Historie v souvislostech

Chcete-li mě pravidelně podpořit, zašlete prosím drobnou, ale pokud možno pravidelnou částku na účet:
217845530/0300
Iban: CZ90 0300 0000 0002 1784 5530
BICSWIS: CEKOCZPP
Můžete také jednoduše použít QR kódy.

100 Kč

250 Kč

500 Kč

Pomůže také sdílení na sociální sítě.

A k čemu použijeme Váš dar? Dozvíte se zde.

Šungit – kámen z Karélie

audio
PDF
epub
mobi

Dokument pojednává o šungitu, což je vzácný minerál, který pochází z Karélie v Rusku. Úvod se zaměřuje na to, co je šungit a jak vypadá. Další kapitoly se zabývají vlastnostmi šungitu, jako jsou jeho absorpce, harmonizace, antioxidace a vodivost. Následuje kapitola o různých typech šungitu a jeho stáří a původu. Dále se pořad zaměřuje na těžbu šungitu a jeho historii v Karélii, kde byl v minulosti používaný pro léčebné účely a výrobu speciálních vod. Jedna kapitola se věnuje vztahu mezi šungitem a vodou a další kapitola se zabývá pyramidami a jejich energetickými účinky. Pořad také zahrnuje informace o tom, jak šungit může být použitý k neutralizaci elektrosmogu. Další části se věnují různým tvarům a použitím šungitu, jako jsou šperky ze šungitu a jeho vliv na zvířata. Předposlední kapitola pojednává o tom, jak rozpoznat pravý šungit od falešného. Závěr se zaměřuje na to, jakým způsobem může být šungit využívaný jako perpetuum mobile, tedy jakým způsobem může být využitý pro nekonečnou výrobu energie.

Předmluva

Šungit je nerost starý 2 miliardy let, uložený v nejstarších vrstvách zemské kůry. O jeho původu se vědci dodnes přou. Jedni tvrdí, že pochází z polymerizace uhlovodíkových plynů na naší planetě, jiní zase preferují teorii pádu meteoritu z vesmíru.

Šungit je totiž vzácný tím, že obsahuje dutá uhlíková vlákna zvaná fullereny. Svými soustředěnými kružnicemi připomínají tvar fotbalového míče. Žádný jiný nerost na světě takto uspořádané fullereny nemá. Šungit je velmi vzácný, protože jediné kvalitní naleziště se nachází pouze na jednom místě naší planety, a to na severozápadě Ruska, v oblasti Karélie u Oněžského jezera.

Jeho ozdravné vlastnosti a očistné regenerační schopnosti byly známé už od cara Petra I. Odhalme záhady tohoto vzácného nerostu a prozkoumejme jeho vlastnosti. Proč je dobré mít doma několik pyramid z vodivého šungitu? Jak se dá šungitem ošetřit a vyčistit voda, kterou pijeme? Jak šungitové pyramidy u televize, počítače nebo na nočním stolku u postele vyhlazují a energeticky upravují všudypřítomný elektrosmog kolem nás? Ponořme se do fascinujícího světa šungitu spolu s vědci, kteří tento záhadný nerost zkoumali.

Úvod

Dnešní povídání bude velmi zajímavé pro mě stejně jako pro vás, protože bude o tématu, o kterém jsem až do nedávna příliš nevěděl. Tím nechci říct, že když si člověk přečte pár článků na internetu, bude chytrý jako rádio, třebaže na rádiu vysílá, ale pokud tato svá zjištění protkáte a propojíte i vlastní zkušeností, máte vlastní zkušenost, na které můžete stavět.

Dnes budu hovořit o kameni zvaný šungit. Na začátku chci jen předeslat, že v popisu pořadu na kanále YouTube máte mé dnešní povídání rozdělené, rozčleněné do několika kapitol, které jsem systematicky roztřídil tak, abychom si strukturovaně prošli veškeré zásadní poznatky o tomto nerostu. Můžete si tedy kliknout na potřebnou kapitolu, a pustit si nebo zopakovat si to, co vás právě zajímá.

Možná jste o něm někteří slyšeli, možná ne, každopádně dnes si povíme o jeho téměř až zázračných mystických účincích. Kdo mě zná, tak ví, že já příliš nedám na nějaké opředené legendy, když někdo něco řekne a ostatní to najednou začnou cítit díky autosugesci, a vytváření jakéhosi kolektivního mýtu kolem nějaké věci, svědčící spíš o jakémsi druhu šamanství, nikoli logického racionálního uvažování. Ovšem kámen šungit z ruské části Karélie na severozápadu Ruska u Oněžského jezera, která sousedí na západě s Finskem, má za sebou vědecké studie, vědecká bádání, a dva Angličané, ke kterým se také dnes dostaneme, dokonce za něj obdrželi Nobelovu cenu – za výzkum tohoto kamene šungit. Proto jsem si ho vybral, proto jsem se tomu rozhodl věnovat, opatřit si ho, a podělit se s vámi o zkušenosti s tímto až zázračným kamenem.

Kámen šungit je nerost, a není ani příliš vzhledný, protože má černou barvu. Někdo může prohlásit, že je elegantní, dělají se z něj také šperky, náramky atd., ale vzhledově není příliš vábný. To ostře kontrastuje s jeho účinky, a v podstatě to podtrhuje i skutečnost, že není všechno zlato, co se třpytí. Drahé kovy, třeba jako zlato, jsou sice blýskavé, třpytivé, krásně žluté, hodnotné, drahé, lidé do zlata ukládají peníze, ale že by mělo nějaké ozdravující a harmonizující účinky, to se říct nedá. Na rozdíl právě od šungitu, který svým vzhledem nemůže zlatu konkurovat, ale o to zajímavějšími účinky disponuje.

Definice a vzhled šungitu

Černou barvu má šungit proto, že jde o uhlík. Samozřejmě třeba diamant je také uhlík, ale ten je bílý. Jak už jsem řekl, je to nerost, který má úžasné schopnosti.

Vedle uhlíku šungit obsahuje také křemík a skoro celou tabulku chemických prvků.

Pravý šungit je málokdy čistě černý, ale má různé nedokonalosti, fleky, jsou v něm proužky či vrstvy jiných minerálů, jako je pyrit či slída.

My bychom měli hledat světlé nebo kovové fleky a žilky, což je znamení toho, že máme pravý kámen.

Šungit se hodně podobá minerálu galenitu, tedy olověné rudě.

Galenit je ale mnohem měkčí a má odlišný tvar. Galenit má hranolový lom, ve třech vertikálních rovinách. Na druhou stranu elitní šungit má konchoidální lom, to znamená, že odlomené plochy mají soustředěné kruhy. Pokud znáte obsidián, takzvané sopečné sklo, je to podobné. Galenit je vzhledem ke své velikosti hodně těžký, má vysokou specifickou gravitační sílu. Šungit je mnohem lehčí, protože má mnohem menší specifickou gravitační sílu.

Vzácné fullereny: Soustředěné kružnice ve tvaru fotbalového míče (výzkumy)

Soustředěné kruhy jsou pro šungit velmi příznačné, a právě k nim se teď vypravím. Velká specifika šungitu, která se teď znovu vrací k tomu, aby ho lidé mohli využívat, je, že molekula toho uhlíku je specifická. Duté uhlíkové molekuly se jmenují fullereny. Šungit má specifickou právě tu svou strukturu, mřížku, která vypadá jako fotbalový míč.

To jsou právě ty soustředěné kruhy, o kterých hovořím, a které jsou pro šungit tak příznačné.

Vzorky šungitu zkoumal ještě sovětský vědecSemjonCipurskij.  Výsledky jeho bádání ohromily celý vědecký svět, protože v karelském šungitu byly objeveny právě tyto fullereny.

Jak jsem zmínil, fullereny je označení pro chemické uspořádání šestičlenných kruhů atomů uhlíku, připomínající fotbalový míč. Od diamantu a grafitu se šungit odlišuje jen strukturou.

Přírodní struktura tohoto minerálu se velmi podobá enzymům ve všech živých buňkách, dokonce i hemoglobinu. V šungitu je uhlík pravidelně uspořádaný do globul. Šungit obsahuje téměř všechny prvky periodické soustavy.

Na severozápadě Ruska se tak v přírodních podmínkách nachází látka, která se obtížně získává ve vědeckých centrech.

Za objev těchto fullerenů byla v roce 1997 udělenaNobelova cena dvěma anglickým vědcům, kteří to zkoumali. Je důležité uvést, že objev těchto specifických fullerenů v přírodní podobě dal vzniknout novému vědnímu oboru, a tím je nanotechnologie. Tedy díky fullerenům se začala rozvíjet nanotechnologie.

Šungit je známý tím, že chrání před ionizujícím i neionizujícím zářením. Není jasné, jaký je plný rozsah frekvencí, které šungit ovlivňuje.

Vícero studií tvrdí, že šungit chrání před ionizujícím zářením, jako je ultrafialové záření a rentgenové paprsky.

Regina Martinová ve své knize popisuje studii, provedenou na "Ukrajinské akademii lékařských věd", do které byli zapojení dobrovolníci z řad onkologických pacientů. Skupina, která pila vodu, vystavenou šungitu, měla výsledky krevních testů v normálu za dva až tři týdny po ozařovací terapii, zatímco kontrolní skupině to trvalo tři až čtyři měsíce.

Nedávné výzkumy prokázaly, že fullereny v šungitu mají schopnost zpomalit růst nádorových buněk nebo rozvoj HIV.

Tedy nejen že léčení z ozařování za pomoci šungitu trvá třikrát kratší dobu, regenerace probíhá daleko rychleji, ale dokonce samotný růst nádorových buněk šungit dramaticky zpomaluje, což potvrzují vědecké výzkumy a studie.

Máme k dispozici řadu jasných důkazů, které vyzdvihují kámen šungit jako prvek, který přispívá k ozdravným a léčivým účinkům pro naše tělo.

Elementární vlastnosti šungitu: Absorpce, harmonizace, antioxidace, vodivost…

Podívejme se nejprve na základní vlastnosti šungitu.

Šungit má díky uhlíku, protože uhlík je prvek, který je blízký našemu tělu, schopnost nejen čistit vodu, ale neuvěřitelnou schopnost ochraňovat zdraví živé buňky. Pokud máme nějaké lehčí alergie, pomáhá to proti otokům sliznic, samozřejmě že to otoky úplně nevyléčí, ale významně přispívá k jejich léčení. Šungit je totiž energetický zářič a harmonizátor. Protože jde o vodivý kámen, má schopnost vyzařovat energii do okolního prostoru. Kromě toho má šungit další vlastnosti, jako je vysoká pevnost, vysoká hustota, a co je důležité, má vysokou chemickou stabilitu. Co to znamená. Znamená to, že své vlastnosti nemění, nenatahuje do sebe žádné chemické vlastnosti, i když, a to je důležité, a tomu se budu také věnovat, má vysokou absorpční schopnost, ale zároveň se nemění jeho chemická stabilita, chemické složení. Absorpci si můžeme vyzkoušet třeba tak, že si ho vezmeme do ruky – šungitovou kouli nebo pyramidku, a budeme si s ním různě pohrávat, zahřívat ho v dlaních, až se zahřeje na naši teplotu. Když ho pak odložíme, tak i po pár minutách zjistíme, samozřejmě v pokojové teplotě, že si naši teplotu stále drží, že trvá dost dlouho, než vystydne. Já si ho třeba umísťuji na čelo, když mě bolí hlava, trochu mi to bolest utlumí, účinky jsou hodně zajímavé, ale jak je na začátku studený, zahřeje se na mou teplotu, tak ho musím odložit, a čekat dost dlouho, aby znovu vystydl, a byl mi na hlavu znovu příjemně studený jako na začátku. Další vlastností šungitu je poměrně významná elektrická vodivost. To si můžeme lehce ověřit tím, že uděláme okruh, a do jedné části dáme šungit – jestli se ta žárovička opravdu rozsvítí, jestli to udrží napětí, a skutečně uvidíme, že udrží, že žárovička bude svítit.

Základní typy šungitu

Už jsem se krátce zmínil o vlastnostech šungitu, ale ty se samozřejmě liší v návaznosti na kvalitě a typech šungitu. Na tomto místě považuji za nutné tyto typy šungitu rozvést.

Vyskytují se celkem 3 typy šungitu.

První typ – nazývaný "ELITNÍ", obsahuje něco kolem 92-98 % uhlíku. Nalézá se v několika centimetrových žílách a získává se ručním vysekáváním po menších kouscích, a vzhledem k tomu, že je silně rozpraskaný, nedají se z něho opracovávat výrobky. Používá se pouze v surovém stavu na filtraci, nebo jako pohlcovač elektromagnetického záření. Má lesklou barvu a je velmi lehký.

Elitní šungit je velmi vzácný a tím i poměrně drahý.

Druhý typ – nemá speciální jméno a obsahuje okolo 80 % uhlíku. Jeho množství, využití i cena jsou podobné jako u prvního typu.

Třetím typem je šungitová břidlice obsahující 30 % uhlíku. Nejlepší kousky této šungitové břidlice se ručně balí do pytlů a odváží do dílen, kde se pak z něho vyrábí pyramidy, koule, šperky a ostatní výrobky.

Veškeré výrobky jsou převážně vyráběné ručně, tady nelze příliš uplatnit strojovou výrobu, proto se může kus od kusu lišit a taktéž se od toho odvíjí i prodejní cena.

Stáří a původ šungitu: Země nebo meteorit?

Pojďme se dále zaměřit na stáří šungitu. Vědecky se to může jevit jako relativně nová záležitost, která je zdokladována, ale tradice šungitu je dávno známá, účinky šungitu byly využívané, pak zapomenuté, a dnes jsou znovu objevené. Jak jsem uvedl, šungit je tedy kámen uhlík, a udává se, že tento pozoruhodný minerál vznikl ze živých jednobuněčných organismů, a to přirozeně a před více než dvěma miliardami let. Tedy stáří tohoto nerostu je 2 miliardy let.

Šungit je uložený v nejstarších vrstvách zemské kůry.

Nikdo dosud nedokázal objasnit, jak se fullereny v šungitu vytvořily.

Díky jejich vysoké koncentraci se připouští i teorie kosmického původu, protože podobné mimozemské fullereny byly nalezené také v meteoritech.

Řada vědců prosazuje názor, že vznik šungitu je důsledkem slunečních erupcí. Obrovský výron sluneční hmoty, ke kterému došlo asi před dvěma miliardami let, jak jsem uvedl, takzvaná pátá velká erupce Slunce, což podle vědců zapříčinilo v atmosféře a zemské kůře vznik mohutných elektrických proudů, což vedlo k vytváření podmínek k polymerizaci uhlovodíkových plynů.

Podle jiných názorů je ložisko šungitu výsledkem pádu obrovského meteoritu nebo dokonce zaniklé planety, na které kdysi existoval organický život.

Těžba šungitu

Šungit se těží v Karélii, což je oblast za Oněžským jezerem. Právě tady jsou naleziště šungitu, která mají nejlepší kvalitu fullerenů nebo největší koncentraci fullerenů. Právě z Karélie se šungit dostává do světa. Existuje ještě několik dalších nalezišť po světě, ale právě v této karelské oblasti u Oněžského jezera, je šungit nejlepší kvality. Další naleziště jsou třeba v Kazachstánu v Alma Atě, ale tady vytěžený šungit má menší obsah fulerenů, není tak kvalitní. Název šungitu je odvozený podle vesničky Šunga v ruské karelské oblasti, kde se nachází to největší naleziště šungitu, jak jsem zmínil, na březích Oněžského jezera.

Dnes je první starý důl u vesničky Šunga geologickou a historickou památkou. Z bezpečnostního důvodu je vstup do jeskyně zatarasený velkým balvanem a mřížemi. Ale i navzdory tomuto zákazu je tento starý důl hodně navštěvovaný turisty a sběrateli kamenů. Kolem jeskyní se prý dají najít kousky elitního šungitu. V současnosti se ve velkém využívá zažoginské naleziště, které se nachází na území Zaoněžského poloostrova.

Zažoginské naleziště je unikátním přírodním útvarem se zjištěnými zásobami kolem 154 milionů tun, a odrůd s vysokým obsahem uhlíku, tak zvaného elitního šungitu je tu 2,4 milionů tun. Celková projektovaná těžební kapacita tohoto naleziště se odhaduje na cca 169 milionů tun. Průmyslová těžba se provádí v rozsáhlých povrchových velkolomech. Šungitový štěrk a nejlepší kousky se balí do pytlů, které se pak odvezou do dílny, kde se pro nás vyrobí pyramidy, koule, válečky atd.

Zpracování šungitu není jednoduché, protože při těžbě a lomu kamenů vzniká obrovské množství odpadů. Jsou to různé žilky, vměstky, póry nebo praskliny kamene. To se samozřejmě odráží i na ceně jednotlivých výrobků.

Historie šungitu v Karélii: Ruský car, armáda, léčivá voda a lázně

Pojďme se podívat a zabrousit trochu do historie. Léčivé vlastnosti šungitu byly známé obyvatelům, kteří šungit užívali, už od 14. století.

S léčivými vlastnostmi šungitu se například seznámila prababička cara Petra prvního, Xénie Romanovová, která byla carem Borisem Godunovem odeslaná do vyhnanství právě do této oblasti Karélie. Xénie Romanovová přišla do Karélie ve velmi špatném zdravotním stavu, a pomohli jí zdejší rolníci a dělníci, kteří ji léčili, tehdy tomu říkali živý pramen, což byla vlastně šungitová voda, která tam vyvěrala ze šungitového podloží. Ta šungitová voda jí pomohla nejen přežít vyhnanství, ale zároveň se úplně uzdravit. Xénie Romanovová předtím měla 7 nedokonaných těhotenství, 7 potratů, ale pak se jí narodilo osmé dítě. Tím dítětem byl Michail FjodorovičRomanov, což byl, jak možná víte, pozdější ruský car. Takže on se narodil vlastně díky šungitu, který Xénii Romanovovou uzdravil a porodila osmé zdravé dítě. Pak je ještě taková zajímavá věc. V horkém létě 1709 ruská armáda vyhrála bitvu u Poltavy proti Švédům, také díky ošetření šungitovou vodou. Došlo tam totiž k situaci, kdy Rusové byli dlouho obléhaní Švédy, a jejich zdroje pitné vody se jim začaly kazit. Proto použili šungit k ošetření vody, a díky tomu Rusové neonemocněli špatnou vodou, a Švédové museli nakonec odtáhnout, protože Švédové k šungitovým pramenům přístup neměli, a většina z nich onemocněla žaludečními onemocněními právě díky zkažené vodě.

My jsme takové štěstí se Švédy neměli, a spoustu knih si Švédové od nás odvezli, házeli to prý vidlemi do povozů, naše vzácné knihy, a dodnes nám je nevrátili, Rusové se Švédům jako jakýmkoli jiným nájezdníkům, Napoleonovi, Hitlerovi, vždycky dokázali ubránit. Do historie šungitu se zapsal i Petr první, protože v roce 1714byly na vodách nad ložisky šungituotevřené první ruské lázně Martovské vody. Ruský car Petr první vyslal a pověřil své carské mediky, aby tu prováděli výzkumy šungitu a šungitových minerálních vod.

Tyto šungitové lázně se v Karélii nacházejí až dodnes, léčí se v nich hlavně děti. Je tady místnost obložená šungitem, která má výrazný očistný a regenerační vliv.

To všechno díky prababičce ruského cara Petra prvního, Xénii Romanovové, která byla odeslaná do vyhnanství právě do této karalské oblasti, kde na vlastní kůži zjistila, jaké má šungit schopnosti. Hlavním městem Karélie je Petrozavock, a 500 km od něj se nacházíSanktPetěrburg. Obě města, jak vidíme, nesou jméno svého zakladatele cara Petra prvního Velikého.

Jak vidíme, historie šungitu je v této oblasti velmi významná. Právě odsud se sláva a schopnosti šungitu šířily potom dále do světa.

Šungit a voda

Určitě jste si všimli, že jsem už několikrát v rámci historické rekapitulace zmínil ošetření vodou za použití šungitu. To je jedna z věcí, na kterou lze šungit využít, resp. drť šungitu. Nejprve bychom si měli ujasnit, co je vlastně voda, protože to je jakási alfa omega mého dalšího povídání. Možná jsme nad tím ani tak nepřemýšleli, protože je to tak jasné a jednoznačné, že nad tím člověk ani přemýšlet nepotřebuje, ale koloběh vody na zeměkouli je vlastně uzavřený díky atmosféře. To znamená, že voda, která všude kolem nás je, se nemůže vytvářet nová. Prší, voda spadne, ta voda prosákne do půdy, nebo steče do vodních toků do řek, sníme ji, vypijeme ji, z řek se odpaří nahoru do atmosféry, spadne ve formě deště nebo sněhu někde jinde, ten koloběh nejen že se opakuje, ale ta voda je stále stejná, nikdy nevznikne nová voda. Pokud budeme vodu znečišťovat, tak si pod sebou řežeme větev, protože znečištění na jedné straně zeměkoule se po čase projeví na druhé straně planety. To znečištění se přenese, roznese na všechny směry. Prostě nová voda tu nevznikne. To by v zásadě nebyl takový problém, protože vodu můžeme ošetřit nebo vyčistit od fyzikálního znečištění třeba přes síta nebo různé filtry, můžeme odstranit i chemické znečištění vody. Ale jediné, co neumíme odstranit, je informační znečištění vody. Voda je totiž nejlepším nosičem informací o její kvalitě po celé planetě.Tím přenosem dochází ke kopírováníenergetickoinformační matrice vody.

To je všeobecně známé, proto se voda používá v různých medicínách jako nosič léků atd., proto se má hodně pít. Navíc lidské tělo je tvořené z více než 70 % z vody. Proto je přinejmenším velmi důležité se o vodě bavit, a chovat k ní úctu. Bez jídla můžeme nějakou dobu vydržet, ale bez vody prostě nevydržíme více jak pár dní.

V Rusku je šungit komerčně používán k čištění vody od devadesátých let a studie jsou prováděny celosvětově. Podle publikace "Dancing withWater:The New Science ofWater", vydané nakladatelstvím UpliftingPress v roce 2011 a dalších zdrojů, je šungit účinný při odstraňování mnoha typů patogenních bakterií a dalších mikrobů, těžkých kovů, radioaktivních částic, nitrátů, pesticidů, těkavých organických látek, léků, chlóru a fluoru. Schopnost šungitové vody neutralizovat kontaminaci údajně pochází z jeho schopnosti udržet v sobě ohromné množství vodíku. Nedávná studie položila základ pro potenciální využití šungitu při čistících pracích v japonské Fukušimě.Zjistilo se totiž, že šungit dovede odstranit z vody velké množství radioaktivní kontaminace. Výsledky byly zveřejněné v časopise "Carbon" v květnu roku 2017.

Šungit obsahuje mnoho mikroelementů a biologicky aktivních látek, umožňuje proto revitalizovat a pročišťovat vodu.Vypadá to jako takové drobné bublinky kyslíku, které vodou stoupají. Šungit vodu pročišťuje, a voda získává vlastnosti, které jsou pro ni i pro nás optimální.O šungitu se říká, že "restrukturalizuje" vodu na biologicky vhodnější typ vody, i když pro to nemáme vysvětlení.

Šungit umí z vody odstranit i chlór, ale je to poměrně škoda, protože chlór můžeme odstranit tím, že vodu necháme odstát, chlór vytěká, a pak teprve do vody nasypeme šungitovou drť. Chlór se do jisté míry odstraní sám, jeho největší množství, a šungit vodu dočistí, je zbytečné, aby šungit absorboval tu první největší vlnu chlóru, když může absorbovat potom další množství škodlivin z vody. Já se přiznám, že tohle vůbec neděláme, protože nás nebavívyčkávat, až se voda za několik hodin pročistí, ale je to poměrně běžný způsob využívání šungitu, hodně lidí to dělá, proto to popíšu. Je to v podstatě jednoduchá záležitost. K ošetření vody šungitem se používá nejčastěji šungitová drť. Tu je možné koupit na jakémkoli šungitovém e-shopu, zadáte šungit e-shop, a nabízejí se různě velká balení šungitové drti. Považuji ale za velmi důležité varovat před následujícím.

Někteří lidé používají klasický běžný černý šungit, ale z chemických rozborů, které byly zveřejněné, vyplývá, že existuje riziko, že do vody prosáknou těžké kovy, které by nebylo vhodné konzumovat. Jedná se zejména o hliník, měď, železo a nikl. Černý šungit má něco mezi 30–50 % neuhlíkových prvků, které jsou do různé míry rozpustné ve vodě, a mohou se v šungitové vodě koncentrovat. U elitního šungitu je kvůli velkému obsahu uhlíku takové riziko mnohem nižší, takže se taková investice vyplatí.

Pro běžné použití pro běžné pití se používá asi 300 gramů šungitu do zhruba třílitrové nádoby, láhve, může to být větší láhev od okurek.

Vychází to zhruba 100 gramů šungitové drtě na 1 litr vody.

Dá se tedy 300 až 350 gramů šungitové drti, nalije se na to voda. Voda může být ideálně převařená, ale jak říkám, právě proto mě to nebaví, nemám čas ani chuť to dělat, ale protože to mnoho lidí dělá, tak to uvádím jako jednu z možností využití šungitu. Mimochodem, absorpce škodlivých látek z vody šungitem je prý tak vysoká, aspoň se to říká, že šungit dokáže za 3 dny udělat z kaluže pitnou vodu. Šungit z té vody umí odstranit jak bakteriální, virové, tak i chemické složky. Tedy potom, co dáme do 3 litrů vody zhruba 30 dkg šungitové drti, po cirka 20 až 30 minutách začíná voda mít jiné měřitelné hodnoty, už začíná být takzvaně vitalizovaná a prospěšná pro naše tělo. Pokud tu vodu všechnu nevypijeme, můžemeji slít, a udává se, že po jejím slití si další tři dny, i bez šungitu, uchová ty vlastnosti, které získala díky působení šungitu. Voda se prý nemá dávat do lednice kvůli elektrosmogu a dalším věcem, ale normálně do džbánku.

Pokud si chceme ošetřovat vodu šungitem, je důležité, že voda se nemá dolévat. To znamená, že ji používáme na cokoli, klidně i na vaření, a když ji vyčerpáme, teprve potom nalijeme novou vodu. Podle toho volíme i velikost nádoby. Přirozeně nás může napadnout, jaká je kapacita vstřebávání toho šungitu, jestli se někdy jeho schopnosti v rámci ošetřování vody vyčerpají. Tohle zatím nikdo nezjistil, udává se, že šungit je v tomto ohledu nesmrtelný, ovšem doporučení existují. Šungit totiž dokáže v extrémních podmínkách, když je voda hodně znečištěná, až šestkrát zvětšit svůj vnitřní molekulární objem bez toho, aby zvětšil svou hmotu nebo svůj objem, což je nesmírně zajímavé. Existují doporučení, pokud používáme šungit k úpravě pitné vody, a nepoužíváme výrazně znečištěnou vodu, tak je dobré ho jednou za zhruba dva tři měsíce propláchnout. Proplachuje se tak, že se udělá buď octová voda, nebo se udělá voda s jedlou sodou, šungit se do toho dá, nechá se tam zhruba hodinu, potom se propláchne proudem tekoucí vody, ideální je, když se vysuší na sluníčku, a můžeme ho používat znova. Takže šungit čistí vodu, mineralizuje vodu, doplňuje do ní minerály, a vitalizuje vodu, to znamená, že upravuje velikost molekul v té vodě, a ta voda je potom pro naše tělo prospěšnější. Důležité je říct, že takto upravená voda šungitem nemá žádné vedlejší účinky, nemá žádné kontraindikace, naopak je pro naše tělo jenom prospěšná.

Někteří lidé si také nasypou šungitovou drť do vany, a koupou se v ní. Přesně takovéto koupele se šungitovou drtí jsou k dispozici v některých masážních centrech a lázních, takže i takovýmto způsobem můžeme využít šungit. Jakákoli teplota vody nevadí, šungit při jakékoli teplotě léčí kožní onemocnění, např. lupénku, některé formy ekzémů, a celkově nás uklidňuje a harmonizuje. Je možné tedy i šungit nasypat do vany v rámci koupelí, anebo se šungitová voda může také použít na kloktání, pokud nás bolí v krku, nebo si s ní potřít obličej gázou namočenou do šungitové vody, třeba proti akné atd. Formy využití šungitu jsou skutečně variabilní.

Jen takový doplněk, šungit lze použít také i pro čištění bazénů. Je stále více lidí, kteří mají zahradní bazény, a do pískového filtru dávají část písku a část šungitu, a fakt se jim to prý osvědčilo, jedou na to už několikátou sezónu, a nepoužívají vůbec žádnou chemii. To je na tom úžasné. Tak až pojedete šungit v čističce v bazénu, rádi ten váš bazén vyzkoušíme, abychom pak mohli potvrdit u nás na SVCS, že to vážně funguje, že tam nedáváte žádnou chemii, a voda je průzračně křišťálově čistá tak, že z ní chodí pít i ptáci. Šungit navíc umí čistit vodu, která je kontaminovaná ropnými produkty, kovy, pesticidy, organickýcm i neorganickýmznečištěním, čili i odpadní vodu, je to jedno velké téma, možná čeká šungit velká budoucnost i v rámci tohoto typu čištění, protože uhlík ve formě fulerenů je přirozeně mnohem aktivnější než jiné modifikace uhlíku.

Šungit má skutečně vysoké absorpční a katalytické schopnosti.Výzkumy prokázaly, že na jeho povrchu se katalyticky rozkládá nebo se absorbuje většina jedovatých a nepříznivých látek, obsažených ve vodě. Unikátní jsou baktericidní vlastnosti šungitu.Je prokázaná jeho efektivita proti široké škále bakterií a virů.Ve vodě jich dokáže vyhubit 85-98 %.

Šungit mění – opravuje poškozenou strukturu vody, zvyšuje její potenciál a také maže z její informační paměti, o které jsem hovořil, negativní informace o znečištěních.

A jako poslední k této kapitole o vodě – šungit se dá používat i k čištění vody do studní. Kdo máte studni, tak je možné šungit využít i pro nechemické ošetření a konstantní čištění vody i z vaší studně. Tam se potom dávají velké šungitové kameny nebo větší množství šungitové drtě, která se tam spustí v nějaké větší nádobě v podobě nějakého koše, a nechá se tam působit.

Pyramidy a jejich ideální umístění (zemský magnetismus)

Pojďme se podívat na další využití šungitu, pro který jsem si ho oblíbil, a který sám používám právě na tyto účely. Existují různé tvarové zářiče. Ze šungitu se vyrábějí vejce, koule atd., ale nejefektivnější jsou pyramidky.

Tyto pyramidy nejsou klasický surový šungit, ale jsou leštěné, broušené, příjemně hladké na dotek. Řekneme si, proč jsou nejefektivnější, nejvýkonnější právě pyramidy, proč ne jiné tvary, krychle, kvádr, cokoli.

Skutečně důležitý je tvar, protože se jedná o takzvaný energetický tvarový zářič. Pokud máme surový neopracovaný šungit, je to velmi neutrální, má sice nějaký vliv, ale je neutrální. Jakmile se z něho vytvoří nějaký objekt, začne se chovat jako epitom, a kdo je citlivý a je v jeho blízkosti, začne být napojovaný, začne cítit nějaké drobné změny ve svém chování, pocitově se bude jinak ukotvovat atd.

Slovo „pyro“znamená oheň a slovo „amid“ je střed.

Pyra-mida je tedy zařízení s ohněm uprostřed. Konstruktéři pyramid byli zasvěcenci – osvícení lidé se znalostmi sahajícími daleko za hranice Sluneční soustavy, ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru, vzniklé z vesmírné hmoty. Tedy živly jako je oheň, vzduch, voda a zem. Pyramidy jsou stále zahalené pláštěm záhady. Nejsou to jen ty egyptské, je jich mnoho po celé planetě. Mají specifický tvar, který prý dokáže kumulovat obrovské množství životodárné energie. Pozitivní účinky mají na rostliny, vodu i potraviny.

Nejen původ těchto monumentálních staveb je často tématem spekulací, jsou to i jejich účinky.

Tématem pyramid, proudící energie, a především jejich vlivem, se zabývá myšlenkový směr pyramidologie. Jeho příznivci tvrdí, že se v pyramidách střetává energie zemská a vesmírná. Výsledkemtohoto střetu vzniká takzvaná mikroenergie, díky které mají pyramidy příznivý vliv na zdraví člověka, na rostliny, vodu a potraviny.

Vidíme, že důvod, proč se ze šungitu tvarují hlavně pyramidy má hlubší kořeny a logická zdůvodnění.

Podle Reginy Martinové, když je šungit vytvarovaný, tak má každý tvar svůj jedinečný účinek a specifické vyzařování.

Martinová zdůrazňuje význam pyramid, kvůli jejich velké síle a rozsahu působení.

Pyramidky se prodávají o různých velikostech a podle těchto velikostí působí energeticky harmonizačně na své okolí. Například pyramida se stranou o velikosti 7 cm vyzařuje ze svých plochých stěn do dálky 25 cm a od každé hrany do vzdálenosti téměř 3,5 metrů.

Takto můžeme šungit používat skutečně každý den, mít ho na stole u počítače, na nočním stolku u postele, v kuchyni, prostě kdekoli. Jen pozor, pokud máme u postele matraci s kovovými péry, tak kov není pro šungit ideální, takže určitě ho neumísťujme pod postel, ale třeba trochu dál, na noční stolek nebo poličku nad postelí. To samozřejmě neplatí pro počítače, laptopy, televize, tam jsou sice také kovové součástky, ale tady převládá důraz na elektrosmog.

Pro umístění pyramidy se doporučuje místo, kde trávíme více než hodinu denně – vedle postele, psacího stolu, počítače nebo v kuchyni. Pyramida má být umístěná ve výši hlavy, ne na podlaze, a na vzdálenost ne větší než 50 cm.

Např. pyramida může být umístěna mezi námi a počítačem nebo televizí nebo jinými zdroji elektromagnetického záření.

Jak jsem už zmínil, je vhodné šungitovou pyramidku umístit u televize nebo u počítače, abychom zharmonizovali prostor kolem sebe a také částečně vyčistili elektrosmog. K elektrosmogu se za chvilku dostanu, protože to je jedna z primárních vlastností šungitu a důvod, proč se stává tak populárním.

V tabulce pod popisem pořadu na YouTube máte uvedené velikosti pyramid a jaký prostor kolem sebe dokáží energeticky harmonizovat. Čím větší pyramidka je, tím větší prostor kolem sebe dokáže zharmonizovat a vyčistit. Údaje jsou uváděné v poloměru, a okruh poloměru působení šungitové pyramidky odpovídá údajům odborníků společnosti Miněralnajaprodukcija, Petrohrad. Máte to v popisu pořadu na YouTube pod tímto pořadem.

Každý kámen má své vlastnosti, magnet má své dané vlastnosti stejně tak, jako šungit. Neznamená to, že když je nevidíme, tak neexistují. Říká se, že správné použití šungitové pyramidy je umístěním jedné strany z těch čtyř tak, aby jedna strana základny byla natočená na sever, aby mířila na sever. Podle mě vždycky nějaká z těch čtyř stran bude orientovaná zhruba na ten sever, max. na severovýchod či severozápad, což je téměř to samé, ale jde o magnetismus země jako takové. Magnetická střelka na kompasu se také řídí podle zemského magnetismu, stejně jako šungit, který nejlépe působí, když je jedna jeho strana natočená k severu, druhá tedy k jihu – severojižní magnetický směr.

Mimochodem taková perlička, kterou jsem nedávno četl, vojenské letiště na vrtulníkové základně Sedlec – Vícenice (to je letiště u Náměště nad Oslavou) muselo přeznačit ranvej, a to z velmi kuriózního důvodu, odchylce pólu. V posledních letech totiž narůstá odchylka magnetického pólu od zeměpisného pólu země, prostě zeměpisný severní pól se odchyluje od magnetického pólu, a právě kvůli tomu musela být v Náměšti nad Oslavou přeznačená dráha letiště.

Stejně přeznačovali na letišti v Čáslavi, ale to bylo zhruba před 10 lety, takže si to nikdo nepamatuje.Tak to jen taková zvláštnost, která ale dokumentuje, jak je důležité severojižní umístění šungitu pro jeho ideální působení.

Přiznám se ale, že já to příliš neřeším, vím zhruba kde je sever díky východu slunce, myslím, že má představu asi každý z nás, a můžeme si být jistí, že jedna z těch čtyř stran logicky bude vždycky mířit zhruba na sever. max. trochu vlevo či vpravo, rozhodně bych to tak nehrotil. Popisoval jsem tady čištění vody za použití šungitové drtě, ale tato pyramidka se může také klidně šoupnout do vody, a voda se bude čistit stejně jako tou drtí. Jde o to, že té drtě je více, zatímco pyramidka je poměrně malá. Šungitová drť jsou kousíčky, které se nedají jinak, než jako drť použít, proto je to i lacinější než kvůli čištění vody kupovat pyramidku. Pyramidy jsou dobré k harmonizaci prostoru kolem nás, to je jejich primární účel.

Pyramida jako energetický tvarový zářič

Jak jsem uvedl, je dobré, kromě třeba nočního stolku u postele, šungit umístit k televizi nebo k počítači, u kterého trávíme víc než hodinu denně. Umístění pyramidy v kancelářských prostorech celkově harmonizuje pracovní atmosféru. U lidí mizí nervozita, nespokojenost, napětí a zvyšuje se výkonnost.

Většina lidí se shoduje na tom, že může déle telefonovat a lépe přežívat v kancelářích a v otevřených místnostech plných počítačů a wi-fi sítí, kde pracovní stoly dělí jen nízké přepážky. Jak jsem už upozorňoval, nesníží se měřitelná velikost elektromagnetického pole, ale vyhladí se jeho charakter, přestane být pro živý organismus tak destruktivně disharmonický.

Pyramida umístěná u lůžka nemocného mu bude dodávat vnitřní energii, čímž se zrychlí doba uzdravení. Pyramida postavená na psacím stole pomáhá lépe se soustředit a rychleji vyřešit pracovní úkoly.

Šungit neutralizuje nepříznivé záření monitoru, televize, nebo telefonu, pohlcuje negativní energie a čistí ovzduší od elektromagnetického smogu.

Šungit zlepšuje mikroklima, harmonizuje prostředí a organismus, odstraňuje stres a nervozitu, dodává energii a sílu.

Lidé, kteří se pohybují v místnosti se šungitem, jsou klidnější, rozvážnější, lépe komunikují a zvyšuje se jejich pracovní výkonnost.

Já zpočátku nějakým zázračným účinkům nebo povzbuzujícím účinkům vůbec nedůvěřoval, kdo mě znáte, tak víte, že já mám rád věci měřitelné, věci vědecky podložené, ovšem musím přiznat, že za několik minut po prvotním umístění šungitu do místnosti jsem nabyl takový pocit lehké euforie, povznesené nálady, jakobych vypil jednu nebo dvě silnější kávy, a i teď, i když si člověk po čase na to harmonizované prostředí zvykne, mám pocit svěžesti, prozářenějšího stavu, jiskřivějšího vzduchu, čiřejší atmosféry, není to unavený těžký vzduch, zvláště v zimě, když v paneláku nebo baráku topíme, a několik hodin neotevřeme okno, vzduch je těžký, unavený, máme pocit spavosti, malátnosti, apatie, musíme otevřít okno, abychom nasáli čerstvý vzduch, ale se šungitem je vzduch i po několika hodinách stále energický.

Šungit mám třeba u počítače, mám pyramidku 5 cm, a nemám takový pocit únavy po několika hodinách práce u počítače, pocit vyčerpání, naopak se mi zdá, že mi myšlenky rychleji naskakují, že se mi bystří mozek, což může být do jisté míry autosugesce, tohle se nedá naměřit, jde prostě o můj subjektivní pocit celkové pohody.

Dříve jsem měl také přerušovaný spánek, často jsem se během noci probouzel, a nad ránem mi už šlo velmi obtížně spát.

Druhou pyramidku, 6 cm, jsem si umístil na noční stolek vedle postele, a musím přiznat, že mám spánek kontinuálnější, delší plochy bez probouzení, a i po občasném probuzení mi nedělá problém znovu usnout, prostě šungit mi přispěl ke zkvalitnění spánku a vyrovnání spánkového deficitu. Pyramidku si můžeme vzít samozřejmě do ruky, nebo kdo má vajíčko nebo kouli, cokoli, i když nejideálnější podle všech referencí je právě pyramidový zářič, tak pyramidku si můžeme chytit do rukou, sevřít ji v dlani, pohrávat si s ní, citlivější jedinci třeba cítí lehčí brnění, protože šungit je vodivý.To si můžeme také vyzkoušet, když ho vsadíme do okruhu, žárovička se nám určitě rozsvítí, jak už jsem popisoval, citlivější jedinci cítí velmi lehké brnění, já tedy nic necítím, ale i tak je velmi příjemné si v dlaních pohrávat s leštěnou pyramidkou, je velmi příjemná na dotyk. Může se stát, že nám nebo někomu z rodiny pyramida upadne na zem, a odštípne se z ní kousek, nebo se urazí jeden roh základny. Bohužel, uražený hrot u šungitové pyramidy je problém.

Ztrácí se tak schopnosti, které pyramidový tvar má. Pyramidu ale můžeme dále používat na výrobu šungitové vody, bylo by škoda ji jentak vyhodit.

Pokud si pyramidu přineseme poprvé a postavíme si ji třeba na noční stolek nebo k počítači, do kuchyně, tak můžeme pociťovat lehčí detoxikační účinky.

Citlivější lidé mají opravdu problémy se silnou detoxikační schopností šungitu.

Nejlepší bude, když pyramidu umístíme na nějaký čas mimo místnost. Šungitovou pyramidu bychom měli vracet postupně. Nejprve na hodinu denně, postupně můžeme čas zvyšovat. Stejně je to s konzumací vody ošetřené šungitem, i tady může po několika dnech docházet k detoxikaci, může se nám motat hlava jako po opici, začneme mít křeče, dokonce někteří mohou zvracet.

Šungit je velmi silný antioxidant. Pokud se nám něco podobného přihodí, nepoužívejme šungitovou vodu do té doby, než nám bude opravdu dobře. Potom začněme s pitím 150 mililitrů denně po dobu jednoho týdne. Pokud bude vše v pořádku, zvyšme dávku na dvakrát 150 mililitrů za den.

Pokud bude po týdnu opět vše v pořádku, zvyšme na třikrát denně 150 ml.

Nepředstavujme si ovšem, že pyramida nebo šungit všeobecně je lék. Stejně jako s elektrosmogem, kdy nejdříve musíme minimalizovat kumulativní efekt elektromagnetického záření přístrojů, nebo výkon těch přístrojů ztlumit, a teprve pak šungitem to mikroklima, prostředí, kolem nás vyhladit, zharmonizovat, tak i zdravotní účinky šungitu nepřehánějme. Četl jsem kdesi příspěvek s dotazem člověka, který měl leukémii, koupil si 2 kilogramy šungitu, a představoval si, že jeho účinky oddálí nebo dokonce ošálí smrt. Proboha, buďme soudní, a pokud máme nějaké větší zdravotní komplikace, vyhledejme doktora, užívejme léky, držme se lékařských doporučení. Doktora se můžeme na používání šungitu zeptat, dnes jsou už doktoři většinou informovaní o tom, co je šungit a jaké jsou jeho vlastnosti a účinky. Šungit je pouhým doplňkem, nevyřeší za nás všechny nemoci. Musíme být v celkové pohodě, rovnováze, a šungit nás pouze stabilizuje a ukotví v tomto psychickém stavu a energetickém rámci. Takže nevkládejme do šungitu příliš falešné naděje. I když četl jsem také docela kuriózní případy lidí. Třeba jedna paní měla Parkinsonovu chorobu, koupila si šungitovou drť, nasypala si ji do mističky a položila za hlavu tam, kde spí. Ona popisovala, že předtím každé ráno vstávala velmi těžkopádně a neohrabaně, byla unavená už při samotném vstávání, ovšem po první noci se šungitem za hlavou vstala po dlouhé době zase opět úplně normálně, svěží, a hlavně spala nepřerušovaně celou noc. Takže šungit opravdu působí na každého jinak, každý jsme originál, a pociťujeme jiné účinky, jiný nemusí třeba cítit vůbec nic.

Elektrosmog: Odstiňování a neutralizace šungitem

Tento šungitový tvarový zářič pyramidy můžeme použít na pročištění okolního prostoru vytvořením harmonického prostředí zejména proti elektrosmogu od domácích spotřebičů jako počítač, televize, mobilní telefon nebo třeba mikrovlnná trouba.

Ovšem pozor, omyl je se domnívat, že šungit likviduje nebo eliminuje elektrosmog. To není pravda, a je to velké zkreslení a mýtus, který se šungitu připisuje.Šungit pouze vyrovnává účinky elektrosmogu tak, aby ho přizpůsobil našemu biologickému rytmu. Šungit je absorbent, a tak pouze absorbuje do sebe některé účinky elektrosmogu a harmoničtěji strukturuje prostředí, ale tu samotnou zónu neeliminuje, jen ji do sebe absorbuje a vyhlazuje ji.

Tohle šungit dokáže právě kvůli oněm dutým uhlíkovým vláknům zvaným fullereny.

Uhlíkové vazby spojené do kruhových útvarů „fullerenů" dokáží ten destruktivní charakter překvapivě „neutralizovat". Ještě pak mnohem lépe v pyramidální podobě s pomocným efektem silného tvarového zářiče.

Šungit sám má obrovské schopnosti pohlcovat elektromagnetické záření (díky čemuž našel široké uplatnění v technice při výrobě speciálních ochranných panelů, Faradayových buněk atd.).

A v kombinaci s pyramidovým tvarem, který jeho účinek ještě zesílí, jde o téměř ideální řešení, co s tak silnými elektromagnetickými poli udělat.

Proto je dobré šungit po pár měsících umístit na okno, na přímé sluneční záření, nechat ho takzvaně nabít, aby si znovu zregeneroval ty funkce, které má mít, předtím ho samozřejmě umýt. Kvůli prachu, k tomu se za chvíli dostanu, ho stejně musím mýt každých pár dní.

Podívejme se tedy na neionizující elektromagnetická pole, což je typ záření, vydávaný počítači, televizory, rádiovými přijímači, elektrickým vedením anebo bezdrátovým přenosem,wi-fi.

Samotné elektromagnetické záření tu existovalo dlouho před vznikem lidstva, akorát lidé se naučili do tohoto elektromagnetického záření šifrovat informace, učinit z tohoto záření přenašeče informací, vysílaných elektromagnetickými paprsky. Čím více přístrojů jsme si zvykli vlastnit, tím více elektromagnetického záření soustředíme v našem bezprostředním okolí. Obklopujeme se řadou přístrojů, které emitují elektromagnetické záření na různých frekvencích a v miniaturním množství.

Hovoříme tu o kumulativním efektu mnoha různých signálů dohromady v různých frekvenčních pásmech na jednom místě, kterým jsme vystavení permanentně.

Náš mobil se zapnutými daty na internet, do toho zapnutý bluetooth, do toho domácí síť z routeru, ideálně nějaké LTE 4G, do toho televize, do toho bezdrátová sluchátka s mikrofonem, bezdrátová klávesnice, bezdrátová myš, bezdrátové reproduktory a další periferní zařízení, to všechno vyrábí signály, které se slévají, kumulují, kombinují najednou na jednom místě, nehovoříme o standardním vystavení elektromagnetickému záření třeba ze Slunce, to je normální, ale pokud máme doma hromadu podobných bezdrátových zařízení kombinovaných z mnoha různých signálů, to je právě to riziko a nebezpečí onoho kumulativního efektu.

Je to něco jako s výfukovými plyny.

Když se párkrát za rok nadechneme výfukových zplodin, pravděpodobně se nám nic nestane.

Když ale budeme výfukové plyny dýchat 24 hodin denně po celá desetiletí, asi to s námi špatně dopadne.

Podobné je to s kumulativním elektromagnetickým zářením, kterému jsme vystavení stále více díky přístrojům, kterými se rádi obklopujeme.

Tyto elektromagnetické vlny představují ozařování v rozsahu radiové a mikrovlnné úrovně a obklopují nás neustále. Abychom zjistili vliv šungitu na tyto druhy vlnění, musíme se ponořit do fascinující oblasti bioenergetiky.

Badatelka v oblasti bioenergetiky, Regina Martinová, provádí pokusy se šungitem od roku 2006. Zkoumá vliv přírodních objektů, jako jsou minerály a krystaly, na energetická pole živých bytostí,definuje bioenergetiku jako vědu, která se zabývá těmito vitálními poli. Energetická pole se pohybují směrem od našeho těla, podobně jako kruhy na rybníce. U většiny lidí sahá vitální pole do vzdálenosti cca jeden a půl až dva a půl metrů od těla.

Naše vitální pole jsou téměř okamžitě ovlivněna jakoukoli změnou v našem vnitřním nebo vnějším okolí, včetně potravin, vody, vystavení toxicitě, emocí, životního stylu a zdraví obecně. Pokud dochází k neustálému narušování vitálního pole, což ho zmenšuje, může to vést k fyzickému či emočnímu onemocnění. Chronické vystavení elektromagnetické radiaci je jedno z takových narušení. Mnoho lidí si není vědomo, jak je elektromagnetické pole ovlivňuje, dokud se z něj na chvilku nevzdálí.

Během opakovaných pokusů Regina Martinová změřila vliv šungitu a stovek dalších minerálů na vitální pole člověka. Vymyslela vysoce spolehlivou, zopakovatelnou metodu, jak tyto energetické fluktuace měřit.

Zjistila, že šungit, víc než jakákoliv jiná skupina, dokáže zoptimalizovat naše vitální pole.

Šungit v podstatě mění umělé elektromagnetické vlnění na biologicky kompatibilní frekvence a tím neutralizuje jejich negativní účinky.

Jinými slovy, mění škodlivou radiaci ne tím, že by ji zrušil, ale tím, že změní její vlastnosti. K tomu může dojít, ať je šungit v přímém kontaktu s tělem, anebo jestli se jenom nachází v jeho blízkosti.

Elektromagnetické záření nemůžeme ze života zcela vyloučit, ale můžeme eliminovat to, jak dalece mu budeme vystavení.

Nebo další způsob, jak to pochopit.

Robert Simmons ve své knize "TheBookofStones" (Kniha o kamenech) píše:

"Když dáme do našeho elektromagnetického pole krystal, stanou se dvě věci. Elektromagnetické frekvence kamene budou vibrovat spolu s podobnými frekvencemi v našem energetickém poli kvůli působení zákona rezonance a vytvoří se tak třetí, větší vibrační pole. Nervový systém se na tyto posuny energie naladí a přenáší ty informace do mozku. Tady frekvence stimulují biochemické změny, což ovlivňuje fyzické tělo a mění funkci mozku."

Německé studie prokázaly, že elektromagnetické záření z krystalů ovlivňuje naše biofotony. Když krystal umístíme na své tělo nebo poblíž, schéma našeho mozku se změní.

Když se krystal potká s podobnými frekvencemi, účinky mohou být hluboké, což je jev, zvaný rezonance. Zdá se, že šungit mění uměle vytvořené elektromagnetické pole do vlnových forem, které jsou s naší biologickou podstatou kompatibilnější.

Vedle pyramid existují i malé šungitové destičky na mobilní telefony. Neustále se mluví o rušičkách na záření z mobilů atd., ale existuje taková malá placička, která se nalepí na mobil na zadní stranu, která má také odrušovat záření z mobilních telefonů. Tohle nevím, také by mě zajímalo, kdyby to mohl někdo změřit, jaký to má efekt, nicméně šungitové harmonizační placičky se dají koupit, a oboustrannou lepenkou je na ten mobil přilepit. Ovšem tohle já osobně nemám, nevím, jaký to má efekt, pokud někdo máte informace, budu rád, když mi to napíšete do komentářů pod pořad.

Vedle pyramid a destiček si můžeme na stůl u počítače nasypat do misky šungitovou drť, navíc to v prostoru vypadá pěkně jako dekorace, takže i tímto způsobem se prostor může čistit, harmonizovat. Nebo komu vyhovují sušené bylinky, může si dát sušené bylinky a šungitovou drť jako pot-pourri do prostoru, ve kterém to lze i takto využít jako dekorace a zároveň čistič. Rozhodně prosím nepodléhejme nějakým extravagantním a rádoby senzačním zaručeným „zprávám a informacím“, abychom si vyrobili šungitovou čepici, a chodili s ní jako exoti, a tím se budeme chránit před elektrosmogem, buďme proboha soudní. Stačí umístění pyramidky k našemu počítači, na noční stolek u postele, na poličku vévodící místnosti, ve které trávíme většinu svého času, nebo v kuchyni, pokud tam někdo tráví většinu svého času.

Šungitový prach a mour

Několikrát jsem už zmínil absorpční schopnost šungitu, který si ještě dlouho podrží teplotu našich rukou, ale to není všechno. Absorpční schopnost si můžeme ověřit i tak, že se na šungitovou pyramidu poměrně chytá prach, podobně jako na lamely čističky vzduchu s elektrostatickým filtrem, který na sebe saje prach tak, že se na lamely lepí. To je aktivní prvek čištění vzduchu, a stejným způsobem, i když v menší míře, se prach lepí na pasivní prvek šungitové pyramidy.

Když se bavíme o prachu, který se lepí na šungitové pyramidy, tak existuje ještě takzvaný šungitový prach nebo šungitový mour.

Ten se může používat jako hnojivo ke kytkám. Pár lidí, které znám, to také dělají. Stejně tak, když nějakou šungitovou drť používáme delší dobu, a už si myslíme, že je vyčerpaná a nechceme to používat, máme toho ještě dost, tak drť určitě nevyhazujme, je to velká škoda, ale dejme ji do truhlíku, do květináče, ke kytkám.Lidé říkají, že kytky se zazelenají, jsou krásné.Můžete pár šungitů rovnou píchnout už do hlíny, nebo když poprvé omyjeme šungitovou drť, takvodou od šungitu můžeme zalít kytky. Dokonce z šungitového prachu, šungitového mouru, se v Rusku vyrábí mast a používá se na kožní problémy. Takže když máme mour, který je také v prodejnách, vedle šungitového mýdla, šungitové pasty nebo šungitového šampónu, což už je podle mě business, nic se nemá přehánět, ale ten šungitový prach, mour, můžeme použít do nějakého masťového základu, a použít ho třeba na bolavé packy u zvířat, nebo naše bolavé nohy. Je fakt, že to barví, ale to není zase tak hrozné v poměru k tomu efektu, že to mineralizuje naše tělo.

Další tvary šungitu: Koule, vajíčko, krychle, váleček…

Šungit je leckde k dostání v různých podobách. Od prášku, drtě a úlomků až po konkrétní tvary jako krychle, koule, pyramida nebo destička.

Koule ze šungitu vyzařují více jednotnou a harmonickou energii, která je vhodnější pro obývací pokoje a ložnice.

Šungitová koule je výborný energetický zářič, můžeme si ji postavit na noční stolek. Na většinu lidí působí tak, že se jim lépe spí a celkově se cítí lépe. Můžeme kouli držet v ruce, nebo s ní můžeme provádět cvičení, různě si ji přehazovat, promačkávat a mnout v dlaních atd.

Zmínil jsem tu třeba spánkový deficit, zkvalitnění spánku, delší, kontinuálnější, a ne tak často přerušovaný spánek, dokonce se vyrábějí i polštářky ze šungitu, což já ale nemám, a osobně bych to ani moc nechtěl, mám raději paměťovou pěnu, která se mi vytvaruje podle hlavy, ten šungitový polštářek musí být asi dost tvrdý, maximálně si ho umístit za hlavu, opřít o čelo postele, to možná, ale to už si vystačíme s pyramidkou položenou na nočním stolku u postele nebo na poličce nad postelí, nebo vedle. Ale šungitové polštářky se vyrábějí,klasická šungitová drťse zašije do polštářku v pevnějším plátně, aby se to neprotrhlo a nevysypalo, může se to dát pod polštář, nebo jak jsem řekl, za hlavu. Lidé si třeba také vyrobí plátěné pytlíčky, a šungitovou drť na čištění prostoru si pověsí třeba v autě. Tam máme také uzavřený prostor, navigační systém vysílající signály, rádio, mobily, v malém uzavřeném prostoru dost velký elektrosmog, takže aby se prostor čistil, lidé to vozí v autě, mají malý šungitový pytlíček v autě.

Šperky ze šungitu

Lidé si kupují i menší kamínky šungitu, které si dávají do kapsy, nebo navléknou na řetízek, prodávají se korále ze šungitu, náramky, šperky, šungit se dá využít mnoha způsoby, abychom ho měli stále u sebe.

Jak jsem zmínil, ze šungitu se vyrábějí také šperky, třeba černé korále, které si můžeme navléct kolem krku, není to drahý kámen, ale vypadá to docela elegantně, ale šungit se používá samozřejmě pro denní nošení, existují různé velikosti kuliček, korálů, jsou k dispozici třeba náramky ze šungitu atd. Velmi často prý šungitové šperky používají lidé, kteří mají potíže se štítnou žlázou. Mají z toho dobrý pocit, proto to nosí, možná je to intuice, možná je to něco, co ještě nebylo vědecky vyzkoumané a prokázané, mnoho objevů nás bezpochyby kolem šungitu ještě čeká, hlavní je, že to nemá žádné kontraindikace, vedlejší účinky. Někteří citlivější lidé uvádějí, že mohou mít na sobě šungitové šperky nebo šungitové korále maximálně 8 hodin, protože je to potom pro ně silná věc, kterou už na sobě déle nesnesou. To znamená – normálně přes den podle toho, jak je potřebujeme, není hrubá chyba, když bychom si korále na sobě nechali třeba 2 dny, ale rozhodně ne déle. Ale jak říkám, já používám jen pyramidy, které jsou nejvýkonnějším energetickým tvarovým zářičem, šperky nepoužívám, takže nemůžu z vlastní zkušenosti dokázat. Existují potom dále i různé přívěšky ze šungitu třeba s tyrkysem, a mohou se nosit tak, že je to vidět jako přívěšek, nebo to můžeme mít pod trikem, nikdo to nemusí vidět, nikdo o tom nemusí vědět. Důležité ale je, že šperky ze šungitu by neměly obsahovat kov, anebo by měly mít minimum kovu, protože kov je v podstatě elektromagnetická anténa.

Šungit a zvířata

Je známé, že zvířata mají větší, přirozenější cit pro různé typy energií než lidé. Většinou, pokud se zvíře – pes nebo kočka, cítí dobře v nějakém prostoru, lehne si tam, usne tam, můžeme říct, že je ten prostor čistý.

Studie s hlodavci z roku 2017 ukázala, že lokálně aplikované šungitové přípravky měly významný vliv na ochranu bezsrstých myší, vystavených ultrafialovému záření, a to díky antioxidačním a protizánětlivým účinkům šungitu.

Tím, jak šungit působí antioxidačně a protizánětlivě, prokazatelně podle vědecké studie ochránil hlodavce před následky ultrafialového záření.

Grigorievův Institut pro lékařskou radiologiipři Národní akademii lékařských věd Ukrajinyvystavil krysy ozáření. Krysy, které dostávaly šungitovou vodu po dobu 15 dnů, měly 95 % index přežití, zatímco u kontrolní skupiny, která šungitovou vodu nedostávala, to bylo 63 %.

To jsou prokázané vědecké studie, ovšem je důležité si všímat i toho, jak se chovají naše domácí zvířata, psi nebo senzitivnější kočky.

Několik známých mně říkalo, že šungit zkusili dát pod pelíšky, a udělali pokus, že šungit pak dali jednou pod polštář na gauč, pak pod polštářek na křeslo, jindy právě pod pelíšek, a pes vždycky neomylně zamířil tam, kde šungit byl – na gauč, na křeslo nebo na svůj pelíšek, a tam byl, a usnul tam.Takže pokud to kladně přijímají i zvířata, je to nejlepší filtr pro to, že šungit opravdu energeticky harmonizuje prostředí. Je ale třeba sledovat, když máme nějaké domácí zvíře, psa, kočku, jejich chování před zakoupením šungitu a po něm,zda dojde k nějaké změně, tedy samozřejmě vedle vás, jak vy se cítíte, ale na drtivou většinu lidí to má kladné ozdravné účinky, nicméně sledujme chování toho našeho psa nebo spíše kočky, protože psi nejsou tak senzitivní. Pokud by vyvstal nějaký problém, zvíře by se začalo nějak zvláštně chovat, začalo by podivně stříhat ušima, hledět soustředěně do nějakého místa, do nějakého bodu v místnosti, znamená to, že tam je sukubus, nějaký typ nehmotné entity, démona, který je přitahovaný nějakým materiálem. Ten materiál většinou bývá anorganické povahy.

Rizika použití krystalů a kamenů

Někdo může váhat nad tím, do jaké míry si začne zahrávat s tím, že něco ve svém prostoru bude zesilovat nebo zeslabovat. Může to být poměrně ošemetná záležitost. Existují elementární síly, které něco posílí, něco jiného zeslabí. Kámen do sebe vtahuje třeba horkost. Pokud máme energetické síly, které nám způsobují třeba zápaly, záněty, to je horkost. My sice umístíme kámen, který to do sebe natahuje, ale problém je v tom, že kámen, pokud natahuje teplo, tak vychýlí energetické rámce. A najednou zjistíme, že sice nám kámen vytáhl horkost z těla, nemáme záněty, ale zase začneme mít problémy se selháváním ledvin. Protože ledviny potřebují teplo pro své vyvážení, a my, když to horko z těla vysáváme, tak sice si dopomůžeme k léčení zánětů, ale zase oslabíme ledviny, které teplo potřebují. Takže na jedné straně si polepšíme, ale na druhé straně pohoršíme. Takže nehledejme spásu u jakýchkoli kamenů, musíme si uvědomit, že šungit slouží jako doplnění k naší energetické vyváženosti, vyrovnanosti, stabilitě, nikoli jako primární prvek, který nás bude harmonizovat. Pokud budeme ve stresu, frustrovaní, stále z něčeho nervózní – kolektiv v práci, nadřízený, hromada práce, nebo doma, vztahy v rodině, mezi příbuznými, budeme vychýlení, tak nám žádný šungit nepomůže. Nehledejme v tom tedy žádnou spásu. Jako kdybychom řekli, tak, teď vytáhneme něco z lidského těla, a dáme to vedle, a tím si přilepšíme. Ten kámen je vytažený z půdy ze země, a sdílí nějakou energii toho místa, ve které ležel stovky milionů let. A všechno, co do hmoty toho kamene bylo vloženo, teď vyzařuje, nebo naopak pohlcuje. Buď exotermika, to znamená vyzařování, nebo endotermika – pohlcování. Vystavení se elektromagnetickému záření je kumulativní. I když tyto kameny poskytují jistou míru ochrany, nejsou zárukou toho, že bychom se mohli vystavovat ozařování po neomezeně dlouhou dobu. Naše technologie máme sice rádi, ale musíme si dávat pozor na to, jak je používat.

Základem našeho plánu, jak se chránit před elektromagnetickým zářením, by mělo být to, že se budeme záření vystavovat minimálně a současně budeme podporovat schopnost našeho těla, aby se chránilo a léčilo samo. Šungitové pyramidy by měly být používané pouze podpůrně, jako něco navíc, podobně jako jsou multivitaminy přidávané do už zdravého jídla. Jedinou jistou cestou jak se chránit je minimalizovat vystavení se záření.

Jak rozpoznat pravý šungit od falešného?

Bohužel, nečestných lidí, kteří by chtěli vaše peníze výměnou za nepravé šungity, není zrovna málo. Mé hlavní doporučení je: poznejte svůj zdroj a kupujte jenom od důvěryhodného prodejce.

Z vlastní zkušenosti můžu doporučit e-shop na stránkách www.sungitstore.cz.

Tihle jsou v poměru k ostatním nejlacinější, ale zároveň distribuují kvalitní šungity, jsou vodivé, vyzkoušeli jsme to, a jsou poměrně rychlí v doručení. Jak ale rozeznat pravý šungit od nekvalitního? Existuje Protokol o zkoušce č. 8300, vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Odbor hygienických laboratoří Karviná, oddělení hygienické mikrobiologie. Jeho kopie je v knize Iriny Voblikové Šungit. Dobrou zprávou také je, že existuje velmi spolehlivá metoda, jak poznat pravý šungit. Pravý šungit je vodivý, což je u kamenů a krystalů vzácná vlastnost. Na rozdíl od přírodních kovů jako je zlato, stříbro, měď, má většina minerálů dobré izolační vlastnosti, ale špatné vodivé vlastnosti. Některé minerály jsou polovodiče, jako je galenit, pyrit, grafit, sfalerit, cinabarit a některé další, ale ani ty nevedou elektřinu tak, jako šungit. Vaše šungity můžete zkontrolovat pomocí digitálního multimetru. Pokud ho nemáte, lidé používají na zkoumání šungitu žárovku, baterii a pár drátků, uděláme si okruh, už jsem to tu řešil.

Závěr: Šungit jako perpetuum mobile

Skvělé na šungitu je, a to je taková pozitivní věc na závěr, že žádná vědecká studie neprokázala, že účinky šungitu vyprchají. Šungit je třeba jen proprat nebo opláchnout, drť je třeba proprat v octové vodě nebo vodě s jedlou sodou, pak pod tekoucím proudem, a vysušit na slunci, pyramidky koule atd. omýt, opláchnout a také vysušit na slunci, šungit se nabije, zbaví se absorbovaných škodlivin, a může se používat zase a znova, stále dokola. Na internetusice najdete doporučení, že se má třeba po roce vyměnit, ale podle mě to je z větší části business, aby to lidé stále kupovali. Ovšem je jasné, že nikdy nikdo neprokázal, že pokud se používá šungit delší dobu, že by své účinky postupně ztrácel, nebo že by z něj dočista vyprchaly. Pokud šungit ošetřujeme, to znamená opláchneme ho, propereme ho, necháme ho usušit na slunci, tak účinky neklesají, neslábnou. To je velmi příznivá zpráva, že funguje něco jako přírodní perpetuum mobile.

Důkazy o schopnostech šungitu čistit vodu jsou přesvědčivé. Také jsou významné jeho schopnosti likvidovat radiaci a pomáhat při čištění těla od volných radikálů, protože zbavování se volných radikálů nám snižuje riziko rakoviny, chronických onemocnění a předčasného stárnutí.

Šungit má také antibakteriální a antivirální účinky, což je v této éře stále odolnějších bakterií a virů velmi důležité.

Jak jsem uvedl, šungit má ochranné, detoxikační a léčebné účinky, schopnost neutralizovat působení elektromagnetického záření a také záření mobilních telefonů, počítačů, zařízení wi-fi a jiných elektronických přístrojů.

Tento úžasný minerál má i další schopnosti – dokáže posilovat imunitní systém, funguje jako přirozený antioxidant, zmírňuje alergie a bolest, umožňuje urychlení léčení různých zranění a úrazů, zvyšuje vitální energii nebo působí jako vnitřní čistič celého těla.

Je zapotřebí více studií, zejména na Západě. Rusko má před námi náskok, protože má k šungitu blízko.

Nicméně, už existující soubor dat by nám měl dát naději!

Pomocí šungitu si můžeme vyladit náš domov nebo například své pracoviště.

V dnešní době, kdy jsou technické vymoženosti všude, včetně našich domovů, je šungit přírodní zázrak, jenž nám nabízí ochranu a uzdravení těla i duše.

2 thoughts on “ Šungit – kámen z Karélie
Řešení pro elektrosmog. Nejstarší a nejstřeženější tajemství na světě!

 1. Účinky sú tak široké, že nemôže byť problémom otestovať ho fyzikálne korektným spôsobom. Možete dať odkaz na testy?

  1. Dobrý den, odkazy už nemám, protože si je neukládám. Podle zkušeností za měsíce/roky přestává zhruba polovina odkazů fungovat. Buď jsou přesunuté jinam na server, odkaz upravený, nebo prostě zmizí. Není možné opečovávat obrovská kvanta odkazových materiálů. Mám ovšem stažené články, ze kterých jsem čerpal v angličtině:

   Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects of Shungite against Ultraviolet B Irradiation-Induced

   Fullerene from the proterozoic shungite deposit at Kondopoga, Karelia, Russia. Isotopic and spectroscopic studies

   Chemical composition of extracts from shungite and “shungite water

   Physical properties of shungite

   Physics, Chemistry and Applications of Nanostructures – AN EFFECT OF ANNEALING ON SHIELDING PROPERTIES OF SHUNGITE

   Zkuste dané články vyhledat, třeba se zadaří. Hezký den.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *