Historie v souvislostech  Nezařazené

Toto řeknuv, povolil prsty, jež křečovitě svíral kolem hladkého lýtka a v polovině schůdků pocítil, jak padá, unášeje ve své ruce vědomí cizího masa. Ballan zemřel velmi rychle. Zatímco se nořil do temné vody, přišla mu na mysl láska a lítost k Západu. Toto poslední přesvědčení, jímž cele sám sebe popřel, mu bylo tak strastiplné, že úmyslně otevřel ústa

Read More