDS by měly přimět všechny, kteří se obávají vážného nebezpečí bakteriální války, aby zpozorněli.Biologové tvrdí, že není známý žádný zvířecí virus se všemi znaky zárodku HTLV a že organismus AIDS je kombinací částí genetického materiálu ovčího viru Maedi-Visna s částmi hovězího viru. Důsledky této skutečnosti jsou příliš děsivé, než abychom o nich uvažovali. Tyto smrtící zárodky představují, stejně jako jaderné zbraně, prostředky hromadného ničení. Jediné, co se s nimi dá dělat, je zakázat je a zbavit se jich."

Jak vidíme, odvážní lékaři už tehdy vyslovovali pádné domněnky, že AIDS vznikl v laboratoři a mohl být vypuštěný jako biologická zbraň. Je jeho upgradovanou verzí Covid-19, ve kterém Luc Montagnier objevil totožné a identické sekvence viru HIV? Když objevitel viru HIV objeví v Covid-19 nezaměnitelné sekvence svého vlastního objevu, navíc v části viru, který nemutuje, jde o šokující souvislosti. Najednou nám dílky skládačky začnou zapadat do sebe. Všechno to jsou fakta, nikoli fabulace, hypotézy nebo výmysly. Všechno ozdrojované informace vědeckých kapacit, dobových archivních článků a citací špičkových lékařů ve svém oboru.

Závěr: Biologická časovaná bomba

Zdá se, že epidemie AIDS je jedním z instrumentů globální mocenské kliky v postupném procesu depopulace planety. Něco jako průběžné upouštění populačního ventilu. Epidemie AIDS nese všechny znaky redukce obyvatelstva Afriky a oblastí Třetího světa. Jde o prostředek pro zmírnění populačního tlaku v rozvojových zemích. Způsob, jak vyřešit problém rostoucí lidské populace. Takzvané biologické časované bomby. Je to jeden z instrumentů, který vyrábí mezinárodní krize. O krizovém řízení jsem hovořil na začátku. Položme si závěrem základní otázku. Koho chtěli neomalthusiáni vyhubit jako podřadné části lidstva? Hovořil jsem o tom v prvním díle Utajených démonů nacismu nebo v mém trojdílném cyklu Depopulace planety. Byli to postižení, byly to prostitutky, byli to černoši, byli to homosexuálové, byli to obyvatelé Třetího světa, zejména Afriky. AIDS zasahuje přesně tyto skupiny. Je AIDS variantou bakteriální války s cílem zasáhnout tyto vybrané skupiny obyvatel? Nahrazují biologické prostředky smrti konvenční kulky a bomby? Je AIDS důsledkem nového vědomí na planetě, které vědecky vytváří společensky přijatelné metody masového vyhlazování, které slouží ekonomickým a politickým potřebám nejmocnějších vlád světa?

Je Covid-19 upgradovaným nástupním projektem zastaralého AIDS? K podobnostem mezi AIDS a Covid-19 přispívají i další skutečnosti z kruhů globální mocenské kliky. Například v prosinci 2021 JoeBiden prohlásil, že cílem jeho administrativy je ukončit epidemii HIV respektive AIDS do roku 2030. Proč tak najednou, když proti AIDS se bojuje už 40 let? Podobná kampaň, která byla ve stejné době spuštěná ve Velké Británii, používá slovo od slova stejnou frázi. Na jaře 2022 se objevila zpráva, že v Evropě koluje nová varianta viru HIV, která je údajně virulentnější, přenosnější a rychleji přechází v AIDS. Horkou stopou této nové vlny strachu byl tlak na to, aby se všichni nechali co nejdříve testovat na AIDS a to jak politici, tak celebrity a všichni mezi nimi. V čele této kampaně stál princ Harry, který ve svém videu zdůraznil, že všichni máme povinnost nechat se testovat na HIV, abychom udrželi ostatní lidi v bezpečí a přirovnal to k epidemii COVID-19.

Moderna už začala klinickou fázi testování vakcíny proti HIV. Dokonce šéf Světové zdravotní organizace WHO, Etiopan TedrosGhebreyesus byl také ředitelem globálního fondu programu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii, který iniciovala Nadace Billa a Melindy Gatesových, s Clintonovou nadací Clinton charity aids iniciative. Všechno stejní lidé stojící v čele globálních mamutích fondů, globálních nadací a globálních zdravotních organizací jako WHO. Kampaň ohledně HIV respektive AIDS se rozjížděla poměrně koordinovaně. Mělo jít o záložní variantu? Do jaké míry je Covid-19 pokračováním a upgradem AIDS? Představuje HIV respektive AIDS záložní kartu v případě selhání agendy Covid? Jak je možné, že v Covid-19 byly objevené společné sekvence v nemutované části jako u onemocnění HIV?

Můžeme si pokládat i další otázky. Třeba byla samotná uprchlická krize od roku 2015 urychlovačem přenosu AIDS z Afriky a Asie do Evropy? Například poslanec za italskou stranu Fratelli di Italia jménem EdmondoCirielli přišel s otřesnými zjištěními. Italský poslanec uvedl, že druhou největší zemí, ze které pocházejí uprchlíci, je po Jižní Africe Nigérie. A právě zde je největší počet lidí nakažených AIDS. Podle odhadů je minimálně 20% nigerijské populace HIV pozitivní. A protože od roku 2015 připlulo přes 100000 Nigerijců do Itálie, poslanec Cirielli vyvodil, že více než 15000 z nich jsou HIV pozitivní. Uprchlická krize selhala, protože se vůči ní zvedl obrovský odpor v Evropě. Globalisté ji nedokázali prodat.

Krizi uprchlickou vystřídala krize covidová. Teď si trochu zaspekulujme. Uprchlická krize mohla sloužit jako urychlovač přenosu AIDS z Afriky do Evropy a Ameriky. Protože selhala, vystřídala ji covidová krize. A právě v Covidu našel Luc Montagnier totožné sekvence viru HIV, který objevil. Vystřídal transport AIDS z Afriky upgradovaný Covid-19 transportovaný už rovnou v samotné Evropě a Americe? Znovu podtrhuji, v tomto případě jde o spekulaci, ale zamysleme se nad logickou podstatou takové hypotézy. Uprchlická krize jako akcelerátor přenosu AIDS z Afriky do Evropy a Ameriky. Následuje covidová krize, kdy se v Covidu našly sekvence viru HIV, který způsobuje AIDS. Jde o nové biologické zbraně na regulaci počtu obyvatel na planetě? Vždyť takové úsilí globální mocenská klika vyvíjí desítky let. Pojednával o tom můj trojdílný pořad Depopulace planety. Hovořil jsem o tom v prvním díle Utajených démonů nacismu. Jsou to velmi dobře zdokumentované globální snahy. Tak, proč to někoho stále tak překvapuje a šokuje?

Experimenty na lidech byly a jsou naprosto běžné. Hovořil jsem o tom v mém pořadu Lidské zrůdy MK-Ultra. Tyto tajné pokusy na lidech vyšly najevo už dávno. Například v srpnu 1977 CIA přiznala, že existovalo více než 149 dílčích projektů, včetně experimentů na zjištění účinků různých drog na lidské chování, práce na detektorech lži, hypnóze, elektrických šocích a dodávkách drog. Zapojeno bylo čtyřicet čtyři vysokých škol a univerzit, patnáct výzkumných nadací, dvanáct nemocnic nebo klinik a tři vězeňské instituce. Pojednává o tom kniha Vyšší forma zabíjení, tajná válka chemických a biologických zbraní od Roberta Harrise a Jeremy Paxmana. Možná to také někdy zpracuji do samostatného pořadu, abychom věděli a znali, že pro globální mocenskou elitu jsme jen pokusnými králíky a morčaty. Na našich životech jim vůbec nezáleží. Mohu citovat i z mainstreamových archivních článků.

Například deník Los Angeles Times v článku ze 17. září 1979 psal o šestidenním americkém vojenském biologickém útoku na San Francisco. Při tomto útoku byla nad městem rozprašovaná mračna potenciálně škodlivých bakterií. Dvanáct lidí dostalo v důsledku infekčních bakterií zápal plic a jeden starší muž na následky útoku zemřel.

Ten samý Los Angeles Times uvedl v článku z 9. března 1977, že při dalších tajných pokusech byly bakterie rozprašované v newyorském metru, na letišti ve Washingtonu a na dálnicích v Pensylvánii. Testy biologických zbraní probíhaly také na vojenských základnách ve Virginii, na KeyWestu (Florida) a u pobřeží jižní Kalifornie a Havaje. Armáda použila živé bakterie při testech na americkém pobřeží.

A do třetice, ten samý deník Los Angeles Times 4. prosince 1984 ve svém článku odhalujícím zneužívání biologických zbraní uvedl více než 239 pokusů americké armády v oblasti biologických zbraní. Při těchto pokusech byli nic netušící civilisté a vojáci použití jako pokusné osoby. Všechno to jsou zdokumentované a ozdrojované případy.

Měli bychom ohledně teorie, že AIDS je ve skutečnosti krytým biologickým válečným experimentem, vážnězpozornět. Pro globální mocenskou kliku jsme jen inventární čísla, zdroje pro zisky jejich korporací, jak nás vyždímat a zahodit, když nemáme pracovní potenciál. Obrovský planetární koncentrační tábor s digitálním ohradníkem. Jsme pro ně jen zástava a rukojmí jejich experimentů. Mám na to nespočet materiálů, ozdrojovaných článků a knih, které budu postupně zpracovávat. Tajné biologické válečné experimenty sponzorované vládami jsou dnes běžnou realitou. Proč někoho ještě šokuje, že vyšší forma zabíjení, vyšší forma experimentů probíhala v rámci umělé biologické zbraně AIDS nebo Covid-19? Biologická válka pro regulaci populace na naší planetě. Je ale planeta ještě skutečně naše?