Historie v souvislostech  Dobré zprávy

Podle údajů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky je nyní polovina pediatrů v důchodovém věku. Rodiče mají problém s objednáním svých dětí k pediatrovi. V brzké době bude chybět 1100 úvazků. Vynikající zpráva. Vzhledem k tomu, že se většina českých doktorů proměnila v popravčí a katy, zase bude menší šance, aby dostali do spárů vaše

Read More